Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 А҆́ще оу҆̀бо ко́е оу҆тѣше́нїе ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, (и҆лѝ) а҆́ще ка́ѧ оу҆тѣ́ха

2: 1
Колос. 3: 12
любвѐ, а҆́ще ко́е ѻ҆бще́нїе дꙋ́ха, а҆́ще ко́е милосе́рдїе и҆ щедрѡ́ты, 2
2: 2
Фїлїппис. 3: 16
Ри́млѧн. 15: 5
и҆спо́лните мою̀ ра́дость, да то́жде мꙋ́дрствꙋете, тꙋ́ же любо́вь и҆мꙋ́ще, є҆динодꙋ́шни, є҆диномꙋ́дренни: 3 ничто́же по рве́нїю и҆лѝ тщесла́вїю,
2: 3
Лꙋк. 14: 11
Ри́млѧн. 12: 10
но смиреномⷣрїемъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га че́стїю бо́лша себє̀ творѧ́ще. 4
2: 4
1 Корі́нѳ. 10: 24
Не свои́хъ сѝ кі́йждо, но и҆ дрꙋ́жнихъ кі́йждо смотрѧ́йте.

(Заⷱ҇ с҃м.)

5 Сїе́ бо

2: 5
Матѳ. 11: 29
да мꙋ́дрствꙋетсѧ въ ва́съ, є҆́же и҆ во хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ: 6 и҆́же,
2: 6
2 Корі́нѳ. 4: 4
Колос. 1: 15
во ѡ҆́бразѣ бж҃їи сы́й, не восхище́нїемъ непщева̀ бы́ти ра́венъ бг҃ꙋ: 7
2: 7
Матѳ. 20: 28
Ѱал. 21: 7
И҆са́їа. 49: 6
но себѐ оу҆ма́лилъ2: 7 и҆стощи́лъ, зра́къ раба̀ прїи́мъ, въ подо́бїи человѣ́честѣмъ бы́въ, и҆ ѡ҆́бразомъ ѡ҆брѣ́тесѧ ꙗ҆́коже человѣ́къ: 8
2: 8
Матѳ. 26: 39
Е҆вр. 2: 17
смири́лъ себѐ, послꙋшли́въ бы́въ да́же до сме́рти, сме́рти же крⷭ҇тныѧ. 9
2: 9
Матѳ. 28: 18
Е҆вр. 1: 4
Тѣ́мже и҆ бг҃ъ є҆го̀ превознесѐ и҆ дарова̀ є҆мꙋ̀ и҆́мѧ, є҆́же па́че всѧ́кагѡ и҆́мене, 10
2: 10
Ри́млѧн. 14: 11
И҆са́їа. 45: 23
А҆пока́лѷѱ. 5: 14
да ѡ҆ и҆́мени і҆н҃совѣ всѧ́ко колѣ́но поклони́тсѧ нбⷭ҇ныхъ и҆ земны́хъ и҆ преиспо́днихъ, 11 и҆ всѧ́къ ѧ҆зы́къ и҆сповѣ́сть,
2: 11
І҆ѡа́н. 13: 13
1 Корі́нѳ. 8: 6
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь і҆н҃съ хрⷭ҇то́съ въ сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀.

(Заⷱ҇ см҃а.)

12 Тѣ́мже, возлю́бленнїи моѝ, ꙗ҆́коже всегда̀ послꙋ́шасте менє̀, не ꙗ҆́коже въ прише́ствїи мое́мъ то́чїю, но нн҃ѣ мно́гѡ па́че во ѿше́ствїи мое́мъ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ своѐ спⷭ҇нїе содѣва́йте: 13

2: 13
2 Корі́нѳ. 3: 5
Е҆вр. 13: 21
бг҃ъ бо є҆́сть дѣ́йствꙋѧй въ ва́съ и҆ є҆́же хотѣ́ти и҆ є҆́же дѣ́ѧти ѡ҆ бл҃говоле́нїи. 14
2: 14
1 Петр. 4: 9
Всѧ̑ твори́те без̾ ропта́нїѧ и҆ размышле́нїѧ, 15 да бꙋ́дете непови́нни и҆ цѣ́ли, ча̑да бж҃їѧ непорѡ́чна посредѣ̀ ро́да стропти́ва и҆ развраще́на,
2: 15
Матѳ. 5: 14
При́тч. 4: 18
въ ни́хже ꙗ҆влѧ́етесѧ ꙗ҆́коже свѣти̑ла въ мі́рѣ, 16 сло́во живо́тно придержа́ще,
2: 16
Фїлїппис. 4: 1
въ похвалꙋ̀ мнѣ̀ въ де́нь хрⷭ҇то́въ,

(Заⷱ҇ см҃в.)

