Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 И҆ сотворѝ

15: 1
2 Ца́рств. 6: 17
себѣ̀ до́мы во гра́дѣ даві́довѣ, и҆ оу҆гото́ва мѣ́сто кївѡ́тꙋ бж҃їю, и҆ сотворѝ є҆мꙋ̀ ски́нїю. 2 Тогда̀ речѐ даві́дъ: не лѣ́ть є҆́сть, (да ѿ всѧ́кагѡ) но́ситсѧ кївѡ́тъ бж҃їй, но то́кмѡ ѿ леѵі̑тъ,
15: 2
Чи́сл. 4: 15
поне́же и҆збра̀ и҆̀хъ гдⷭ҇ь носи́ти кївѡ́тъ гдⷭ҇ень и҆ слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ да́же до вѣ́ка. 3
15: 3
1 Паралїпом. 13: 5
И҆ собра̀ даві́дъ ве́сь і҆н҃ль во і҆ерⷭ҇ли́мъ, да внесе́тсѧ кївѡ́тъ бж҃їй на мѣ́сто, є҆́же оу҆гото́ва є҆мꙋ̀. 4 И҆ собра̀ даві́дъ сынѡ́въ а҆арѡ́новыхъ и҆ леѵі́ты: 5 ѿ сынѡ́въ каа́ѳовыхъ оу҆рїи́лъ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ два́десѧть: 6 ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ а҆саі́а нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ: 7 ѿ сынѡ́въ герсѡ́нихъ і҆ѡи́ль нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ три́десѧть: 8 ѿ сынѡ́въ є҆лїсафа́нихъ семеі́а нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, двѣ́сти: 9 ѿ сынѡ́въ хеврѡ́новыхъ є҆лїи́лъ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, ѻ҆́смьдесѧтъ: 10 ѿ сынѡ́въ ѻ҆зїи́левыхъ а҆мїнада́въ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ двана́десѧть. 11 И҆ призва̀ даві́дъ садѡ́ка и҆ а҆вїаѳа́ра свѧще́нники, и҆ леѵі́ты оу҆рїи́ла, а҆саі́а и҆ і҆ѡи́лѧ, и҆ семеїа́на и҆ є҆лїи́ла и҆ а҆мїнада́ва, 12 и҆ речѐ къ ни̑мъ: вы̀, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ леѵі́тскихъ,
15: 12
Чи́сл. 8: 6
ѡ҆свѧти́тесѧ вы̀ и҆ бра́тїѧ ва̑ша, и҆ принеси́те кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева (на мѣ́сто), и҆дѣ́же оу҆гото́вахъ є҆мꙋ̀: 13
15: 13
1 Паралїпом. 13: 11
2 Ца́рств. 6: 7
ꙗ҆́кѡ пре́жде ва́мъ не готѡ́вымъ сꙋ́щымъ, раздѣлѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ въ на́съ, ꙗ҆́кѡ не взыска́хомъ є҆гѡ̀ по разсꙋжде́нїю. 14 И҆ ѡ҆свѧти́шасѧ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, да внесꙋ́тъ кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева. 15 И҆ взѧ́ша сы́нове леѵі́тстїи кївѡ́тъ бж҃їй,
15: 15
И҆схо́д. 25: 14
ꙗ҆́коже повелѣ̀ мѡѷсе́й сло́вомъ бж҃їимъ по писа́нїю, ра́мены свои́ми на носи́лѣхъ. 16 И҆ речѐ даві́дъ нача́лникѡмъ леѵі̑тскимъ: поста́вите бра́тїю свою̀ пѣвцє́въ
15: 16
2 Ца́рств. 6: 12
