Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло т҃.

11 Па́ѵелъ, ра́бъ бж҃їй, а҆пⷭ҇лъ же і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ, по вѣ́рѣ и҆збра́нныхъ бж҃їихъ и҆ ра́зꙋмꙋ и҆́стины,

1: 1
1 Тїмоѳ. 3: 16
ꙗ҆́же по бл҃гочтⷭ҇їю, 2 ѡ҆ оу҆пова́нїи жи́зни вѣ́чныѧ, ю҆́же ѡ҆бѣтова̀
1: 2
Чи́сл. 23: 19
нело́жный бг҃ъ
1: 2
Ри́млѧн. 14: 24
пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ, 3 ꙗ҆ви́ же во времена̀ своѧ̑ сло́во своѐ проповѣ́данїемъ,
1: 3
Е҆фес. 3: 8
Колос. 1: 28
2 Тїмоѳ. 1: 11
Гала́т. 1: 15
є҆́же мнѣ̀ порꙋ́чено бы́сть по повелѣ́нїю сп҃си́телѧ на́шегѡ бг҃а: 4 ті́тꙋ, прⷭ҇номꙋ ча́дꙋ по ѻ҆́бщей вѣ́рѣ: блгⷣть, млⷭ҇ть, ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шегѡ. 5 (Заⷱ҇.) Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́вихъ тѧ̀ въ кри́тѣ, да недоконча̑ннаѧ и҆спра́виши и҆ оу҆стро́иши по всѣ́мъ гра́дѡмъ пресвѵ́теры, ꙗ҆́коже тебѣ̀ а҆́зъ повелѣ́хъ: 6
1: 6
1 Тїмоѳ. 3: 4
а҆́ще кто̀ є҆́сть непоро́ченъ, є҆ди́ныѧ жены̀ мꙋ́жъ, ча̑да и҆мы́й вѣ́рна, не во оу҆коре́нїи блꙋда̀, и҆лѝ непокори̑ва. 7 Подоба́етъ бо є҆пі́скопꙋ без̾ поро́ка бы́ти, ꙗ҆́коже бж҃їю строи́телю: не себѣ̀ оу҆гожда́ющꙋ, (не де́рзꙋ, не напра́сливꙋ,) не гнѣвли́вꙋ,
1: 7
Леѵі́т. 10: 9
1 Тїмоѳ. 3: 3
не пїѧ́ницѣ, не бі́йцѣ, не скверностѧжа́телнꙋ, 8 но страннолюби́вꙋ, бл҃голю́бцꙋ, цѣломⷣреннꙋ, првⷣнꙋ, прпⷣбнꙋ, воздержа́телнꙋ, 9
1: 9
1 Тїмоѳ. 6: 3
держа́щемꙋсѧ вѣ́рнагѡ словесѐ по оу҆че́нїю, да си́ленъ бꙋ́детъ и҆ оу҆тѣ́шати во здра́вѣмъ оу҆че́нїи, и҆ проти́вѧщыѧсѧ ѡ҆блича́ти. 10
1: 10
Ри́млѧн. 16: 17
Сꙋ́ть бо мно́зи непокори́ви, сꙋесло́вцы и҆ оу҆мо́мъ прельще́ни, наипа́че же сꙋ́щїи ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ, 11 и҆́хже подоба́етъ оу҆ста̀ загражда́ти: и҆̀же всѧ̑ до́мы развраща́ютъ, оу҆ча́ще ꙗ҆́же не подоба́етъ, скве́рнагѡ ра́ди прибы́тка. 12 Рече́ же нѣ́кто ѿ ни́хъ, сво́й и҆̀мъ проро́къ: кри́тѧне при́снѡ лжи́ви, ѕлі́и ѕвѣ́рїе, оу҆трѡ́бы пра̑здныѧ. 13 Свидѣ́телство сїѐ и҆́стинно є҆́сть: є҆ѧ́же ра́ди вины̀ ѡ҆блича́й и҆̀хъ неща́днѡ, да здра́ви бꙋ́дꙋтъ въ вѣ́рѣ, 14
1: 14
Матѳ. 15: 9
Ма́рк. 7: 7
1 Тїмоѳ. 1: 4
не внима́юще і҆ꙋдє́йскимъ ба́снемъ, ни за́повѣдемъ человѣ́къ ѿвраща́ющихсѧ ѿ и҆́стины.

(Заⷱ҇ т҃а.)

