Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 И҆ сотворѝ

13: 1
2 Ца́рств. 6: 2
совѣ́тъ даві́дъ (со кнѧ̑зи) и҆ ты̑сѧщники, и҆ сѡ́тники и҆ всѣ́ми нача̑лники, 2 и҆ речѐ даві́дъ ко всемꙋ̀ собра́нїю і҆н҃левꙋ: а҆́ще оу҆го́дно ва́мъ, и҆ ѿ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ благопоспѣши́тсѧ, да по́слемъ къ бра́тїѧмъ на́шымъ ѡ҆ста́вшымсѧ во все́й землѝ і҆н҃левѣ, и҆ съ ни́ми свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, во градѣ́хъ ѡ҆бдержа́нїѧ и҆́хъ, да соберꙋ́тсѧ къ на́мъ, 3 и҆ да принесе́мъ кївѡ́тъ бг҃а на́шегѡ къ на́мъ, не взыска́хомъ бо є҆гѡ̀ во дни̑ саꙋ̑ли. 4 И҆ ѿвѣща̀ всѐ собра́нїе, да та́кѡ бꙋ́детъ, занѐ оу҆го́дно бы́сть сло́во сїѐ всѣ́мъ лю́демъ. 5
13: 5
2 Ца́рств. 6: 1
И҆ собра̀ даві́дъ всего̀ і҆н҃лѧ ѿ предѣ́лъ є҆гѵ́петскихъ да́же до вхо́да и҆ма́ѳова, є҆́же внестѝ кївѡ́тъ бж҃їй ѿ гра́да і҆арі́ма. 6 И҆ принесѐ є҆го̀ даві́дъ: и҆ ве́сь і҆н҃ль взы́де во гра́дъ даві́довъ, и҆́же бѧ́ше і҆ꙋ́динъ, є҆́же вознестѝ та́мѡ кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а
13: 6
1 Ца́рств. 4: 4
2 Ца́рств. 6: 2
4 Ца́рств. 19: 15
сѣдѧ́ща на херꙋві́мѣхъ, и҆дѣ́же при́звано є҆́сть и҆́мѧ є҆гѡ̀: 7 и҆ поста́ви кївѡ́тъ бж҃їй
13: 7
Чи́сл. 4: 15
2 Ца́рств. 6: 3
на колесни́цꙋ но́вꙋ и҆з̾ до́мꙋ а҆мїнада́влѧ: ѻ҆́за же и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ ведѧ́хꙋ колесни́цꙋ: 8 даві́дъ же и҆ ве́сь і҆н҃ль и҆гра́хꙋ пред̾ бг҃омъ все́ю си́лою и҆ въ пѣ́снѣхъ и҆ въ гꙋ́слехъ, и҆ ѱалти́ри и҆ тѷмпа́нѣхъ, и҆ кѷмва́лѣхъ и҆ въ трꙋба́хъ: 9 и҆ прїидо́ша ко гꙋмнꙋ̀ хїдѡ́ню:
13: 9
2 Ца́рств. 6: 6
и҆ прострѐ ѻ҆́за рꙋ́кꙋ свою̀, да поддержи́тъ кївѡ́тъ, ю҆не́цъ бо оу҆клонѝ є҆го̀: 10
13: 10
Чи́сл. 4: 15
и҆ прогнѣ́васѧ гдⷭ҇ь гнѣ́вомъ на ѻ҆́зꙋ и҆ поразѝ є҆го̀ тꙋ̀, тогѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ прострѐ рꙋ́кꙋ свою̀ (и҆ прикоснꙋ́сѧ) кївѡ́тꙋ, и҆ оу҆́мре тꙋ̀ пред̾ бг҃омъ. 11
13: 11
2 Ца́рств. 6: 8
И҆ ѡ҆скорби́сѧ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ пресѣчѐ гдⷭ҇ь пресѣче́нїемъ ѻ҆́зꙋ, и҆ наречѐ мѣ́сто то̀ пресѣче́нїе ѻ҆за́не, да́же до днѐ сегѡ̀. 12 И҆ оу҆боѧ́сѧ даві́дъ бг҃а въ то́й де́нь, глаго́лѧ: ка́кѡ внесꙋ̀ ко мнѣ̀ кївѡ́тъ бж҃їй; 13 И҆ не возвратѝ даві́дъ кївѡ́та къ себѣ̀ во гра́дъ даві́довъ, но возвратѝ и҆̀ въ до́мъ а҆ведда́ра геѳе́ина: 14 и҆ пребыва́ше кївѡ́тъ бж҃їй въ домꙋ̀ а҆ведда́ровѣ трѝ мцⷭ҇ы,
13: 14
2 Ца́рств. 6: 11
и҆ блгⷭ҇вѝ бг҃ъ а҆ведда́ра и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же и҆мѣ́ѧше.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 И҆ посла̀

