Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло ѕ҃.

21 И҆ въ тре́тїй де́нь бра́къ бы́сть въ ка́нѣ галїе́йстей: и҆ бѣ̀ мт҃и і҆н҃сова тꙋ̀. 2 Зва́нъ же бы́сть і҆н҃съ и҆ оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ на бра́къ. 3 И҆ недоста́вшꙋ вїнꙋ̀, гл҃го́ла мт҃и і҆н҃сова къ немꙋ̀: вїна̀ не и҆́мꙋтъ. 4 Гл҃а є҆́й і҆н҃съ: что̀ (є҆́сть) мнѣ̀ и҆ тебѣ̀, же́но; не оу҆̀ прїи́де ча́съ мо́й. 5 Гл҃го́ла мт҃и є҆гѡ̀ слꙋга́мъ: є҆́же а҆́ще гл҃етъ ва́мъ, сотвори́те. 6 Бѣ́хꙋ же тꙋ̀ водоно́си ка́менни ше́сть, лежа́ще по ѡ҆чище́нїю і҆ꙋде́йскꙋ, вмѣстѧ́щїй по двѣма̀ и҆лѝ трїе́мъ мѣ́рамъ. 7 Гл҃а и҆̀мъ і҆н҃съ: напо́лните водоно́сы воды̀. И҆ напо́лниша и҆̀хъ до вера̀. 8 И҆ гл҃а и҆̀мъ: почерпи́те нн҃ѣ и҆ принеси́те а҆рхїтриклі́нови. И҆ принесо́ша. 9 Ꙗ҆́коже вкꙋсѝ а҆рхїтриклі́нъ вїна̀ бы́вшагѡ ѿ воды̀, и҆ не вѣ́даше, ѿкꙋ́дꙋ є҆́сть: слꙋ́ги же вѣ́дѧхꙋ поче́рпшїи во́дꙋ: пригласѝ жениха̀ а҆рхїтриклі́нъ. 10 И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: всѧ́къ человѣ́къ пре́жде до́брое вїно̀ полагае́тъ, и҆ є҆гда̀ оу҆пїю́тсѧ, тогда̀ хꙋ́ждшее: ты́ (же) соблю́лъ є҆сѝ до́брое вїно̀ досе́лѣ. 11 Сѐ сотворѝ нача́токъ зна́менїємъ і҆н҃съ въ ка́нѣ галїле́йстѣй и҆ ꙗ҆вѝ сла́вꙋ свою̀: и҆ вѣ́роваша въ него̀ оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀.

(Заⷱ҇ з҃.)

12 По се́мъ сни́де въ капернаꙋ́мъ са́мъ и҆ мт҃и є҆гѡ̀, и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀: и҆ тꙋ̀ не мнѡ́ги дни̑ пребы́ша. 13 И҆ бли́з̾ бѣ̀ па́сха і҆ꙋде́йска, и҆ взы́де во і҆ерⷭ҇ли́мъ і҆н҃съ 14

2: 14
Матѳ. 21: 12
Ма́рк. 11: 15
Лꙋк. 19: 45
и҆ ѡ҆брѣ́те въ це́ркви продаю́щаѧ ѻ҆́вцы и҆ волы̀ и҆ гѡ́лꙋби, и҆ пѣ́нѧжники сѣдѧ́щыѧ. 15 И҆ сотвори́въ би́чь ѿ ве́рвїй, всѧ̑ и҆згна̀ и҆з̾ це́ркве, ѻ҆́вцы и҆ волы̀: и҆ торжникѡ́мъ разсы́па пѣ́нѧзи и҆ дски̑ ѡ҆прове́рже: 16 и҆ продаю́щымъ гѡ́лꙋби речѐ: возми́те сїѧ̑ ѿсю́дꙋ и҆ не твори́те до́мꙋ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ до́мꙋ кꙋ́пленагѡ2: 16 кꙋ́пли. 17 Помѧнꙋ́ша же оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ пи́сано є҆́сть:
2: 17
Ѱал. 68: 10
жа́лость до́мꙋ твоегѡ̀ снѣ́сть мѧ̀2: 17 ре́вность до́мꙋ твоегѡ̀ снѣде́ мѧ. 18 Ѿвѣща́ша же і҆ꙋде́є и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: ко́е зна́менїє ꙗ҆влѧ́еши на́мъ, ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ твори́ши. 19 Ѿвѣща̀ і҆н҃съ и҆ речѐ и҆̀мъ:
2: 19
Матѳ. 26: 61
27: 40
Ма́рк. 14: 58
15: 29
разоритѐ це́рковь сїю̀, и҆ тре́ми де́нми воздви́гнꙋ ю҆̀. 20 Рѣ́ша же і҆ꙋде́є: четы́редесѧть и҆ шестїю̀ лѣ́тъ создана̀ бы́сть це́рковь сїѧ̀, и҆ ты́ ли тре́ми де́нми воздви́гнеши ю҆̀; 21 Ѻ҆́нъ же гл҃аше ѡ҆ це́ркви тѣ́ла своегѡ̀. 22 Е҆гда̀ оу҆̀бо воста̀ ѿ ме́ртвыхъ, помѧнꙋ́ша оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀,
2: 22
Матѳ. 17: 23
ꙗ҆́кѡ сѐ гл҃аше, и҆ вѣ́роваша
2: 22
Ѱал. 15: 8
Дѣѧ̑н. 2: 25
И҆са́їа. 55: 3
Дѣѧ̑н. 13: 34
писа́нїю и҆ словесѝ, є҆́же речѐ і҆н҃съ. 23 Е҆гда́ же бѣ̀ въ і҆ерⷭ҇ли́мѣхъ въ пра́здникъ па́ски, мно́зи вѣ́роваша во и҆́мѧ є҆гѡ̀, ви́дѧще зна́мєнїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же творѧ́ше. 24 Са́мъ же і҆н҃съ не вдаѧ́ше себѐ въ вѣ́рꙋ и҆́хъ, занѐ са́мъ
2: 24
Матѳ. 9: 4
Ма́рк. 2: 8
вѣ́дѧше всѧ̑, 25 и҆ ꙗ҆́кѡ не тре́боваше, да кто̀ свидѣ́телствꙋетъ ѡ҆ человѣ́цехъ:
2: 25
І҆ѡа́н. 6: 64
Ѱал. 7: 10
І҆ерем. 11: 2
са́мъ бо вѣ́дѧше, что̀ бѣ̀ въ человѣ́цехъ.