Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
65

Ѱало́мъ ѯ҃є.

651 Въ коне́цъ, пѣ́снь ѱалма̀ воскрⷭ҇нїѧ.

2 Воскли́кните

65: 2
Ѱал. 99: 1
гдⷭ҇еви всѧ̀ землѧ̀, по́йте же и҆́мени є҆гѡ̀, дади́те сла́вꙋ хвалѣ̀ є҆гѡ̀. 3 Рцы́те бг҃ꙋ:
65: 3
Второзак. 33: 29
ко́ль стра̑шна дѣла̀ твоѧ̑; во мно́жествѣ си́лы твоеѧ̀ со́лжꙋтъ тебѣ̀ вразѝ твоѝ. 4 Всѧ̀ землѧ̀ да покло́нитсѧ тебѣ̀ и҆ пое́тъ тебѣ̀, да пое́тъ же и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй. 5
65: 5
Ѱал. 45: 9
Прїиди́те и҆ ви́дите дѣла̀ бж҃їѧ, ко́ль стра́шенъ въ совѣ́тѣхъ па́че сынѡ́въ человѣ́ческихъ. 6
65: 6
И҆схо́д. 14: 21,22
І҆ис. Наѵ. 3: 16,17
Ѡ҆браща́ѧй мо́ре въ сꙋ́шꙋ, въ рѣцѣ̀ про́йдꙋтъ нога́ми: та́мѡ возвесели́мсѧ ѡ҆ не́мъ, 7 влⷣчествꙋющемъ си́лою свое́ю вѣ́комъ: ѻ҆́чи є҆гѡ̀ на ꙗ҆зы́ки призира́етѣ: преѡгорчева́ющїи да не возно́сѧтсѧ въ себѣ̀. 8 Благослови́те, ꙗ҆зы́цы, бг҃а на́шего, и҆ оу҆слы́шанъ сотвори́те гла́съ хвалы̀ є҆гѡ̀, 9 поло́жшагѡ дꙋ́шꙋ мою̀ въ живо́тъ, и҆ не да́вшаго во смѧте́нїе но́гъ мои́хъ. 10
65: 10
1 Петр. 4: 12
Ꙗ҆́кѡ и҆скꙋси́лъ ны̀ є҆сѝ, бж҃е,
65: 10
І҆езек. 22: 21
1 Петр. 1: 7
разже́глъ ны̀ є҆сѝ, ꙗ҆́коже разжиза́етсѧ сребро̀. 11 Вве́лъ ны̀ є҆сѝ въ сѣ́ть, положи́лъ є҆сѝ скѡ́рби на хребтѣ̀ на́шемъ. 12
65: 12
И҆са́їа. 26: 14
43: 2
Дан. 3: 17
Возве́лъ є҆сѝ человѣ́ки на главы̑ на́шѧ: проидо́хомъ сквозѣ̀ ѻ҆́гнь и҆ во́дꙋ, и҆ и҆зве́лъ є҆сѝ ны̀ въ поко́й. 13 Вни́дꙋ въ до́мъ тво́й со всесожже́нїемъ, возда́мъ тебѣ̀ моли̑твы моѧ̑, 14 ꙗ҆̀же и҆зреко́стѣ оу҆стнѣ̀ моѝ, и҆ глаго́лаша оу҆ста̀ моѧ̑ въ ско́рби мое́й. 15 Всесожжє́нїѧ тꙋ̑чна вознесꙋ̀ тебѣ̀ съ кади́ломъ, и҆ ѻ҆вны̀, вознесꙋ̀ тебѣ̀ волы̀ съ козлы̑. 16
65: 16
Ѱал. 118: 13
Прїиди́те, оу҆слы́шите, и҆ повѣ́мъ ва́мъ, всѝ боѧ́щїисѧ бг҃а, є҆ли̑ка сотворѝ дꙋшѝ мое́й. 17 Къ немꙋ̀ оу҆сты̑ мои́ми воззва́хъ, и҆ вознесо́хъ под̾ ѧ҆зы́комъ мои́мъ. 18
65: 18
При́тч. 15: 29
28: 9
Непра́вдꙋ а҆́ще оу҆зрѣ́хъ въ се́рдцы мое́мъ, да не оу҆слы́шитъ менє̀ гдⷭ҇ь. 19 Сегѡ̀ ра́ди оу҆слы́ша мѧ̀ бг҃ъ, внѧ́тъ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀. 20 Блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ, и҆́же не ѿста́ви моли́твꙋ мою̀ и҆ млⷭ҇ть свою̀ ѿ менє̀.

66

Ѱало́мъ ѯ҃ѕ.

661 Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ, ѱало́мъ пѣ́сни дв҃дꙋ.

