Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
12

ГЛАВА̀ в҃і.

Зача́ло р҃и.

121 Молю̀ оу҆̀бо ва́съ, бра́тїе, щедро́тами бж҃їими,

12: 1
1 Корі́нѳ. 3: 17
предста́вите тѣлеса̀ ва̑ша же́ртвꙋ жи́вꙋ, ст҃ꙋ, бл҃гоꙋго́днꙋ бг҃ови, слове́сное слꙋже́нїе ва́ше, 2 и҆ не соѡбразꙋ́йтесѧ вѣ́кꙋ семꙋ̀, но преѡбразꙋ́йтесѧ
12: 2
Е҆фес. 1: 18
5: 10,17
ѡ҆бновле́нїемъ оу҆ма̀ ва́шегѡ, во є҆́же и҆скꙋша́ти ва́мъ, что̀ є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ бл҃га́ѧ и҆ оу҆го́днаѧ и҆ соверше́ннаѧ. 3 Глаго́лю бо блгⷣтїю да́вшеюсѧ мнѣ̀, всѧ́комꙋ сꙋ́щемꙋ въ ва́съ не мꙋ́дрствовати па́че, є҆́же подоба́етъ мꙋ́дрствовати: но мꙋ́дрствовати въ цѣломꙋ́дрїи,
12: 3
Е҆фес. 4: 7
коемꙋ́ждо ꙗ҆́коже бг҃ъ раздѣли́лъ є҆́сть мѣ́рꙋ вѣ́ры.

(Заⷱ҇ р҃ѳ.)

4 Ꙗ҆́коже бо

12: 4
1 Корі́нѳ. 12: 12
во є҆ди́нѣмъ тѣлесѝ мнѡ́ги оу҆́ды и҆́мамы, оу҆́ды же всѝ не то́жде и҆́мꙋтъ дѣ́ланїе, 5 та́кожде мно́зи є҆ди́но тѣ́ло є҆́смы ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, а҆ по є҆ди́номꙋ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ оу҆́ди.

(Заⷱ҇ р҃і.)

6

12: 6
Матѳ. 25: 15
1 Петр. 4: 10
1 Корі́нѳ. 12: 4
И҆мꙋ́ще же дарова̑нїѧ по блгⷣти да́ннѣй на́мъ разли̑чна: а҆́ще прⷪ҇ро́чество, по мѣ́рѣ вѣ́ры: 7 а҆́ще ли слꙋже́нїе, въ слꙋже́нїи: а҆́ще оу҆чѧ́й, во оу҆че́нїи: 8 а҆́ще оу҆тѣша́ѧй, во оу҆тѣше́нїи:
12: 8
Матѳ. 6: 2
подава́ѧй, въ простотѣ̀: предстоѧ́й12: 8 нача́лствꙋѧй, со тща́нїемъ: ми́лꙋѧй, съ до́брымъ и҆зволе́нїемъ. 9 Любы̀ нелицемѣ́рна:
12: 9
А҆мѡ́с. 5: 15
Ѱал. 96: 10
ненави́дѧще ѕла́гѡ, прилѣплѧ́йтесѧ бл҃го́мꙋ: 10
12: 10
1 Петр. 2: 17
Е҆фес. 4: 2
братолю́бїемъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ любе́зни: че́стїю дрꙋ́гъ дрꙋ́га бо́лша творѧ́ще: 11 тща́нїемъ не лѣни́ви, дꙋ́хомъ горѧ́ще, гдⷭ҇ви рабо́тающе: 12 оу҆пова́нїемъ ра́дꙋющесѧ, скѡ́рби терпѧ́ще,
12: 12
Лꙋк. 18: 1
въ моли́твѣ пребыва́юще: 13
12: 13
1 Корі́нѳ. 16: 1
тре́бованїємъ ст҃ы́хъ приѡбща́ющесѧ,
12: 13
Е҆вр. 13: 2
страннолю́бїѧ держа́щесѧ: 14
12: 14
Матѳ. 5: 44
благословлѧ́йте гонѧ́щыѧ вы̀: благослови́те, а҆ не клени́те. 15
12: 15
1 Корі́нѳ. 12: 26
Ра́доватисѧ съ ра́дꙋющимисѧ, и҆ пла́кати съ пла́чꙋщими. 16
12: 16
І҆ѡа́н. 17: 11
То́жде дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ мꙋ́дрствꙋюще:
12: 16
При́тч. 3: 7
И҆са́їа. 5: 21
не высѡ́каѧ мꙋ́дрствꙋюще, но смире́нными ведꙋ́щесѧ: не быва́йте мꙋ́дри ѡ҆ себѣ̀: 17
12: 17
При́тч. 20: 22
2 Корі́нѳ. 8: 21
ни є҆ди́номꙋ же ѕла̀ за ѕло̀ воздаю́ще, промышлѧ́юще дѡ́браѧ пред̾ всѣ́ми человѣ́ки. 18 А҆́ще
12: 18
Е҆вр. 12: 14
возмо́жно, є҆́же ѿ ва́съ, со всѣ́ми человѣ́ки ми́ръ и҆мѣ́йте. 19
12: 19
Матѳ. 5: 39
Лꙋк. 6: 28
1 Корі́нѳ. 6: 7
Не себѐ ѿмща́юще, возлю́бленїи, но дади́те мѣ́сто гнѣ́вꙋ. Пи́сано бо є҆́сть:
12: 19
Второзак. 32: 35
мнѣ̀ ѿмще́нїе, а҆́зъ возда́мъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 20
12: 20
При́тч. 25: 22,23
А҆́ще оу҆̀бо а҆́лчетъ вра́гъ тво́й, оу҆хлѣ́би є҆го̀: а҆́ще ли жа́ждетъ, напо́й є҆го̀: сі́е бо творѧ̀, оу҆́глїе ѻ҆́гнено собира́еши на главꙋ̀ є҆гѡ̀. 21 Не побѣжде́нъ быва́й ѿ ѕла̀, но побѣжда́й бл҃ги́мъ ѕло́е.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

