Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
22

ГЛАВА̀ к҃в.

221 Рече́ же

22: 1
Второзак. 12: 5
даві́дъ: сѐ є҆́сть до́мъ гдⷭ҇а бг҃а,
22: 1
1 Паралїпом. 21: 26
и҆ се́й ѻ҆лта́рь на всесожжє́нїѧ і҆н҃лю. 2 И҆ речѐ даві́дъ собра́ти всѧ̑
22: 2
2 Паралїпом. 2: 17
прише́лцы, и҆̀же на землѝ і҆н҃левѣ, и҆ поста́ви
22: 2
3 Ца́рств. 5: 15
каменосѣ́чцєвъ сѣщѝ ка́мєнїѧ тє́санаѧ, да сози́ждетсѧ до́мъ бж҃їй. 3 Желѣ́зо же мно́го на гво́зди две́ремъ и҆ вратѡ́мъ на спаѧ́нїе оу҆гото́ва даві́дъ, и҆ мѣ́ди мно́жествꙋ не бѣ̀ числа̀: 4 и҆ древа́мъ ке́дрѡвымъ не бѣ̀ числа̀: ꙗ҆́кѡ принесо́ша сїдѡ́нѧне и҆ тѵ́рѧне дре́въ ке́дровыхъ мно́жество даві́дꙋ. 5
22: 5
1 Паралїпом. 29: 1
И҆ речѐ даві́дъ: соломѡ́нъ сы́нъ мо́й дѣ́тищь мла́дъ, до́мъ же є҆́же созида́ти гдⷭ҇еви въ вели́чество высо́ко, во и҆́мѧ и҆ въ сла́вꙋ во всю̀ зе́млю, оу҆гото́влю є҆мꙋ̀. И҆ оу҆гото́ва даві́дъ (всегѡ̀) мно́жество пре́жде сконча́нїѧ своегѡ̀. 6 И҆ призва̀ даві́дъ соломѡ́на сы́на своего̀ и҆ заповѣ́да є҆мꙋ̀, да сози́ждетъ до́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆н҃левꙋ. 7 Рече́ же даві́дъ къ соломѡ́нꙋ: ча́до,
22: 7
1 Паралїпом. 17: 1
мнѣ̀ бѧ́ше въ се́рдцы, да сози́ждꙋ до́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀: 8 и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀, гл҃ющее:
22: 8
1 Паралїпом. 28: 3
мнѡ́ги крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ и҆ мнѡ́ги бра̑ни сотвори́лъ є҆сѝ, не сози́ждеши до́мꙋ и҆́мени моемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ мнѡ́ги крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ на зе́млю предо мно́ю: 9 сѐ, сы́нъ роди́тсѧ тебѣ̀,
22: 9
2 Ца́рств. 7: 11
се́й бꙋ́детъ мꙋ́жъ поко́ѧ, и҆ оу҆поко́ю є҆го̀ ѿ всѣ́хъ вра̑гъ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ,
22: 9
2 Ца́рств. 12: 24
занѐ соломѡ́нъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀, и҆ ми́ръ и҆ поко́й да́мъ є҆мꙋ̀ над̾ і҆н҃лемъ во дни̑ є҆гѡ̀: 10
22: 10
2 Ца́рств. 7: 13
3 Ца́рств. 5: 5
9: 5
то́й сози́ждетъ до́мъ и҆́мени моемꙋ̀, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на,