во ѻ҆рга́нѣхъ, пѣ́снехъ мꙋсїкі́йскихъ, ѱалти́рехъ, въ гꙋ́слехъ и҆ кѷмва́лѣхъ, да возгласѧ́тъ въ высотꙋ̀ гла́сомъ весе́лїѧ. 17 И҆ поста́виша леѵі́ти є҆ма́на сы́на і҆ѡи́лева: и҆ ѿ бра́тїй є҆гѡ̀ а҆са́фа сы́на варахі́ина: и҆ ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ, бра́тїй є҆гѡ̀,
15: 17
1 Паралїпом. 16: 37
є҆ѳа́на сы́на кїсе́ова: 18 и҆ съ ни́ми бра́тїѧ и҆́хъ, вторі́и (чи́номъ), заха́рїа и҆ ѻ҆зїи́лъ, и҆ семїрамѡ́ѳъ и҆ і҆еїи́лъ, и҆ а҆на́нїй и҆ є҆лїа́въ, и҆ ване́а и҆ маасі́а, и҆ маттаѳі́а и҆ є҆лїфала̀, и҆ макені́а
15: 18
1 Паралїпом. 16: 38
и҆ а҆вдедо́мъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а, двє́рницы. 19 И҆ пѣвцы̀ є҆ма́нъ, а҆са́фъ и҆ є҆ѳа́мъ въ кѷмва́лы мѣ́дѧны (возглаша́юще) въ слы́шанїе: 20 заха́рїа же и҆ ѻ҆зїи́лъ, и҆ семїрамѡ́ѳъ и҆ і҆еїи́лъ, и҆ а҆нані́й и҆ є҆лїа́въ, и҆ маасі́а и҆ ване́а со гꙋ́сльми та̑йны поѧ́хꙋ: 21 и҆ маттаѳі́а и҆ є҆лїфала̀, и҆ макені́а и҆ а҆вдедо́мъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а въ кѷмва́лѣхъ поѧ́хꙋ, є҆́же превзы́ти: 22 и҆ хѡнені́а нача́лникъ леѵі́тскїй, нача́лникъ пѣ́нїй, занѐ разꙋ́менъ бѣ̀: 23 и҆ варахі́а и҆ є҆лка́на двє́рницы кївѡ́та: 24 и҆ сѡвені́а и҆ і҆ѡсафа́тъ, и҆ наѳана́илъ и҆ а҆масі́а, и҆ заха́рїа и҆ вана́й и҆ є҆лїезе́ръ свѧще́нницы трꙋбѧ́щїи трꙋба́ми пред̾ кївѡ́томъ бж҃їимъ: и҆ а҆вдедо́мъ и҆ і҆еі́а двє́рницы кївѡ́та бж҃їѧ. 25 И҆
15: 25
2 Ца́рств. 6: 12
бѣ̀ даві́дъ и҆ старѣ́йшины і҆н҃лєвы и҆ ты́сѧщницы и҆дꙋ́щїи, є҆́же и҆знестѝ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆з̾ до́мꙋ а҆вдедо́млѧ съ весе́лїемъ. 26 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆крѣплѧ́ше бг҃ъ леѵі́ты носѧ́щыѧ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, и҆ пожро́ша се́дмь телцє́въ и҆ се́дмь ѻ҆внѡ́въ: 27 даві́дъ же бѧ́ше ѡ҆дѣ́ѧнъ ри́зою вѷссо́нною, и҆ всѝ леѵі́ти, носѧ́щїи кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, пѣвцы́ же и҆ хѡнені́а нача́лникъ пѣ́сней пою́щихъ, на даві́дѣ же бѣ̀ є҆фꙋ́дъ вѷссо́нный. 28 И҆ ве́сь і҆н҃ль провожда́ше кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ съ восклица́нїемъ и҆ гла́сомъ трꙋ́бнымъ, и҆ съ трꙋба́ми и҆ кѷмва̑лы, глаша́юще въ гꙋ́сли и҆ кїѳа̑ры. 29 И҆ бы́сть є҆гда̀ прїи́де кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ да́же до гра́да даві́дова, и҆ мелхо́ла дщѝ саꙋ́лѧ смотрѧ́ше во ѻ҆кно̀, и҆ ви́дѣ царѧ̀ даві́да ска́чꙋща и҆ и҆гра́юща и҆ оу҆ничижѝ є҆го̀ въ се́рдцы свое́мъ.

