Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 И҆ бы́сть

17: 1
2 Ца́рств. 7: 2
є҆гда̀ ѡ҆бита́ше даві́дъ въ домꙋ̀ свое́мъ, и҆ речѐ даві́дъ къ наѳа́нꙋ прⷪ҇ро́кꙋ: сѐ, а҆́зъ живꙋ̀ въ домꙋ̀ ке́дровѣ, кївѡ́тъ же завѣ́та гдⷭ҇нѧ под̾ ко́жами. 2
17: 2
2 Ца́рств. 7: 3
И҆ речѐ наѳа́нъ къ даві́дꙋ: всѐ є҆́же въ се́рдцы твое́мъ творѝ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ съ тобо́ю є҆́сть. 3
17: 3
2 Ца́рств. 7: 4,5
И҆ бы́сть но́щи тоѧ̀, и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ наѳа́нꙋ, гл҃ѧ: 4 и҆дѝ и҆ рцы̀ даві́дꙋ рабꙋ̀ моемꙋ̀: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь:
17: 4
3 Ца́рств. 8: 19
не сози́ждеши ты̀ мнѣ̀ до́мꙋ, є҆́же ѡ҆бита́ти мѝ въ не́мъ: 5
17: 5
И҆схо́д. 7: 5
ꙗ҆́кѡ не ѡ҆бита́хъ въ домꙋ̀ ѿ днѐ, въ ѻ҆́ньже и҆зведо́хъ і҆н҃лѧ (ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ), да́же до днѐ сегѡ̀, но бы́хъ въ ски́нїи и҆ въ шатрѣ̀: 6 во всѣ́хъ а҆́може ходи́хъ со всѣ́мъ і҆н҃лемъ, а҆́ще гл҃ѧ гл҃ахъ ко́емꙋ колѣ́нꙋ і҆н҃левꙋ, и҆̀мже повелѣ́хъ да пасꙋ́тъ лю́ди моѧ̑, гл҃ѧ: чесѡ̀ ра́ди не созда́сте мнѣ̀ до́мꙋ ке́дрова; 7 и҆ нн҃ѣ та́кѡ рцы̀ рабꙋ̀ моемꙋ̀ даві́дꙋ: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь вседержи́тель:
17: 7
1 Ца́рств. 16: 12
а҆́зъ и҆з̾ѧ́хъ тѧ̀ ѿ па́ствы, є҆гда̀ послѣ́довалъ є҆сѝ ста́дꙋ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ вожде́мъ над̾ людьмѝ мои́ми і҆н҃лемъ, 8 и҆ бы́хъ съ тобо́ю во всѣ́хъ, и҆дѣ́же ходи́лъ є҆сѝ, и҆ потреби́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ сотвори́хъ тебѣ̀ и҆́мѧ ꙗ҆́коже и҆́мѧ вели́кихъ, и҆̀же на землѝ: 9 и҆ да́хъ мѣ́сто лю́демъ мои̑мъ і҆н҃лю,
17: 9
2 Ца́рств. 7: 10
и҆ насади́хъ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ, и҆ не возскорбѧ́тъ ктомꙋ̀: ни сы́нове беззако́нїѧ приложа́тъ смири́ти и҆̀хъ ꙗ҆́коже ѿ нача́ла 10 и҆ ѿ дні́й, въ нѧ́же да́хъ сꙋдїи̑ лю́демъ мои̑мъ і҆н҃лю, и҆ смири́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑,
17: 10
Ѱал. 17: 48
и҆ возращꙋ́ тѧ, и҆ до́мъ сози́ждетъ тѝ гдⷭ҇ь: 11
17: 11
2 Ца́рств. 7: 12
и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ и҆спо́лнѧтсѧ дні́е твоѝ и҆ почі́еши со ѻ҆тцы̑ твои́ми,
17: 11
Гала́т. 3: 16
и҆ воздви́гнꙋ сѣ́мѧ твоѐ по тебѣ̀,
17: 11
Матѳ. 1: 1
є҆́же бꙋ́детъ ѿ чре́ва твоегѡ̀, и҆ возста́влю ца́рство є҆гѡ̀: 12 то́й сози́ждетъ мнѣ̀ до́мъ, и҆ оу҆крѣплю̀ престо́лъ є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка: 13
17: 13
2 Ца́рств. 7: 14
а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на: и҆ млⷭ҇ть мою̀ не ѿимꙋ̀ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́коже ѿѧ́хъ ѿ бы́вшихъ пре́жде тебє̀: 14 и҆ оу҆вѣ́рю є҆го̀
17: 14
1 Тїмоѳ. 3: 15
въ домꙋ̀ мое́мъ и҆ во ца́рствїи є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка,
