Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло а҃.

11 Кни́га родства̀ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а

1: 1
Лꙋк. 3: 24
дв҃дова, сн҃а а҆враа́млѧ. 2
1: 2
Быт. 21: 2
А҆враа́мъ родѝ і҆саа́ка.
1: 2
Быт. 25: 26
І҆саа́къ же родѝ і҆а́кова.
1: 2
Быт. 29: 35
І҆а́ковъ же родѝ і҆ꙋ́дꙋ и҆ бра́тїю є҆гѡ̀. 3
1: 3
Быт. 38: 30
І҆ꙋ́да же родѝ фаре́са и҆ за́рꙋ ѿ ѳама́ры.
1: 3
Быт. 46: 12
Рꙋ́ѳ. 4: 18
1 Паралїпом. 2: 5
Фаре́съ же родѝ є҆сро́ма. Е҆сро́мъ же родѝ а҆ра́ма. 4 А҆ра́мъ же родѝ а҆мїнада́ва. А҆мїнада́въ же родѝ наассѡ́на. Наассѡ́нъ же родѝ салмѡ́на. 5
1: 5
Рꙋ́ѳ. 4: 21
1 Паралїпом. 2: 11
Салмѡ́нъ же родѝ воо́за ѿ раха́вы. Воо́зъ же родѝ ѡ҆ви́да ѿ рꙋ́ѳы. Ѡ҆ви́дъ же родѝ і҆ессе́а. 6
1: 6
1 Ца́рств. 17: 12
І҆ессе́й же родѝ дв҃да царѧ̀.
1: 6
2 Ца́рств. 12: 24
Дв҃дъ же ца́рь родѝ соломѡ́на ѿ оу҆рі́ины. 7
1: 7
1 Паралїпом. 3: 10
Соломѡ́нъ же родѝ ровоа́ма.
1: 7
3 Ца́рств. 11: 43
Ровоа́мъ же родѝ а҆ві́ю.
1: 7
3 Ца́рств. 14: 31
А҆ві́а же родѝ
1: 7
3 Ца́рств. 15: 8
а҆́сꙋ. 8 А҆́са же родѝ і҆ѡсафа́та. І҆ѡсафа́тъ же родѝ і҆ѡра́ма. І҆ѡра́мъ же родѝ ѻ҆зі́ю. 9 Ѻ҆зі́а же родѝ і҆ѡаѳа́ма. І҆ѡаѳа́мъ же родѝ а҆ха́за. А҆ха́зъ же родѝ є҆зекі́ю. 10
1: 10
4 Ца́рств. 20: 21
1 Паралїпом. 3: 13
Е҆зекі́а же родѝ манассі́ю. Манассі́а же родѝ а҆мѡ́на. А҆мѡ́нъ же родѝ і҆ѡсі́ю. 11
1: 11
4 Ца́рств. 23: 34
І҆ѡсі́а же родѝ
1: 11
1 Паралїпом. 3: 16
2 Паралїпом. 36: 4
і҆ехо́нїю и҆ бра́тїю є҆гѡ̀, въ преселе́нїе вавѷлѡ́нское1: 11 Ст. а҃і въ нѣ́кїихъ гре́ч.: їѡсі́а же родѝ їѡакі́ма и҆ бра́тїю є҆гѡ̀. І҆ѡакі́мъ же родѝ їехо́нїю въ преселе́нїе вавѷлѡ́нское.. 12 По преселе́нїи же вавѷлѡ́нстѣмъ,
1: 12
4 Ца́рств. 24: 6
2 Паралїпом. 36: 8
і҆ехо́нїа родѝ салаѳі́илѧ.
1: 12
1 Паралїпом. 3: 17
1 Є҆́здр. 3: 2
5: 2
Салаѳі́иль же родѝ зорова́велѧ. 13 Зорова́вель же родѝ а҆вїꙋ́да. А҆вїꙋ́дъ же родѝ є҆лїакі́ма. Е҆лїакі́мъ же родѝ а҆зѡ́ра. 14 А҆зѡ́ръ же родѝ садѡ́ка. Садѡ́къ же родѝ а҆хі́ма. А҆хі́мъ же родѝ є҆лїꙋ́да. 15 Е҆лїꙋ́дъ же родѝ є҆леаза́ра. Е҆леаза́ръ же родѝ матѳа́на. Матѳа́нъ же родѝ і҆а́кѡва. 16 І҆а́кѡвъ же родѝ і҆ѡ́сифа, мꙋ́жа мр҃і́ина, и҆з̾ неѧ́же роди́сѧ і҆н҃съ, глаго́лемый хрⷭ҇то́съ. 17 Всѣ́хъ же родѡ́въ ѿ а҆враа́ма до дв҃да ро́дове четырена́десѧте: и҆ ѿ дв҃да до преселе́нїѧ вавѷлѡ́нскаго ро́дове четырена́десѧте: и҆ ѿ преселе́нїѧ вавѷлѡ́нскаго до хрⷭ҇та̀ ро́дове четырена́десѧте.