ꙗ҆́кѡ не вотщѐ теко́хъ, ни вотщѐ трꙋди́хсѧ. 17 Но а҆́ще

2: 17
2 Тїмоѳ. 4: 6
и҆ жре́нъ быва́ю ѡ҆ же́ртвѣ и҆ слꙋ́жбѣ вѣ́ры ва́шеѧ, ра́дꙋюсѧ и҆ сора́дꙋюсѧ всѣ́мъ ва́мъ: 18 та́кожде и҆ вы̀ ра́дꙋйтесѧ и҆ сора́дꙋйтесѧ мнѣ̀. 19 Оу҆пова́ю же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ і҆н҃сѣ
2: 19
Дѣѧ̑н. 16: 1
тїмоѳе́а вско́рѣ посла́ти къ ва́мъ, да и҆ а҆́зъ благодꙋ́шствꙋю, оу҆вѣ́дѣвъ ꙗ҆̀же ѡ҆ ва́съ. 20 Ни є҆ди́нагѡ бо и҆́мамъ равнодꙋ́шна, и҆́же прⷭ҇нѣе ѡ҆ ва́съ попече́тсѧ: 21
2: 21
1 Корі́нѳ. 10: 24
вси́ бо свои́хъ сѝ и҆́щꙋтъ, (а҆) не ꙗ҆̀же хрⷭ҇та̀ і҆н҃са. 22
2: 22
Дѣѧ̑н. 16: 2
И҆скꙋ́сство же є҆гѡ̀ зна́ете, занѐ ꙗ҆́коже ѻ҆тцꙋ̀ ча́до, со мно́ю порабо́талъ въ бл҃говѣ́стїи. 23 Сего́ же оу҆̀бо оу҆пова́ю посла́ти а҆́бїе, повнегда̀ оу҆вѣ́мъ ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀.

(Заⷱ҇ см҃г.)

24 Надѣ́юсѧ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, ꙗ҆́кѡ и҆ са́мъ ско́рѡ прїидꙋ̀ къ ва́мъ. 25 Потре́бнѣе же возмнѣ́хъ є҆пафроді́та бра́та и҆ споспѣ́шника и҆ сво́инника моего̀, ва́шего же посла́нника и҆ слꙋжи́телѧ потре́бѣ мое́й, посла́ти къ ва́мъ, 26 поне́же жела́нїемъ жела́ше ви́дѣти всѣ́хъ ва́съ, и҆ тꙋжа́ше, занѐ слы́шасте, ꙗ҆́кѡ болѣ̀. 27 И҆́бо болѣ̀ бли́з̾ сме́рти: но бг҃ъ поми́лова є҆го̀, не є҆го́ же то́кмѡ, но и҆ менѐ, да не ско́рбь на ско́рбь прїимꙋ̀. 28 Скорѣ́е оу҆̀бо посла́хъ є҆го̀, да ви́дѣвше є҆го̀ па́ки, возра́дꙋетесѧ, и҆ а҆́зъ безпеча́ленъ пребꙋ́дꙋ. 29

2: 29
1 Солꙋ́н. 5: 12
Прїими́те оу҆̀бо є҆го̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ со всѧ́кою ра́достїю, и҆ такѡвы́ѧ чє́стны и҆мѣ́йте, 30 занѐ за дѣ́ло хрⷭ҇то́во да́же до сме́рти прибли́жисѧ, понꙋ́дивъ себѐ вседꙋ́шнѡ2: 30 презрѣ́въ дꙋ́шꙋ свою̀, да и҆спо́лнитъ ва́ше лише́нїе слꙋ́жбы ꙗ҆́же ко мнѣ̀.

3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло см҃д.