16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 Принесо́ша

16: 1
2 Ца́рств. 6: 17
оу҆́бѡ кївѡ́тъ бж҃їй и҆ поста́виша є҆го̀ посредѣ̀ ски́нїи, ю҆́же водрꙋзѝ є҆мꙋ̀ даві́дъ, и҆ принесо́ша всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ пред̾ гдⷭ҇емъ. 2
16: 2
2 Ца́рств. 6: 17
И҆ совершѝ даві́дъ возносѧ̀ всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ, и҆ благословѝ лю́ди во и҆́мѧ гдⷭ҇не, 3
16: 3
2 Ца́рств. 6: 19
и҆ раздѣлѝ всѧ́комꙋ мꙋ́жꙋ і҆н҃лскꙋ, ѿ мꙋ́жа да́же до жены̀, мꙋ́жꙋ хлѣ́бъ є҆ди́нъ пече́ный, (и҆ ча́сть пече́на мѧ́са,) и҆ прѧ́женый со є҆ле́емъ семїда́лъ: 4 поста́ви же пред̾ лице́мъ кївѡ́та завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ леѵі̑тъ, є҆́же слꙋжи́ти и҆ возглаша́ти (дѣла̀ є҆гѡ̀), и҆ и҆сповѣ́дати и҆ хвали́ти гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева: 5 а҆са́фъ нача́лникъ, и҆ дрꙋгі́й по не́мъ заха́рїа, і҆еїи́лъ и҆ семїрамѡ́ѳъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ маттаѳі́а, и҆ є҆лїа́въ и҆ ване́а и҆ а҆вдедо́мъ: і҆еїи́лъ же во ѻ҆рга́нѣхъ и҆ ѱалти́ри и҆ гꙋ́слехъ, а҆са́фъ же въ кѷмва́лѣхъ возглаша́ѧ: 6 и҆ ване́а и҆ ѻ҆зїи́лъ свѧще́нницы (трꙋби́ша) вы́нꙋ въ трꙋбы̑ пред̾ кївѡ́томъ завѣ́та бж҃їѧ. 7 Въ то́й де́нь оу҆стро́и даві́дъ въ нача́лѣ хвали́ти гдⷭ҇а рꙋко́ю а҆са́фа и҆ бра́тїи є҆гѡ̀. 8

Пѣ́снь.

И҆сповѣ́дайтесѧ

16: 8
Ѱал. 104
И҆са́їа. 12: 4
гдⷭ҇еви и҆ призыва́йте є҆го̀ во и҆́мени є҆гѡ̀, зна́єма сотвори́те лю́демъ начина̑нїѧ є҆гѡ̀: 9 по́йте є҆мꙋ̀ и҆ воспо́йте є҆мꙋ̀, повѣ́дите всѧ̑ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь: 10 хвали́те и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀, да возвесели́тсѧ се́рдце и҆́щꙋщее бл҃говоле́нїѧ є҆гѡ̀: 11 взыщи́те гдⷭ҇а и҆ оу҆крѣпи́тесѧ, взыщи́те лица̀ є҆гѡ̀ вы́нꙋ: 12 помѧни́те чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотворѝ, зна́мєнїѧ и҆ сꙋдбы̑ оу҆́стъ є҆гѡ̀, 13 сѣ́мѧ і҆н҃лево, рабѝ є҆гѡ̀, сы́нове і҆а̑кѡвли, и҆збра́ннїи є҆гѡ̀. 14 То́й гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, во все́й землѝ сꙋдбы̑ є҆гѡ̀. 15 Помѧне́мъ во вѣ́къ
16: 15
Быт. 17: 9
И҆схо́д. 2: 24
Леѵі́т. 26: 42
завѣ́тъ є҆гѡ̀, сло́во є҆гѡ̀, є҆́же заповѣ́длъ въ ты́сѧщы родѡ́въ, 16
16: 16
Быт. 12: 7
22: 16
Лꙋк. 1: 73
є҆́же завѣща̀ а҆враа́мꙋ, и҆ клѧ́твꙋ свою̀ і҆саа́кꙋ: 17 и҆ поста́ви є҆̀ і҆а́кѡвꙋ въ повелѣ́нїе, і҆н҃лю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, 18 гл҃ѧ: тебѣ̀ да́мъ зе́млю ханаа́ню, оу҆́же достоѧ́нїѧ ва́шегѡ. 19