(Заⷱ҇ в҃.)

18 І҆н҃съ хрⷭ҇то́во ржⷭ҇тво̀ си́це бѣ̀:

1: 18
Лꙋк. 1: 27
ѡ҆брꙋче́ннѣй бо бы́вши мт҃ри є҆гѡ̀ мр҃і́и і҆ѡ́сифови, пре́жде да́же не сни́тисѧ и҆́ма, ѡ҆брѣ́тесѧ и҆мꙋ́щи во чре́вѣ ѿ дх҃а ст҃а. 19 І҆ѡ́сифъ же мꙋ́жъ є҆ѧ̀, првⷣнъ сы́й и҆ не хотѧ̀ є҆ѧ̀ ѡ҆бличи́ти, восхотѣ̀ та́й пꙋсти́ти ю҆̀. 20 Сїѧ̑ же є҆мꙋ̀ помы́слившꙋ, сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень во снѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: і҆ѡ́сифе, сы́не дв҃довъ, не оу҆бо́йсѧ прїѧ́ти мр҃їа́мъ жены̀ твоеѧ̀: ро́ждшеебосѧ въ не́й, ѿ дх҃а є҆́сть ст҃а: 21 роди́тъ же сн҃а,
1: 21
Лꙋк. 1: 31
и҆ нарече́ши и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ:
1: 21
Дѣѧ̑н. 4: 12
1 І҆ѡа́н. 2: 2
Ри́млѧн. 3: 24
то́й бо сп҃се́тъ лю́ди своѧ̑ ѿ грѣ́хъ и҆́хъ. 22 Сїе́ же всѐ бы́сть, да сбꙋ́детсѧ рече́нное ѿ гдⷭ҇а прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ: 23
1: 23
И҆са́їа. 7: 14
сѐ, дв҃а во чре́вѣ прїи́метъ и҆ роди́тъ сн҃а, и҆ нарекꙋ́тъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ є҆мманꙋ́илъ, є҆́же є҆́сть сказа́емо: съ на́ми бг҃ъ. 24 Воста́въ же і҆ѡ́сифъ ѿ сна̀, сотворѝ ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень, и҆ прїѧ́тъ женꙋ̀ свою̀, 25 и҆ не зна́ѧше є҆ѧ̀, до́ндеже родѝ сн҃а своего̀ пе́рвенца,
1: 25
Лꙋк. 2: 21
и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ.

2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло г҃.