31 Про́чее же,

3: 1
2 Корі́нѳ. 13: 11
бра́тїе моѧ̑, ра́дꙋйтесѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. Та̑ѧжде (бо) писа́ти ва́мъ, мнѣ̀ оу҆́бѡ нелѣ́ностно, ва́мъ же тве́рдо. 2 Блюди́тесѧ
3: 2
2 Корі́нѳ. 11: 13
И҆са́їа. 56: 10
ѿ псѡ́въ, блюди́тесѧ ѿ ѕлы́хъ дѣ́лателей, блюди́тесѧ ѿ сѣче́нїѧ: 3 мы́ бо є҆смы̀
3: 3
Ри́млѧн. 2: 29
І҆ерем. 4: 4
ѡ҆брѣ́занїе, и҆̀же дꙋ́хомъ бг҃ꙋ слꙋ́жимъ и҆ хва́лимсѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, а҆ не въ пло́ти надѣ́емсѧ: 4 и҆́бо и҆ а҆́зъ и҆мѣ́ю надѣ́ѧнїе та́кожде во пло́ти. А҆́ще кто̀ и҆́нъ мни́тъ надѣ́ѧтисѧ во пло́ти, а҆́зъ па́че, 5 ѡ҆брѣ́занъ ѻ҆смодне́внѡ, ѿ ро́да і҆н҃лева, колѣ́на венїамі́нова, є҆вре́инъ ѿ є҆врє́й,
3: 5
Дѣѧ̑н. 23: 6
26: 5
по зако́нꙋ фарїсе́й, 6 по ре́вности
3: 6
Дѣѧ̑н. 8: 3
гони́хъ цр҃ковь бж҃їю, по пра́вдѣ зако́ннѣй бы́въ непоро́ченъ. 7 Но ꙗ҆̀же мѝ бѧ́хꙋ приѡбрѣ́тєнїѧ, сїѧ̑ вмѣни́хъ хрⷭ҇та̀ ра́ди тщетꙋ̀. 8
3: 8
І҆ѡа́н. 17: 3
Колос. 2: 2
Премꙋ́др. 5: 3
И҆са́їа. 53: 11
І҆ерем. 9: 24
Но оу҆̀бо вмѣнѧ́ю всѧ̑ тщетꙋ̀ бы́ти за превосходѧ́щее разꙋмѣ́нїе хрⷭ҇та̀ і҆н҃са гдⷭ҇а моегѡ̀,

(Заⷱ҇ см҃є.)

є҆гѡ́же ра́ди всѣ́хъ ѡ҆тщети́хсѧ, и҆ вмѣнѧ́ю всѧ̑ оу҆ме́ты бы́ти, да хрⷭ҇та̀ приѡбрѧ́щꙋ 9

3: 9
Ри́млѧн. 3: 22
Е҆вр. 4: 3
и҆ ѡ҆брѧ́щꙋсѧ въ не́мъ, не и҆мы́й моеѧ̀ пра́вды, ꙗ҆́же ѿ зако́на, но ꙗ҆́же вѣ́рою (і҆н҃съ) хрⷭ҇то́вою, сꙋ́щꙋю ѿ бг҃а пра́вдꙋ въ вѣ́рѣ: 10 ꙗ҆́кѡ3: 10 є҆́же разꙋмѣ́ти є҆го̀,
3: 10
Ри́млѧн. 6: 5
8: 17
и҆ си́лꙋ воскрⷭ҇нїѧ є҆гѡ̀, и҆ соѻбще́нїе стрⷭ҇те́й є҆гѡ̀, соѡбразꙋ́ѧсѧ см҃рти є҆гѡ̀, 11 а҆́ще ка́кѡ дости́гнꙋ въ воскрⷭ҇нїе ме́ртвыхъ. 12
3: 12
1 Корі́нѳ. 13: 12
1 Тїмоѳ. 6: 12
Не занѐ оу҆жѐ достиго́хъ, и҆лѝ оу҆жѐ соверши́хсѧ: гоню́ же, а҆́ще и҆ пости́гнꙋ, ѡ҆ не́мже и҆ постиже́нъ бы́хъ ѿ хрⷭ҇та̀ і҆н҃са. 13 Бра́тїе, а҆́зъ себѐ не оу҆̀ помышлѧ́ю дости́гша: є҆ди́но же,
3: 13
Лꙋк. 9: 62
за̑днѧѧ оу҆́бѡ забыва́ѧ, въ прє́днѧѧ же простира́ѧсѧ, 14 со оу҆се́рдїемъ
3: 14
1 Корі́нѳ. 9: 24
гоню̀3: 14 къ намѣ́ренномꙋ текꙋ̀, къ по́чести вы́шнѧгѡ зва́нїѧ бж҃їѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 15 Е҆ли́цы оу҆̀бо
3: 15
Е҆вр. 5: 14
соверше́нни, сїѐ да мꙋ́дрствꙋимъ: и҆ є҆́же а҆́ще и҆́но что̀ мы́слите, и҆ сїѐ бг҃ъ ва́мъ ѿкры́етъ. 16
3: 16
Ри́млѧн. 12: 16
15: 5
1 Корі́нѳ. 1: 10
Ѻ҆ба́че въ не́же достиго́хомъ, то́же да мꙋ́дрствꙋемъ и҆ тѣ́мже пра́виломъ жи́телствꙋемъ. 17
3: 17
Фїлїппис. 4: 9
2 Солꙋ́н. 3: 9
Подо́бни мѝ быва́йте, бра́тїе, и҆ смотрѧ́йте та́кѡ ходѧ́щыѧ, ꙗ҆́коже и҆́мате ѡ҆́бразъ на́съ. 18 Мно́зи бо хо́дѧтъ, и҆̀хже мно́гажды глаго́лахъ ва́мъ, нн҃ѣ же и҆ пла́чѧ глаго́лю, врагѝ крⷭ҇та̀ хрⷭ҇то́ва: 19
3: 19
2 Петр. 2: 1
Ри́млѧн. 16: 18
и҆̀мже кончи́на поги́бель, и҆̀мже бо́гъ чре́во, и҆ сла́ва въ стꙋдѣ̀ и҆́хъ, и҆̀же земна̑ѧ мꙋ́дрствꙋютъ.