17: 14
И҆са́їа. 55: 3
Лꙋк. 1: 32
и҆ престо́лъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ и҆спра́вленъ до вѣ́ка. 15
17: 15
2 Ца́рств. 7: 17
По всѣ́мъ словесє́мъ си̑мъ и҆ по всемꙋ̀ видѣ́нїю семꙋ̀ та́кѡ глаго́лалъ є҆́сть наѳа́нъ къ даві́дꙋ. 16
17: 16
2 Ца́рств. 7: 18
И҆ прїи́де ца́рь даві́дъ, и҆ сѣ́де пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ речѐ: кто̀ є҆́смь а҆́зъ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й; и҆ что̀ до́мъ мо́й, ꙗ҆́кѡ возлюби́лъ мѧ̀ є҆сѝ до вѣ́ка; 17 и҆ сїѧ̑ ма̑ла сꙋ́ть пред̾ тобо́ю, бж҃е,
17: 17
2 Ца́рств. 7: 19
и҆ гл҃алъ є҆сѝ на до́мъ раба̀ твоегѡ̀ (є҆щѐ) и҆здале́ча, и҆ призрѣ́лъ є҆сѝ на мѧ̀
17: 17
Фїлїппис. 2: 6,7
ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе человѣ́ка, и҆ возвы́силъ мѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е: 18 что̀ приложи́тъ є҆щѐ даві́дъ къ тебѣ̀ є҆́же просла́вити;
17: 18
Ѱал. 138: 1
и҆ ты̀ раба̀ твоего̀ вѣ́си: 19 гдⷭ҇и, раба̀ твоегѡ̀ ра́ди сотвори́лъ є҆сѝ всѐ вели́чїе сїѐ и҆ по се́рдцꙋ твоемꙋ̀, є҆́же зна́єма сотвори́ти всѧ̑ вели̑чїѧ твоѧ̑: 20
17: 20
2 Ца́рств. 7: 22
гдⷭ҇и, нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀, и҆ нѣ́сть бг҃а ра́звѣ тебє̀, по всѣ́мъ є҆ли̑ка слы́шахомъ оу҆ши́ма на́шима, 21
17: 21
Второзак. 4: 7
и҆ нѣ́сть, ꙗ҆́коже лю́дїе твоѝ і҆н҃ль, ꙗ҆зы́къ є҆щѐ на землѝ, ꙗ҆́кѡ по́йде бг҃ъ и҆зба́вити лю́ди себѣ̀, є҆́же положи́ти и҆́мѧ себѣ̀ ве́лїе и҆ сла́вное, є҆́же и҆згна́ти ѿ лица̀ люді́й твои́хъ, и҆̀хже и҆зба́вилъ є҆сѝ ѿ є҆гѵ́пта, ꙗ҆зы́ки: 22 и҆ да́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ і҆н҃лѧ тебѣ̀ въ лю́ди да́же до вѣ́ка, и҆ ты̀, гдⷭ҇и, бы́лъ є҆сѝ и҆̀мъ въ бг҃а: 23
17: 23
2 Ца́рств. 7: 25
и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, сло́во твоѐ, є҆́же гл҃алъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ на до́мъ є҆гѡ̀, да оу҆вѣ́ритсѧ до вѣ́ка: и҆ сотворѝ ꙗ҆́коже гл҃алъ є҆сѝ, 24 и҆ да оу҆вѣ́ритсѧ и҆ возвели́читсѧ и҆́мѧ твоѐ да́же до вѣ́ка, глаго́лющихъ: гдⷭ҇и, гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е і҆н҃левъ, и҆ до́мъ даві́да раба̀ твоегѡ̀ да бꙋ́детъ и҆спра́вленъ пред̾ тобо́ю: 25 ты́ бо, гдⷭ҇и бж҃е мо́й,
17: 25
2 Ца́рств. 7: 27
ѿве́рзлъ є҆сѝ оу҆́хо раба̀ твоегѡ̀ созда́ти є҆мꙋ̀ до́мъ, сегѡ̀ ра́ди ѡ҆брѣ́те ра́бъ тво́й (дерзнове́нїе) моли́тисѧ пред̾ лице́мъ твои́мъ: 26 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ са́мъ бг҃ъ, и҆ гл҃алъ є҆сѝ къ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ бл҃га̑ѧ сїѧ̑: 27 и҆ нн҃ѣ
17: 27
2 Ца́рств. 7: 29
начнѝ блгⷭ҇ви́ти до́мъ раба̀ твоегѡ̀, да бꙋ́детъ во вѣ́ки пред̾ тобо́ю: ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, блгⷭ҇ви́лъ є҆сѝ, и҆ блгⷭ҇вѝ во вѣ́ки.

