Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло д҃і.

51 По си́хъ (же) бѣ̀ пра́здникъ і҆ꙋде́йскїй, и҆ взы́де і҆н҃съ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. 2 Е҆́сть же во і҆ерⷭ҇ли́мѣхъ ѻ҆́вчаѧ кꙋпѣ́ль, ꙗ҆́же глаго́летсѧ є҆вре́йски виѳесда̀, пѧ́ть притвѡ́ръ и҆мꙋ́щи: 3 въ тѣ́хъ слежа́ше мно́жество болѧ́щихъ, слѣпы́хъ, хромы́хъ, сꙋхи́хъ, ча́ющихъ движе́нїѧ воды̀: 4 а҆́гг҃лъ бо гдⷭ҇ень на (всѧ́ко) лѣ́то схожда́ше въ кꙋпѣ́ль и҆ возмꙋща́ше во́дꙋ: (и҆) и҆́же пе́рвѣе вла́зѧше по возмꙋще́нїи воды̀, здра́въ быва́ше, ꙗ҆цѣ́мъ же недꙋ́гомъ ѡ҆держи́мь быва́ше. 5 Бѣ́ же тꙋ̀ нѣ́кїй человѣ́къ, три́десѧть и҆ ѻ҆́смь лѣ́тъ и҆мы́й въ недꙋ́зѣ (свое́мъ). 6 Сего̀ ви́дѣвъ і҆н҃съ лежа́ща, и҆ разꙋмѣ́въ, ꙗ҆́кѡ мнѡ́га лѣ́та оу҆жѐ и҆мѧ́ше (въ недꙋ́зѣ), гл҃а є҆мꙋ̀: хо́щеши ли цѣ́лъ бы́ти; 7 Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ недꙋ́жный: є҆́й, гдⷭ҇и, человѣ́ка не и҆́мамъ, да, є҆гда̀ возмꙋти́тсѧ вода̀, вве́ржетъ мѧ̀ въ кꙋпѣ́ль: є҆гда́ же прихождꙋ̀ а҆́зъ, и҆́нъ пре́жде менє̀ сла́зитъ. 8 Гл҃а є҆мꙋ̀ і҆н҃съ: воста́ни, возмѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ ходѝ. 9 И҆ а҆́бїе здра́въ бы́сть человѣ́къ: и҆ взе́мъ ѻ҆́дръ сво́й, и҆ хожда́ше. Бѣ́ же сꙋббѡ́та въ то́й де́нь. 10 Глаго́лахꙋ же жи́дове и҆сцѣлѣ́вшемꙋ: сꙋббѡ́та є҆́сть,

