Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло т҃.

11 Па́ѵелъ, ра́бъ бж҃їй, а҆пⷭ҇лъ же і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ, по вѣ́рѣ и҆збра́нныхъ бж҃їихъ и҆ ра́зꙋмꙋ и҆́стины,

1: 1
1 Тїмоѳ. 3: 16
ꙗ҆́же по бл҃гочтⷭ҇їю, 2 ѡ҆ оу҆пова́нїи жи́зни вѣ́чныѧ, ю҆́же ѡ҆бѣтова̀
1: 2
Чи́сл. 23: 19
нело́жный бг҃ъ
1: 2
Ри́млѧн. 14: 24
пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ, 3 ꙗ҆ви́ же во времена̀ своѧ̑ сло́во своѐ проповѣ́данїемъ,
1: 3
Е҆фес. 3: 8
Колос. 1: 28
2 Тїмоѳ. 1: 11
Гала́т. 1: 15
є҆́же мнѣ̀ порꙋ́чено бы́сть по повелѣ́нїю сп҃си́телѧ на́шегѡ бг҃а: 4 ті́тꙋ, прⷭ҇номꙋ ча́дꙋ по ѻ҆́бщей вѣ́рѣ: блгⷣть, млⷭ҇ть, ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шегѡ. 5 (Заⷱ҇.) Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́вихъ тѧ̀ въ кри́тѣ, да недоконча̑ннаѧ и҆спра́виши и҆ оу҆стро́иши по всѣ́мъ гра́дѡмъ пресвѵ́теры, ꙗ҆́коже тебѣ̀ а҆́зъ повелѣ́хъ: 6
1: 6
1 Тїмоѳ. 3: 4
а҆́ще кто̀ є҆́сть непоро́ченъ, є҆ди́ныѧ жены̀ мꙋ́жъ, ча̑да и҆мы́й вѣ́рна, не во оу҆коре́нїи блꙋда̀, и҆лѝ непокори̑ва. 7 Подоба́етъ бо є҆пі́скопꙋ без̾ поро́ка бы́ти, ꙗ҆́коже бж҃їю строи́телю: не себѣ̀ оу҆гожда́ющꙋ, (не де́рзꙋ, не напра́сливꙋ,) не гнѣвли́вꙋ,
1: 7
Леѵі́т. 10: 9
1 Тїмоѳ. 3: 3
не пїѧ́ницѣ, не бі́йцѣ, не скверностѧжа́телнꙋ, 8 но страннолюби́вꙋ, бл҃голю́бцꙋ, цѣломⷣреннꙋ, првⷣнꙋ, прпⷣбнꙋ, воздержа́телнꙋ, 9
1: 9
1 Тїмоѳ. 6: 3
держа́щемꙋсѧ вѣ́рнагѡ словесѐ по оу҆че́нїю, да си́ленъ бꙋ́детъ и҆ оу҆тѣ́шати во здра́вѣмъ оу҆че́нїи, и҆ проти́вѧщыѧсѧ ѡ҆блича́ти. 10
1: 10
Ри́млѧн. 16: 17
Сꙋ́ть бо мно́зи непокори́ви, сꙋесло́вцы и҆ оу҆мо́мъ прельще́ни, наипа́че же сꙋ́щїи ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ, 11 и҆́хже подоба́етъ оу҆ста̀ загражда́ти: и҆̀же всѧ̑ до́мы развраща́ютъ, оу҆ча́ще ꙗ҆́же не подоба́етъ, скве́рнагѡ ра́ди прибы́тка. 12 Рече́ же нѣ́кто ѿ ни́хъ, сво́й и҆̀мъ проро́къ: кри́тѧне при́снѡ лжи́ви, ѕлі́и ѕвѣ́рїе, оу҆трѡ́бы пра̑здныѧ. 13 Свидѣ́телство сїѐ и҆́стинно є҆́сть: є҆ѧ́же ра́ди вины̀ ѡ҆блича́й и҆̀хъ неща́днѡ, да здра́ви бꙋ́дꙋтъ въ вѣ́рѣ, 14
1: 14
Матѳ. 15: 9
Ма́рк. 7: 7
1 Тїмоѳ. 1: 4
не внима́юще і҆ꙋдє́йскимъ ба́снемъ, ни за́повѣдемъ человѣ́къ ѿвраща́ющихсѧ ѿ и҆́стины.

(Заⷱ҇ т҃а.)