18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 И҆ бы́сть

18: 1
2 Ца́рств. 8: 1
по си́хъ, и҆ поразѝ даві́дъ и҆ноплеме́нники, и҆ прогна̀ и҆̀хъ: и҆ взѧ̀ ге́ѳъ и҆ вє́си є҆гѡ̀ ѿ рꙋкѝ и҆ноплеме́нничи. 2
18: 2
2 Ца́рств. 8: 2
Ѱал. 59: 2
И҆ поразѝ даві́дъ мѡа́ва, и҆ бѧ́хꙋ мѡаві́ти рабѝ даві́дꙋ приносѧ́ще є҆мꙋ̀ да́нь. 3 И҆ поразѝ даві́дъ а҆драаза́ра царѧ̀ сꙋ́вска во є҆ма́ѳѣ, и҆дꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀ поста́вити рꙋ́кꙋ свою̀ над̾ рѣко́ю є҆ѵфра́томъ: 4 и҆ взѧ̀ ѿ негѡ̀ даві́дъ ты́сѧщꙋ колесни́цъ и҆ се́дмь ты́сѧщъ кѡ́нникъ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ мꙋже́й пѣшцє́въ, и҆ разбѝ даві́дъ всѧ̑ колєсни́цы, и҆ ѡ҆ста́ви ѿ ни́хъ сто̀ колесни́цъ, (и҆̀хже оу҆держа̀ себѣ̀). 5 И҆ прїи́де сѵ́ръ ѿ дама́ска, да по́мощь да́стъ а҆драаза́рꙋ царю̀ сꙋ́вскꙋ, и҆ поразѝ даві́дъ ѿ сѵ́ровыхъ два́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й: 6 и҆ поста́ви даві́дъ стра́жꙋ въ сѷрі́и, ꙗ҆́же бли́з̾ дама́ска, и҆ бѧ́хꙋ даві́дꙋ въ рабы̑ приносѧ́ще да̑ни:
18: 6
2 Ца́рств. 8: 14
и҆ сп҃сѐ гдⷭ҇ь даві́да во всѣ́хъ, въ ни́хже хожда́ше. 7 И҆ взѧ̀ даві́дъ
18: 7
2 Ца́рств. 8: 7
гри̑вны златы̑ѧ, и҆̀хже и҆мѣ́ша рабѝ а҆драаза́рѡвы, и҆ принесѐ ѧ҆̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 8
18: 8
2 Ца́рств. 8: 8
И҆ и҆з̾ метаве́ѳа и҆ ѿ и҆збра́нныхъ градѡ́въ а҆драаза́ровыхъ взѧ̀ даві́дъ мѣ́ди мно́гѡ ѕѣлѡ̀,
18: 8
3 Ца́рств. 7: 23
и҆з̾ неѧ́же сотворѝ соломѡ́нъ мо́ре мѣ́дѧно, и҆ столпы̀, и҆ сосꙋ́ды мѣ́дѧныѧ. 9 И҆ оу҆слы́ша
18: 9
2 Ца́рств. 8: 9
ѳо́а ца́рь є҆ма́ѳскїй, ꙗ҆́кѡ поразѝ даві́дъ всю̀ си́лꙋ а҆драаза́ра царѧ̀ сꙋ́вска, 10 и҆ посла̀ а҆дꙋра́ма сы́на своего̀ къ царю̀ даві́дꙋ, да вопро́ситъ є҆го̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ ми́рѣ, и҆ благослови́ти є҆го̀ ѡ҆ се́мъ, ꙗ҆́кѡ побѣдѝ а҆драаза́ра и҆ поразѝ є҆го̀, поне́же мꙋ́жъ проти́венъ бѧ́ше ѳо́а а҆драаза́рꙋ. 11 И҆ всѧ̑ сосꙋ́ды златы̑ѧ и҆ срє́брѧныѧ и҆ мѣ́дѧныѧ, и҆ сїѧ̑ ѡ҆свѧтѝ ца́рь даві́дъ гдⷭ҇ꙋ со сребро́мъ и҆ зла́томъ, ꙗ҆̀же взѧ̀ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, ѿ і҆дꙋме́и и҆ мѡа́ва, и҆ ѿ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ и҆ ѿ и҆ноплемє́нникъ и҆ ѿ а҆мали́ка. 12
18: 12
1 Паралїпом. 2: 16
А҆ве́сса же сы́нъ сарꙋ́їевъ
18: 12
2 Ца́рств. 8: 13
Ѱал. 59: 2