(Заⷱ҇ см҃ѕ.)

20

3: 20
Е҆вр. 13: 14
На́ше бо житїѐ на нб҃сѣ́хъ є҆́сть, ѿѻнꙋ́дꙋже
3: 20
Ті́т. 2: 13
и҆ сп҃си́телѧ жде́мъ, гдⷭ҇а (на́шего) і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 21 и҆́же
3: 21
1 Корі́нѳ. 15: 42,43
1 І҆ѡа́н. 3: 2
преѡбрази́тъ тѣ́ло смире́нїѧ на́шегѡ, ꙗ҆́кѡ бы́ти семꙋ̀ соѡбра́знꙋ тѣ́лꙋ сла́вы є҆гѡ̀, по дѣ́йствꙋ є҆́же возмога́ти є҆мꙋ̀ и҆ покори́ти себѣ̀ всѧ́чєскаѧ.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Тѣ́мже, бра́тїе моѧ̑ возлю́блєннаѧ и҆ вождєлѣ́ннаѧ,

4: 1
2 Корі́нѳ. 1: 14
1 Солꙋ́н. 2: 19
ра́досте и҆ вѣ́нче мо́й, та́кѡ сто́йте ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, возлю́бленнїи. 2 Е҆ѵо́дїю молю̀ и҆ сѷнтѵ́хїю молю̀
4: 2
Фїлїппис. 2: 2
то́жде мꙋ́дрствовати ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: 3 є҆́й, молю̀ и҆ тебѐ, сꙋпрꙋ́жниче прⷭ҇ный, споспѣ́шествꙋй и҆̀мъ, ꙗ҆̀же во бл҃говѣствова́нїи сподвиза́шасѧ со мно́ю и҆ съ кли́ментомъ и҆ съ про́чими споспѣ́шники мои́ми,
4: 3
Лꙋк. 10: 20
А҆пока́лѷѱ. 3: 5
И҆схо́д. 32: 32
и҆́хже и҆мена̀ въ кни́гахъ живо́тныхъ.

(Заⷱ҇ см҃з.)

4 Ра́дꙋйтесѧ всегда̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: и҆ па́ки рекꙋ̀: ра́дꙋйтесѧ. 5 Кро́тость ва́ша разꙋ́мна да бꙋ́детъ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ.