14: 1
2 Ца́рств. 5: 11
хїра́мъ ца́рь тѵ́рскїй послы̀ къ даві́дꙋ, и҆ древа̀ ке́дрѡвл, и҆ зда́телей стѣ́нъ, и҆ древодѣ́лей, да сози́ждꙋтъ є҆мꙋ̀ до́мъ. 2 И҆ позна̀ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ оу҆гото́ва є҆го̀ гдⷭ҇ь царе́мъ над̾ і҆н҃лемъ, ꙗ҆́кѡ воздви́жесѧ въ высотꙋ̀ ца́рство є҆гѡ̀, ра́ди люді́й є҆гѡ̀ і҆н҃лѧ, 3
14: 3
2 Ца́рств. 5: 13
и҆ поѧ́тъ даві́дъ є҆щѐ жєны̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: и҆ роди́шасѧ є҆мꙋ̀ є҆щѐ сы́нове и҆ дщє́ри. 4
14: 4
2 Ца́рств. 5: 14
1 Паралїпом. 3: 5
И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ, и҆̀же роди́шасѧ є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: саммаа̀ и҆ сѡва́въ, наѳа́нъ и҆ соломѡ́нъ, 5 и҆ і҆еваа́ръ и҆ є҆лїсꙋ́й и҆ є҆лїфаа́ѳъ 6 и҆ наге́ѳъ, и҆ нафа́гъ и҆ і҆афїѐ, 7 и҆ є҆лїсама̀ и҆ валїада̀ и҆ є҆лїфале́тъ. 8
14: 8
2 Ца́рств. 5: 17,20
И҆ оу҆слы́шаша и҆ноплемє́нницы, ꙗ҆́кѡ пома́занъ бы́сть даві́дъ въ царѧ̀ над̾ всѣ́мъ і҆н҃лемъ, и҆ и҆зыдо́ша всѝ и҆ноплемє́нницы взыска́ти даві́да. И҆ оу҆слы́ша даві́дъ и҆ и҆зы́де проти́вꙋ и҆́хъ. 9 И҆ноплемє́нницы же прїидо́ша и҆ разлїѧ́шасѧ во ю҆до́ли и҆споли́нѡвъ. 10 И҆ вопросѝ даві́дъ бг҃а, глаго́лѧ: а҆́ще взы́дꙋ на и҆ноплеме́нники, и҆ преда́си ли и҆̀хъ въ рꙋ́ки моѧ̑; И҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: взы́ди, и҆ преда́мъ и҆̀хъ въ рꙋ́ки твоѧ̑. 11
14: 11
2 Ца́рств. 5: 20
И҆ и҆зы́де во ваа́лъ-фарасі́нъ, и҆ поразѝ и҆̀хъ та́мѡ даві́дъ. И҆ речѐ даві́дъ: разсѣчѐ бг҃ъ врагѝ моѧ̑ рꙋко́ю мое́ю, ꙗ҆́коже разсѣче́нїе воды̀. Сегѡ̀ ра́ди наречѐ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀ фарасі́нъ, разсѣче́нїе. 12 И҆ ѡ҆ста́виша та́мѡ бо́ги своѧ̑ и҆ноплемє́нницы,
14: 12
2 Ца́рств. 7: 5
и҆̀хже даві́дъ повелѣ̀ сожещѝ ѻ҆гне́мъ. 13
14: 13
2 Ца́рств. 5: 22
И҆ приложи́ша є҆щѐ и҆ноплемє́нницы, и҆ разлїѧ́шасѧ є҆щѐ во ю҆до́ли и҆споли́нѡвъ. 14 И҆ вопросѝ па́ки даві́дъ бг҃а. И҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: не и҆сходѝ за ни́ми: ѿврати́сѧ ѿ ни́хъ, и҆ прїи́деши на ни́хъ прѧ́мѡ грꙋ́шей: 15 и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ оу҆слы́шиши гла́съ шꙋ́ма верхѡ́въ грꙋ́шей, тогда̀ и҆зы́деши на бра́нь, ꙗ҆́кѡ и҆зы́де бг҃ъ пред̾ тобо́ю, да порази́тъ полкѝ и҆ноплемє́ннически. 16 И҆ сотворѝ даві́дъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: и҆ поразѝ полкѝ фѷлїсті́мѡвъ
14: 16
2 Ца́рств. 5: 25
ѿ гаваѡ́на да́же до гази́ра. 17 И҆ просла́висѧ и҆́мѧ даві́дово во всѣ́хъ страна́хъ, и҆ гдⷭ҇ь дадѐ стра́хъ є҆гѡ̀ на всѧ̑ ꙗ҆зы́ки.