21 І҆н҃сꙋ же

2: 1
Лꙋк. 2: 6
ро́ждшꙋсѧ въ виѳлее́мѣ і҆ꙋде́йстѣмъ во дни̑ и҆́рѡда царѧ̀, сѐ, волсвѝ ѿ востѡ́къ прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ, глаго́люще: 2 гдѣ̀ є҆́сть рожде́йсѧ цр҃ь і҆ꙋде́йскїй; ви́дѣхомъ бо
2: 2
Чи́сл. 24: 17
И҆са́їа. 60: 3
ѕвѣздꙋ̀ є҆гѡ̀ на восто́цѣ и҆ прїидо́хомъ поклони́тисѧ є҆мꙋ̀. 3 Слы́шавъ же и҆́рѡдъ ца́рь смꙋти́сѧ, и҆ ве́сь і҆ерⷭ҇ли́мъ съ ни́мъ. 4 И҆ собра́въ всѧ̑ первосвѧще́нники и҆ кни́жники людскі̑ѧ, вопроша́ше ѿ ни́хъ: гдѣ̀ хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ; 5 Ѻ҆ни́ же реко́ша є҆мꙋ̀: въ виѳлее́мѣ і҆ꙋде́йстѣмъ, та́кѡ бо пи́сано є҆́сть прⷪ҇ро́комъ: 6
2: 6
Мїх. 5: 1
І҆ѡа́н. 7: 42
и҆ ты̀, виѳлее́ме, землѐ і҆ꙋ́дова, ни чи́мже ме́нши є҆сѝ во влады́кахъ і҆ꙋ́довыхъ: и҆з̾ тебє́ бо и҆зы́детъ во́ждь, и҆́же оу҆пасе́тъ лю́ди моѧ̑ і҆н҃лѧ. 7 Тогда̀ и҆́рѡдъ та́й призва̀ волхвы̀, и҆ и҆спы́товаше ѿ ни́хъ вре́мѧ ꙗ҆́вльшїѧсѧ ѕвѣзды̀, 8 и҆ посла́въ и҆̀хъ въ виѳлее́мъ, речѐ: ше́дше и҆спыта́йте и҆звѣ́стнѡ ѡ҆ ѻ҆троча́ти: є҆гда́ же ѡ҆брѧ́щете, возвѣсти́те мѝ, ꙗ҆́кѡ да и҆ а҆́зъ ше́дъ поклоню́сѧ є҆мꙋ̀. 9 Ѻ҆ни́ же послꙋ́шавше царѧ̀, и҆до́ша. И҆ сѐ, ѕвѣзда̀, ю҆́же ви́дѣша на восто́цѣ, и҆дѧ́ше пред̾ ни́ми, до́ндеже прише́дши ста̀ верхꙋ̀, и҆дѣ́же бѣ̀ ѻ҆троча̀. 10 Ви́дѣвше же ѕвѣздꙋ̀, возра́довашасѧ ра́достїю ве́лїею ѕѣлѡ̀, 11 и҆ прише́дше въ хра́минꙋ, ви́дѣша ѻ҆троча̀ съ мр҃і́ею мт҃рїю є҆гѡ̀, и҆ па́дше поклони́шасѧ є҆мꙋ̀: и҆ ѿве́рзше сокрѡ́вища своѧ̑,
2: 11
И҆са́їа. 60: 6
принесо́ша є҆мꙋ̀ да́ры, зла́то и҆ лїва́нъ и҆ смѵ́рнꙋ. 12 И҆ вѣ́сть прїе́мше во снѣ̀ не возврати́тисѧ ко и҆́рѡдꙋ, и҆ны́мъ пꙋте́мъ ѿидо́ша во странꙋ̀ свою̀.

(Заⷱ҇ д҃.)

13 Ѿше́дшымъ же и҆̀мъ, сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень во снѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ і҆ѡ́сифꙋ, глаго́лѧ: воста́въ поимѝ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀, и҆ бѣжѝ во є҆гѵ́петъ, и҆ бꙋ́ди та́мѡ, до́ндеже рекꙋ́ ти: хо́щетъ бо и҆́рѡдъ и҆ска́ти ѻ҆троча́те, да погꙋби́тъ є҆̀. 14 Ѻ҆́нъ же воста́въ, поѧ́тъ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀ но́щїю, и҆ ѿи́де во є҆гѵ́петъ, 15 и҆ бѣ̀ та́мѡ до оу҆ме́ртвїѧ и҆́рѡдова: да сбꙋ́детсѧ рече́нное ѿ гдⷭ҇а прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ:

