Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло ѳ҃.

31 Въ пѧ́тое же на́десѧте лѣ́то влады́чества тїве́рїа ке́сарѧ, ѡ҆блада́ющꙋ понті́йскомꙋ пїла́тꙋ і҆ꙋде́ею, и҆ четвертовла́ствꙋющꙋ галїле́ею и҆́рѡдꙋ, фїлі́ппꙋ же бра́тꙋ є҆гѡ̀ четвертовла́ствꙋющꙋ і҆тꙋре́ею и҆ трахѡні́тскою страно́ю, и҆ лѷса́нїю а҆вїлині́ею четвертовла́ствꙋющꙋ, 2 при а҆рхїере́и а҆́ннѣ и҆ каїа́фѣ, бы́сть гл҃го́лъ бж҃їй ко і҆ѡа́ннꙋ заха́рїинꙋ сы́нꙋ въ пꙋсты́ни. 3

3: 3
Матѳ. 3: 1
Ма́рк. 1: 4
И҆ прїи́де во всю̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́нскꙋю, проповѣ́даѧ креще́нїе покаѧ́нїѧ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ: 4 ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано въ кни́зѣ слове́съ и҆са́їи прⷪ҇ро́ка, глаго́люща:
3: 4
И҆са́їа. 40: 3,4,5
Матѳ. 3: 3
Ма́рк. 1: 3
І҆ѡа́н. 1: 23
гла́съ вопїю́щаго въ пꙋсты́ни: оу҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇нь: пра̑вы твори́те стєзѝ є҆гѡ̀: 5 всѧ́ка де́брь и҆спо́лнитсѧ, и҆ всѧ́ка гора̀ и҆ хо́лмъ смири́тсѧ: и҆ бꙋ́дꙋтъ стро́пѡтнаѧ въ пра̑ваѧ, и҆ ѻ҆́стрїи въ пꙋти̑ гла̑дки: 6 и҆ оу҆́зритъ всѧ́ка пло́ть спⷭ҇нїе бж҃їе. 7 Глаго́лаше же и҆сходѧ́щымъ наро́дѡмъ крести́тисѧ ѿ негѡ̀:
3: 7
Матѳ. 3: 7
порождє́нїѧ є҆хі́днѡва, кто̀ сказа̀ ва́мъ бѣжа́ти ѿ грѧдꙋ́щагѡ гнѣ́ва; 8 Сотвори́те оу҆̀бо плоды̀ достѡ́ины покаѧ́нїѧ: и҆ не начина́йте глаго́лати въ себѣ̀:
3: 8
Матѳ. 3: 9
8: 11
І҆ѡа́н. 8: 39
ѻ҆тца̀ и҆́мамы а҆враа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ мо́жетъ бг҃ъ ѿ ка́менїѧ сегѡ̀ воздви́гнꙋти ча̑да а҆враа́мꙋ. 9
3: 9
Матѳ. 3: 10
7: 19
І҆ѡа́н. 15: 6
Оу҆же́ бо и҆ сѣки́ра при ко́рени дре́ва лежи́тъ: всѧ́ко оу҆̀бо дре́во, не творѧ́щее плода̀ добра̀, посѣка́етсѧ и҆ во ѻ҆́гнь вмета́етсѧ. 10 И҆ вопроша́хꙋ є҆го̀ наро́ди, глаго́люще: что̀ оу҆̀бо сотвори́мъ; 11 Ѿвѣща́въ же глаго́ла и҆́мъ:
3: 11
І҆а́к. 2: 15
1 І҆ѡа́н. 3: 17
2 Корі́нѳ. 8: 14
и҆мѣ́ѧй двѣ̀ ри̑зѣ, да пода́стъ не и҆мꙋ́щемꙋ: и҆ и҆мѣ́ѧй бра̑шна, та́кожде да твори́тъ. 12 Прїидо́ша же и҆
3: 12
Матѳ. 21: 32
мы́тари крести́тисѧ ѿ негѡ̀, и҆ рѣ́ша къ немꙋ̀: оу҆чи́телю, что̀ сотвори́мъ; 13 Ѻ҆́нъ же речѐ къ ни̑мъ: ничто́же бо́лѣе ѿ повелѣ́ннагѡ ва́мъ твори́те. 14 Вопроша́хꙋ же є҆го̀ и҆ во́ини, глаго́люще: и҆ мы̀ что̀ сотвори́мъ; И҆ речѐ къ ни̑мъ: ни кого́же ѡ҆би́дите, ни ѡ҆клеветава́йте: и҆ дово́лни бꙋ́дите ѡ҆брѡ́ки ва́шими. 15 Ча́ющымъ же лю́демъ, и҆ помышлѧ́ющымъ всѣ́мъ въ сердца́хъ свои́хъ ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ, є҆да̀ то́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ, 16 ѿвѣщава́ше і҆ѡа́ннъ всѣ́мъ, глаго́лѧ:
3: 16
Матѳ. 3: 11
Ма́рк. 1: 7
І҆ѡа́н. 1: 15
Дѣѧ̑н. 1: 5
а҆́зъ оу҆́бѡ водо́ю креща́ю вы̀: грѧде́тъ же крѣ́плїй менє̀, є҆мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ ѿрѣши́ти реме́нь сапѡгꙋ̀ є҆гѡ̀: то́й вы̀ крести́тъ дх҃омъ ст҃ы́мъ и҆ ѻ҆гне́мъ: 17
3: 17
Матѳ. 3: 12
є҆мꙋ́же лопа́та въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆треби́тъ гꙋмно̀ своѐ, и҆ собере́тъ пшени́цꙋ въ жи́тницꙋ свою̀, пле́вы же сожже́тъ ѻ҆гне́мъ негаса́ющимъ. 18 Мнѡ́га же оу҆̀бо и҆ и҆́на, оу҆тѣша́ѧ благовѣствова́ше лю́демъ.