5: 10
І҆ерем. 17: 22
и҆ не досто́итъ тѝ взѧ́ти ѻ҆дра̀ (твоегѡ̀). 11 Ѻ҆́нъ (же) ѿвѣща̀ и҆́мъ: и҆́же мѧ̀ сотворѝ цѣ́ла, то́й мнѣ̀ речѐ: возмѝ ѻ҆́дръ тво́й и҆ ходѝ. 12 Вопроси́ша же є҆го̀: кто̀ є҆́сть человѣ́къ рекі́и тѝ: возмѝ ѻ҆́дръ тво́й и҆ ходѝ; 13 И҆сцѣлѣ́вый же не вѣ́дѧше, кто̀ є҆́сть: і҆н҃съ бо оу҆клони́сѧ, наро́дꙋ сꙋ́щꙋ на мѣ́стѣ. 14 Пото́мъ (же) ѡ҆брѣ́те є҆го̀ і҆н҃съ въ це́ркви, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: сѐ здра́въ є҆́си: ктомꙋ̀ не согрѣша́й, да не го́рше тѝ что̀ бꙋ́детъ. 15 И҆́де (же) человѣ́къ, и҆ повѣ́да і҆ꙋде́ѡмъ, ꙗ҆́кѡ і҆н҃съ є҆́сть, и҆́же мѧ̀ сотворѝ цѣ́ла. 16 И҆ сегѡ̀ ра́ди гонѧ́хꙋ і҆н҃са і҆ꙋде́є, и҆ и҆ска́хꙋ є҆го̀ оу҆би́ти, занѐ сїѧ̑ творѧ́ше въ сꙋббѡ́тꙋ. 17 І҆н҃съ же ѿвѣща́ваше и҆́мъ: (Заⷱ҇ є҃і.)
5: 17
І҆ѡа́н. 9: 4
14: 10
ѻ҆ц҃ъ мо́й досе́лѣ дѣ́лаетъ, и҆ а҆́зъ дѣ́лаю. 18
5: 18
І҆ѡа́н. 7: 30
И҆ сегѡ̀ ра́ди па́че и҆ска́хꙋ є҆го̀ і҆ꙋде́є оу҆би́ти, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ разорѧ́ше сꙋббѡ́тꙋ, но и҆ ѻ҆ц҃а̀ своего̀ гл҃аше бг҃а, ра́венъ сѧ̀ творѧ̀ бг҃ꙋ. 19 Ѿвѣща́ же і҆н҃съ и҆ речѐ и҆̀мъ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, не мо́жетъ сн҃ъ твори́ти ѡ҆ себѣ̀ ничесѡ́же, а҆́ще не є҆́же ви́дитъ ѻ҆ц҃а̀ творѧ́ща: ꙗ҆̀же бо ѻ҆́нъ твори́тъ, сїѧ̑ и҆ сн҃ъ та́кожде тво́ритъ. 20 Ѻ҆ц҃ъ бо лю́битъ сн҃а, и҆ всѧ̑ показꙋ́етъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́же са́мъ твори́тъ: и҆ бѡ́лша си́хъ пока́жетъ є҆мꙋ̀ дѣла̀, да вы̀ чꙋдите́сѧ. 21
5: 21
Матѳ. 28: 18
Дѣѧ̑н. 17: 31
1 Петр. 4: 5
Ꙗ҆́коже бо ѻ҆ц҃ъ воскреша́етъ мє́ртвыѧ и҆ живи́тъ, та́кѡ и҆ сн҃ъ, и҆́хже хо́щетъ, живи́тъ. 22 Ѻ҆ц҃ъ бо не сꙋ́дитъ ни комꙋ́же, но сꙋ́дъ ве́сь дадѐ сн҃ови, 23 да всѝ чтꙋ́тъ сн҃а, ꙗ҆́коже чтꙋ́тъ ѻ҆ц҃а̀. (А҆) и҆́же
5: 23
1 І҆ѡа́н. 2: 23
не чти́тъ сн҃а, не чти́тъ ѻ҆ц҃а̀ посла́вшагѡ є҆го̀.

(Заⷱ҇ ѕ҃і.)

24 А҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ слꙋ́шаѧй словесѐ моегѡ̀ и҆ вѣ́рꙋѧй посла́вшемꙋ мѧ̀ и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆ на сꙋ́дъ не прїи́детъ, но преи́детъ ѿ сме́рти въ живо́тъ. 25 А҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ ча́съ, и҆ нн҃ѣ є҆́сть, є҆гда̀ ме́ртвїи оу҆слы́шатъ гла́съ сн҃а бж҃їѧ, и҆ оу҆слы́шавше ѡ҆живꙋ́тъ. 26 Ꙗ҆́коже бо ѻ҆ц҃ъ и҆́мать живо́тъ въ себѣ̀, та́кѡ дадѐ и҆ сн҃ови живо́тъ и҆мѣ́ти въ себѣ̀ 27

5: 27
Дан. 7: 14
и҆ ѡ҆́бласть дадѐ є҆мꙋ̀ и҆ сꙋ́дъ твори́ти, ꙗ҆́кѡ сн҃ъ чл҃вѣ́чь є҆́сть. 28 Не диви́тесѧ семꙋ̀: ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ ча́съ,
5: 28
И҆са́їа. 26: 19
Дан. 12: 2
1 Корі́нѳ. 15: 52
въ ѻ҆́ньже всѝ сꙋ́щїи во гробѣ́хъ оу҆слы́шатъ гла́съ сн҃а бж҃їѧ, 29
5: 29
Матѳ. 25: 46
А҆пока́лѷѱ. 14: 11
и҆ и҆зы́дꙋтъ сотво́ршїи бл҃га́ѧ въ воскреше́нїе живота̀, а҆ сотво́ршїи ѕла́ѧ въ воскреше́нїе сꙋда̀. 30 Не могꙋ̀ а҆́зъ ѡ҆ себѣ̀ твори́ти ничесѡ́же.

(Заⷱ҇ з҃і.)

