Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 Всѧ́къ

5: 1
1 І҆ѡа́н. 4: 15
вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆н҃съ є҆́сть хрⷭ҇то́съ, ѿ бг҃а рожде́нъ є҆́сть: и҆ всѧ́къ любѧ́й ро́ждшаго лю́битъ и҆ рожде́ннаго ѿ негѡ̀. 2 Ѡ҆ се́мъ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ лю́бимъ ча̑да бж҃їѧ, є҆гда̀ бг҃а лю́бимъ и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ. 3 Сїѧ́ бо є҆́сть любы̀ бж҃їѧ, да за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ:
5: 3
Матѳ. 11: 30
и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ тѧ̑жки не сꙋ́ть. 4 Ꙗ҆́кѡ всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а
5: 4
І҆ѡа́н. 16: 33
побѣжда́етъ мі́ръ:
5: 4
1 Корі́нѳ. 15: 57
и҆ сїѧ̀ є҆́сть побѣ́да, побѣди́вшаѧ мі́ръ, вѣ́ра на́ша. 5
5: 5
1 І҆ѡа́н. 4: 4
Кто̀ є҆́сть побѣжда́ѧй мі́ръ, то́кмѡ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆н҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй; 6 Се́й є҆́сть прише́дый водо́ю и҆ кро́вїю и҆ дх҃омъ, і҆н҃съ хрⷭ҇то́съ, не водо́ю то́чїю,
5: 6
І҆ѡа́н. 19: 34
но водо́ю и҆ кро́вїю: и҆ дх҃ъ є҆́сть свидѣ́телствꙋѧй, ꙗ҆́кѡ дх҃ъ є҆́сть и҆́стина. 7 Ꙗ҆́кѡ
5: 7
Матѳ. 3: 16,17
28: 19
трїѐ сꙋ́ть свидѣ́телствꙋющїи на нб҃сѝ, ѻ҆ц҃ъ, сло́во и҆ ст҃ы́й дх҃ъ: и҆ сі́и трѝ є҆ди́но сꙋ́ть. 8
5: 8
І҆ѡа́н. 1: 33
И҆ трїѐ сꙋ́ть свидѣ́телствꙋющїи на землѝ, дꙋ́хъ и҆ вода̀ и҆ кро́вь: и҆ трїѐ во є҆ди́но сꙋ́ть. 9 А҆́ще свидѣ́телство человѣ́ческое прїе́млемъ, свидѣ́телство бж҃їе бо́лѣе є҆́сть:
5: 9
Матѳ. 3: 17
І҆ѡа́н. 8: 18
ꙗ҆́кѡ сїѐ є҆́сть свидѣ́телство бж҃їе, є҆́же свидѣ́телствова ѡ҆ сн҃ѣ свое́мъ. 10
5: 10
І҆ѡа́н. 3: 33
Вѣ́рꙋѧй въ сн҃а бж҃їѧ и҆́мать свидѣ́телство въ себѣ̀: не вѣ́рꙋѧй бг҃ови лжа̀ сотвори́лъ є҆́сть є҆го̀, ꙗ҆́кѡ не вѣ́рова во свидѣ́телство, є҆́же свидѣ́телствова бг҃ъ ѡ҆ сн҃ѣ свое́мъ. 11 И҆ сїѐ є҆́сть свидѣ́телство, ꙗ҆́кѡ живо́тъ вѣ́чный да́лъ є҆́сть на́мъ бг҃ъ, и҆ се́й живо́тъ въ сн҃ѣ є҆гѡ̀ є҆́сть. 12
5: 12
І҆ѡа́н. 3: 36
И҆мѣ́ѧй сн҃а бж҃їѧ и҆́мать живо́тъ: а҆ не и҆мѣ́ѧй сн҃а бж҃їѧ живота̀ не и҆́мать. 13 Сїѧ̑ писа́хъ ва́мъ вѣ́рꙋющымъ во и҆́мѧ сн҃а бж҃їѧ, да вѣ́сте,
5: 13
І҆ѡа́н. 20: 31
ꙗ҆́кѡ живо́тъ вѣ́чный и҆́мате, и҆ да вѣ́рꙋете во и҆́мѧ сн҃а бж҃їѧ. 14 И҆ сїѐ є҆́сть дерзнове́нїе, є҆́же и҆́мамы къ немꙋ̀,
5: 14
1 І҆ѡа́н. 3: 22
І҆ерем. 29: 13
ꙗ҆́кѡ а҆́ще чесѡ̀ про́симъ по во́ли є҆гѡ̀, послꙋ́шаетъ на́съ: 15 и҆ а҆́ще вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ послꙋ́шаетъ на́съ, є҆́же а҆́ще про́симъ, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ и҆́мамы прошє́нїѧ, и҆́хже проси́хомъ ѿ негѡ̀. 16 А҆́ще кто̀ оу҆́зритъ бра́та своего̀ согрѣша́юща грѣ́хъ не къ сме́рти, да про́ситъ, и҆ да́стъ є҆мꙋ̀ живо́тъ, согрѣша́ющымъ не къ сме́рти.
5: 16
Матѳ. 12: 31
Лꙋк. 12: 10
Чи́сл. 15: 30
1 Ца́рств. 2: 25
І҆ерем. 7: 16
15: 1
Е҆́сть грѣ́хъ къ сме́рти: не ѡ҆ то́мъ, глаго́лю, да мо́литсѧ. 17
5: 17
1 І҆ѡа́н. 3: 4
Всѧ́ка непра́вда грѣ́хъ є҆́сть, и҆ є҆́сть грѣ́хъ не къ сме́рти. 18 Вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ
5: 18
1 І҆ѡа́н. 3: 9
всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а не согрѣша́етъ: но рожде́нный ѿ бг҃а блюде́тъ себѐ, и҆ лꙋка́вый не прикаса́етсѧ є҆мꙋ̀. 19 Вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а є҆смы̀, и҆ мі́ръ ве́сь во ѕлѣ̀ лежи́тъ. 20 Вѣ́мы же, ꙗ҆́кѡ сн҃ъ бж҃їй прїи́де и҆ да́лъ є҆́сть на́мъ (свѣ́тъ и҆) ра́зꙋмъ, да позна́емъ бг҃а и҆́стиннаго и҆ да бꙋ́демъ во и҆́стиннѣмъ сн҃ѣ є҆гѡ̀ і҆н҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀: се́й є҆́сть и҆́стинный бг҃ъ и҆ живо́тъ вѣ́чный. 21 Ча̑дца, храни́те себѐ ѿ тре́бъ і҆́дѡлскихъ. А҆ми́нь.