Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло т҃.

11 Па́ѵелъ, ра́бъ бж҃їй, а҆пⷭ҇лъ же і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ, по вѣ́рѣ и҆збра́нныхъ бж҃їихъ и҆ ра́зꙋмꙋ и҆́стины,

1: 1
1 Тїмоѳ. 3: 16
ꙗ҆́же по бл҃гочтⷭ҇їю, 2 ѡ҆ оу҆пова́нїи жи́зни вѣ́чныѧ, ю҆́же ѡ҆бѣтова̀
1: 2
Чи́сл. 23: 19
нело́жный бг҃ъ
1: 2
Ри́млѧн. 14: 24
пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ, 3 ꙗ҆ви́ же во времена̀ своѧ̑ сло́во своѐ проповѣ́данїемъ,
1: 3
Е҆фес. 3: 8
Колос. 1: 28
2 Тїмоѳ. 1: 11
Гала́т. 1: 15
є҆́же мнѣ̀ порꙋ́чено бы́сть по повелѣ́нїю сп҃си́телѧ на́шегѡ бг҃а: 4 ті́тꙋ, прⷭ҇номꙋ ча́дꙋ по ѻ҆́бщей вѣ́рѣ: блгⷣть, млⷭ҇ть, ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шегѡ. 5 (Заⷱ҇.) Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́вихъ тѧ̀ въ кри́тѣ, да недоконча̑ннаѧ и҆спра́виши и҆ оу҆стро́иши по всѣ́мъ гра́дѡмъ пресвѵ́теры, ꙗ҆́коже тебѣ̀ а҆́зъ повелѣ́хъ: 6
1: 6
1 Тїмоѳ. 3: 4
а҆́ще кто̀ є҆́сть непоро́ченъ, є҆ди́ныѧ жены̀ мꙋ́жъ, ча̑да и҆мы́й вѣ́рна, не во оу҆коре́нїи блꙋда̀, и҆лѝ непокори̑ва. 7 Подоба́етъ бо є҆пі́скопꙋ без̾ поро́ка бы́ти, ꙗ҆́коже бж҃їю строи́телю: не себѣ̀ оу҆гожда́ющꙋ, (не де́рзꙋ, не напра́сливꙋ,) не гнѣвли́вꙋ,
1: 7
Леѵі́т. 10: 9
1 Тїмоѳ. 3: 3
не пїѧ́ницѣ, не бі́йцѣ, не скверностѧжа́телнꙋ, 8 но страннолюби́вꙋ, бл҃голю́бцꙋ, цѣломⷣреннꙋ, првⷣнꙋ, прпⷣбнꙋ, воздержа́телнꙋ, 9
1: 9
1 Тїмоѳ. 6: 3
держа́щемꙋсѧ вѣ́рнагѡ словесѐ по оу҆че́нїю, да си́ленъ бꙋ́детъ и҆ оу҆тѣ́шати во здра́вѣмъ оу҆че́нїи, и҆ проти́вѧщыѧсѧ ѡ҆блича́ти. 10
1: 10
Ри́млѧн. 16: 17
Сꙋ́ть бо мно́зи непокори́ви, сꙋесло́вцы и҆ оу҆мо́мъ прельще́ни, наипа́че же сꙋ́щїи ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ, 11 и҆́хже подоба́етъ оу҆ста̀ загражда́ти: и҆̀же всѧ̑ до́мы развраща́ютъ, оу҆ча́ще ꙗ҆́же не подоба́етъ, скве́рнагѡ ра́ди прибы́тка. 12 Рече́ же нѣ́кто ѿ ни́хъ, сво́й и҆̀мъ проро́къ: кри́тѧне при́снѡ лжи́ви, ѕлі́и ѕвѣ́рїе, оу҆трѡ́бы пра̑здныѧ. 13 Свидѣ́телство сїѐ и҆́стинно є҆́сть: є҆ѧ́же ра́ди вины̀ ѡ҆блича́й и҆̀хъ неща́днѡ, да здра́ви бꙋ́дꙋтъ въ вѣ́рѣ, 14
1: 14
Матѳ. 15: 9
Ма́рк. 7: 7
1 Тїмоѳ. 1: 4
не внима́юще і҆ꙋдє́йскимъ ба́снемъ, ни за́повѣдемъ человѣ́къ ѿвраща́ющихсѧ ѿ и҆́стины.

(Заⷱ҇ т҃а.)

15

1: 15
Матѳ. 15: 11
Ри́млѧн. 14: 14
Всѧ̑ оу҆́бѡ чи̑ста чи̑стымъ: ѡ҆сквернє́нымъ же и҆ невѣ́рнымъ ничто́же чи́сто, но ѡ҆скверни́сѧ и҆́хъ и҆ оу҆́мъ и҆ со́вѣсть. 16
1: 16
2 Тїмоѳ. 3: 5
Бг҃а и҆сповѣ́дꙋютъ вѣ́дѣти, а҆ дѣ́лы ѿме́щꙋтсѧ є҆гѡ̀, ме́рзцы сꙋ́ще и҆ непокори́ви и҆ на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е неискꙋ́сни.