Ꙗ҆́коже слы́шꙋ, сꙋждꙋ̀, и҆ сꙋ́дъ мо́й пра́веденъ є҆́сть,

5: 30
Матѳ. 26: 39
ꙗ҆́кѡ не и҆щꙋ̀ во́ли моеѧ̀, но во́ли посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀. 31 А҆́ще а҆́зъ свидѣ́телствꙋю ѡ҆ мнѣ̀, свидѣ́телство моѐ нѣ́сть и҆́стинно: 32
5: 32
Матѳ. 3: 17
и҆́нъ є҆́сть свидѣ́телствꙋѧй ѡ҆ мнѣ̀, и҆ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинно є҆́сть свидѣ́телство, є҆́же свидѣ́телствꙋетъ ѡ҆ мнѣ̀: 33
5: 33
І҆ѡа́н. 1: 19
вы̀ посла́сте ко і҆ѡа́ннꙋ, и҆ свидѣ́телствова ѡ҆ и҆́стинѣ. 34 А҆́зъ же не ѿ человѣ́ка свидѣ́телства прїе́млю, но сїѧ̑ гл҃ю, да вы̀ спасе́ни бꙋ́дете. 35 Ѻ҆́нъ бѣ̀ свѣти́лникъ горѧ̀ и҆ свѣтѧ̀: вы́ же восхотѣ́сте возра́доватисѧ въ ча́съ свѣтѣ́нїѧ є҆гѡ̀5: 35 до вре́мене въ свѣтѣ́нїи є҆гѡ̀. 36 А҆́зъ же и҆́мамъ свидѣ́телство бо́лѣе і҆ѡа́ннова: дѣла́ бо, ꙗ҆́же дадѐ мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, да совершꙋ̀ ѧ҆̀,
5: 36
І҆ѡа́н. 10: 25
та̑ дѣла̀, ꙗ҆́же а҆́зъ творю̀, свидѣ́телствꙋютъ ѡ҆ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ мѧ̀ посла̀. 37 И҆ посла́вый мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ
5: 37
Матѳ. 3: 17
са́мъ свидѣ́телствова ѡ҆ мнѣ̀. Ни гла́са є҆гѡ̀ нигдѣ́же слы́шасте,
5: 37
Второзак. 4: 12
ни видѣ́нїѧ є҆гѡ̀ ви́дѣсте, 38 и҆ словесѐ є҆гѡ̀ не и҆́мате пребыва́юща въ ва́съ, занѐ, є҆го́же то́й посла̀, семꙋ̀ вы̀ вѣ́ры не є҆́млете. 39
5: 39
Второзак. 18: 15
И҆са́їа. 9: 6
53: 1
И҆спыта́йте писа́нїй, ꙗ҆́кѡ вы̀ мнитѐ въ ни́хъ и҆мѣ́ти живо́тъ вѣ́чный: и҆ та̑ сꙋ́ть свидѣ́тєлствꙋющаѧ ѡ҆ мнѣ̀. 40
5: 40
І҆ѡа́н. 1: 11
3: 19
И҆ не хо́щете прїитѝ ко мнѣ̀, да живо́тъ и҆́мате. 41 Сла́вы ѿ человѣ́къ не прїе́млю, 42 но разꙋмѣ́хъ вы̀, ꙗ҆́кѡ любвѐ бж҃їѧ не и҆́мате въ себѣ̀. 43 А҆́зъ прїидо́хъ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, и҆ не прїе́млете менѐ: а҆́ще и҆́нъ прїи́детъ во и҆́мѧ своѐ, того̀ прїе́млете. 44 Ка́кѡ вы̀ мо́жете вѣ́ровати, сла́вꙋ дрꙋ́гъ ѿ дрꙋ́га прїе́млюще,
5: 44
І҆ѡа́н. 12: 43
и҆ сла́вы, ꙗ҆́же ѿ є҆ди́нагѡ бг҃а, не и҆́щете; 45 Не мни́те, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ на вы̀ рекꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀: є҆́сть, и҆́же на вы̀ глаго́летъ, мѡѷсе́й, на́ньже вы̀ оу҆пова́ете. 46 А҆́ще бо бы́сте вѣ́ровали мѡѷсе́ови, вѣ́ровали бы́сте (оу҆́бѡ и҆) мнѣ̀:
5: 46
Быт. 3: 15
12: 3
18: 18
49: 10
Второзак. 18: 15
ѡ҆ мнѣ́ бо то́й писа̀. 47 А҆́ще ли тогѡ̀ писа́нїємъ не вѣ́рꙋете, ка́кѡ мои́мъ гл҃го́лѡмъ вѣ́рꙋ и҆́мете;