Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
13

ГЛАВА̀ г҃і.

Зача́ло ра҃і.

131 Всѧ́ка

13: 1
Премꙋ́др. 6: 3
Ті́т. 3: 1
1 Петр. 2: 13
дꙋша̀ власте́мъ предержа́щымъ да повинꙋ́етсѧ:
13: 1
Дан. 2: 21
нѣ́сть бо вла́сть а҆́ще не ѿ бг҃а, сꙋ́щыѧ же вла̑сти ѿ бг҃а оу҆чине́ны сꙋ́ть. 2 Тѣ́мже противлѧ́ѧйсѧ вла́сти, бж҃їю повелѣ́нїю противлѧ́етсѧ: противлѧ́ющїисѧ же себѣ̀ грѣ́хъ прїе́млютъ. 3
13: 3
1 Петр. 2: 14
3: 13
Кнѧ̑зи бо не сꙋ́ть боѧ́знь дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ, но ѕлы̑мъ. Хо́щеши же ли не боѧ́тисѧ вла́сти; Бл҃го́е творѝ, и҆ и҆мѣ́ти бꙋ́деши похвалꙋ̀ ѿ негѡ̀: 4 бж҃їй бо слꙋ́га є҆́сть, тебѣ̀ во бл҃го́е. А҆́ще ли ѕло́е твори́ши, бо́йсѧ, не бо̀ без̾ оу҆ма̀13: 4 всꙋ́е ме́чь но́ситъ: бж҃їй бо слꙋга̀ є҆́сть, ѿмсти́тель въ гнѣ́въ ѕло́е творѧ́щемꙋ. 5 Тѣ́мже потре́ба повинова́тисѧ не то́кмѡ за гнѣ́въ, но и҆ за со́вѣсть. 6 Сегѡ̀ бо̀ ра́ди и҆ да̑ни даетѐ: слꙋжи́тєли бо бж҃їи сꙋ́ть, во и҆́стое сїѐ пребыва́юще. 7 Воздади́те оу҆̀бо всѣ́мъ дѡ́лжнаѧ: є҆мꙋ́же оу҆́бѡ оу҆ро́къ, оу҆ро́къ: (а҆)
13: 7
Матѳ. 22: 21
Ма́рк. 12: 17
Лꙋк. 20: 25
є҆мꙋ́же да́нь, да́нь: (а҆) є҆мꙋ́же стра́хъ, стра́хъ: (и҆) є҆мꙋ́же че́сть, че́сть. 8
13: 8
Колос. 3: 14
1 Тїмоѳ. 1: 5
Ни є҆ди́номꙋ же ничи́мже до́лжни быва́йте, то́чїю є҆́же люби́ти дрꙋ́гъ дрꙋ́га: любѧ́й бо дрꙋ́га, зако́нъ и҆спо́лни. 9
13: 9
И҆схо́д. 20: 14
Второзак. 5: 18
Е҆́же бо: не прелюбы̀ сотвори́ши, не оу҆бїе́ши, не оу҆кра́деши, не лжесвидѣ́телствꙋеши, не похо́щеши, и҆ а҆́ще ка́ѧ и҆́на за́повѣдь, въ се́мъ словесѝ соверша́етсѧ,
13: 9
Матѳ. 22: 39
Ма́рк. 12: 31
Лꙋк. 10: 27
І҆а́к. 2: 8
Гала́т. 5: 14
Леѵі́т. 19: 18
во є҆́же: возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀, ꙗ҆́коже са́мъ себѐ. 10 Любы̀ и҆́скреннемꙋ ѕла̀ не твори́тъ: и҆сполне́нїе оу҆̀бо зако́на любы̀ є҆́сть. 11 И҆ сїѐ, вѣ́дѧще вре́мѧ,
13: 11
Е҆фес. 5: 14
ꙗ҆́кѡ ча́съ оу҆жѐ на́мъ ѿ сна̀ воста́ти. (Заⷱ҇ рв҃і.) Нн҃ѣ бо ближа́йшее на́мъ спⷭ҇нїе, не́жели є҆гда̀ вѣ́ровахомъ. 12
13: 12
Дѣѧ̑н. 17: 30
2 Корі́нѳ. 4: 6
Е҆фес. 5: 11
Но́щь (оу҆́бѡ) пре́йде, а҆ де́нь прибли́жисѧ: ѿложи́мъ оу҆̀бо дѣла̀ тє́мнаѧ, и҆ ѡ҆блече́мсѧ во ѻ҆рꙋ́жїе свѣ́та. 13
13: 13
Лꙋк. 21: 34
Ꙗ҆́кѡ во днѝ, благоѡбра́знѡ да хо́димъ, не козлогласова̑нїи и҆ пїѧ́нствы, не любодѣѧ̑нїи и҆ стꙋдодѣѧ̑нїи, не рве́нїемъ и҆ за́вистїю: 14
13: 14
Гала́т. 5: 16
1 Петр. 2: 11
но ѡ҆блецы́тесѧ гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, и҆ пло́ти оу҆го́дїѧ не твори́те въ по́хѡти.