(Заⷱ҇ і҃.)

19

3: 19
Матѳ. 14: 3
Ма́рк. 6: 17
И҆́рѡдъ же четвертовла́стникъ, ѡ҆блича́емъ ѿ негѡ̀ ѡ҆ и҆рѡдїа́дѣ женѣ̀ бра́та своегѡ̀, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ ѕла̑ѧ и҆́рѡдъ, 20 приложѝ и҆ сїѐ над̾ всѣ́ми, и҆ затворѝ і҆ѡа́нна въ темни́цѣ. 21 Бы́сть же є҆гда̀ крⷭ҇ти́шасѧ всѝ лю́дїе,
3: 21
Матѳ. 3: 16
Ма́рк. 1: 10
І҆ѡа́н. 1: 32
и҆ і҆н҃сꙋ кр҃щшꙋсѧ и҆ молѧ́щꙋсѧ, ѿве́рзесѧ не́бо, 22 и҆ сни́де дх҃ъ ст҃ы́й тѣле́снымъ ѡ҆́бразомъ, ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь, на́нь: и҆ гла́съ съ небесѐ бы́сть, глаго́лѧ: ты̀ є҆сѝ сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ тебѣ̀ бл҃говоли́хъ.

(Заⷱ҇ а҃і.)

23 И҆ то́й бѣ̀ і҆н҃съ ꙗ҆́кѡ лѣ́тъ три́десѧть начина́ѧ, сы́й, ꙗ҆́кѡ

3: 23
Матѳ. 13: 55
Ма́рк. 6: 3
І҆ѡа́н. 6: 42
Лꙋк. 4: 22
мни́мь, сн҃ъ і҆ѡ́сифовъ, и҆лі́евъ, 24 матѳа́товъ, леѵі́инъ, мелхі́инъ, і҆анна́евъ, і҆ѡ́сифовъ, 25 маттаѳі́евъ, а҆мѡ́совъ, наꙋ́мовъ, є҆слі́мовъ, нагге́овъ, 26 маа́ѳовъ, маттаѳі́евъ, семеі́евъ, і҆ѡ́сифовъ, і҆ꙋ́динъ, 27 і҆ѡа́ннановъ, риса́евъ, зорова́велевъ, салаѳїи́левъ, нирі́евъ, 28 мелхі́евъ, а҆дді́евъ, кѡса́мовъ, є҆лмѡда́мовъ, и҆́ровъ, 29 і҆ѡсі́евъ, є҆лїезе́ровъ, і҆ѡрі́мовъ, матѳа́товъ, леѵі́инъ, 30 сѷмеѡ́новъ, і҆ꙋ́динъ, і҆ѡ́сифовъ, і҆ѡна́новъ, є҆лїакі́мовъ, 31 мелеа́евъ, маїна́новъ, маттаѳа́евъ, наѳа́новъ, дв҃довъ, 32 і҆ессе́овъ, ѡ҆ви́довъ, воо́зовъ, салмѡ́новъ, наассѡ́новъ, 33 а҆мїнада́вовъ, а҆ра́мовъ, є҆срѡ́мовъ, фаре́совъ, і҆ꙋ́динъ, 34 і҆а́кѡвль, і҆саа́ковъ,
3: 34
Быт. 11: 24,25,26
а҆враа́мовъ, ѳа́ринъ, нахѡ́ровъ, 35
3: 35
Быт. 11: 20,21,22
серꙋ́ховъ, рага́вовъ, фале́ковъ, є҆ве́ровъ, сала́новъ, 36 каїна́новъ, а҆рфаз̆а́довъ, си́мовъ,
3: 36
Быт. 5: 28,29
6: 10
11: 10
нѡ́евъ, ла́меховъ, 37 маѳꙋса́левъ, є҆нѡ́ховъ, і҆а́редовъ,
3: 37
Быт. 5: 12
малелеи́ловъ, каїна́новъ, 38 є҆нѡ́совъ,
3: 38
Быт. 5: 3
си́ѳовъ, а҆да́мовъ, бж҃їй.

4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло в҃і.

41 І҆н҃съ

4: 1
Матѳ. 4: 1
Ма́рк. 1: 12