2 Бж҃е,

66: 2
Чи́сл. 6: 25
Колос. 1: 15
оу҆ще́дри ны̀ и҆ блгⷭ҇ви́ ны, просвѣтѝ лицѐ твоѐ на ны̀ и҆ поми́лꙋй ны̀: 3 позна́ти на землѝ пꙋ́ть тво́й, во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ спⷭ҇нїе твоѐ. 4 Да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе, бж҃е, да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе всѝ. 5
66: 5
Ри́млѧн. 5: 10
Да возвеселѧ́тсѧ и҆ да возра́дꙋютсѧ ꙗ҆зы́цы:
66: 5
Дѣѧ̑н. 17: 31
ꙗ҆́кѡ сꙋ́диши лю́демъ правото́ю, и҆ ꙗ҆зы́ки на землѝ наста́виши. 6 Да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе, бж҃е, да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе всѝ. 7
66: 7
Леѵі́т. 26: 4
Ѱал. 84: 13
Землѧ̀ дадѐ пло́дъ сво́й: блгⷭ҇ви́ ны, бж҃е, бж҃е на́шъ, 8
66: 8
Второзак. 6: 25
блгⷭ҇ви́ ны, бж҃е: и҆ да оу҆боѧ́тсѧ є҆гѡ̀ всѝ концы̑ землѝ.

67

Ѱало́мъ ѯ҃з.

671 Въ коне́цъ, ѱало́мъ пѣ́сни дв҃дꙋ.

