Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
34

ГЛАВА̀ л҃д.

341 Ѿвѣща́въ же є҆лїꙋ́съ, речѐ: 2 послꙋ́шайте менѐ, премꙋ́дрїи: свѣ́дꙋщїи, внꙋши́те (до́брое), 3

34: 3
І҆́ѡв. 12: 11
ꙗ҆́кѡ оу҆́хо словеса̀ и҆скꙋша́етъ, горта́нь же вкꙋша́етъ бра́шна. 4 Сꙋ́дъ и҆збере́мъ себѣ̀, оу҆разꙋмѣ́емъ посредѣ̀ себє̀, что̀ лꙋ́чшее. 5
34: 5
І҆́ѡв. 13: 18
23: 10
35: 2
Ꙗ҆́кѡ речѐ і҆́ѡвъ: првⷣнъ є҆́смь, гдⷭ҇ь ѿѧ́тъ мѝ сꙋ́дъ, 6 солга́ же сꙋдꙋ̀ моемꙋ̀:
34: 6
І҆́ѡв. 6: 4
наси́льна стрѣла̀ моѧ̀ без̾ непра́вды. 7 Кто̀ мꙋ́жъ, ꙗ҆́коже і҆́ѡвъ,
34: 7
І҆́ѡв. 15: 16
пїѧ́й порꙋга́нїе, ꙗ҆́коже во́дꙋ, 8 не согрѣша́ѧ, нижѐ нече́ствовавъ, нижѐ приѡбщи́всѧ къ творѧ́щымъ беззакѡ́нїѧ, є҆́же ходи́ти съ нечести́выми; 9
34: 9
І҆́ѡв. 9: 22
Малах. 3: 14
Не рцы́ бо, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть посѣще́нїѧ мꙋ́жеви, и҆ посѣще́нїѧ є҆мꙋ̀ ѿ гдⷭ҇а. 10 Тѣ́мже, разꙋми́вїи се́рдцемъ, послꙋ́шайте менѐ,
34: 10
І҆́ѡв. 8: 3
36: 23
не бꙋ́ди мѝ пред̾ гдⷭ҇емъ нече́ствовати и҆ пред̾ вседержи́телемъ возмꙋти́ти пра́вдꙋ: 11
34: 11
При́тч. 24: 12
Ри́млѧн. 2: 6
но воздае́тъ человѣ́кови, ꙗ҆́коже твори́тъ кі́йждо и҆́хъ, и҆ на стезѝ мꙋ́жестѣй ѡ҆брѧ́щетъ и҆̀. 12 Мни́ши же гдⷭ҇а нелѣ́паѧ сотвори́ти, и҆лѝ вседержи́тель смѧте́тъ сꙋ́дъ, и҆́же сотворѝ зе́млю; 13
34: 13
І҆́ѡв. 38: 4
Кто́ же є҆́сть творѧ́й поднебе́снꙋю и҆ ꙗ҆̀же въ не́й всѧ́чєскаѧ; 14
34: 14
Ѱал. 103: 29
А҆́ще бо восхо́щетъ запрети́ти и҆ дꙋ́хъ оу҆ себє̀ оу҆держа́ти, 15
34: 15
Быт. 3: 19
оу҆́мретъ всѧ́ка пло́ть вкꙋ́пѣ, всѧ́къ же человѣ́къ въ зе́млю по́йдетъ, ѿню́дꙋже и҆ со́зданъ бы́сть. 16 А҆́ще же не оу҆вѣща́ешисѧ, послꙋ́шай си́хъ, внꙋшѝ гла́съ глагѡ́лъ. 17 Ви́ждь ты̀ ненави́дѧщаго беззакѡ́ннаѧ и҆ гꙋбѧ́щаго лꙋка̑выѧ, сꙋ́ща, вѣ́чна, првⷣна. 18 Нечести́въ є҆́сть глаго́лѧй царе́ви, зако́нъ престꙋпа́еши, нечести́вѣйше, кнѧзє́мъ: 19
34: 19
Второзак. 10: 17
2 Паралїпом. 19: 7
Премꙋ́др. 6: 7
Сїрах. 35: 12
Дѣѧ̑н. 10: 34
1 Петр. 1: 17
Ри́млѧн. 2: 11
Гала́т. 2: 6