же и҆спо́лнь дх҃а ст҃а возврати́сѧ ѿ і҆ѻрда́на: и҆ ведѧ́шесѧ дх҃омъ въ пꙋсты́ню, 2 дні́й четы́ридесѧть и҆скꙋша́емь ѿ дїа́вола: и҆ не ꙗ҆́стъ ничесѡ́же во дни̑ ты̑ѧ: и҆ сконча́вшымсѧ и҆́мъ, послѣдѝ взалка̀. 3 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ дїа́волъ: а҆́ще сн҃ъ є҆сѝ бж҃їй, рцы̀ ка́меневи семꙋ̀, да бꙋ́детъ хлѣ́бъ. 4 И҆ ѿвѣща̀ і҆н҃съ къ немꙋ̀, глаго́лѧ: пи́сано є҆́сть,
4: 4
Второзак. 8: 3
Матѳ. 4: 4
ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ хлѣ́бѣ є҆ди́номъ жи́въ бꙋ́детъ человѣ́къ, но ѡ҆ всѧ́комъ гл҃го́лѣ бж҃їи. 5 И҆ возве́дъ є҆го̀ дїа́волъ на горꙋ̀ высокꙋ̀, показа̀ є҆мꙋ̀ всѧ̑ ца̑рствїѧ вселе́нныѧ въ ча́сѣ4: 5 чертѣ̀ вре́меннѣ. 6 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ дїа́волъ: тебѣ̀ да́мъ вла́сть сїю̀ всю̀ и҆ сла́вꙋ и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ предана̀ є҆́сть, и҆, є҆мꙋ́же а҆́ще хощꙋ̀, да́мъ ю҆̀: 7 ты̀ оу҆̀бо а҆́ще поклони́шисѧ пре́до мно́ю, бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ всѧ̑. 8 И҆ ѿвѣща́въ речѐ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ: и҆дѝ за мно́ю, сатано̀ пи́сано є҆́сть:
4: 8
Второзак. 6: 13
10: 20
Матѳ. 4: 10
поклони́шисѧ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, и҆ томꙋ̀ є҆ди́номꙋ послꙋ́жиши. 9 И҆ ведѐ є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ поста́ви є҆го̀ на крилѣ̀ церко́внѣмъ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́ще сн҃ъ є҆сѝ бж҃їй, ве́рзисѧ ѿсю́дꙋ до́лꙋ: 10 пи́сано бо є҆́сть,
4: 10
Ѱал. 90: 11,12
Матѳ. 4: 6
ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀ сохрани́ти тѧ̀: 11 и҆ на рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀. 12 И҆ ѿвѣща́въ речѐ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ, ꙗ҆́кѡ рече́но є҆́сть:
4: 12
Второзак. 6: 16
Матѳ. 4: 7
не и҆скꙋ́сиши гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀. 13 И҆ сконча́въ всѐ и҆скꙋше́нїе дїа́волъ, ѿи́де ѿ негѡ̀ до вре́мене. 14
4: 14
Матѳ. 4: 12
Ма́рк. 1: 14
І҆ѡа́н. 4: 43
И҆ возврати́сѧ і҆н҃съ въ си́лѣ дх҃о́внѣй въ галїле́ю: и҆ вѣ́сть и҆зы́де по все́й странѣ̀ ѡ҆ не́мъ. 15 И҆ то́й оу҆ча́ше на со́нмищихъ и҆́хъ, сла́вимъ всѣ́ми.