15

1: 15
Матѳ. 15: 11
Ри́млѧн. 14: 14
Всѧ̑ оу҆́бѡ чи̑ста чи̑стымъ: ѡ҆сквернє́нымъ же и҆ невѣ́рнымъ ничто́же чи́сто, но ѡ҆скверни́сѧ и҆́хъ и҆ оу҆́мъ и҆ со́вѣсть. 16
1: 16
2 Тїмоѳ. 3: 5
Бг҃а и҆сповѣ́дꙋютъ вѣ́дѣти, а҆ дѣ́лы ѿме́щꙋтсѧ є҆гѡ̀, ме́рзцы сꙋ́ще и҆ непокори́ви и҆ на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е неискꙋ́сни.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Ты́ же глаго́ли, ꙗ҆̀же подоба́етъ

2: 1
Ті́т. 1: 9
здра́вомꙋ оу҆че́нїю: 2 ста́рцємъ тре́звєннымъ бы́ти, чє́стнымъ, цѣломⷣрєннымъ, здра́вствꙋющымъ вѣ́рою, любо́вїю, терпѣ́нїемъ: 3
2: 3
1 Тїмоѳ. 2: 9
ста́рицамъ та́кожде во оу҆краше́нїи столѣ́пнымъ, не клевети́вымъ, не вїнꙋ̀ мно́гꙋ порабощє́ннымъ, доброꙋчи́тєлнымъ, 4 да оу҆цѣломꙋ́дрѧтъ ю҆́ныѧ, мꙋжелю́бицамъ бы́ти, чадолю́бицамъ, 5 цѣломⷣрєннымъ, чи́стымъ, до́мы до́брѣ пра́вѧщымъ, бл҃ги̑мъ,
2: 5
Е҆фес. 5: 22
Быт. 3: 16
покарѧ́ющымсѧ свои̑мъ мꙋжє́мъ, да не сло́во бж҃їе хꙋ́литсѧ: 6 ю҆́ношы та́кожде молѝ цѣломꙋ́дрствовати. 7
2: 7
1 Петр. 5: 3
1 Тїмоѳ. 4: 12
Ѡ҆ все́мъ (же) са́мъ себѐ подава́ѧ ѡ҆́бразъ до́брыхъ дѣ́лъ, во оу҆че́нїи незави́стное2: 7 цѣ́лость, че́стность, нетлѣ́нїе, 8 сло́во здра́вое, незазо́рное,
2: 8
1 Петр. 2: 12
да проти́вный посрами́тсѧ, ничто́же и҆мѣ́ѧ глаго́лати ѡ҆ на́съ оу҆ко́рно. 9
2: 9
1 Петр. 2: 18
Е҆фес. 6: 5
Колос. 3: 22
Рабы̑, свои̑мъ господє́мъ повинова́тисѧ, во все́мъ благоꙋгѡ́днымъ бы́ти, не прекослѡ́внымъ, 10 не крадꙋ́щымъ, но вѣ́рꙋ всѧ́кꙋ ꙗ҆влѧ́ющымъ бл҃гꙋ, да оу҆ч҃нїе сп҃си́телѧ на́шегѡ бг҃а оу҆краша́ютъ во все́мъ.

(Заⷱ҇ т҃в.)

11

2: 11
Ті́т. 3: 4
Лꙋк. 1: 47
2: 30
3: 6
Ꙗ҆ви́сѧ бо блгⷣть бж҃їѧ сп҃си́телнаѧ всѣ́мъ человѣ́кѡмъ, 12 наказꙋ́ющи на́съ,
2: 12
1 І҆ѡа́н. 2: 15
Е҆фес. 1: 4
да ѿве́ргшесѧ нече́стїѧ и҆ мїрски́хъ по́хотей, цѣломⷣреннѡ и҆ првⷣнѡ и҆ бл҃гочтⷭ҇нѡ поживе́мъ въ нн҃ѣшнемъ вѣ́цѣ, 13
2: 13
Дѣѧ̑н. 24: 25
1 І҆ѡа́н. 3: 2
ждꙋ́ще бл҃же́ннагѡ оу҆пова́нїѧ и҆ ꙗ҆вле́нїѧ сла́вы вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 14 и҆́же да́лъ є҆́сть себѐ за ны̀,
2: 14
Гала́т. 1: 4
Е҆фес. 2: 10
Е҆вр. 9: 14
И҆схо́д. 19: 6
да и҆зба́витъ ны̀ ѿ всѧ́кагѡ беззако́нїѧ и҆ ѡ҆чтⷭ҇итъ себѣ̀ лю́ди и҆збра̑нны, ревни́тєли дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ. 15 Сїѧ̑ глаго́ли, и҆ молѝ, и҆ ѡ҆бли́чай со всѧ́кимъ повелѣ́нїемъ, да никто́же тѧ̀ преѡби́дитъ2: 15 презира́етъ.