поразѝ і҆дꙋме́ю во ю҆до́ли сла́нѣй, ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ: 13 и҆ поста́ви во ю҆до́ли стра́жꙋ, и҆ бѣ́ша всѝ і҆дꙋме́ане рабѝ даві́дꙋ. И҆ сп҃са́ше гдⷭ҇ь даві́да во всѣ́хъ, въ ни́хже хожда́ше. 14 И҆ воцари́сѧ даві́дъ над̾ всѣ́мъ і҆н҃лемъ,
18: 14
2 Ца́рств. 8: 15
Ѱал. 100: 1
и҆ бѣ̀ творѧ̀ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ всѣ́мъ лю́демъ свои̑мъ. 15
18: 15
2 Ца́рств. 8: 16
І҆ѡа́въ же сы́нъ сарꙋ́їевъ (бы́сть) над̾ во́инствомъ, и҆ і҆ѡсафа́тъ сы́нъ а҆хїлꙋ́довъ памѧтопи́сецъ, 16
18: 16
1 Паралїпом. 24: 6
и҆ садѡ́къ сы́нъ а҆хі́товъ и҆ а҆вїмеле́хъ сы́нъ а҆вїаѳа́ровъ свѧще́нницы, и҆ сꙋса̀ книго́чїй, 17
18: 17
2 Ца́рств. 8: 18
и҆ ване́а сы́нъ і҆ѡда́евъ над̾ хереѳі́емъ и҆ над̾ фелеѳі́емъ: сы́нове же даві́дѡвы пе́рвїи преє́мницы царє́вы.

19

ГЛАВА̀ ѳ҃і.

191 И҆ бы́сть

19: 1
2 Ца́рств. 10: 1
по си́хъ, оу҆́мре наа́съ ца́рь сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ, и҆ воцари́сѧ а҆ма́мъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀. 2 И҆ речѐ даві́дъ: сотворю̀ ми́лость со а҆на́номъ сы́номъ наа́совымъ, ꙗ҆́коже сотворѝ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ ми́лость со мно́ю. И҆ посла̀ даві́дъ послы̀ на оу҆тѣше́нїе є҆мꙋ̀ ѡ҆ ѻ҆тцѣ̀ є҆гѡ̀. И҆ прїидо́ша ѻ҆́троцы даві́дѡвы въ зе́млю сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ ко а҆на́нꙋ, да оу҆тѣ́шатъ є҆го̀. 3
19: 3
2 Ца́рств. 10: 3
И҆ реко́ша нача̑лницы сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ ко а҆на́нꙋ: є҆да̀ прославлѧ́ѧ даві́дъ ѻ҆тца̀ твоего̀ пред̾ тобо́ю, посла̀ къ тебѣ̀ оу҆тѣ́шители; ника́кѡ: но да и҆спыта́ютъ гра́дъ и҆ соглѧ́даютъ зе́млю, прїидо́ша къ тебѣ̀ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀. 4
19: 4
2 Ца́рств. 10: 4
И҆ взѧ̀ а҆на́нъ рабѡ́въ даві́довыхъ, и҆ ѡ҆брѝ и҆̀хъ, и҆ ѿрѣ́за ѿ ри́зъ и҆́хъ полови́нꙋ да́же до чре́слъ, и҆ ѿпꙋстѝ и҆̀хъ. 5 И҆ прїидо́ша возвѣсти́ти даві́дꙋ ѡ҆ мꙋже́хъ: и҆ посла̀ во срѣ́тенїе и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ бы́ша ѡ҆безче́щени ѕѣлѡ̀. И҆ речѐ ца́рь: сѣди́те во і҆ерїхѡ́нѣ, до́ндеже возрастꙋ́тъ брады̑ ва́шѧ, и҆ возвратите́сѧ. 6 И҆ ви́дѣша сы́нове а҆ммѡ̑ни, ꙗ҆́кѡ посра́млени бы́ша лю́дїе даві́дѡвы, и҆ посла̀ а҆на́нъ и҆ сы́нове а҆ммѡ̑ни ты́сѧщꙋ тала̑нтъ сребра̀, да на́ймꙋтъ себѣ̀ ѿ сѷрі́и месопота́мски, и҆ ѿ сѷрі́и маа́ха, и҆ ѿ сꙋ́вы колесни̑цы и҆ ко́нники: 7 и҆ наѧ́ша себѣ̀ три́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы колесни́цъ и҆ царѧ̀ маа́ха и҆ люді́й є҆гѡ̀: и҆ прїидо́ша и҆ ѡ҆полчи́шасѧ прѧ́мѡ ми́давѣ: и҆ сы́нове а҆ммѡ̑ни собра́шасѧ ѿ градѡ́въ свои́хъ и҆ прїидо́ша на бра́нь. 8 И҆ оу҆слы́ша даві́дъ, и҆ посла̀ і҆ѡа́ва и҆ всѐ во́инство си́льныхъ. 