2: 15
Ѡ҆сі́а. 11: 1
ѿ є҆гѵ́пта воззва́хъ сн҃а моего̀. 16 Тогда̀ и҆́рѡдъ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ порꙋ́ганъ бы́сть ѿ волхвѡ́въ, разгнѣ́васѧ ѕѣлѡ̀ и҆ посла́въ и҆збѝ всѧ̑ дѣ́ти сꙋ́щыѧ въ виѳлее́мѣ и҆ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀, ѿ двою̀ лѣ́тꙋ и҆ нижа́йше, по вре́мени, є҆́же и҆звѣ́стнѡ и҆спыта̀ ѿ волхвѡ́въ. 17 Тогда̀ сбы́стсѧ рече́нное і҆еремі́емъ прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ: 18
2: 18
І҆ерем. 31: 15
гла́съ въ ра́мѣ слы́шанъ бы́сть, пла́чь и҆ рыда́нїе и҆ во́пль мно́гъ: рахи́ль пла́чꙋщисѧ ча̑дъ свои́хъ, и҆ не хотѧ́ше оу҆тѣ́шитисѧ, ꙗ҆́кѡ не сꙋ́ть. 19 Оу҆ме́ршꙋ же и҆́рѡдꙋ, сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень во снѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ і҆ѡ́сифꙋ во є҆гѵ́птѣ, 20 глаго́лѧ: воста́въ поимѝ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀ и҆ и҆дѝ въ зе́млю і҆н҃левꙋ, и҆зомро́ша бо и҆́щꙋщїи дш҃ѝ ѻ҆троча́те. 21 Ѻ҆́нъ же воста́въ, поѧ́тъ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀ и҆ прїи́де въ зе́млю і҆н҃левꙋ. 22 Слы́шавъ же, ꙗ҆́кѡ а҆рхела́й ца́рствꙋетъ во і҆ꙋде́и вмѣ́стѡ и҆́рѡда ѻ҆тца̀ своегѡ̀, оу҆боѧ́сѧ та́мѡ и҆тѝ: вѣ́сть же прїе́мь во снѣ̀, ѿи́де въ предѣ́лы галїлє́йскїѧ. 23 И҆ прише́дъ всели́сѧ во гра́дѣ нарица́емѣмъ назаре́тъ: ꙗ҆́кѡ да сбꙋ́детсѧ рече́нное прⷪ҇рѡ́ки, ꙗ҆́кѡ
2: 23
Сꙋд. 13: 5
И҆са́їа. 11: 1,2
назѡре́й нарече́тсѧ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло є҃.