4: 5
І҆а́к. 5: 9
1 Петр. 4: 7
Гдⷭ҇ь бли́з̾. 6
4: 6
Матѳ. 6: 25
Ни ѡ҆ че́мже пецы́тесѧ,
4: 6
1 Тїмоѳ. 2: 1
но во все́мъ моли́твою и҆ моле́нїемъ со благодаре́нїемъ прошє́нїѧ ва̑ша да сказꙋ́ютсѧ къ бг҃ꙋ: 7
4: 7
І҆ѡа́н. 14: 27
Колос. 3: 15
и҆ ми́ръ бж҃їй, превосходѧ́й всѧ́къ оу҆́мъ, да соблюде́тъ сердца̀ ва̑ша и҆ разꙋмѣ́нїѧ ва̑ша ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 8 Про́чее же, бра́тїе (моѧ̑),
4: 8
Матѳ. 5: 16
Ри́млѧн. 13: 13
є҆ли̑ка сꙋ́ть и҆́стинна, є҆ли̑ка чтⷭ҇на, є҆ли̑ка првⷣна, є҆ли̑ка пречтⷭ҇а, є҆ли̑ка прелюбє́зна, є҆ли̑ка доброхва̑льна, а҆́ще ка́ѧ добродѣ́тель и҆ а҆́ще ка́ѧ похвала̀, сїѧ̑ помышлѧ́йте. 9 И҆̀мже и҆ наꙋчи́стесѧ, и҆ прїѧ́сте, и҆ слы́шасте, и҆ ви́дѣсте во мнѣ̀,
4: 9
Ри́млѧн. 15: 33
сїѧ̑ твори́те: и҆ бг҃ъ ми́ра бꙋ́детъ съ ва́ми.

(Заⷱ҇ см҃и.)

10 Возра́довахсѧ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ вельмѝ, ꙗ҆́кѡ оу҆жѐ когда̀ воспомѧнꙋ́сте пещи́сѧ ѡ҆ мнѣ̀: поне́же и҆ печа́стесѧ, но непого́днымъ4: 10 неꙋдо́бнымъ вре́менемъ ѡ҆бдержа́стесѧ. 11

4: 11
1 Тїмоѳ. 6: 6
Не ꙗ҆́кѡ по скꙋ́дости глаго́лю: а҆́зъ бо навыко́хъ, въ ни́хже є҆́смь, дово́ленъ бы́ти: 12
4: 12
2 Корі́нѳ. 6: 10
вѣ́мъ и҆ смири́тисѧ, вѣ́мъ и҆ и҆збы́точествовати: во все́мъ и҆ во всѣ́хъ навыко́хъ, и҆ насыща́тисѧ и҆ а҆лка́ти, и҆ и҆збы́точествовати и҆ лиша́тисѧ. 13
4: 13
2 Корі́нѳ. 12: 9
Всѧ̑ могꙋ̀ ѡ҆ оу҆крѣплѧ́ющемъ мѧ̀ (і҆н҃сѣ) хрⷭ҇тѣ̀. 14 Ѻ҆ба́че до́брѣ сотвори́сте, сприѡбщи́вшесѧ печа́ли мое́й. 15 Вѣ́сте же и҆ вы̀, фїлїпписі́ане, ꙗ҆́кѡ въ нача́лѣ бл҃говѣствова́нїѧ, є҆гда̀ и҆зыдо́хъ ѿ македо́нїи, ни є҆ди́на мѝ цр҃ковь ѡ҆бщева́сѧ въ сло́во даѧ́нїѧ и҆ прїѧ́тїѧ, то́чїю вы̀ є҆ди́ни: 16 ꙗ҆́кѡ и҆ въ солꙋ́нь и҆ є҆ди́ною и҆ два́щи въ тре́бованїе (моѐ) посла́сте мѝ. 17
4: 17
2 Корі́нѳ. 12: 14
Не ꙗ҆́кѡ и҆щꙋ̀ даѧ́нїѧ, но и҆щꙋ̀ плода̀ мно́жащагѡсѧ въ сло́во ва́ше4: 17 въ по́льзꙋ ва́шꙋ. 18 Прїѧ́хъ же всѧ̑ и҆ и҆збы́точествꙋю: и҆спо́лнихсѧ, прїе́мь ѿ є҆пафроді́та пѡ́сланнаѧ ѿ ва́съ, воню̀ благоꙋха́нїѧ, же́ртвꙋ прїѧ́тнꙋ, бл҃гоꙋго́днꙋ бг҃ꙋ. 19
4: 19
Е҆фес. 3: 16
Ѱал. 22: 1
Бг҃ъ же мо́й да и҆спо́лнитъ всѧ́кое тре́бованїе ва́ше по бога́тствꙋ своемꙋ̀ въ сла́вѣ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 20 Бг҃ꙋ же и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ на́шемꙋ сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь. 21 Цѣлꙋ́йте всѧ́каго ст҃а ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. Цѣлꙋ́ютъ вы̀ сꙋ̑щаѧ со мно́ю бра́тїѧ. 22 Цѣлꙋ́ютъ вы̀ ст҃і́и всѝ, па́че же и҆̀же ѿ ке́сарева до́мꙋ. 23 Блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.