(Заⷱ҇ г҃і.)

16

4: 16
Матѳ. 13: 54
Ма́рк. 6: 1
И҆ прїи́де въ назаре́тъ, и҆дѣ́же бѣ̀ воспита́нъ: и҆ вни́де, по ѡ҆бы́чаю своемꙋ̀, въ де́нь сꙋббѡ́тный въ со́нмище, и҆ воста̀ честѝ. 17 И҆ да́ша є҆мꙋ̀ кни́гꙋ и҆са́їи прⷪ҇ро́ка: и҆ разгнꙋ́въ кни́гꙋ, ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆дѣ́же бѣ̀ напи́сано: 18
4: 18
И҆са́їа. 61: 1,2
дх҃ъ гдⷭ҇ень на мнѣ̀: є҆гѡ́же ра́ди пома́за мѧ̀ бл҃говѣсти́ти ни́щымъ, посла́ мѧ и҆сцѣли́ти сокрꙋшє́нныѧ се́рдцемъ, проповѣ́дати плѣнє́ннымъ ѿпꙋще́нїе и҆ слѣпы̑мъ прозрѣ́нїе, ѿпꙋсти́ти сокрꙋшє́нныѧ во ѿра́дꙋ, 19 проповѣ́дати лѣ́то гдⷭ҇не прїѧ́тно. 20 И҆ согнꙋ́въ кни́гꙋ, ѿда́въ слꙋзѣ̀, сѣ́де: и҆ всѣ́мъ въ со́нмищи ѻ҆́чи бѣ́хꙋ зрѧ́ще на́нь. 21 И҆ нача́тъ гл҃ати къ ни̑мъ, ꙗ҆́кѡ дне́сь сбы́стсѧ писа́нїе сїѐ во оу҆́шїю ва́шєю. 22 И҆ всѝ свидѣ́телствовахꙋ є҆мꙋ̀, (Заⷱ҇ д҃і.) и҆ дивлѧ́хꙋсѧ ѡ҆ словесѣ́хъ блгⷣти, и҆сходѧ́щихъ и҆з̾ оу҆́стъ є҆гѡ̀, и҆ глаго́лахꙋ: не се́й ли є҆́сть сн҃ъ і҆ѡ́сифовъ; 23 И҆ речѐ къ ни̑мъ: всѧ́кѡ рече́те мѝ при́тчꙋ сїю̀: врачꙋ̀, и҆сцѣли́сѧ са́мъ: є҆ли̑ка слы́шахомъ бы̑вшаѧ въ капернаꙋ́мѣ, сотворѝ и҆ здѣ̀ во ѻ҆те́чествїи свое́мъ. 24 Рече́ же:
4: 24
Матѳ. 13: 57
Ма́рк. 6: 4
І҆ѡа́н. 4: 44
а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ни кото́рый прⷪ҇ро́къ прїѧ́тенъ є҆́сть во ѻ҆те́чествїи свое́мъ: 25
4: 25
3 Ца́рств. 17: 10
І҆а́к. 5: 17
пои́стиннѣ же гл҃ю ва́мъ: мнѡ́ги вдови̑цы бѣ́ша во дни̑ и҆лїины̑ во і҆н҃ли, є҆гда̀ заключи́сѧ не́бо трѝ лѣ́та и҆ мцⷭ҇ъ ше́сть, ꙗ҆́кѡ бы́сть гла́дъ вели́къ по все́й землѝ: 26 и҆ ни ко є҆ди́ной и҆́хъ по́сланъ бы́сть и҆лїа̀, то́кмѡ въ саре́птꙋ сїдѡ́нскꙋю къ женѣ̀ вдови́цѣ. 27
4: 27
4 Ца́рств. 5: 14
И҆ мно́зи прокаже́ни бѣ́хꙋ при є҆лїссе́и прⷪ҇ро́цѣ во і҆н҃ли: и҆ ни є҆ди́нъ же ѿ ни́хъ ѡ҆чи́стисѧ, то́кмѡ неема́нъ сѷрїани́нъ. 28 И҆ и҆спо́лнишасѧ всѝ ꙗ҆́рости въ со́нмищи, слы́шавшїи сїѧ̑: 29 и҆ воста́вше и҆згна́ша є҆го̀ во́нъ и҆з̾ гра́да, и҆ ведо́ша є҆го̀ до верхꙋ̀ горы̀, на не́йже гра́дъ и҆́хъ со́зданъ бѧ́ше, да бы́ша є҆го̀ низри́нꙋли: 30 ѻ҆́нъ же проше́дъ посредѣ̀ и҆́хъ, и҆дѧ́ше.

