Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

Зача́ло р҃г.

101 Бра́тїе, бл҃говоле́нїе оу҆́бѡ моегѡ̀ се́рдца и҆ моли́тва, ꙗ҆́же къ бг҃ꙋ по і҆н҃ли, є҆́сть во спⷭ҇нїе. 2 Свидѣ́телствꙋю бо и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ ре́вность бж҃їю и҆́мꙋтъ, но не по ра́зꙋмꙋ. 3

10: 3
Фїлїппис. 3: 9
Не разꙋмѣ́юще бо бж҃їѧ пра́вды и҆ свою̀ пра́вдꙋ и҆́щꙋще поста́вити, пра́вдѣ бж҃їей не повинꙋ́шасѧ: 4
10: 4
Гала́т. 3: 24
кончи́на бо зако́на хрⷭ҇то́съ, въ пра́вдꙋ всѧ́комꙋ вѣ́рꙋющемꙋ. 5 Мѡѷсе́й бо пи́шетъ пра́вдꙋ ю҆́же ѿ зако́на:
10: 5
Гала́т. 3: 12
Леѵі́т. 18: 5
І҆езек. 20: 11
ꙗ҆́кѡ сотвори́вый та̑ человѣ́къ жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. 6 А҆ ꙗ҆́же ѿ вѣ́ры пра́вда си́це глаго́летъ:
10: 6
Второзак. 30: 12
да не рече́ши въ се́рдцы твое́мъ: кто̀ взы́детъ на нб҃о, си́рѣчь хрⷭ҇та̀ свестѝ: 7 и҆лѝ кто̀ сни́детъ въ бе́зднꙋ, си́рѣчь хрⷭ҇та̀ ѿ ме́ртвыхъ возвестѝ. 8 Но что̀ глаго́летъ писа́нїе;
10: 8
Второзак. 30: 14
Бли́з̾ тѝ глаго́лъ є҆́сть, во оу҆стѣ́хъ твои́хъ и҆ въ се́рдцы твое́мъ, си́рѣчь глаго́лъ вѣ́ры, є҆го́же проповѣ́даемъ: 9 ꙗ҆́кѡ
10: 9
Матѳ. 10: 32
а҆́ще и҆сповѣ́си оу҆сты̑ твои́ми гдⷭ҇а і҆н҃са, и҆ вѣ́рꙋеши въ се́рдцы твое́мъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ того̀ воздви́же и҆з̾ ме́ртвыхъ, спасе́шисѧ: 10 се́рдцемъ бо вѣ́рꙋетсѧ въ пра́вдꙋ, оу҆сты̑ же и҆сповѣ́дꙋетсѧ во спⷭ҇нїе.

(Заⷱ҇р҃д.)

11 Глаго́летъ бо писа́нїе:

10: 11
И҆са́їа. 28: 16
всѧ́къ вѣ́рꙋѧй въ ѻ҆́нь не постыди́тсѧ. 12
10: 12
Дѣѧ̑н. 10: 34
Ри́млѧн. 3: 29
Нѣ́сть бо ра́знствїѧ і҆ꙋде́еви же и҆ є҆́ллинꙋ: то́й бо бг҃ъ всѣ́хъ, богатѧ́й10: 12 бога́тъ сы́й во всѣ́хъ призыва́ющихъ є҆го̀. 13
10: 13
Дѣѧ̑н. 2: 21
І҆ѡи́л. 2: 32
Всѧ́къ бо, и҆́же а҆́ще призове́тъ и҆́мѧ гдⷭ҇не, спасе́тсѧ. 14 Ка́кѡ оу҆̀бо призовꙋ́тъ, въ него́же не вѣ́роваша; Ка́кѡ же оу҆вѣ́рꙋютъ, є҆гѡ́же не оу҆слы́шаша; ка́кѡ же оу҆слы́шатъ без̾ проповѣ́дающагѡ; 15 Ка́кѡ же проповѣ́дѧтъ, а҆́ще не по́слани бꙋ́дꙋтъ; Ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
10: 15
И҆са́їа. 52: 7
Наꙋ́м. 1: 15
ко́ль красны̑ но́ги благовѣствꙋ́ющихъ ми́ръ, благовѣствꙋ́ющихъ бл҃га́ѧ. 16 Но не всѝ послꙋ́шаша бл҃говѣствова́нїѧ. И҆са́їа бо глаго́летъ:
10: 16
І҆ѡа́н. 12: 38
И҆са́їа. 53: 1
гдⷭ҇и, кто̀ вѣ́рова слꙋ́хꙋ на́шемꙋ; 17 Тѣ́мже оу҆̀бо вѣ́ра ѿ слꙋ́ха, слꙋ́хъ же гл҃го́ломъ бж҃їимъ. 18 Но глаго́лю: є҆да̀ не слы́шаша; Тѣ́мже оу҆̀бо10: 18 но па́че,
10: 18
Ѱал. 18: 5
Матѳ. 24: 14
28: 19
во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̑ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. 19 Но глаго́лю: є҆да̀ не разꙋмѣ̀ і҆н҃ль; Пе́рвый мѡѷсе́й глаго́летъ:
10: 19
Второзак. 32: 21
Ри́млѧн. 11: 11
а҆́зъ раздражꙋ̀ вы̀ не ѡ҆ ꙗ҆зы́цѣ, но ѡ҆ ꙗ҆зы́цѣ неразꙋ́мнѣ10: 19 ѡ҆ не ꙗ҆зы́цѣ, ѡ҆ ꙗ҆зы́цѣ неразꙋ́мнѣ прогнѣ́ваю ва́съ. 20 И҆са́їа же дерза́етъ и҆ глаго́летъ:
10: 20
И҆са́їа. 65: 1
ѡ҆брѣто́хсѧ не и҆́щꙋщымъ менѐ, ꙗ҆вле́нъ бы́хъ не вопроша́ющымъ ѡ҆ мнѣ̀. 21 Ко і҆н҃лю же гл҃етъ:
10: 21
И҆са́їа. 65: 2
ве́сь де́нь воздѣ́хъ рꙋ́цѣ моѝ къ лю́демъ непокори̑вымъ и҆ пререка́ющымъ.