16: 19
Второзак. 32: 9
Внегда̀ бы́ти и҆̀мъ ма̑лымъ число́мъ, ꙗ҆́кѡ оу҆ма́лишасѧ и҆ пресели́шасѧ въ ню̀, 20 и҆ преидо́ша ѿ ꙗ҆зы́ка въ ꙗ҆зы́къ и҆ ѿ ца́рствїѧ къ лю́демъ и҆ны̑мъ, 21 не ѡ҆ста́ви мꙋ́жа ѡ҆би́дѣти и҆̀хъ, и҆ ѡ҆бличѝ ѡ҆ ни́хъ цари̑: 22
16: 22
Ѱал. 104: 15
не прикаса́йтесѧ пома̑заннымъ мои̑мъ, и҆ во прⷭ҇ро́цѣхъ мои́хъ не лꙋка́внꙋйте. 23
16: 23
Ѱал. 95: 1
Воспо́йте гдⷭ҇еви, всѧ̀ землѧ̀, возвѣсти́те ѿ днѐ на де́нь спⷭ҇нїе є҆гѡ̀, 24
16: 24
Ѱал. 95: 3
возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ сла́вꙋ є҆гѡ̀, во всѣ́хъ лю́дехъ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, 25
16: 25
Ѱал. 94: 3
ꙗ҆́кѡ ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀,
16: 25
И҆схо́д. 15: 11
18: 11
стра́шенъ є҆́сть над̾ всѣ́ми бѡ́ги. 26 Ꙗ҆́кѡ всѝ бо́зи ꙗ҆зы́кѡвъ і҆́дѡли: гдⷭ҇ь же на́шъ небеса̀ сотворѝ. 27
16: 27
Ѱал. 95: 6
Сла́ва и҆ вели́чество пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, крѣ́пость и҆ похвала̀ въ мѣ́стѣ є҆гѡ̀ ст҃ѣ́мъ. 28 Дади́те гдⷭ҇еви, ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ, дади́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆ крѣ́пость, 29 дади́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆́мени є҆гѡ̀: возми́те да́ры и҆ принеси́те пред̾ лицѐ є҆гѡ̀, и҆ поклони́тесѧ гдⷭ҇еви во дво́рѣхъ ст҃ы́хъ є҆гѡ̀. 30 Да оу҆бои́тсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ всѧ̀ землѧ̀, да и҆спра́витсѧ землѧ̀ и҆ да не подви́житсѧ: 31 да возвеселѧ́тсѧ небеса̀ и҆ да возра́дꙋетсѧ землѧ̀, и҆ да рекꙋ́тъ во ꙗ҆зы́цѣхъ: гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋетъ. 32 Да возгласи́тъ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀, и҆ древа̀ пѡльска́ѧ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на ни́хъ. 33 Тогда̀ возвеселѧ́тсѧ древа̀ дꙋбра̑внаѧ пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, ꙗ҆́кѡ прїи́де сꙋди́ти землѝ. 34
16: 34
1 Є҆́здр. 3: 11
И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, 35 и҆ глаго́лите: сп҃си́ ны, бж҃е, сп҃си́телю на́шъ,
16: 35
Второзак. 30: 3
и҆ соберѝ на́съ, и҆ и҆змѝ на́съ ѿ ꙗ҆зы̑къ, да хва́лимъ и҆́мѧ ст҃о́е твоѐ, и҆ хва́лимсѧ во хвале́нїихъ твои́хъ. 36
16: 36
Ѱал. 40: 14
Блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ ѿ вѣ́ка да́же и҆ до вѣ́ка.