(Заⷱ҇ є҃і.)

31

4: 31
Матѳ. 4: 13
Ма́рк. 1: 21
И҆ сни́де въ капернаꙋ́мъ гра́дъ галїле́йскїй: и҆ бѣ̀ оу҆чѧ̀ и҆̀хъ въ сꙋббѡ̑ты. 32
4: 32
Лꙋк. 2: 47
Матѳ. 7: 28
Ма́рк. 1: 22
И҆ оу҆жаса́хꙋсѧ ѡ҆ оу҆че́нїи є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ со вла́стїю бѣ̀ сло́во є҆гѡ̀. 33
4: 33
Ма́рк. 1: 23
И҆ въ со́нмищи бѣ̀ человѣ́къ и҆мы́й дꙋ́ха бѣ́са нечи́ста, и҆ возопѝ гла́сомъ ве́лїимъ, 34 глаго́лѧ: ѡ҆ста́ви, что̀ на́мъ и҆ тебѣ̀, і҆н҃се назарѧ́нине, прише́лъ є҆сѝ погꙋби́ти на́съ: вѣ́мъ тѧ̀, кто̀ є҆сѝ, ст҃ы́й бж҃їй. 35 И҆ запретѝ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ, глаго́лѧ: премолчѝ и҆ и҆зы́ди и҆з̾ негѡ̀. И҆ пове́ргъ є҆го̀ бѣ́съ посредѣ̀, и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀, ника́коже вреди́въ є҆го̀. 36 И҆ бы́сть оу҆́жасъ на всѣ́хъ, и҆ стѧза́хꙋсѧ, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́люще: что̀ сло́во сїѐ, ꙗ҆́кѡ вла́стїю и҆ си́лою вели́тъ нечи̑стымъ дꙋховѡ́мъ, и҆ и҆схо́дѧтъ;

(Заⷱ҇ ѕ҃і.)

37 И҆ и҆схожда́ше гла́съ ѡ҆ не́мъ во всѧ́ко мѣ́сто страны̀. 38

4: 38
Матѳ. 8: 14
Ма́рк. 1: 29
Воста́въ же и҆з̾ со́нмища, вни́де въ до́мъ сі́мѡновъ: те́ща же сі́мѡнова бѣ̀ ѡ҆держи́ма ѻ҆гне́мъ ве́лїимъ: и҆ моли́ша є҆го̀ ѡ҆ не́й. 39 И҆ ста́въ над̾ не́ю, запретѝ ѻ҆гню̀, и҆ ѡ҆ста́ви ю҆̀: а҆́бїе же воста́вши слꙋжа́ше и҆́мъ. 40
4: 40
Матѳ. 8: 16
Ма́рк. 1: 32
Заходѧ́щꙋ же со́лнцꙋ, всѝ, є҆ли́цы и҆мѣ́ѧхꙋ болѧ́щыѧ недꙋ̑ги разли́чными, привожда́хꙋ и҆̀хъ къ немꙋ̀: ѻ҆́нъ же на є҆ди́наго коего́ждо и҆́хъ рꙋ́цѣ возло́жь, и҆сцѣлѧ́ше и҆̀хъ. 41 И҆схожда́хꙋ же и҆ бѣ́си ѿ мно́гихъ, вопїю́ще и҆ глаго́люще, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ сн҃ъ бж҃їй.
4: 41
Ма́рк. 1: 34
3: 12
И҆ запреща́ѧ не даѧ́ше и҆́мъ глаго́лати, ꙗ҆́кѡ вѣ́дѧхꙋ хрⷭ҇та̀ самаго̀ сꙋ́ща. 42 Бы́вшꙋ же днѝ, и҆зше́дъ и҆дѐ въ пꙋ́сто мѣ́сто: и҆ наро́ди и҆ска́хꙋ є҆го̀, и҆ прїидо́ша къ немꙋ̀, и҆ оу҆держава́хꙋ є҆го̀, да бы̀ не ѿше́лъ ѿ ни́хъ. 43 Ѻ҆́нъ же речѐ къ ни̑мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ дрꙋги̑мъ градовѡ́мъ бл҃говѣсти́ти мѝ подоба́етъ црⷭ҇твїе бж҃їе:
4: 43
Ма́рк. 1: 38
ꙗ҆́кѡ на сѐ по́сланъ є҆́смь. 44 И҆ бѣ̀ проповѣ́даѧ на со́нмищихъ галїле́йскихъ.

