Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
12

ГЛАВА̀ в҃і.

Зача́ло р҃и.

121 Молю̀ оу҆̀бо ва́съ, бра́тїе, щедро́тами бж҃їими,

12: 1
1 Корі́нѳ. 3: 17
предста́вите тѣлеса̀ ва̑ша же́ртвꙋ жи́вꙋ, ст҃ꙋ, бл҃гоꙋго́днꙋ бг҃ови, слове́сное слꙋже́нїе ва́ше, 2 и҆ не соѡбразꙋ́йтесѧ вѣ́кꙋ семꙋ̀, но преѡбразꙋ́йтесѧ
12: 2
Е҆фес. 1: 18
5: 10,17
ѡ҆бновле́нїемъ оу҆ма̀ ва́шегѡ, во є҆́же и҆скꙋша́ти ва́мъ, что̀ є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ бл҃га́ѧ и҆ оу҆го́днаѧ и҆ соверше́ннаѧ. 3 Глаго́лю бо блгⷣтїю да́вшеюсѧ мнѣ̀, всѧ́комꙋ сꙋ́щемꙋ въ ва́съ не мꙋ́дрствовати па́че, є҆́же подоба́етъ мꙋ́дрствовати: но мꙋ́дрствовати въ цѣломꙋ́дрїи,
12: 3
Е҆фес. 4: 7
коемꙋ́ждо ꙗ҆́коже бг҃ъ раздѣли́лъ є҆́сть мѣ́рꙋ вѣ́ры.

(Заⷱ҇ р҃ѳ.)

4 Ꙗ҆́коже бо

12: 4
1 Корі́нѳ. 12: 12
во є҆ди́нѣмъ тѣлесѝ мнѡ́ги оу҆́ды и҆́мамы, оу҆́ды же всѝ не то́жде и҆́мꙋтъ дѣ́ланїе, 5 та́кожде мно́зи є҆ди́но тѣ́ло є҆́смы ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, а҆ по є҆ди́номꙋ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ оу҆́ди.

(Заⷱ҇ р҃і.)

6

12: 6
Матѳ. 25: 15
1 Петр. 4: 10
1 Корі́нѳ. 12: 4
И҆мꙋ́ще же дарова̑нїѧ по блгⷣти да́ннѣй на́мъ разли̑чна: а҆́ще прⷪ҇ро́чество, по мѣ́рѣ вѣ́ры: 7 а҆́ще ли слꙋже́нїе, въ слꙋже́нїи: а҆́ще оу҆чѧ́й, во оу҆че́нїи: 8 а҆́ще оу҆тѣша́ѧй, во оу҆тѣше́нїи:
12: 8
Матѳ. 6: 2
подава́ѧй, въ простотѣ̀: предстоѧ́й12: 8 нача́лствꙋѧй, со тща́нїемъ: ми́лꙋѧй, съ до́брымъ и҆зволе́нїемъ. 9 Любы̀ нелицемѣ́рна:
12: 9
А҆мѡ́с. 5: 15
Ѱал. 96: 10
ненави́дѧще ѕла́гѡ, прилѣплѧ́йтесѧ бл҃го́мꙋ: 10
12: 10
1 Петр. 2: 17
Е҆фес. 4: 2
братолю́бїемъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ любе́зни: че́стїю дрꙋ́гъ дрꙋ́га бо́лша творѧ́ще: 11 тща́нїемъ не лѣни́ви, дꙋ́хомъ горѧ́ще, гдⷭ҇ви рабо́тающе: 12 оу҆пова́нїемъ ра́дꙋющесѧ, скѡ́рби терпѧ́ще,
12: 12
Лꙋк. 18: 1
въ моли́твѣ пребыва́юще: 13
12: 13
1 Корі́нѳ. 16: 1
тре́бованїємъ ст҃ы́хъ приѡбща́ющесѧ,
12: 13
Е҆вр. 13: 2
страннолю́бїѧ держа́щесѧ: 14
12: 14
Матѳ. 5: 44
благословлѧ́йте гонѧ́щыѧ вы̀: благослови́те, а҆ не клени́те. 15
12: 15
1 Корі́нѳ. 12: 26
Ра́доватисѧ съ ра́дꙋющимисѧ, и҆ пла́кати съ пла́чꙋщими. 16
12: 16
І҆ѡа́н. 17: 11
То́жде дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ мꙋ́дрствꙋюще:
12: 16
При́тч. 3: 7
И҆са́їа. 5: 21
не высѡ́каѧ мꙋ́дрствꙋюще, но смире́нными ведꙋ́щесѧ: не быва́йте мꙋ́дри ѡ҆ себѣ̀: 17
12: 17
При́тч. 20: 22
2 Корі́нѳ. 8: 21
ни є҆ди́номꙋ же ѕла̀ за ѕло̀ воздаю́ще, промышлѧ́юще дѡ́браѧ пред̾ всѣ́ми человѣ́ки. 18 А҆́ще
12: 18
Е҆вр. 12: 14
возмо́жно, є҆́же ѿ ва́съ, со всѣ́ми человѣ́ки ми́ръ и҆мѣ́йте. 19
12: 19
Матѳ. 5: 39
Лꙋк. 6: 28
1 Корі́нѳ. 6: 7
Не себѐ ѿмща́юще, возлю́бленїи, но дади́те мѣ́сто гнѣ́вꙋ. Пи́сано бо є҆́сть:
12: 19
Второзак. 32: 35
мнѣ̀ ѿмще́нїе, а҆́зъ возда́мъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 20
12: 20
При́тч. 25: 22,23
А҆́ще оу҆̀бо а҆́лчетъ вра́гъ тво́й, оу҆хлѣ́би є҆го̀: а҆́ще ли жа́ждетъ, напо́й є҆го̀: сі́е бо творѧ̀, оу҆́глїе ѻ҆́гнено собира́еши на главꙋ̀ є҆гѡ̀. 21 Не побѣжде́нъ быва́й ѿ ѕла̀, но побѣжда́й бл҃ги́мъ ѕло́е.