15

1: 15
Матѳ. 15: 11
Ри́млѧн. 14: 14
Всѧ̑ оу҆́бѡ чи̑ста чи̑стымъ: ѡ҆сквернє́нымъ же и҆ невѣ́рнымъ ничто́же чи́сто, но ѡ҆скверни́сѧ и҆́хъ и҆ оу҆́мъ и҆ со́вѣсть. 16
1: 16
2 Тїмоѳ. 3: 5
Бг҃а и҆сповѣ́дꙋютъ вѣ́дѣти, а҆ дѣ́лы ѿме́щꙋтсѧ є҆гѡ̀, ме́рзцы сꙋ́ще и҆ непокори́ви и҆ на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е неискꙋ́сни.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Ты́ же глаго́ли, ꙗ҆̀же подоба́етъ

2: 1
Ті́т. 1: 9
здра́вомꙋ оу҆че́нїю: 2 ста́рцємъ тре́звєннымъ бы́ти, чє́стнымъ, цѣломⷣрєннымъ, здра́вствꙋющымъ вѣ́рою, любо́вїю, терпѣ́нїемъ: 3
2: 3
1 Тїмоѳ. 2: 9
ста́рицамъ та́кожде во оу҆краше́нїи столѣ́пнымъ, не клевети́вымъ, не вїнꙋ̀ мно́гꙋ порабощє́ннымъ, доброꙋчи́тєлнымъ, 4 да оу҆цѣломꙋ́дрѧтъ ю҆́ныѧ, мꙋжелю́бицамъ бы́ти, чадолю́бицамъ, 5 цѣломⷣрєннымъ, чи́стымъ, до́мы до́брѣ пра́вѧщымъ, бл҃ги̑мъ,
2: 5
Е҆фес. 5: 22
Быт. 3: 16
покарѧ́ющымсѧ свои̑мъ мꙋжє́мъ, да не сло́во бж҃їе хꙋ́литсѧ: 6 ю҆́ношы та́кожде молѝ цѣломꙋ́дрствовати. 7
2: 7
1 Петр. 5: 3
1 Тїмоѳ. 4: 12
Ѡ҆ все́мъ (же) са́мъ себѐ подава́ѧ ѡ҆́бразъ до́брыхъ дѣ́лъ, во оу҆че́нїи незави́стное2: 7 цѣ́лость, че́стность, нетлѣ́нїе, 8 сло́во здра́вое, незазо́рное,
2: 8
1 Петр. 2: 12
да проти́вный посрами́тсѧ, ничто́же и҆мѣ́ѧ глаго́лати ѡ҆ на́съ оу҆ко́рно. 9
2: 9
1 Петр. 2: 18
Е҆фес. 6: 5
Колос. 3: 22
Рабы̑, свои̑мъ господє́мъ повинова́тисѧ, во все́мъ благоꙋгѡ́днымъ бы́ти, не прекослѡ́внымъ, 10 не крадꙋ́щымъ, но вѣ́рꙋ всѧ́кꙋ ꙗ҆влѧ́ющымъ бл҃гꙋ, да оу҆ч҃нїе сп҃си́телѧ на́шегѡ бг҃а оу҆краша́ютъ во все́мъ.

(Заⷱ҇ т҃в.)

11

2: 11
Ті́т. 3: 4
Лꙋк. 1: 47
2: 30
3: 6
Ꙗ҆ви́сѧ бо блгⷣть бж҃їѧ сп҃си́телнаѧ всѣ́мъ человѣ́кѡмъ, 12 наказꙋ́ющи на́съ,
2: 12
1 І҆ѡа́н. 2: 15
Е҆фес. 1: 4
да ѿве́ргшесѧ нече́стїѧ и҆ мїрски́хъ по́хотей, цѣломⷣреннѡ и҆ првⷣнѡ и҆ бл҃гочтⷭ҇нѡ поживе́мъ въ нн҃ѣшнемъ вѣ́цѣ, 13
2: 13
Дѣѧ̑н. 24: 25
1 І҆ѡа́н. 3: 2
ждꙋ́ще бл҃же́ннагѡ оу҆пова́нїѧ и҆ ꙗ҆вле́нїѧ сла́вы вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 14 и҆́же да́лъ є҆́сть себѐ за ны̀,
2: 14
Гала́т. 1: 4
Е҆фес. 2: 10
Е҆вр. 9: 14
И҆схо́д. 19: 6
да и҆зба́витъ ны̀ ѿ всѧ́кагѡ беззако́нїѧ и҆ ѡ҆чтⷭ҇итъ себѣ̀ лю́ди и҆збра̑нны, ревни́тєли дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ. 15 Сїѧ̑ глаго́ли, и҆ молѝ, и҆ ѡ҆бли́чай со всѧ́кимъ повелѣ́нїемъ, да никто́же тѧ̀ преѡби́дитъ2: 15 презира́етъ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Воспомина́й тѣ́мъ