9 И҆ и҆зыдо́ша сы́нове а҆ммѡ̑ни и҆ ѡ҆полчи́шасѧ на бра́нь при вратѣ́хъ гра́дскихъ: ца́рїе же прише́дшїи ѡ҆полчи́шасѧ ѻ҆со́бнѡ на по́ли. 10 И҆ ви́дѣ і҆ѡа́въ, ꙗ҆́кѡ бы́сть на него̀ проти́вное лицѐ бра́ни сопредѝ и҆ созадѝ, и҆ и҆збра̀ ѿ всѣ́хъ ю҆́нѡшъ і҆н҃левыхъ и҆ оу҆стро́и и҆̀хъ проти́вꙋ сѵ́ра, 11 и҆ ѡ҆ста́нокъ люді́й дадѐ въ рꙋ́цѣ бра́тꙋ своемꙋ̀
19: 11
2 Ца́рств. 10: 10
а҆ве́ссѣ, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ проти́вꙋ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ. 12 И҆ речѐ: а҆́ще оу҆крѣпи́тсѧ сѵ́ръ па́че менє̀, то̀ бꙋ́деши мнѣ̀ во спасе́нїе: а҆́ще же сы́нове а҆ммѡ̑ни оу҆крѣпѧ́тсѧ па́че тебє̀, то̀ а҆́зъ спасꙋ́ тѧ: 13 мꙋжа́йсѧ, и҆ оу҆крѣпи́мсѧ ѡ҆ лю́дехъ на́шихъ и҆ ѡ҆ градѣ́хъ бг҃а на́шегѡ,
19: 13
1 Ца́рств. 3: 18
2 Ца́рств. 10: 12
1 Маккав. 3: 60
и҆ гдⷭ҇ь, є҆́же бла́го пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀, сотвори́тъ. 14 И҆ ѡ҆полчи́сѧ і҆ѡа́въ и҆ всѝ лю́дїе, и҆̀же съ ни́мъ, проти́вꙋ сѵ́рѧнъ на бра́нь, и҆ побѣго́ша ѿ ни́хъ. 15 Сы́нове же а҆ммѡ̑ни ви́дѣша, ꙗ҆́кѡ побѣго́ша сѵ́рѧне, и҆ побѣго́ша и҆ ѻ҆нѝ ѿ лица̀ а҆ве́ссы и҆ ѿ лица̀ і҆ѡа́ва бра́та є҆гѡ̀, и҆ внидо́ша во гра́дъ: і҆ѡа́въ же возврати́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 16
19: 16
2 Ца́рств. 10: 15
И҆ ви́дѣ сѵ́ръ, ꙗ҆́кѡ побѣдѝ є҆го̀ і҆н҃ль, и҆ посла̀ послы̀: и҆ и҆зведо́ша сѵ́ра, и҆́же бѣ̀ за рѣко́ю, сѡфа́къ же первонача́лникъ ты́сѧщникѡмъ си́лы а҆драаза́ровы пред̾ ни́ми. 17 И҆ возвѣще́но бы́сть даві́дꙋ, и҆ собра̀ ве́сь і҆н҃ль, и҆ пре́йде і҆ѻрда́нъ, и҆ прїи́де на ни́хъ, и҆ ѡ҆полчи́сѧ проти́вꙋ и҆́хъ: и҆ ѡ҆полчи́сѧ даві́дъ проти́вꙋ сѵ́ра на бра́нь и҆ воева̀ на́нь. 18 И҆ оу҆бѣжѐ сѵ́ръ ѿ лица̀ і҆н҃лева, и҆ оу҆бѝ даві́дъ ѿ сѵ́ра се́дмь ты́сѧщъ колесни́цъ и҆ четы́редесѧть ты́сѧщъ пѣшцє́въ, и҆ сѡфа́ка первонача́лника си́лы оу҆бѝ. 19
19: 19
2 Ца́рств. 10: 19
И҆ ви́дѣша рабѝ а҆драаза́рѡвы, ꙗ҆́кѡ падо́ша ѿ лица̀ і҆н҃лева, и҆ прибѣго́ша къ даві́дꙋ, и҆ слꙋжа́хꙋ є҆мꙋ̀: и҆ не восхотѣ̀ сѵ́ръ помога́ти сынѡ́мъ а҆ммѡ̑нимъ ктомꙋ̀.