Е҆фес. 6: 9
и҆́же не постыдѣ́сѧ лица̀ честна́гѡ, нижѐ вѣ́сть че́сть возложи́ти си̑льнымъ, оу҆диви́тисѧ ли́цамъ и҆́хъ. 20 Тще́ же и҆̀мъ сбꙋ́детсѧ, є҆́же возопи́ти и҆ моли́ти мꙋ́жа: занѐ оу҆потреби́ша беззако́ннѡ, безче́стѧще немощны́хъ. 21 То́й бо зри́тель є҆́сть дѣ́лъ человѣ́ческихъ, оу҆таи́сѧ же ѿ негѡ̀ ничто́же ѿ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же творѧ́тъ: 22 нижѐ бꙋ́детъ мѣ́сто оу҆кры́тисѧ творѧ́щымъ беззакѡ́ннаѧ: 23 ꙗ҆́кѡ не на мꙋ́жа положи́тъ є҆щѐ. 24
34: 24
При́тч. 5: 21
Гдⷭ҇ь бо всѣ́хъ ви́дитъ, постиза́ѧй неизслѣ́днаѧ, сла̑внаѧ же и҆ и҆зрѧ̑днаѧ, и҆̀мже нѣ́сть числа̀, 25 свѣ́дый и҆́хъ дѣла̀,
34: 25
І҆́ѡв. 27: 20
и҆ ѡ҆брати́тъ но́щь, и҆ смирѧ́тсѧ. 26 Оу҆гаси́ же нечести̑выѧ, ви́дими же пред̾ ни́мъ: 27
34: 27
Ѱал. 27: 5
ꙗ҆́кѡ оу҆клони́шасѧ ѿ зако́на бж҃їѧ, ѡ҆правда́нїй же є҆гѡ̀ не позна́ша, 28 є҆́же вознестѝ къ немꙋ̀ во́пль ни́щихъ,
34: 28
Ѱал. 9: 13
и҆ во́пль оу҆бо́гихъ оу҆слы́шитъ. 29
34: 29
І҆ѡа́н. 14: 27
И҆ то́й тишинꙋ̀ пода́стъ,
34: 29
Ри́млѧн. 8: 34
и҆ кто̀ ѡ҆сꙋ́дитъ; и҆ сокры́етъ лицѐ, и҆ кто̀ оу҆́зритъ є҆го̀; и҆ на ꙗ҆зы́къ, и҆ на человѣ́ка вкꙋ́пѣ, 30
34: 30
Ѡ҆сі́а. 13: 11
и҆́же поставлѧ́етъ царе́мъ человѣ́ка лицемѣ́ра за стропти́вость люді́й. 31 Ꙗ҆́кѡ къ крѣ́пкомꙋ глаго́лѧй: взѧ́хъ, не ѿимꙋ̀ вмѣ́стѡ зало́га: 32 без̾ менє̀ оу҆зрю̀, ты̀ покажи́ ми: а҆́ще непра́вдꙋ содѣ́лахъ, не и҆́мамъ приложи́ти. 33 Е҆да̀ ѿ тебє̀ и҆стѧ́жетъ ю҆̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ ѿри́неши, ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆збере́ши, а҆ не а҆́зъ ли; и҆ что̀ разꙋмѣ́еши; глаго́ли. 34 Тѣ́мже смы́сленнїи се́рдцемъ рекꙋ́тъ сїѧ̑, мꙋ́жъ же премꙋ́дръ оу҆слы́ша глаго́лъ мо́й. 35 І҆́ѡвъ же не въ ра́зꙋмѣ глаго́лаше, словеса́ же є҆гѡ̀ не въ хи́трости. 36 Ѻ҆ба́че навы́кни, і҆́ѡве, не да́ждь є҆щѐ ѿвѣ́та, ꙗ҆́коже немꙋ́дрїи: 37 да не приложи́мъ на грѣхѝ на́шѧ: беззако́нїе же на на́съ вмѣни́тсѧ, мнѡ́гаѧ глаго́лющихъ словеса̀ на гдⷭ҇а.