Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
23

ГЛАВА̀ к҃г.

231 И҆

23: 1
3 Ца́рств. 1: 33
даві́дъ ста́ръ и҆ и҆спо́лненъ дні́й, и҆ воцарѝ соломѡ́на сы́на своего̀ вмѣ́стѡ себє̀ над̾ і҆н҃лемъ: 2 и҆ собра̀ всѣ́хъ кнѧзе́й і҆н҃левыхъ, и҆ свѧще́нникѡвъ, и҆ леѵі́тѡвъ: 3
23: 3
Чи́сл. 4: 3
8: 24
сочте́ни же бы́ша леѵі́ти, ѿ три́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, и҆ бы́сть число̀ и҆́хъ по глава́мъ и҆́хъ, мꙋже́й три́десѧть и҆ ѻ҆́смь ты́сѧщъ: 4 ѿ си́хъ и҆збра́ни на дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ два́десѧть четы́ри ты́сѧщы,
23: 4
Второзак. 16: 18
и҆ книго́чєй и҆ сꙋді́й ше́сть ты́сѧщъ, 5 и҆ четы́ри ты́сѧщы
23: 5
1 Паралїпом. 9: 22
две́рникѡвъ, и҆ четы́ри ты́сѧщы
23: 5
І҆езек. 40: 45
2 Паралїпом. 29: 25
пою́щихъ гдⷭ҇еви во ѻ҆рга́ны, и҆̀хже сотворѝ ко хвале́нїю гдⷭ҇ню. 6
23: 6
2 Паралїпом. 8: 14
И҆ раздѣлѝ и҆̀хъ даві́дъ на чре́ды сынѡ́мъ леѵі̑инымъ,
23: 6
1 Паралїпом. 6: 1
И҆схо́д. 6: 16
Чи́сл. 3: 17
26: 57
гирсѡ́нꙋ, каа́ѳꙋ и҆ мера́рѣ: 7 и҆ гирсѡ́нꙋ и҆ леада́нꙋ и҆ семе́ю. 8 Сы́нове леада̑ни: нача́лникъ і҆еїи́лъ и҆ зеѳѡ́ѳъ и҆ і҆ѡи́ль, трїѐ. 9 Сы́нове же семе́ѡвы: салѡмі́ѳъ и҆ а҆заи́лъ и҆ а҆ра́мъ, трїѐ: сі́и нача̑лницы ѻ҆те́чествъ леада́нихъ. 10 И҆ сынѡ́мъ семе́ѡвымъ і҆е́ѳъ и҆ зїза́й, и҆ і҆ѡа́съ и҆ верїа̀: ті́и сы́нове семе́ѡвы четы́ре. 11 Бѣ́ же і҆е́ѳъ пе́рвый и҆ зїза́й вторы́й: і҆ѡа́съ же и҆ варїа̀ не и҆мѣ́ста мно́гихъ сынѡ́въ и҆ бы́ста въ домꙋ̀ ѻ҆те́чества въ причте́нїе є҆ди́но. 12
23: 12
И҆схо́д. 6: 18
Сы́нове каа́ѳѡвы: а҆мвра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ, ѻ҆зїи́лъ, четы́ри. 13
23: 13
И҆схо́д. 6: 20
Сы́нове а҆мвра̑мли: а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й:
23: 13
Чи́сл. 3: 10
Е҆вр. 5: 4
ѿлꙋче́нъ же бы́сть а҆арѡ́нъ є҆́же ѡ҆свѧща́ти ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ во вѣ́ки, и҆ да кади́тъ ѳѷмїа́момъ пред̾ гдⷭ҇емъ, слꙋ́житъ є҆мꙋ̀ и҆ мо́литсѧ во и҆́мѧ є҆гѡ̀ до вѣ́ка. 14 Мѡѷсе́й же человѣ́къ бж҃їй и҆ сы́нове є҆гѡ̀ причте́ни сꙋ́ть въ колѣ́но леѵі́ино. 15
23: 15
И҆схо́д. 2: 22
18: 3
Сы́нове мѡѷсе́ѡвы: гирса́мъ и҆ є҆лїезе́ръ. 16 Сы́нове гирса̑мли, сꙋваи́лъ нача́лникъ. 17 Бы́ша же сы́нове є҆лїезе́рꙋ, раві́а нача́лникъ: и҆ не бѣ́ша є҆лїезе́рꙋ сы́нове и҆ні́и: сы́нове же раві́ини оу҆мно́жени сꙋ́ть ѕѣлѡ̀. 18 Сы́нове і҆ссаа́рѡвы, саллꙋмѡ́ѳъ нача́лникъ. 19 Сы́нове хеврѡ̑ни: і҆ерїа́въ пе́рвый,
