Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
98

Ѱало́мъ ч҃и.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ.

981 Гдⷭ҇ь

98: 1
Ѱал. 92: 1
воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе:
98: 1
1 Ца́рств. 4: 4
2 Ца́рств. 6: 2
сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, да подви́житсѧ землѧ̀. 2 Гдⷭ҇ь въ сїѡ́нѣ вели́къ, и҆ высо́къ є҆́сть над̾ всѣ́ми людьмѝ. 3
98: 3
Ѱал. 94: 3
Да и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀ вели́комꙋ, ꙗ҆́кѡ
98: 3
Ѱал. 110: 9
стра́шно и҆ ст҃о є҆́сть. 4 И҆ че́сть царе́ва сꙋ́дъ лю́битъ:
98: 4
Ѱал. 102: 6
ты̀ оу҆гото́валъ є҆сѝ правоты̑, сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ во і҆а́кѡвѣ ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ. 5
98: 5
И҆са́їа. 6: 3
А҆пока́лѷѱ. 4: 8
Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть. 6
98: 6
И҆схо́д. 32: 11
Чи́сл. 14: 13
1 Ца́рств. 12: 19
Мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ во і҆ере́ехъ є҆гѡ̀, и҆ самꙋи́лъ въ призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀: призыва́хꙋ гдⷭ҇а, и҆ то́й послꙋ́шаше и҆̀хъ. 7
98: 7
И҆схо́д. 33: 9
Въ столпѣ̀ ѡ҆́блачнѣ гл҃аше къ ни̑мъ: ꙗ҆́кѡ хранѧ́хꙋ свидѣ́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ повелѣ́нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же дадѐ и҆̀мъ. 8 Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ты̀ послꙋ́шалъ є҆сѝ и҆̀хъ: бж҃е, ты̀ млⷭ҇тивъ быва́лъ є҆сѝ и҆̀мъ, и҆ мща́ѧ на всѧ̑ начина̑нїѧ и҆́хъ. 9
98: 9
1 Петр. 1: 16
Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.

99

Ѱало́мъ ч҃ѳ.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ во и҆сповѣ́данїе.

991 Воскли́кните

99: 1
Ѱал. 97: 4
Дѣѧ̑н. 10: 46
бг҃ови всѧ̀ землѧ̀: 2 рабо́тайте гдⷭ҇еви въ весе́лїи, вни́дите пред̾ ни́мъ въ ра́дости. 3
99: 3
1 Ца́рств. 12: 22
Оу҆вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ: то́й сотворѝ на́съ, а҆ не мы̀:
99: 3
Ѱал. 73: 1
78: 13
мы́ же лю́дїе є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́вцы па́жити є҆гѡ̀. 4 Вни́дите во врата̀ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, во дворы̀ є҆гѡ̀ въ пѣ́нїихъ: и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀, хвали́те и҆́мѧ є҆гѡ̀. 5
99: 5
Ѱал. 72: 1
Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь, въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, и҆ да́же до ро́да и҆ ро́да и҆́стина є҆гѡ̀.

100

Ѱало́мъ р҃.

Ѱало́мъ дв҃дꙋо́о́.

1001 Млⷭ҇ть

100: 1
Ѱал. 88: 2
и҆ сꙋ́дъ воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и: 2
100: 2
1 Ца́рств. 18: 14
1 Паралїпом. 18: 14
пою̀ и҆ разꙋмѣ́ю въ пꙋтѝ непоро́чнѣ: когда̀ прїи́деши ко мнѣ̀; прехожда́хъ въ неѕло́бїи се́рдца моегѡ̀ посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀. 3
100: 3
Ѱал. 138: 21
Не предлага́хъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма ве́щь законопрестꙋ́пнꙋю: творѧ́щыѧ престꙋпле́нїе возненави́дѣхъ: 4
100: 4
Ѱал. 6: 9
не прильпѐ мнѣ̀ се́рдце стропти́во: оу҆клонѧ́ющагосѧ ѿ менє̀ лꙋка́ваго не позна́хъ. 5
100: 5
Е҆сѳи́р. 7: 4
Ѡ҆клевета́ющаго та́й и҆́скреннѧго своего̀, сего̀ и҆згонѧ́хъ: го́рдымъ ѻ҆́комъ и҆ несы́тымъ се́рдцемъ, съ си́мъ не ꙗ҆дѧ́хъ. 6
100: 6
Ма́рк. 3: 34
Ѻ҆́чи моѝ на вѣ́рныѧ землѝ, посажда́ти ѧ҆̀ со мно́ю: ходѧ́й по пꙋтѝ непоро́чнꙋ, се́й мѝ слꙋжа́ше. 7 Не живѧ́ше посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀ творѧ́й горды́ню: глаго́лѧй непра́вєднаѧ не и҆справлѧ́ше пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма. 8 Воꙋ́трїѧ и҆збива́хъ всѧ̑ грѣ́шныѧ землѝ, є҆́же потреби́ти ѿ гра́да гдⷭ҇нѧ всѧ̑ дѣ́лающыѧ беззако́нїе.