16: 36
Второзак. 27: 15
Неем. 8: 6
И҆ рекꙋ́тъ всѝ лю́дїе: а҆ми́нь. И҆ восхвали́ша гдⷭ҇а. 37 И҆ ѡ҆ста́виша та́мѡ пред̾ кївѡ́томъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ а҆са́фа и҆ бра́тїю є҆гѡ̀, да слꙋ́жатъ пред̾ кївѡ́томъ вы́нꙋ по всѧ̑ дни̑: 38 и҆ а҆вдедо́мъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, шестьдесѧ́тъ ѻ҆́смь: и҆ а҆вдедо́мъ сы́нъ і҆дїѳꙋ́нь и҆ ѻ҆са́й (поста́влени) во две́рники: 39 садѡ́ка же свѧще́нника и҆ бра́тїю є҆гѡ̀ свѧще́нниками пред̾ ски́нїею гдⷭ҇нею въ вы́шнихъ и҆̀же въ гаваѡ́нѣ, 40 да возно́сѧтъ всесожжє́нїѧ гдⷭ҇еви на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїй вы́нꙋ
16: 40
И҆схо́д. 27: 21
Чи́сл. 28: 3
оу҆́трѡ и҆ ве́черъ, и҆ по всѣ́мъ ꙗ҆̀же пи̑сана сꙋ́ть въ зако́нѣ гдⷭ҇ни, є҆ли̑ка повелѣ̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ рꙋко́ю мѡѷсе́а раба̀ бж҃їѧ: 41 и҆ съ ни́ми є҆ма́нъ и҆ і҆дїѳꙋ́мъ и҆ про́чїи и҆збра́ннїи кі́йждо зва́нїемъ свои́мъ є҆́же хвали́ти гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: 42 и҆ съ ни́ми трꙋбы̑ и҆ кѷмва́лы є҆́же возглаша́ти, и҆ ѻ҆рга́ны пѣ́нїй бж҃їихъ: сы́нове же і҆дїѳꙋ̑мли во вратѣ́хъ (стоѧ́хꙋ). 43
16: 43
2 Ца́рств. 6: 19
И҆ и҆до́ша всѝ лю́дїе кі́йждо въ до́мъ сво́й, и҆ даві́дъ возврати́сѧ, да благослови́тъ до́мъ сво́й.

17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 И҆ бы́сть

17: 1
2 Ца́рств. 7: 2
є҆гда̀ ѡ҆бита́ше даві́дъ въ домꙋ̀ свое́мъ, и҆ речѐ даві́дъ къ наѳа́нꙋ прⷪ҇ро́кꙋ: сѐ, а҆́зъ живꙋ̀ въ домꙋ̀ ке́дровѣ, кївѡ́тъ же завѣ́та гдⷭ҇нѧ под̾ ко́жами. 2
17: 2
2 Ца́рств. 7: 3
И҆ речѐ наѳа́нъ къ даві́дꙋ: всѐ є҆́же въ се́рдцы твое́мъ творѝ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ съ тобо́ю є҆́сть. 3
17: 3
2 Ца́рств. 7: 4,5
И҆ бы́сть но́щи тоѧ̀, и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ наѳа́нꙋ, гл҃ѧ: 4 и҆дѝ и҆ рцы̀ даві́дꙋ рабꙋ̀ моемꙋ̀: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь:
17: 4
3 Ца́рств. 8: 19
не сози́ждеши ты̀ мнѣ̀ до́мꙋ, є҆́же ѡ҆бита́ти мѝ въ не́мъ: 5
17: 5
И҆схо́д. 7: 5