2 Да

67: 2
Чи́сл. 10: 35
воскрⷭ҇нетъ бг҃ъ, и҆ расточа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀, и҆ да бѣжа́тъ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ ненави́дѧщїи є҆го̀. 3 Ꙗ҆́кѡ и҆зчеза́етъ ды́мъ, да и҆зче́знꙋтъ:
67: 3
І҆ꙋді́ѳ. 16: 15
ꙗ҆́кѡ та́етъ во́скъ ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀, та́кѡ да поги́бнꙋтъ грѣ́шницы ѿ лица̀ бж҃їѧ: 4
67: 4
Ѱал. 63: 11
а҆ првⷣницы да возвеселѧ́тсѧ, да возра́дꙋютсѧ пред̾ бг҃омъ, да насладѧ́тсѧ въ весе́лїи. 5
67: 5
И҆са́їа. 40: 3
57: 14
Воспо́йте бг҃ꙋ, по́йте и҆́мени є҆гѡ̀: пꙋтесотвори́те возше́дшемꙋ на за́пады, гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀: и҆ ра́дꙋйтесѧ пред̾ ни́мъ. 6 Да смѧтꙋ́тсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀,
67: 6
Ѱал. 145: 9
І҆ѡа́н. 14: 18
ѻ҆ц҃а̀ си́рыхъ и҆ сꙋдїѝ вдови́цъ: бг҃ъ въ мѣ́стѣ ст҃ѣ́мъ свое́мъ. 7
67: 7
Ѱал. 112: 9
Бг҃ъ вселѧ́етъ є҆диномы́слєнныѧ въ до́мъ, и҆зводѧ̀ ѡ҆кова̑нныѧ мꙋ́жествомъ, та́кожде преѡгорчева́ющыѧ живꙋ́щыѧ во гробѣ́хъ. 8
67: 8
И҆схо́д. 13
20
Чи́сл. 14: 14
Бж҃е, внегда̀ и҆сходи́ти тебѣ̀ пред̾ людьмѝ твои́ми, внегда̀ мимоходи́ти тебѣ̀ въ пꙋсты́ни, 9
67: 9
Быт. 20: 18
землѧ̀ потрѧсе́сѧ, и҆́бо небеса̀ ка́нꙋша ѿ лица̀ бг҃а сїна́ина, ѿ лица̀ бг҃а і҆н҃лева. 10
67: 10
И҆са́їа. 32: 15
44: 3
І҆ѡи́л. 2: 28
До́ждь во́ленъ ѿлꙋчи́ши, бж҃е, достоѧ́нїю твоемꙋ̀, и҆ и҆знемо́же, ты́ же соверши́лъ є҆сѝ є҆̀. 11 Живѡ́тнаѧ твоѧ̑ живꙋ́тъ на не́й: оу҆гото́валъ є҆сѝ бл҃гостїю твое́ю ни́щемꙋ, бж҃е. 12
67: 12
И҆са́їа. 52: 7
Гдⷭ҇ь да́стъ глаго́лъ благовѣствꙋ́ющымъ си́лою мно́гою: 13 цр҃ь си́лъ возлю́бленнагѡ, красото́ю67: 13 ра́ди красоты̀ до́мꙋ раздѣли́ти кѡры́сти. 14 А҆́ще поспитѐ посредѣ̀ предѣ́лъ, крилѣ́ голꙋби̑нѣ посре́брєнѣ, и҆ междора̑мїѧ є҆ѧ̀ въ блеща́нїи зла́та: 15 внегда̀ ра́знствитъ нбⷭ҇ный цари̑ на не́й, ѡ҆снѣжа́тсѧ
67: 15
Сꙋд. 9: 48
въ селмѡ́нѣ. 16 Гора̀ бж҃їѧ, гора̀ тꙋ́чнаѧ, гора̀ оу҆сыре́ннаѧ, гора̀ тꙋ́чнаѧ. 17
67: 17
І҆́ѡв. 2: 5
Ѱал. 113: 4
Вскꙋ́ю непщꙋ́ете, го́ры оу҆сырє́нныѧ; гора̀, ю҆́же бл҃говолѝ бг҃ъ жи́ти въ не́й: и҆́бо гдⷭ҇ь всели́тсѧ до конца̀. 18
67: 18
Второзак. 33: 2
Колесни́ца бж҃їѧ тма́ми те́мъ, ты́сѧща гобзꙋ́ющихъ: гдⷭ҇ь въ ни́хъ въ сїна́и во ст҃ѣ́мъ. 19
67: 19
Е҆фес. 4: 10
Возше́лъ є҆сѝ на высотꙋ̀, плѣни́лъ є҆сѝ плѣ́нъ: прїѧ́лъ є҆сѝ даѧ̑нїѧ въ человѣ́цѣхъ, и҆́бо не покарѧ́ющыѧсѧ, є҆́же всели́тисѧ. 20 Гдⷭ҇ь бг҃ъ блгⷭ҇ве́нъ, блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь де́нь днѐ: поспѣши́тъ на́мъ бг҃ъ спⷭ҇нїй на́шихъ. 21
67: 21
Второзак. 32: 39
1 Ца́рств. 2: 6
Премꙋ́др. 16: 13
Бг҃ъ на́шъ бг҃ъ є҆́же сп҃са́ти: и҆ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇нѧ и҆схѡ́дища смє́ртнаѧ. 22 Ѻ҆ба́че бг҃ъ сокрꙋши́тъ главы̑ врагѡ́въ свои́хъ, ве́рхъ вла̑съ преходѧ́щихъ въ прегрѣше́нїихъ свои́хъ. 23
67: 23
Быт. 21: 33
Речѐ гдⷭ҇ь: ѿ васа́на ѡ҆бращꙋ̀, ѡ҆бращꙋ̀ во глꙋбина́хъ морски́хъ: 24
67: 24
Ѱал. 57: 11
А҆пока́лѷѱ. 14: 20
ꙗ҆́кѡ да ѡ҆мо́читсѧ нога̀ твоѧ̀ въ кро́ви, ѧ҆зы́къ пє́съ твои́хъ ѿ вра̑гъ ѿ негѡ̀. 25 Ви̑дѣна бы́ша шє́ствїѧ твоѧ̑, бж҃е, шє́ствїѧ бг҃а моегѡ̀ цр҃ѧ̀, и҆́же во ст҃ѣ́мъ. 26
67: 26
И҆схо́д. 15: 20
1 Ца́рств. 18: 6
Предвари́ша кнѧ̑зи бли́з̾ пою́щихъ, посредѣ̀ дѣ́въ тѷмпа́нницъ. 27
67: 27
Ѱал. 21: 23
І҆ѡа́н. 20: 17
Въ цр҃квахъ благослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆н҃левыхъ. 28 Та́мѡ венїамі́нъ ю҆нѣ́йшїй во оу҆́жасѣ, кнѧ̑зи і҆ꙋ́довы влады́ки и҆́хъ, кнѧ̑зи завꙋлѡ̑ни, кнѧ́зи нефѳалі̑мли. 29 Заповѣ́ждь, бж҃е, си́лою твое́ю: оу҆крѣпѝ, бж҃е, сїѐ, є҆́же содѣ́лалъ є҆сѝ въ на́съ. 30 Ѿ хра́ма твоегѡ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ
67: 30
Ѱал. 71: 10
И҆са́їа. 60: 6
тебѣ̀ принесꙋ́тъ ца́рїе да́ры. 31 Запретѝ ѕвѣрє́мъ трѡ́стнымъ: со́нмъ ю҆нє́цъ въ ю҆́ницахъ людски́хъ, є҆́же затвори́ти и҆скꙋшє́нныѧ сребро́мъ: расточѝ ꙗ҆зы́ки хотѧ́щыѧ бра́немъ. 32 Прїи́дꙋтъ моли̑твенницы ѿ є҆гѵ́пта:
67: 32
И҆са́їа. 18: 7
є҆ѳїо́пїа предвари́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ къ бг҃ꙋ. 33 Ца̑рства земна̑ѧ, по́йте бг҃ꙋ, воспо́йте гдⷭ҇еви, 34
67: 34
Ѱал. 28: 3
Заха́р. 9: 14
возше́дшемꙋ на нб҃о нб҃сѐ на восто́ки:
67: 34
А҆пока́лѷѱ. 4: 5
сѐ, да́стъ гла́сꙋ своемꙋ̀ гла́съ си́лы. 35 Дади́те сла́вꙋ бг҃ови: на і҆н҃ли велелѣ́пота є҆гѡ̀, и҆ си́ла є҆гѡ̀ на ѡ҆́блацѣхъ. 36 Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ: бг҃ъ і҆н҃левъ, то́й да́стъ си́лꙋ и҆ держа́вꙋ лю́демъ свои̑мъ. Блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ.