Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Тѣ́мже, бра́тїе моѧ̑ возлю́блєннаѧ и҆ вождєлѣ́ннаѧ,

4: 1
2 Корі́нѳ. 1: 14
1 Солꙋ́н. 2: 19
ра́досте и҆ вѣ́нче мо́й, та́кѡ сто́йте ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, возлю́бленнїи. 2 Е҆ѵо́дїю молю̀ и҆ сѷнтѵ́хїю молю̀
4: 2
Фїлїппис. 2: 2
то́жде мꙋ́дрствовати ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: 3 є҆́й, молю̀ и҆ тебѐ, сꙋпрꙋ́жниче прⷭ҇ный, споспѣ́шествꙋй и҆̀мъ, ꙗ҆̀же во бл҃говѣствова́нїи сподвиза́шасѧ со мно́ю и҆ съ кли́ментомъ и҆ съ про́чими споспѣ́шники мои́ми,
4: 3
Лꙋк. 10: 20
А҆пока́лѷѱ. 3: 5
И҆схо́д. 32: 32
и҆́хже и҆мена̀ въ кни́гахъ живо́тныхъ.

(Заⷱ҇ см҃з.)

4 Ра́дꙋйтесѧ всегда̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: и҆ па́ки рекꙋ̀: ра́дꙋйтесѧ. 5 Кро́тость ва́ша разꙋ́мна да бꙋ́детъ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ.

4: 5
І҆а́к. 5: 9
1 Петр. 4: 7
Гдⷭ҇ь бли́з̾. 6
4: 6
Матѳ. 6: 25
Ни ѡ҆ че́мже пецы́тесѧ,
4: 6
1 Тїмоѳ. 2: 1
но во все́мъ моли́твою и҆ моле́нїемъ со благодаре́нїемъ прошє́нїѧ ва̑ша да сказꙋ́ютсѧ къ бг҃ꙋ: 7
4: 7
І҆ѡа́н. 14: 27
Колос. 3: 15
и҆ ми́ръ бж҃їй, превосходѧ́й всѧ́къ оу҆́мъ, да соблюде́тъ сердца̀ ва̑ша и҆ разꙋмѣ́нїѧ ва̑ша ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 8 Про́чее же, бра́тїе (моѧ̑),
4: 8
Матѳ. 5: 16
Ри́млѧн. 13: 13
є҆ли̑ка сꙋ́ть и҆́стинна, є҆ли̑ка чтⷭ҇на, є҆ли̑ка првⷣна, є҆ли̑ка пречтⷭ҇а, є҆ли̑ка прелюбє́зна, є҆ли̑ка доброхва̑льна, а҆́ще ка́ѧ добродѣ́тель и҆ а҆́ще ка́ѧ похвала̀, сїѧ̑ помышлѧ́йте. 9 И҆̀мже и҆ наꙋчи́стесѧ, и҆ прїѧ́сте, и҆ слы́шасте, и҆ ви́дѣсте во мнѣ̀,
4: 9
Ри́млѧн. 15: 33
сїѧ̑ твори́те: и҆ бг҃ъ ми́ра бꙋ́детъ съ ва́ми.

(Заⷱ҇ см҃и.)

10 Возра́довахсѧ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ вельмѝ, ꙗ҆́кѡ оу҆жѐ когда̀ воспомѧнꙋ́сте пещи́сѧ ѡ҆ мнѣ̀: поне́же и҆ печа́стесѧ, но непого́днымъ4: 10 неꙋдо́бнымъ вре́менемъ ѡ҆бдержа́стесѧ. 11

4: 11
1 Тїмоѳ. 6: 6
Не ꙗ҆́кѡ по скꙋ́дости глаго́лю: а҆́зъ бо навыко́хъ, въ ни́хже є҆́смь, дово́ленъ бы́ти: 12
4: 12
2 Корі́нѳ. 6: 10
вѣ́мъ и҆ смири́тисѧ, вѣ́мъ и҆ и҆збы́точествовати: во все́мъ и҆ во всѣ́хъ навыко́хъ, и҆ насыща́тисѧ и҆ а҆лка́ти, и҆ и҆збы́точествовати и҆ лиша́тисѧ. 13
4: 13
2 Корі́нѳ. 12: 9
Всѧ̑ могꙋ̀ ѡ҆ оу҆крѣплѧ́ющемъ мѧ̀ (і҆н҃сѣ) хрⷭ҇тѣ̀. 14 Ѻ҆ба́че до́брѣ сотвори́сте, сприѡбщи́вшесѧ печа́ли мое́й. 15 Вѣ́сте же и҆ вы̀, фїлїпписі́ане, ꙗ҆́кѡ въ нача́лѣ бл҃говѣствова́нїѧ, є҆гда̀ и҆зыдо́хъ ѿ македо́нїи, ни є҆ди́на мѝ цр҃ковь ѡ҆бщева́сѧ въ сло́во даѧ́нїѧ и҆ прїѧ́тїѧ, то́чїю вы̀ є҆ди́ни: 16 ꙗ҆́кѡ и҆ въ солꙋ́нь и҆ є҆ди́ною и҆ два́щи въ тре́бованїе (моѐ) посла́сте мѝ. 17
4: 17
2 Корі́нѳ. 12: 14
Не ꙗ҆́кѡ и҆щꙋ̀ даѧ́нїѧ, но и҆щꙋ̀ плода̀ мно́жащагѡсѧ въ сло́во ва́ше4: 17 въ по́льзꙋ ва́шꙋ. 18 Прїѧ́хъ же всѧ̑ и҆ и҆збы́точествꙋю: и҆спо́лнихсѧ, прїе́мь ѿ є҆пафроді́та пѡ́сланнаѧ ѿ ва́съ, воню̀ благоꙋха́нїѧ, же́ртвꙋ прїѧ́тнꙋ, бл҃гоꙋго́днꙋ бг҃ꙋ. 19
4: 19
Е҆фес. 3: 16
Ѱал. 22: 1
Бг҃ъ же мо́й да и҆спо́лнитъ всѧ́кое тре́бованїе ва́ше по бога́тствꙋ своемꙋ̀ въ сла́вѣ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 20 Бг҃ꙋ же и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ на́шемꙋ сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь. 21 Цѣлꙋ́йте всѧ́каго ст҃а ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. Цѣлꙋ́ютъ вы̀ сꙋ̑щаѧ со мно́ю бра́тїѧ. 22 Цѣлꙋ́ютъ вы̀ ст҃і́и всѝ, па́че же и҆̀же ѿ ке́сарева до́мꙋ. 23 Блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.