ꙗ҆́кѡ не ѡ҆бита́хъ въ домꙋ̀ ѿ днѐ, въ ѻ҆́ньже и҆зведо́хъ і҆н҃лѧ (ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ), да́же до днѐ сегѡ̀, но бы́хъ въ ски́нїи и҆ въ шатрѣ̀: 6 во всѣ́хъ а҆́може ходи́хъ со всѣ́мъ і҆н҃лемъ, а҆́ще гл҃ѧ гл҃ахъ ко́емꙋ колѣ́нꙋ і҆н҃левꙋ, и҆̀мже повелѣ́хъ да пасꙋ́тъ лю́ди моѧ̑, гл҃ѧ: чесѡ̀ ра́ди не созда́сте мнѣ̀ до́мꙋ ке́дрова; 7 и҆ нн҃ѣ та́кѡ рцы̀ рабꙋ̀ моемꙋ̀ даві́дꙋ: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь вседержи́тель:
17: 7
1 Ца́рств. 16: 12
а҆́зъ и҆з̾ѧ́хъ тѧ̀ ѿ па́ствы, є҆гда̀ послѣ́довалъ є҆сѝ ста́дꙋ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ вожде́мъ над̾ людьмѝ мои́ми і҆н҃лемъ, 8 и҆ бы́хъ съ тобо́ю во всѣ́хъ, и҆дѣ́же ходи́лъ є҆сѝ, и҆ потреби́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ сотвори́хъ тебѣ̀ и҆́мѧ ꙗ҆́коже и҆́мѧ вели́кихъ, и҆̀же на землѝ: 9 и҆ да́хъ мѣ́сто лю́демъ мои̑мъ і҆н҃лю,
17: 9
2 Ца́рств. 7: 10
и҆ насади́хъ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ, и҆ не возскорбѧ́тъ ктомꙋ̀: ни сы́нове беззако́нїѧ приложа́тъ смири́ти и҆̀хъ ꙗ҆́коже ѿ нача́ла 10 и҆ ѿ дні́й, въ нѧ́же да́хъ сꙋдїи̑ лю́демъ мои̑мъ і҆н҃лю, и҆ смири́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑,
17: 10
Ѱал. 17: 48
и҆ возращꙋ́ тѧ, и҆ до́мъ сози́ждетъ тѝ гдⷭ҇ь: 11
17: 11
2 Ца́рств. 7: 12
и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ и҆спо́лнѧтсѧ дні́е твоѝ и҆ почі́еши со ѻ҆тцы̑ твои́ми,
17: 11
Гала́т. 3: 16
и҆ воздви́гнꙋ сѣ́мѧ твоѐ по тебѣ̀,
17: 11
Матѳ. 1: 1
є҆́же бꙋ́детъ ѿ чре́ва твоегѡ̀, и҆ возста́влю ца́рство є҆гѡ̀: 12 то́й сози́ждетъ мнѣ̀ до́мъ, и҆ оу҆крѣплю̀ престо́лъ є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка: 13
17: 13
2 Ца́рств. 7: 14
а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на: и҆ млⷭ҇ть мою̀ не ѿимꙋ̀ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́коже ѿѧ́хъ ѿ бы́вшихъ пре́жде тебє̀: 14 и҆ оу҆вѣ́рю є҆го̀
17: 14
1 Тїмоѳ. 3: 15
въ домꙋ̀ мое́мъ и҆ во ца́рствїи є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка,
17: 14
И҆са́їа. 55: 3
Лꙋк. 1: 32
и҆ престо́лъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ и҆спра́вленъ до вѣ́ка. 15
17: 15
2 Ца́рств. 7: 17
По всѣ́мъ словесє́мъ си̑мъ и҆ по всемꙋ̀ видѣ́нїю семꙋ̀ та́кѡ глаго́лалъ є҆́сть наѳа́нъ къ даві́дꙋ. 16
17: 16
2 Ца́рств. 7: 18
И҆ прїи́де ца́рь даві́дъ, и҆ сѣ́де пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ речѐ: кто̀ є҆́смь а҆́зъ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й; и҆ что̀ до́мъ мо́й, ꙗ҆́кѡ возлюби́лъ мѧ̀ є҆сѝ до вѣ́ка; 17 и҆ сїѧ̑ ма̑ла сꙋ́ть пред̾ тобо́ю, бж҃е,
17: 17
2 Ца́рств. 7: 19
и҆ гл҃алъ є҆сѝ на до́мъ раба̀ твоегѡ̀ (є҆щѐ) и҆здале́ча, и҆ призрѣ́лъ є҆сѝ на мѧ̀
17: 17
Фїлїппис. 2: 6,7
ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе человѣ́ка, и҆ возвы́силъ мѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е: 18 что̀ приложи́тъ є҆щѐ даві́дъ къ тебѣ̀ є҆́же просла́вити;
17: 18
Ѱал. 138: 1
и҆ ты̀ раба̀ твоего̀ вѣ́си: 19 гдⷭ҇и, раба̀ твоегѡ̀ ра́ди сотвори́лъ є҆сѝ всѐ вели́чїе сїѐ и҆ по се́рдцꙋ твоемꙋ̀, є҆́же зна́єма сотвори́ти всѧ̑ вели̑чїѧ твоѧ̑: 20
17: 20
2 Ца́рств. 7: 22
гдⷭ҇и, нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀, и҆ нѣ́сть бг҃а ра́звѣ тебє̀, по всѣ́мъ є҆ли̑ка слы́шахомъ оу҆ши́ма на́шима, 21
17: 21
Второзак. 4: 7
и҆ нѣ́сть, ꙗ҆́коже лю́дїе твоѝ і҆н҃ль, ꙗ҆зы́къ є҆щѐ на землѝ, ꙗ҆́кѡ по́йде бг҃ъ и҆зба́вити лю́ди себѣ̀, є҆́же положи́ти и҆́мѧ себѣ̀ ве́лїе и҆ сла́вное, є҆́же и҆згна́ти ѿ лица̀ люді́й твои́хъ, и҆̀хже и҆зба́вилъ є҆сѝ ѿ є҆гѵ́пта, ꙗ҆зы́ки: 22 и҆ да́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ і҆н҃лѧ тебѣ̀ въ лю́ди да́же до вѣ́ка, и҆ ты̀, гдⷭ҇и, бы́лъ є҆сѝ и҆̀мъ въ бг҃а: 23
17: 23
2 Ца́рств. 7: 25
и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, сло́во твоѐ, є҆́же гл҃алъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ на до́мъ є҆гѡ̀, да оу҆вѣ́ритсѧ до вѣ́ка: и҆ сотворѝ ꙗ҆́коже гл҃алъ є҆сѝ, 24 и҆ да оу҆вѣ́ритсѧ и҆ возвели́читсѧ и҆́мѧ твоѐ да́же до вѣ́ка, глаго́лющихъ: гдⷭ҇и, гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е і҆н҃левъ, и҆ до́мъ даві́да раба̀ твоегѡ̀ да бꙋ́детъ и҆спра́вленъ пред̾ тобо́ю: 25 ты́ бо, гдⷭ҇и бж҃е мо́й,
17: 25
2 Ца́рств. 7: 27
ѿве́рзлъ є҆сѝ оу҆́хо раба̀ твоегѡ̀ созда́ти є҆мꙋ̀ до́мъ, сегѡ̀ ра́ди ѡ҆брѣ́те ра́бъ тво́й (дерзнове́нїе) моли́тисѧ пред̾ лице́мъ твои́мъ: 26 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ са́мъ бг҃ъ, и҆ гл҃алъ є҆сѝ къ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ бл҃га̑ѧ сїѧ̑: 27 и҆ нн҃ѣ
17: 27
2 Ца́рств. 7: 29
начнѝ блгⷭ҇ви́ти до́мъ раба̀ твоегѡ̀, да бꙋ́детъ во вѣ́ки пред̾ тобо́ю: ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, блгⷭ҇ви́лъ є҆сѝ, и҆ блгⷭ҇вѝ во вѣ́ки.