15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 И҆ сотворѝ

15: 1
2 Ца́рств. 6: 17
себѣ̀ до́мы во гра́дѣ даві́довѣ, и҆ оу҆гото́ва мѣ́сто кївѡ́тꙋ бж҃їю, и҆ сотворѝ є҆мꙋ̀ ски́нїю. 2 Тогда̀ речѐ даві́дъ: не лѣ́ть є҆́сть, (да ѿ всѧ́кагѡ) но́ситсѧ кївѡ́тъ бж҃їй, но то́кмѡ ѿ леѵі̑тъ,
15: 2
Чи́сл. 4: 15
поне́же и҆збра̀ и҆̀хъ гдⷭ҇ь носи́ти кївѡ́тъ гдⷭ҇ень и҆ слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ да́же до вѣ́ка. 3
15: 3
1 Паралїпом. 13: 5
И҆ собра̀ даві́дъ ве́сь і҆н҃ль во і҆ерⷭ҇ли́мъ, да внесе́тсѧ кївѡ́тъ бж҃їй на мѣ́сто, є҆́же оу҆гото́ва є҆мꙋ̀. 4 И҆ собра̀ даві́дъ сынѡ́въ а҆арѡ́новыхъ и҆ леѵі́ты: 5 ѿ сынѡ́въ каа́ѳовыхъ оу҆рїи́лъ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ два́десѧть: 6 ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ а҆саі́а нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ: 7 ѿ сынѡ́въ герсѡ́нихъ і҆ѡи́ль нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ три́десѧть: 8 ѿ сынѡ́въ є҆лїсафа́нихъ семеі́а нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, двѣ́сти: 9 ѿ сынѡ́въ хеврѡ́новыхъ є҆лїи́лъ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, ѻ҆́смьдесѧтъ: 10 ѿ сынѡ́въ ѻ҆зїи́левыхъ а҆мїнада́въ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ двана́десѧть. 11 И҆ призва̀ даві́дъ садѡ́ка и҆ а҆вїаѳа́ра свѧще́нники, и҆ леѵі́ты оу҆рїи́ла, а҆саі́а и҆ і҆ѡи́лѧ, и҆ семеїа́на и҆ є҆лїи́ла и҆ а҆мїнада́ва, 12 и҆ речѐ къ ни̑мъ: вы̀, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ леѵі́тскихъ,
15: 12
Чи́сл. 8: 6
ѡ҆свѧти́тесѧ вы̀ и҆ бра́тїѧ ва̑ша, и҆ принеси́те кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева (на мѣ́сто), и҆дѣ́же оу҆гото́вахъ є҆мꙋ̀: 13
15: 13
1 Паралїпом. 13: 11
2 Ца́рств. 6: 7
ꙗ҆́кѡ пре́жде ва́мъ не готѡ́вымъ сꙋ́щымъ, раздѣлѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ въ на́съ, ꙗ҆́кѡ не взыска́хомъ є҆гѡ̀ по разсꙋжде́нїю. 14 И҆ ѡ҆свѧти́шасѧ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, да внесꙋ́тъ кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева. 15 И҆ взѧ́ша сы́нове леѵі́тстїи кївѡ́тъ бж҃їй,
15: 15
И҆схо́д. 25: 14
ꙗ҆́коже повелѣ̀ мѡѷсе́й сло́вомъ бж҃їимъ по писа́нїю, ра́мены свои́ми на носи́лѣхъ. 16 И҆ речѐ даві́дъ нача́лникѡмъ леѵі̑тскимъ: поста́вите бра́тїю свою̀ пѣвцє́въ
15: 16
2 Ца́рств. 6: 12