22: 10
Е҆вр. 1: 5
и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀: и҆ и҆спра́влю престо́лъ ца́рства є҆гѡ̀ во і҆н҃ли до вѣ́ка: 11 нн҃ѣ оу҆̀бо, сы́не мо́й, бꙋ́детъ гдⷭ҇ь съ тобо́ю и҆ бл҃гопоспѣши́тъ, и҆ сози́ждеши до́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́коже гл҃а ѡ҆ тебѣ̀: 12 да да́стъ же тебѣ̀ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ гдⷭ҇ь и҆ да оу҆крѣпи́тъ тѧ̀ над̾ і҆н҃лемъ, є҆́же храни́ти и҆ твори́ти зако́нъ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀: 13 тогда̀ бл҃гопоспѣши́тъ, а҆́ще сохрани́ши твори́ти за́пѡвѣди и҆ сꙋдбы̑, ꙗ҆̀же повелѣ̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́ови, (да оу҆чи́тъ) і҆н҃лѧ:
22: 13
Второзак. 31: 6
І҆ис. Наѵ. 1: 7
3 Ца́рств. 2: 2
мꙋжа́йсѧ и҆ крѣпи́сѧ, не бо́йсѧ, нижѐ оу҆страши́сѧ: 14
22: 14
1 Паралїпом. 29: 2
и҆ сѐ, а҆́зъ по оу҆бо́жествꙋ моемꙋ̀ оу҆гото́вахъ на до́мъ гдⷭ҇ень зла́та тала́нтѡвъ сто̀ ты́сѧщъ, и҆ сребра̀ ты́сѧща ты́сѧщъ тала́нтѡвъ, мѣ́дь же и҆ желѣ́зо, є҆мꙋ́же нѣ́сть вѣ́са, поне́же мно́жество є҆́сть, и҆ древа̀ и҆ ка́мєнїѧ оу҆гото́вахъ, и҆ къ си̑мъ да приложи́ши: 15 и҆ съ тобо́ю гдⷭ҇ь, и҆ приложи́ши ко мно́жествꙋ творѧ́щихъ дѣла̀, хꙋдо́жницы, и҆ строи́телїе ка́менїй, и҆ древодѣ́лє, и҆ всѧ́къ мꙋдре́цъ во всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ, 16 въ зла́тѣ и҆ сребрѣ̀, въ мѣ́ди и҆ желѣ́зѣ нѣ́сть числа̀: воста́ни оу҆̀бо и҆ творѝ, и҆ гдⷭ҇ь съ тобо́ю. 17 И҆ повелѣ̀ даві́дъ всѣ́мъ нача́лникѡмъ і҆н҃лєвымъ, да помога́ютъ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ є҆гѡ̀, глаго́лѧ: 18 не гдⷭ҇ь ли съ ва́ми; и҆ дадѐ ва́мъ поко́й ѡ҆́крестъ, занѐ дадѐ въ рꙋ́ки ва́шѧ живꙋ́щихъ на землѝ, и҆ покоре́на землѧ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ пред̾ людьмѝ є҆гѡ̀: 19 нн҃ѣ оу҆̀бо дади́те сердца̀ ва̑ша и҆ дꙋ́шы ва́шѧ є҆́же взыска́ти гдⷭ҇а бг҃а ва́шего, и҆ воста́ните и҆ созида́йте ст҃ы́ню гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ, да внесе́тсѧ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆ сосꙋ́ды ст҃ы̑ѧ бг҃ови въ до́мъ созида́емый и҆́мени гдⷭ҇ню.

23

ГЛАВА̀ к҃г.

231 И҆

23: 1
3 Ца́рств. 1: 33
даві́дъ ста́ръ и҆ и҆спо́лненъ дні́й, и҆ воцарѝ соломѡ́на сы́на своего̀ вмѣ́стѡ себє̀ над̾ і҆н҃лемъ: 2 и҆ собра̀ всѣ́хъ кнѧзе́й і҆н҃левыхъ, и҆ свѧще́нникѡвъ, и҆ леѵі́тѡвъ: 3
23: 3
Чи́сл. 4: 3
8: 24
сочте́ни же бы́ша леѵі́ти, ѿ три́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, и҆ бы́сть число̀ и҆́хъ по глава́мъ и҆́хъ, мꙋже́й три́десѧть и҆ ѻ҆́смь ты́сѧщъ: 4 ѿ си́хъ и҆збра́ни на дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ два́десѧть четы́ри ты́сѧщы,
23: 4
Второзак. 16: 18
и҆ книго́чєй и҆ сꙋді́й ше́сть ты́сѧщъ, 5 и҆ четы́ри ты́сѧщы
23: 5
1 Паралїпом. 9: 22
две́рникѡвъ, и҆ четы́ри ты́сѧщы
23: 5
І҆езек. 40: 45
2 Паралїпом. 29: 25
пою́щихъ гдⷭ҇еви во ѻ҆рга́ны, и҆̀хже сотворѝ ко хвале́нїю гдⷭ҇ню. 6
23: 6
2 Паралїпом. 8: 14
И҆ раздѣлѝ и҆̀хъ даві́дъ на чре́ды сынѡ́мъ леѵі̑инымъ,
23: 6
1 Паралїпом. 6: 1
И҆схо́д. 6: 16
Чи́сл. 3: 17
26: 57
гирсѡ́нꙋ, каа́ѳꙋ и҆ мера́рѣ: 7 и҆ гирсѡ́нꙋ и҆ леада́нꙋ и҆ семе́ю. 8 Сы́нове леада̑ни: нача́лникъ і҆еїи́лъ и҆ зеѳѡ́ѳъ и҆ і҆ѡи́ль, трїѐ. 9 Сы́нове же семе́ѡвы: салѡмі́ѳъ и҆ а҆заи́лъ и҆ а҆ра́мъ, трїѐ: сі́и нача̑лницы ѻ҆те́чествъ леада́нихъ. 10 И҆ сынѡ́мъ семе́ѡвымъ і҆е́ѳъ и҆ зїза́й, и҆ і҆ѡа́съ и҆ верїа̀: ті́и сы́нове семе́ѡвы четы́ре. 11 Бѣ́ же і҆е́ѳъ пе́рвый и҆ зїза́й вторы́й: і҆ѡа́съ же и҆ варїа̀ не и҆мѣ́ста мно́гихъ сынѡ́въ и҆ бы́ста въ домꙋ̀ ѻ҆те́чества въ причте́нїе є҆ди́но. 12
23: 12
И҆схо́д. 6: 18
Сы́нове каа́ѳѡвы: а҆мвра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ, ѻ҆зїи́лъ, четы́ри. 13
23: 13
И҆схо́д. 6: 20
Сы́нове а҆мвра̑мли: а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й:
23: 13
Чи́сл. 3: 10
Е҆вр. 5: 4
ѿлꙋче́нъ же бы́сть а҆арѡ́нъ є҆́же ѡ҆свѧща́ти ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ во вѣ́ки, и҆ да кади́тъ ѳѷмїа́момъ пред̾ гдⷭ҇емъ, слꙋ́житъ є҆мꙋ̀ и҆ мо́литсѧ во и҆́мѧ є҆гѡ̀ до вѣ́ка. 14 Мѡѷсе́й же человѣ́къ бж҃їй и҆ сы́нове є҆гѡ̀ причте́ни сꙋ́ть въ колѣ́но леѵі́ино. 15
23: 15
И҆схо́д. 2: 22
18: 3
Сы́нове мѡѷсе́ѡвы: гирса́мъ и҆ є҆лїезе́ръ. 16 Сы́нове гирса̑мли, сꙋваи́лъ нача́лникъ. 17 Бы́ша же сы́нове є҆лїезе́рꙋ, раві́а нача́лникъ: и҆ не бѣ́ша є҆лїезе́рꙋ сы́нове и҆ні́и: сы́нове же раві́ини оу҆мно́жени сꙋ́ть ѕѣлѡ̀. 18 Сы́нове і҆ссаа́рѡвы, саллꙋмѡ́ѳъ нача́лникъ. 19 Сы́нове хеврѡ̑ни: і҆ерїа́въ пе́рвый,