Зача́ло ра҃і.

131 Всѧ́ка

13: 1
Премꙋ́др. 6: 3
Ті́т. 3: 1
1 Петр. 2: 13
дꙋша̀ власте́мъ предержа́щымъ да повинꙋ́етсѧ:
13: 1
Дан. 2: 21
нѣ́сть бо вла́сть а҆́ще не ѿ бг҃а, сꙋ́щыѧ же вла̑сти ѿ бг҃а оу҆чине́ны сꙋ́ть. 2 Тѣ́мже противлѧ́ѧйсѧ вла́сти, бж҃їю повелѣ́нїю противлѧ́етсѧ: противлѧ́ющїисѧ же себѣ̀ грѣ́хъ прїе́млютъ. 3
13: 3
1 Петр. 2: 14
3: 13
Кнѧ̑зи бо не сꙋ́ть боѧ́знь дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ, но ѕлы̑мъ. Хо́щеши же ли не боѧ́тисѧ вла́сти; Бл҃го́е творѝ, и҆ и҆мѣ́ти бꙋ́деши похвалꙋ̀ ѿ негѡ̀: 4 бж҃їй бо слꙋ́га є҆́сть, тебѣ̀ во бл҃го́е. А҆́ще ли ѕло́е твори́ши, бо́йсѧ, не бо̀ без̾ оу҆ма̀13: 4 всꙋ́е ме́чь но́ситъ: бж҃їй бо слꙋга̀ є҆́сть, ѿмсти́тель въ гнѣ́въ ѕло́е творѧ́щемꙋ. 5 Тѣ́мже потре́ба повинова́тисѧ не то́кмѡ за гнѣ́въ, но и҆ за со́вѣсть. 6 Сегѡ̀ бо̀ ра́ди и҆ да̑ни даетѐ: слꙋжи́тєли бо бж҃їи сꙋ́ть, во и҆́стое сїѐ пребыва́юще. 7 Воздади́те оу҆̀бо всѣ́мъ дѡ́лжнаѧ: є҆мꙋ́же оу҆́бѡ оу҆ро́къ, оу҆ро́къ: (а҆)
13: 7
Матѳ. 22: 21
Ма́рк. 12: 17
Лꙋк. 20: 25
є҆мꙋ́же да́нь, да́нь: (а҆) є҆мꙋ́же стра́хъ, стра́хъ: (и҆) є҆мꙋ́же че́сть, че́сть. 8
13: 8
Колос. 3: 14
1 Тїмоѳ. 1: 5
Ни є҆ди́номꙋ же ничи́мже до́лжни быва́йте, то́чїю є҆́же люби́ти дрꙋ́гъ дрꙋ́га: любѧ́й бо дрꙋ́га, зако́нъ и҆спо́лни. 9
13: 9
И҆схо́д. 20: 14
Второзак. 5: 18
Е҆́же бо: не прелюбы̀ сотвори́ши, не оу҆бїе́ши, не оу҆кра́деши, не лжесвидѣ́телствꙋеши, не похо́щеши, и҆ а҆́ще ка́ѧ и҆́на за́повѣдь, въ се́мъ словесѝ соверша́етсѧ,
13: 9
Матѳ. 22: 39
Ма́рк. 12: 31
Лꙋк. 10: 27
І҆а́к. 2: 8
Гала́т. 5: 14
Леѵі́т. 19: 18
во є҆́же: возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀, ꙗ҆́коже са́мъ себѐ. 10 Любы̀ и҆́скреннемꙋ ѕла̀ не твори́тъ: и҆сполне́нїе оу҆̀бо зако́на любы̀ є҆́сть. 11 И҆ сїѐ, вѣ́дѧще вре́мѧ,
13: 11
Е҆фес. 5: 14
ꙗ҆́кѡ ча́съ оу҆жѐ на́мъ ѿ сна̀ воста́ти. (Заⷱ҇ рв҃і.) Нн҃ѣ бо ближа́йшее на́мъ спⷭ҇нїе, не́жели є҆гда̀ вѣ́ровахомъ. 12
13: 12
Дѣѧ̑н. 17: 30
2 Корі́нѳ. 4: 6
Е҆фес. 5: 11
Но́щь (оу҆́бѡ) пре́йде, а҆ де́нь прибли́жисѧ: ѿложи́мъ оу҆̀бо дѣла̀ тє́мнаѧ, и҆ ѡ҆блече́мсѧ во ѻ҆рꙋ́жїе свѣ́та. 13
13: 13
Лꙋк. 21: 34
Ꙗ҆́кѡ во днѝ, благоѡбра́знѡ да хо́димъ, не козлогласова̑нїи и҆ пїѧ́нствы, не любодѣѧ̑нїи и҆ стꙋдодѣѧ̑нїи, не рве́нїемъ и҆ за́вистїю: 14
13: 14
Гала́т. 5: 16
1 Петр. 2: 11
но ѡ҆блецы́тесѧ гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, и҆ пло́ти оу҆го́дїѧ не твори́те въ по́хѡти.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 И҆знемога́ющаго же