во ѻ҆рга́нѣхъ, пѣ́снехъ мꙋсїкі́йскихъ, ѱалти́рехъ, въ гꙋ́слехъ и҆ кѷмва́лѣхъ, да возгласѧ́тъ въ высотꙋ̀ гла́сомъ весе́лїѧ. 17 И҆ поста́виша леѵі́ти є҆ма́на сы́на і҆ѡи́лева: и҆ ѿ бра́тїй є҆гѡ̀ а҆са́фа сы́на варахі́ина: и҆ ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ, бра́тїй є҆гѡ̀,
15: 17
1 Паралїпом. 16: 37
є҆ѳа́на сы́на кїсе́ова: 18 и҆ съ ни́ми бра́тїѧ и҆́хъ, вторі́и (чи́номъ), заха́рїа и҆ ѻ҆зїи́лъ, и҆ семїрамѡ́ѳъ и҆ і҆еїи́лъ, и҆ а҆на́нїй и҆ є҆лїа́въ, и҆ ване́а и҆ маасі́а, и҆ маттаѳі́а и҆ є҆лїфала̀, и҆ макені́а
15: 18
1 Паралїпом. 16: 38
и҆ а҆вдедо́мъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а, двє́рницы. 19 И҆ пѣвцы̀ є҆ма́нъ, а҆са́фъ и҆ є҆ѳа́мъ въ кѷмва́лы мѣ́дѧны (возглаша́юще) въ слы́шанїе: 20 заха́рїа же и҆ ѻ҆зїи́лъ, и҆ семїрамѡ́ѳъ и҆ і҆еїи́лъ, и҆ а҆нані́й и҆ є҆лїа́въ, и҆ маасі́а и҆ ване́а со гꙋ́сльми та̑йны поѧ́хꙋ: 21 и҆ маттаѳі́а и҆ є҆лїфала̀, и҆ макені́а и҆ а҆вдедо́мъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а въ кѷмва́лѣхъ поѧ́хꙋ, є҆́же превзы́ти: 22 и҆ хѡнені́а нача́лникъ леѵі́тскїй, нача́лникъ пѣ́нїй, занѐ разꙋ́менъ бѣ̀: 23 и҆ варахі́а и҆ є҆лка́на двє́рницы кївѡ́та: 24 и҆ сѡвені́а и҆ і҆ѡсафа́тъ, и҆ наѳана́илъ и҆ а҆масі́а, и҆ заха́рїа и҆ вана́й и҆ є҆лїезе́ръ свѧще́нницы трꙋбѧ́щїи трꙋба́ми пред̾ кївѡ́томъ бж҃їимъ: и҆ а҆вдедо́мъ и҆ і҆еі́а двє́рницы кївѡ́та бж҃їѧ. 25 И҆
15: 25
2 Ца́рств. 6: 12
бѣ̀ даві́дъ и҆ старѣ́йшины і҆н҃лєвы и҆ ты́сѧщницы и҆дꙋ́щїи, є҆́же и҆знестѝ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆з̾ до́мꙋ а҆вдедо́млѧ съ весе́лїемъ. 26 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆крѣплѧ́ше бг҃ъ леѵі́ты носѧ́щыѧ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, и҆ пожро́ша се́дмь телцє́въ и҆ се́дмь ѻ҆внѡ́въ: 27 даві́дъ же бѧ́ше ѡ҆дѣ́ѧнъ ри́зою вѷссо́нною, и҆ всѝ леѵі́ти, носѧ́щїи кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, пѣвцы́ же и҆ хѡнені́а нача́лникъ пѣ́сней пою́щихъ, на даві́дѣ же бѣ̀ є҆фꙋ́дъ вѷссо́нный. 28 И҆ ве́сь і҆н҃ль провожда́ше кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ съ восклица́нїемъ и҆ гла́сомъ трꙋ́бнымъ, и҆ съ трꙋба́ми и҆ кѷмва̑лы, глаша́юще въ гꙋ́сли и҆ кїѳа̑ры. 29 И҆ бы́сть є҆гда̀ прїи́де кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ да́же до гра́да даві́дова, и҆ мелхо́ла дщѝ саꙋ́лѧ смотрѧ́ше во ѻ҆кно̀, и҆ ви́дѣ царѧ̀ даві́да ска́чꙋща и҆ и҆гра́юща и҆ оу҆ничижѝ є҆го̀ въ се́рдцы свое́мъ.