23: 19
1 Паралїпом. 24: 23,24
а҆марі́а вторы́й, і҆азїи́лъ тре́тїй і҆езекі́а четве́ртый. 20 Сы́нове же ѻ҆зїи̑ли: мі́ха пе́рвый, и҆ і҆ессїа̀ вторы́й. 21
23: 21
И҆схо́д. 6: 19
1 Паралїпом. 6: 19
Сы́нове мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀. 22 Сы́нове моолі́євы: є҆леаза́ръ и҆ кі́съ.
23: 22
1 Паралїпом. 24: 28
Оу҆́мре же є҆леаза́ръ, и҆ не бы́ша є҆мꙋ̀ сы́нове, но то́кмѡ дщє́ри: и҆ поѧ́ша и҆̀хъ сы́нове кі́сѡвы бра́тїѧ и҆́хъ. 23 Сы́нове мꙋсі̑ины: моолі̀ и҆ є҆де́ръ и҆ і҆арїмѡ́ѳъ, трїѐ. 24 Сі́и сы́нове леѵі́ини по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, по соглѧ́данїю и҆́хъ, по числꙋ̀ и҆ме́нъ и҆́хъ, по глава́мъ и҆́хъ, и҆̀же творѧ́хꙋ дѣла̀ слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ,
23: 24
Чи́сл. 8: 24
ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше. 25 Рече́ бо даві́дъ: поко́й дадѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ лю́демъ свои̑мъ і҆н҃лю, и҆ всели́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ да́же да вѣ́ка, 26 и҆ леѵі́ти не бы́ша носѧ́ще ски́нїю и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀ къ слꙋже́нїю є҆ѧ̀. 27 По повелѣ́нїю бо даві́довꙋ послѣ́днемꙋ є҆́сть число̀ сыновѡ́мъ леѵі̑инымъ ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше: 28
23: 28
2 Паралїпом. 31: 17
занѐ поста́ви и҆̀хъ под̾ рꙋкꙋ̀ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ, є҆́же слꙋжи́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни во дво́рѣхъ и҆ въ притво́рѣхъ, и҆ во ѡ҆чище́нїи всѣ́хъ ст҃ы́нь, и҆ въ дѣ́лѣхъ слꙋже́нїѧ до́мꙋ бж҃їѧ, 29 и҆ над̾ хлѣ́бами предложе́нїѧ, и҆ над̾ мꙋко́ю пшени́чною же́ртвы, и҆ над̾ прѧ́жмами ѡ҆прѣсно́чными, и҆ над̾ сковрадо́ю, и҆ над̾ пече́нымъ, и҆ над̾ всѧ́кимъ вѣ́сомъ и҆ мѣ́рою, 30 и҆ є҆́же стоѧ́ти, оу҆́трѡ хвали́ти и҆ и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви, та́кожде и҆ къ ве́черꙋ, 31 и҆ над̾ всѣ́ми возноси́мыми всесожжє́нїи гдⷭ҇еви въ сꙋббѡ̑ты, и҆ въ новомѣ́сѧчїихъ, и҆ въ пра́здницѣхъ, по числꙋ̀, по чи́нꙋ и҆́хъ вы́нꙋ гдⷭ҇еви, 32 и҆ да сохранѧ́тъ стражбы̑ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ стра́жꙋ свѧти́лища, и҆ стражбы̑ сынѡ́въ а҆арѡ́нихъ бра́тїй свои́хъ, да слꙋ́жатъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.