31 Во

3: 1
Ма́рк. 1: 4
Лꙋк. 3: 3
І҆ѡа́н. 1: 28
Дѣѧ̑н. 13: 24
дни̑ же ѡ҆́ны прїи́де і҆ѡа́ннъ крⷭ҇ти́тель, проповѣ́даѧ въ пꙋсты́ни і҆ꙋде́йстѣй 2 и҆ глаго́лѧ: пока́йтесѧ, прибли́жибосѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. 3 Се́й бо є҆́сть рѣче́нный и҆са́їемъ прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ:
3: 3
И҆са́їа. 40: 3
Ма́рк. 1: 3
Лꙋк. 3: 4
І҆ѡа́н. 1: 23
гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни: оу҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇ень, пра̑вы твори́те стєзѝ є҆гѡ̀. 4
3: 4
Ма́рк. 1: 6
Са́мъ же і҆ѡа́ннъ и҆мѧ́ше ри́зꙋ свою̀ ѿ вла̑съ велблꙋ̑ждь, и҆ по́ѧсъ оу҆сме́нъ ѡ҆ чреслѣ́хъ свои́хъ: снѣ́дь же є҆гѡ̀ бѣ̀ прꙋ́жїе и҆ ме́дъ ди́вїй. 5 Тогда̀ и҆схожда́ше къ немꙋ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ всѧ̀ і҆ꙋде́а, и҆ всѧ̀ страна̀ і҆ѻрда́нскаѧ, 6 и҆ креща́хꙋсѧ во і҆ѻрда́нѣ ѿ негѡ̀, и҆сповѣ́дающе грѣхѝ своѧ̑. 7 Ви́дѣвъ же (і҆ѡа́ннъ) мнѡ́ги фарїсє́и и҆ саддꙋкє́и грѧдꙋ́щыѧ на креще́нїе є҆гѡ̀, речѐ и҆̀мъ:
3: 7
Матѳ. 23: 33
Лꙋк. 3: 7
рождє́нїѧ є҆хі́днѡва, кто̀ сказа̀ ва́мъ бѣжа́ти ѿ бꙋ́дꙋщагѡ гнѣ́ва; 8 сотвори́те оу҆̀бо пло́дъ досто́инъ покаѧ́нїѧ, 9 и҆ не начина́йте глаго́лати въ себѣ̀:
3: 9
І҆ѡа́н. 8: 39
Дѣѧ̑н. 13: 26
ѻ҆тца̀ и҆́мамы а҆враа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ мо́жетъ бг҃ъ ѿ ка́менїѧ сегѡ̀ воздви́гнꙋти ча̑да а҆враа́мꙋ: 10 оу҆же́ бо и҆ сѣки́ра при ко́рени дре́ва лежи́тъ:
3: 10
Матѳ. 7: 19
всѧ́ко оу҆̀бо дре́во, є҆́же не твори́тъ плода̀ добра̀, посѣка́емо быва́етъ и҆ во ѻ҆́гнь вмета́емо: 11
3: 11
Ма́рк. 1: 8
Лꙋк. 3: 16
І҆ѡа́н. 1: 26
Дѣѧ̑н. 1: 5
а҆́зъ оу҆́бѡ креща́ю вы̀ водо́ю въ покаѧ́нїе: грѧды́й же по мнѣ̀ крѣ́плїй менє̀ є҆́сть, є҆мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ сапогѝ понестѝ:
3: 11
Дѣѧ̑н. 2: 2
то́й вы̀ крⷭ҇ти́тъ дх҃омъ ст҃ы́мъ и҆ ѻ҆гне́мъ: 12
3: 12
Лꙋк. 3: 17
є҆мꙋ́же лопа́та въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆треби́тъ гꙋмно̀ своѐ, и҆ собере́тъ пшени́цꙋ свою̀ въ жи́тницꙋ, пле́вы же сожже́тъ ѻ҆гне́мъ негаса́ющимъ.

(Заⷱ҇ ѕ҃.)

13

3: 13
Ма́рк. 1: 9
Лꙋк. 3: 21
Тогда̀ прихо́дитъ і҆н҃съ ѿ галїле́и на і҆ѻрда́нъ ко і҆ѡа́ннꙋ крⷭ҇ти́тисѧ ѿ негѡ̀. 14 І҆ѡа́ннъ же возбранѧ́ше є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: а҆́зъ тре́бꙋю тобо́ю крⷭ҇ти́тисѧ, и҆ ты́ ли грѧде́ши ко мнѣ̀; 15 Ѿвѣща́въ же і҆н҃съ речѐ къ немꙋ̀: ѡ҆ста́ви нн҃ѣ: та́кѡ бо подоба́етъ на́мъ и҆спо́лнити всѧ́кꙋ пра́вдꙋ. Тогда̀ ѡ҆ста́ви є҆го̀. 16 И҆ крⷭ҇ти́всѧ і҆н҃съ взы́де а҆́бїе ѿ воды̀:
3: 16
Ма́рк. 1: 10
Лꙋк. 3: 21
І҆ѡа́н. 1: 32
и҆ сѐ, ѿверзо́шасѧ є҆мꙋ̀ небеса̀, и҆ ви́дѣ дх҃а бж҃їѧ сходѧ́ща ꙗ҆́кѡ го́лꙋбѧ и҆ грѧдꙋ́ща на него̀. 17
3: 17
Ма́рк. 1: 11
Лꙋк. 3: 22
І҆ѡа́н. 5: 37
2 Петр. 1: 17
Колос. 1: 13
И҆ сѐ, гла́съ съ небесѐ гл҃ѧ: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ не́мже бл҃говоли́хъ.