14: 1
Ри́млѧн. 15: 1
1 Корі́нѳ. 8: 12
въ вѣ́рѣ прїе́млите, не въ сомнѣ́нїе помышле́нїи. 2 Ѻ҆́въ бо вѣ́рꙋетъ ꙗ҆́сти
14: 2
1 Корі́нѳ. 10: 25
всѧ̑, а҆ и҆знемога́ѧй ѕє́лїѧ (да) ꙗ҆́стъ. 3 Ꙗ҆ды́й не ꙗ҆дꙋ́щагѡ да не оу҆корѧ́етъ: и҆ не ꙗ҆ды́й ꙗ҆дꙋ́щагѡ да не ѡ҆сꙋжда́етъ: бг҃ъ бо є҆го̀ прїѧ́тъ. 4
14: 4
І҆а́к. 4: 12
Ты̀ кто̀ є҆сѝ сꙋдѧ́й чꙋжде́мꙋ рабꙋ̀; Своемꙋ̀ гдⷭ҇ви стои́тъ, и҆лѝ па́даетъ. Ста́нетъ же, си́ленъ бо є҆́сть бг҃ъ поста́вити є҆го̀. 5 Ѻ҆́въ оу҆́бѡ разсꙋжда́етъ де́нь чрез̾ де́нь, ѻ҆́въ же сꙋ́дитъ на всѧ́къ де́нь. Кі́иждо свое́ю мы́слїю да и҆звѣствꙋ́етсѧ.

(Заⷱ҇ рг҃і.)

6 Мꙋ́дрствꙋѧй де́нь, гдⷭ҇еви мꙋ́дрствꙋетъ: и҆ не мꙋ́дрствꙋѧй де́нь, гдⷭ҇еви не мꙋ́дрствꙋетъ.

14: 6
1 Корі́нѳ. 10: 31
1 Тїмоѳ. 4: 4
Ꙗ҆ды́й, гдⷭ҇еви ꙗ҆́стъ, благодари́тъ бо бг҃а: и҆ не ꙗ҆ды́й, гдⷭ҇еви не ꙗ҆́стъ, и҆ благодари́тъ бг҃а. 7
14: 7
2 Корі́нѳ. 5: 15
1 Солꙋ́н. 5: 10
1 Петр. 4: 2
Никто́же бо на́съ себѣ̀ живе́тъ, и҆ никто́же себѣ̀ оу҆мира́етъ: 8 а҆́ще бо живе́мъ, гдⷭ҇еви живе́мъ, а҆́ще же оу҆мира́емъ, гдⷭ҇еви оу҆мира́емъ: а҆́ще оу҆̀бо живе́мъ, а҆́ще оу҆мира́емъ, гдⷭ҇ни є҆смы̀.

(Заⷱ҇ рд҃і.)