5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло з҃і.

51 Бы́сть же належа́щꙋ є҆мꙋ̀ наро́дꙋ, да бы́ша слы́шали сло́во бж҃їе, и҆ то́й бѣ̀ стоѧ̀ при є҆́зерѣ геннисаре́тстѣ: 2 и҆ ви́дѣ два̀ кораблѧ̑ стоѧ́ща при є҆́зерѣ: ры́барїе же ѿше́дше ѿ нею̀, и҆змыва́хꙋ мрє́жи. 3 Влѣ́зъ же въ є҆ди́нъ ѿ кораблю҆̑, и҆́же бѣ̀ сі́мѡновъ, молѝ є҆го̀ ѿ землѝ ѿстꙋпи́ти ма́лѡ: и҆ сѣ́дъ оу҆ча́ше и҆з̾ кораблѧ̀ наро́ды. 4 Ꙗ҆́коже преста̀ глаго́лѧ, речѐ къ сі́мѡнꙋ: постꙋпѝ во глꙋбинꙋ̀, и҆ вве́рзите мрє́жи ва́шѧ въ лови́твꙋ. 5 И҆ ѿвѣща́въ сі́мѡнъ речѐ є҆мꙋ̀: наста́вниче, ѡ҆б̾ но́щь всю̀ трꙋ́ждшесѧ, ничесо́же ꙗ҆́хомъ: по глаго́лꙋ же твоемꙋ̀ вве́ргꙋ мре́жꙋ. 6 И҆ сѐ сотво́рше, ꙗ҆́ша мно́жество ры́бъ мно́го: протерза́шесѧ же мре́жа и҆́хъ. 7 И҆ поманꙋ́ша прича́стникѡмъ, и҆̀же бѣ́хꙋ во дрꙋзѣ́мъ кораблѝ, да прише́дше помо́гꙋтъ и҆̀мъ: и҆ прїидо́ша, и҆ и҆спо́лниша ѻ҆́ба кораблѧ̑, ꙗ҆́кѡ погрꙋжа́тисѧ и҆́ма. 8 Ви́дѣвъ же сі́мѡнъ пе́тръ, припадѐ къ колѣ́нома і҆н҃совома, глаго́лѧ: и҆зы́ди ѿ менє̀, ꙗ҆́кѡ мꙋ́жъ грѣ́шенъ є҆́смь, гдⷭ҇и. 9 Оу҆́жасъ бо ѡ҆держа́ше є҆го̀ и҆ всѧ̑ сꙋ́щыѧ съ ни́мъ, ѡ҆ лови́твѣ ры́бъ, ꙗ҆̀же ꙗ҆́ша. 10 Та́кожде же і҆а́кѡва и҆ і҆ѡа́нна сы̑на зеведе́ѡва, ꙗ҆́же бѣ́ста ѡ҆бє́щника сі́мѡнови. И҆ речѐ къ сі́мѡнꙋ і҆н҃съ: не бо́йсѧ: ѿсе́лѣ бꙋ́деши человѣ́ки ловѧ̀. 11 И҆ и҆звле́кше (ѻ҆́ба) кораблѧ̑ на зе́млю, ѡ҆ста́вльше всѧ̑, в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆до́ша.

(Заⷱ҇ и҃і.)

12 И҆

5: 12
Матѳ. 8: 2
Ма́рк. 1: 40
бы́сть є҆гда̀ бѣ̀ і҆н҃съ во є҆ди́номъ ѿ градѡ́въ, и҆ сѐ, мꙋ́жъ и҆спо́лнь прокаже́нїѧ: и҆ ви́дѣвъ і҆н҃са, па́дъ ни́цъ, молѧ́сѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: гдⷭ҇и, а҆́ще хо́щеши, мо́жеши мѧ̀ ѡ҆чтⷭ҇ити. 13 И҆ просте́ръ рꙋ́кꙋ, коснꙋ́сѧ є҆гѡ̀, ре́къ: хощꙋ̀, ѡ҆чи́стисѧ: и҆ а҆́бїе прока́за ѿи́де ѿ негѡ̀. 14 И҆ то́й заповѣ́да є҆мꙋ̀ ни комꙋ́же повѣ́дати: но ше́дъ покажи́сѧ і҆ере́ови,
5: 14
Леѵі́т. 14: 34
Матѳ. 8: 4
Ма́рк. 1: 44
и҆ принесѝ ѡ҆ ѡ҆чище́нїи твое́мъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ мѡѷсе́й, во свидѣ́телство и҆̀мъ. 15 Прохожда́ше же па́че сло́во ѡ҆ не́мъ: и҆ схожда́хꙋсѧ наро́ди мно́зи слы́шати и҆ цѣли́тисѧ ѿ негѡ̀ ѿ недꙋ̑гъ свои́хъ. 16 То́й же бѣ̀ ѿходѧ̀ въ пꙋсты́ню и҆ молѧ́сѧ.

(Заⷱ҇ ѳ҃і.)

17 И҆ бы́сть во є҆ди́нъ ѿ дні́й, и҆ то́й бѣ̀ оу҆чѧ̀: и҆ бѣ́хꙋ сѣдѧ́ще фарїсе́є и҆ законоꙋчи́телїе, и҆̀же бѣ́хꙋ пришлѝ ѿ всѧ́кїѧ ве́си галїле́йскїѧ и҆ і҆ꙋде́йскїѧ и҆ і҆ерⷭ҇ли́мскїѧ: и҆ си́ла гдⷭ҇нѧ бѣ̀ и҆сцѣлѧ́ющи и҆̀хъ: 18

5: 18
Матѳ. 9: 2
Ма́рк. 2: 3
и҆ сѐ мꙋ́жїе носѧ́ще на ѻ҆дрѣ̀ человѣ́ка, и҆́же бѣ̀ разсла́бленъ, и҆ и҆ска́хꙋ внестѝ є҆го̀ и҆ положи́ти пред̾ ни́мъ: 19 и҆ не ѡ҆брѣ́тше кꙋдѣ̀ внестѝ є҆го̀ наро́да ра́ди, взлѣ́зше на хра́мъ, сквозѣ̀ скꙋде́лы5: 19 кро́въ скꙋде́льный низвѣ́сиша є҆го̀ со ѻ҆дро́мъ на средꙋ̀ пред̾ і҆н҃са. 20 И҆ ви́дѣвъ вѣ́рꙋ и҆́хъ, речѐ є҆мꙋ̀: человѣ́че, ѡ҆ставлѧ́юттисѧ грѣсѝ твоѝ. 21 И҆ нача́ша помышлѧ́ти кни́жницы и҆ фарїсе́є, глаго́люще: кто̀ є҆́сть се́й, и҆́же глаго́летъ хꙋлы̑, кто̀ мо́жетъ ѡ҆ставлѧ́ти грѣ́хи, то́кмѡ є҆ди́нъ бг҃ъ; 22 Разꙋмѣ́въ же і҆н҃съ помышлє́нїѧ и҆́хъ, ѿвѣща́въ речѐ къ ни̑мъ: что̀ помышлѧ́ете въ сердца́хъ ва́шихъ; 23 что̀ є҆́сть оу҆до́бѣе, рещѝ: ѡ҆ставлѧ́юттисѧ грѣсѝ твоѝ; и҆лѝ рещѝ: воста́ни и҆ ходѝ; 24 но да оу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆́мать сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй на землѝ ѿпꙋща́ти грѣхѝ, (речѐ разсла́бленномꙋ:) тебѣ̀ глаго́лю: воста́ни и҆ возмѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ и҆дѝ въ до́мъ тво́й. 25 И҆ а҆́бїе воста́въ пред̾ ни́ми, взе́мъ, на не́мже лежа́ше, и҆́де въ до́мъ сво́й, сла́вѧ бг҃а. 26 И҆ оу҆́жасъ прїѧ́тъ всѣ́хъ, и҆ сла́влѧхꙋ бг҃а: и҆ и҆спо́лнишасѧ стра́ха, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ ви́дѣхомъ пресла̑внаѧ дне́сь.