24

ГЛАВА̀ к҃д.

241 И҆

24: 1
Чи́сл. 3: 2
сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ раздѣлє́нїѧ: сы́нове а҆арѡ̑ни: нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ, и҆ є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳама́ръ. 2
24: 2
Чи́сл. 3: 4
26: 61
И҆ оу҆мро́ста нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ пре́жде ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ сы́нове не бы́ша и҆́ма: и҆ свѧще́нствова є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳама́ръ, сы́нове а҆арѡ̑ни. 3 И҆ раздѣлѝ и҆̀хъ даві́дъ, и҆ садѡ́къ ѿ сынѡ́въ є҆леаза́ровыхъ, а҆хїмеле́хъ же ѿ сынѡ́въ і҆ѳама́ровыхъ по сочисле́нїю и҆́хъ, по слꙋже́нїю и҆́хъ и҆ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ. 4 И҆ ѡ҆брѣто́шасѧ сы́нове є҆леаза́рѡвы мно́жайшїи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове і҆ѳама́рѡвы: и҆ раздѣлѝ и҆̀хъ сынѡ́мъ є҆леаза́рѡвымъ въ нача́лники въ до́мы ѻ҆те́чествъ шестьна́десѧть, и҆ сынѡ́мъ і҆ѳама́рѡвымъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, ѻ҆́смь. 5
24: 5
Лꙋк. 1: 5
Раздѣли́ же и҆̀хъ по жре́бїємъ междꙋ̀ и҆́ми, поне́же бѧ́хꙋ нача̑лницы свѧти́лища и҆ нача̑лницы бж҃їи въ сынѣ́хъ є҆леаза́ровыхъ и҆ въ сынѣ́хъ і҆ѳама́ровыхъ: 6 ѡ҆писа́ же и҆̀хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь ѿ леѵі̑тъ пред̾ царе́мъ и҆ кнѧ̑зи
24: 6
1 Паралїпом. 18: 16
и҆ садѡ́комъ свѧще́нникомъ и҆ а҆хїмеле́хомъ сы́номъ а҆вїаѳа́ра, и҆ нача̑лницы ѻ҆те́чествъ свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ до́мꙋ ѻ҆те́чества, є҆ди́нъ ко є҆леаза́рꙋ и҆ є҆ди́нъ ко і҆ѳама́рꙋ. 7 И҆ и҆зы́де жре́бїй пе́рвый і҆ѡарі́мꙋ, і҆еді́ю вторы́й, 8 харі́вꙋ тре́тїй, сеѡрі́мꙋ четве́ртый, 9
24: 9
І҆ерем. 21: 1
мелхі́ю пѧ́тый, меїамі́нꙋ шесты́й, 10 а҆ккѡ́сꙋ седмы́й, а҆ві́и ѻ҆смы́й, 11 і҆исꙋ́ю девѧ́тый, сехені́и десѧ́тый, 12 є҆лїасі́вꙋ є҆динонадесѧ́тый, і҆акі́мꙋ дванадесѧ́тый, 13 ѻ҆ффа́ю тринадесѧ́тый, і҆есваа́лꙋ четыренадесѧ́тый, 14 велгі́и пѧтыйна́десѧть, є҆мми́рꙋ шестыйна́десѧть, 15 і҆еѳі́ю седмыйна́десѧть, а҆фессі́ю ѻ҆смыйна́десѧть, 16 фетті́ю девѧтыйна́десѧть, и҆ є҆зекі́илю двадесѧ́тый, 17 а҆хі́нꙋ два́десѧть пе́рвый, гамꙋи́лꙋ два́десѧть вторы́й, 18 далеі́ю два́десѧть тре́тїй, і҆еи́лю два́десѧть четве́ртый. 19
24: 19
2 Паралїпом. 31: 2
Сїѐ сочисле́нїе и҆́хъ по слꙋже́нїю и҆́хъ входи́ти въ до́мъ гдⷭ҇ень по чи́нꙋ своемꙋ̀,
24: 19
4 Ца́рств. 11: 5
рꙋко́ю а҆арѡ́на ѻ҆тца̀ и҆́хъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ. 20 И҆ сынѡ́мъ леѵі̑инымъ прѡ́чїимъ: сынѡ́мъ а҆мвра̑млимъ сѡваи́лъ, сынѡ́мъ сѡваи̑лимъ і҆адаі́а, 21 сынѡ́мъ раві̑инымъ нача́лникъ і҆есі́а, 22 сынѡ́мъ і҆асарі̑инымъ салѡмѡ́ѳъ, сынѡ́мъ салѡмѡ́ѳѡвымъ і҆а́ѳъ: 23 сы́нове і҆едїꙋ́а:
24: 23
1 Паралїпом. 23: 19
і҆ерїа́въ пе́рвый, а҆маді́а вторы́й, і҆азїи́лъ тре́тїй, і҆екмоа́мъ четве́ртый. 24 Сынѡ́мъ ѻ҆зїи̑лимъ мі́ха, сы́нове мі̑хины сами́ръ: 25 бра́тъ мі́хинъ і҆сі́а, сы́нъ і҆сі́инъ заха́рїа. 26 Сы́нове мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀, сы́нъ ѻ҆зі́инъ вонні́й: 27 сы́нове мера̑рїны ѻ҆зі́а: сы́нове є҆гѡ̀ і҆есома̀ и҆ закхꙋ́ръ и҆ і҆ѡвѳі̀: 28
24: 28
1 Паралїпом. 23: 22
моолі́ю є҆леаза́ръ (и҆ і҆ѳама́ръ). Оу҆́мре же є҆леаза́ръ, не бѣ́ша є҆мꙋ̀ сы́нове. 29 Кі́сꙋ сы́нъ кі́совъ і҆ерамеи́лъ. 30
24: 30
1 Паралїпом. 23: 22
Сы́нове мꙋ̑сїны: моолі̀ и҆ є҆де́ръ и҆ є҆рїмѡ́ѳъ. Сі́и сы́нове леѵі́тстїи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ. 31
24: 31
1 Паралїпом. 25: 8
Прїѧ́ша же и҆ ті́и жрє́бїѧ, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ и҆́хъ сы́нове а҆арѡ̑ни, пред̾ даві́домъ царе́мъ и҆ садѡ́комъ и҆ а҆хїмеле́хомъ и҆ нача̑лники ѻ҆те́чествъ свѧще́нническихъ и҆ леѵі́тскихъ: патрїа́рси а҆арѡ̑ни, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ ю҆нѣ́йшїи.