3: 1
1 Петр. 2: 13
Ри́млѧн. 13: 1
нача́лствꙋющымъ и҆ владѣ́ющымъ повинова́тисѧ и҆ покарѧ́тисѧ, и҆ ко всѧ́комꙋ дѣ́лꙋ бл҃гꙋ готѡ́вымъ бы́ти: 2
3: 2
Колос. 3: 12
ни є҆ди́наго хꙋ́лити, не сварли̑вымъ бы́ти, но ти̑химъ, всѧ́кꙋ ꙗ҆влѧ́ющымъ кро́тость ко всѣ́мъ человѣ́кѡмъ. 3
3: 3
1 Корі́нѳ. 6: 11
Е҆фес. 2: 1
Бѣ́хомъ бо и҆ногда̀ и҆ мы̀ несмы́сленни, и҆ непокори́ви, и҆ прельще́ни, рабо́тающе похоте́мъ и҆ сласте́мъ разли̑чнымъ, въ ѕло́бѣ и҆ за́висти живꙋ́ще, ме́рзцы (сꙋ́ще и҆) ненави́дѧще дрꙋ́гъ дрꙋ́га. 4
3: 4
Ті́т. 2: 11
1 Тїмоѳ. 4: 10
Е҆гда́ же блгⷣть и҆ чл҃вѣколю́бїе ꙗ҆ви́сѧ сп҃са на́шегѡ бг҃а, 5
3: 5
2 Тїмоѳ. 1: 9
Ри́млѧн. 3: 28
не ѿ дѣ́лъ првⷣныхъ, и҆̀хже сотвори́хомъ мы̀, но по свое́й є҆гѡ̀ млⷭ҇ти,
3: 5
І҆ѡа́н. 3: 5
сп҃сѐ на́съ ба́нею пакибытїѧ̀ и҆ ѡ҆бновле́нїѧ дх҃а ст҃а́гѡ, 6
3: 6
Ри́млѧн. 5: 5
є҆го́же и҆злїѧ̀ на на́съ ѻ҆би́лнѡ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, сп҃си́телемъ на́шимъ, 7 да ѡ҆правди́вшесѧ блгⷣтїю є҆гѡ̀, наслѣ́дницы бꙋ́демъ по оу҆пова́нїю жи́зни вѣ́чныѧ. 8 (Заⷱ҇.) (Ча́до ті́те,) вѣ́рно сло́во, и҆ ѡ҆ си́хъ хощꙋ̀ тѧ̀ и҆звѣща́ти3: 8 оу҆тверди́ти,
3: 8
Е҆фес. 2: 10
да пекꙋ́тсѧ дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ прилѣжа́ти вѣ́ровавшїи бг҃ꙋ: сїѧ̑ сꙋ́ть полє́зна человѣ́кѡмъ и҆ дѡбра̀. 9
3: 9
1 Тїмоѳ. 1: 4
4: 7
2 Тїмоѳ. 2: 23
Бꙋ́ихъ же стѧза́нїй и҆ родосло́вїй и҆ рве́нїй и҆ сва́рѡвъ зако́нныхъ ѿстꙋпа́й: сꙋ́ть бо неполє́зны и҆ сꙋ́єтны. 10 Е҆ретїка̀ человѣ́ка по пе́рвомъ и҆ вторѣ́мъ наказа́нїи ѿрица́йсѧ, 11 вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ разврати́сѧ таковы́й, и҆ согрѣша́етъ, и҆ є҆́сть самоѡсꙋжде́нъ. 12 Е҆гда̀ послю̀ а҆рте́мꙋ къ тебѣ̀ и҆лѝ тѷхі́ка, потщи́сѧ прїитѝ ко мнѣ̀ въ нїкопо́ль: та́мѡ бо сꙋди́хъ ѡ҆зимѣ́ти. 13 Зи́нꙋ зако́нника
3: 13
Дѣѧ̑н. 18: 24
и҆ а҆поллѡ́са ско́рѡ предпослѝ, и҆ да ничто́же и҆̀мъ скꙋ́дно бꙋ́детъ. 14 Да оу҆ча́тсѧ же и҆ на́ши
3: 14
Ті́т. 2: 14
дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ прилѣжа́ти въ нꙋ̑жнаѧ тре́бѡванїѧ, да не бꙋ́дꙋтъ безпло́дни. 15 Цѣлꙋ́ютъ тѧ̀ со мно́ю сꙋ́щїи всѝ. Цѣлꙋ́й лю́бѧщыѧ ны̀ въ вѣ́рѣ. Блгⷣть со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.