(Заⷱ҇ к҃.)

27

5: 27
Матѳ. 9: 9
Ма́рк. 2: 14
И҆ посе́мъ и҆зы́де, и҆ оу҆зрѣ̀ мытарѧ̀ и҆́менемъ леѵі́ю, сѣдѧ́ща на мы́тницѣ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: и҆дѝ по мнѣ̀. 28 И҆ ѡ҆ста́вль всѧ̑, воста́въ вослѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆́де. 29 И҆ сотворѝ оу҆чрежде́нїе ве́лїе леѵі́й є҆мꙋ̀ въ домꙋ̀ свое́мъ: и҆ бѣ̀ наро́дъ мытаре́й мно́гъ, и҆ и҆нѣ́хъ, и҆̀же бѧ́хꙋ съ ни́мъ возлежа́ще. 30 И҆ ропта́хꙋ кни́жницы на него̀ и҆ фарїсе́є, ко оу҆чн҃кѡ́мъ є҆гѡ̀ глаго́люще: почто̀ съ мытари̑ и҆ грѣ́шники ꙗ҆́сте и҆ пїе́те; 31 И҆ ѿвѣща́въ і҆н҃съ речѐ къ ни̑мъ: не тре́бꙋютъ здра̑вїи врача̀, но болѧ́щїи: 32
5: 32
Матѳ. 9: 13
Ма́рк. 2: 17
не прїидо́хъ призва́ти пра́ведныхъ, но грѣ́шныѧ въ покаѧ̑нїе.

(Заⷱ҇ к҃а.)

33 Ѻ҆ни́ же рѣ́ша къ немꙋ̀: почто̀ оу҆ченицы̀ і҆ѡа́нновы постѧ́тсѧ ча́стѡ и҆ моли̑твы творѧ́тъ, та́кожде и҆ фарїсе́йстїи, а҆ твоѝ ꙗ҆дѧ́тъ и҆ пїю́тъ; 34 Ѻ҆́нъ же речѐ къ ни̑мъ: є҆да̀ мо́жете сыны̀ бра̑чныѧ, до́ндеже жени́хъ съ ни́ми є҆́сть, сотвори́ти пости́тисѧ; 35 Прїи́дꙋтъ же дні́е, є҆гда̀ ѿѧ́тъ бꙋ́детъ ѿ ни́хъ жени́хъ, и҆ тогда̀ постѧ́тсѧ въ ты̑ѧ дни̑. 36 Гл҃аше же и҆ при́тчꙋ къ ни̑мъ,

5: 36
Матѳ. 9: 16
Ма́рк. 2: 21
ꙗ҆́кѡ никто́же приставле́нїѧ ри́зы но́вы приставлѧ́етъ на ри́зꙋ ве́тхꙋ: а҆́ще ли же нѝ, и҆ но́вꙋю раздере́тъ, и҆ ве́тсѣй не согласꙋ́етъ є҆́же ѿ но́вагѡ. 37 И҆ никто́же влива́етъ вїна̀ но́ва въ мѣ́хи вє́тхи: а҆́ще ли же нѝ, расто́ргнетъ но́вое вїно̀ мѣ́хи, и҆ само̀ и҆злїе́тсѧ, и҆ мѣ́си поги́бнꙋтъ: 38 но вїно̀ но́вое въ мѣ́хи нѡ́вы влива́ти5: 38 подоба́етъ: и҆ ѻ҆боѧ̑ соблюдꙋ́тсѧ. 39 И҆ никто́же пи́въ ве́тхое, а҆́бїе хо́щетъ но́вагѡ: глаго́летъ бо: ве́тхое лꙋ́чше є҆́сть.