9 На сїе́ бо хрⷭ҇то́съ и҆ оу҆́мре и҆ воскр҃се и҆ ѡ҆живѐ,

14: 9
Матѳ. 28: 18
Дѣѧ̑н. 10: 42
да и҆ ме́ртвыми и҆ живы́ми ѡ҆блада́етъ. 10
14: 10
Матѳ. 7: 1,2
Ты́ же почто̀ ѡ҆сꙋжда́еши бра́та твоего̀, и҆лѝ ты̀ что̀ оу҆ничижа́еши бра́та твоего̀;
14: 10
2 Корі́нѳ. 5: 10
Вси́ бо предста́немъ сꙋди́щꙋ хрⷭ҇то́вꙋ. 11 Пи́сано бо є҆́сть:
14: 11
Матѳ. 26: 64
Фїлїппис. 2: 10
И҆са́їа. 45: 23
живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ покло́нитсѧ всѧ́ко колѣ́но, и҆ всѧ́къ ѧ҆зы́къ и҆сповѣ́стсѧ бг҃ови. 12 Тѣ́мже оу҆̀бо
14: 12
Матѳ. 12: 36
кі́йждо на́съ ѡ҆ себѣ̀ сло́во да́стъ бг҃ꙋ. 13 Не ктомꙋ̀ оу҆̀бо дрꙋ́гъ дрꙋ́га ѡ҆сꙋжда́емъ, но сїѐ па́че сꙋди́те,
14: 13
Матѳ. 18: 7
є҆́же не полага́ти претыка́нїѧ бра́тꙋ и҆лѝ собла́зна. 14 Вѣ́мъ и҆ и҆звѣще́нъ є҆́смь ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, ꙗ҆́кѡ
14: 14
Матѳ. 15: 11
ничто́же скве́рно са́мо собо́ю: то́чїю помышлѧ́ющемꙋ что̀ скве́рно бы́ти, ѻ҆́номꙋ скве́рно є҆́сть. 15 А҆́ще же бра́шна ра́ди бра́тъ тво́й скорби́тъ, оу҆жѐ не по любвѝ хо́диши: не бра́шномъ твои́мъ того̀ погꙋблѧ́й,
14: 15
1 Корі́нѳ. 8: 11
за него́же хрⷭ҇то́съ оу҆́мре. 16 Да не хꙋли́тсѧ оу҆̀бо ва́ше бл҃го́е. 17
14: 17
1 Корі́нѳ. 8: 8
Нѣ́сть бо црⷭ҇тво бж҃їе бра́шно и҆ питїѐ,
14: 17
Гала́т. 5: 22
но пра́вда и҆ ми́ръ и҆ ра́дость ѡ҆ дс҃ѣ ст҃ѣ. 18 И҆́же бо си́ми слꙋ́житъ хрⷭ҇то́ви, бл҃гоꙋго́денъ є҆́сть бг҃ови и҆ и҆скꙋ́сенъ человѣ́кѡмъ.

(Заⷱ҇ рє҃і.)

19 Тѣ́мже оу҆̀бо ми́ръ возлю́бимъ и҆ ꙗ҆̀же къ созида́нїю дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ. 20 Не бра́шна ра́ди разорѧ́й дѣ́ло бж҃їе.

14: 20
Матѳ. 15: 11
Всѧ̑ бо чи̑ста, но ѕло̀ человѣ́кꙋ претыка́нїемъ ꙗ҆дꙋ́щемꙋ. 21 Добро̀ не ꙗ҆́сти мѧ́съ, нижѐ пи́ти вїна̀, ни ѡ҆ не́мже бра́тъ тво́й претыка́етсѧ и҆лѝ соблазнѧ́етсѧ и҆лѝ и҆знемога́етъ. 22 Ты̀ вѣ́рꙋ и҆́маши; ѡ҆ себѣ̀ са́мъ и҆мѣ́й пред̾ бг҃омъ.
14: 22
1 І҆ѡа́н. 3: 21
Бл҃же́нъ не ѡ҆сꙋжда́ѧй себѐ, ѡ҆ не́мже и҆скꙋша́етсѧ. 23
14: 23
Ті́т. 1: 15
А҆ сомнѧ́ѧйсѧ, а҆́ще ꙗ҆́стъ, ѡ҆сꙋжда́етсѧ, занѐ не ѿ вѣ́ры: всѧ́ко же, є҆́же не ѿ вѣ́ры, грѣ́хъ є҆́сть. 24 Могꙋ́щемꙋ же ва́съ оу҆тверди́ти по бл҃говѣствова́нїю моемꙋ̀ и҆ проповѣ́данїю і҆н҃съ хрⷭ҇то́вꙋ, по ѿкрове́нїю та́йны,
14: 24
1 Корі́нѳ. 2: 7
лѣ́ты вѣ́чными оу҆молча́нныѧ, 25 ꙗ҆́вльшїѧсѧ же нн҃ѣ,
14: 25
И҆са́їа. 42: 16
писа̑нїи прⷪ҇ро́ческими, по повелѣ́нїю вѣ́чнагѡ бг҃а, въ послꙋша́нїе вѣ́ры во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цехъ позна́вшїѧсѧ, 26 є҆ди́номꙋ премꙋ́дромꙋ бг҃ꙋ, і҆н҃сомъ хрⷭ҇то́мъ, є҆мꙋ́же сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.