23: 19
1 Паралїпом. 24: 23,24
а҆марі́а вторы́й, і҆азїи́лъ тре́тїй і҆езекі́а четве́ртый. 20 Сы́нове же ѻ҆зїи̑ли: мі́ха пе́рвый, и҆ і҆ессїа̀ вторы́й. 21
23: 21
И҆схо́д. 6: 19
1 Паралїпом. 6: 19
Сы́нове мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀. 22 Сы́нове моолі́євы: є҆леаза́ръ и҆ кі́съ.
23: 22
1 Паралїпом. 24: 28
Оу҆́мре же є҆леаза́ръ, и҆ не бы́ша є҆мꙋ̀ сы́нове, но то́кмѡ дщє́ри: и҆ поѧ́ша и҆̀хъ сы́нове кі́сѡвы бра́тїѧ и҆́хъ. 23 Сы́нове мꙋсі̑ины: моолі̀ и҆ є҆де́ръ и҆ і҆арїмѡ́ѳъ, трїѐ. 24 Сі́и сы́нове леѵі́ини по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, по соглѧ́данїю и҆́хъ, по числꙋ̀ и҆ме́нъ и҆́хъ, по глава́мъ и҆́хъ, и҆̀же творѧ́хꙋ дѣла̀ слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ,
23: 24
Чи́сл. 8: 24
ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше. 25 Рече́ бо даві́дъ: поко́й дадѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ лю́демъ свои̑мъ і҆н҃лю, и҆ всели́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ да́же да вѣ́ка, 26 и҆ леѵі́ти не бы́ша носѧ́ще ски́нїю и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀ къ слꙋже́нїю є҆ѧ̀. 27 По повелѣ́нїю бо даві́довꙋ послѣ́днемꙋ є҆́сть число̀ сыновѡ́мъ леѵі̑инымъ ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше: 28
23: 28
2 Паралїпом. 31: 17
занѐ поста́ви и҆̀хъ под̾ рꙋкꙋ̀ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ, є҆́же слꙋжи́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни во дво́рѣхъ и҆ въ притво́рѣхъ, и҆ во ѡ҆чище́нїи всѣ́хъ ст҃ы́нь, и҆ въ дѣ́лѣхъ слꙋже́нїѧ до́мꙋ бж҃їѧ, 29 и҆ над̾ хлѣ́бами предложе́нїѧ, и҆ над̾ мꙋко́ю пшени́чною же́ртвы, и҆ над̾ прѧ́жмами ѡ҆прѣсно́чными, и҆ над̾ сковрадо́ю, и҆ над̾ пече́нымъ, и҆ над̾ всѧ́кимъ вѣ́сомъ и҆ мѣ́рою, 30 и҆ є҆́же стоѧ́ти, оу҆́трѡ хвали́ти и҆ и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви, та́кожде и҆ къ ве́черꙋ, 31 и҆ над̾ всѣ́ми возноси́мыми всесожжє́нїи гдⷭ҇еви въ сꙋббѡ̑ты, и҆ въ новомѣ́сѧчїихъ, и҆ въ пра́здницѣхъ, по числꙋ̀, по чи́нꙋ и҆́хъ вы́нꙋ гдⷭ҇еви, 32 и҆ да сохранѧ́тъ стражбы̑ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ стра́жꙋ свѧти́лища, и҆ стражбы̑ сынѡ́въ а҆арѡ́нихъ бра́тїй свои́хъ, да слꙋ́жатъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.