Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
26

ГЛАВА̀ к҃ѕ.

261 Въ нача́лѣ ца́рства і҆ѡакі́ма сы́на і҆ѡсі́ина бы́сть сло́во сїѐ ѿ гдⷭ҇а: 2 та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: ста́ни во дворѣ̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ проповѣ́ждь всѣ́мъ і҆ꙋде́ѡмъ, входѧ́щымъ кла́нѧтисѧ въ до́мъ гдⷭ҇ень, всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же завѣща́хъ тебѣ̀ проповѣ́дати и҆̀мъ,

26: 2
Второзак. 4: 2
При́тч. 30: 6
не оу҆ймѝ словесѐ: 3 не́гли послꙋ́шаютъ и҆ ѿвратѧ́тсѧ кі́йждо ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ ѕла́гѡ, и҆
26: 3
І҆ерем. 18: 8
І҆ѡи́л. 2: 13
почі́ю ѿ ѕѡ́лъ, ꙗ҆̀же помышлѧ́ю сотвори́ти и҆̀мъ ѕлы́хъ ра́ди начина́нїй и҆́хъ. 4 И҆ рече́ши: та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: а҆́ще не послꙋ́шаете менѐ, є҆́же ходи́ти въ зако́нѣхъ мои́хъ, ꙗ҆̀же да́хъ пред̾ лице́мъ ва́шимъ, 5 въ послꙋша́нїе слове́съ ѻ҆́трѡкъ мои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ,
26: 5
І҆ерем. 7: 13
и҆̀хже а҆́зъ посыла́ю къ ва́мъ и҆з̾ оу҆́тра, и҆ посла́хъ, и҆ не послꙋ́шасте менѐ, 6 и҆ да́мъ до́мъ се́й
26: 6
І҆ерем. 7: 14
ꙗ҆́коже силѡ́мъ, и҆ гра́дъ се́й да́мъ въ клѧ́твꙋ всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ всеѧ̀ землѝ. 7 И҆ слы́шаша жерцы̀ и҆ лжепроро́цы и҆ всѝ лю́дїе і҆еремі́ю глаго́люща словеса̀ сїѧ̑ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни. 8 И҆ бы́сть, є҆гда̀ і҆еремі́а преста̀ глаго́лати всѧ̑, є҆ли̑ка завѣща̀ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь глаго́лати всѣ́мъ лю́демъ, и҆ ꙗ҆́ша і҆еремі́ю жерцы̀ и҆ лжепроро́цы и҆ всѝ лю́дїе, глаго́люще: сме́ртїю да оу҆́мретъ, 9 ꙗ҆́кѡ проречѐ и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ, глаго́лѧ:
26: 9
І҆ерем. 7: 12
ꙗ҆́коже силѡ́мъ бꙋ́детъ се́й до́мъ, и҆ гра́дъ се́й ѡ҆пꙋстѣ́етъ ѿ живꙋ́щихъ. И҆ собра́шасѧ всѝ лю́дїе на і҆еремі́ю въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни. 10 И҆ слы́шаша кнѧ̑зи і҆ꙋ̑дины словеса̀ сїѧ̑, и҆ взыдо́ша ѿ до́мꙋ царе́ва въ до́мъ гдⷭ҇ень и҆
26: 10
І҆ерем. 36: 10
сѣдо́ша во преддве́рїи вра́тъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ но́выхъ. 11 И҆
26: 11
Пла́ч. І҆ерем. 4: 13
рѣ́ша жерцы̀ и҆ лжепроро́цы кнѧзє́мъ и҆ всѣ́мъ лю́демъ, глаго́люще: сꙋ́дъ сме́ртный человѣ́кꙋ семꙋ̀, ꙗ҆́кѡ проречѐ на се́й гра́дъ, ꙗ҆́коже слы́шасте во оу҆́шы ва́ши. 12 И҆ речѐ і҆еремі́а ко всѣ́мъ кнѧзє́мъ и҆ ко всѣ́мъ лю́демъ, глаго́лѧ: гдⷭ҇ь посла́ мѧ прорещѝ на до́мъ се́й и҆ на гра́дъ се́й всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же слы́шасте: 13
26: 13
І҆ерем. 7: 3
и҆ нн҃ѣ лꙋ́чшыѧ сотвори́те пꙋти̑ ва́шѧ и҆ дѣла̀ ва̑ша и҆ послꙋ́шайте гла́са гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ, и҆ преста́нетъ гдⷭ҇ь ѿ ѕѡ́лъ, ꙗ҆̀же гл҃а на вы̀: 14 и҆ сѐ, а҆́зъ въ рꙋка́хъ ва́шихъ, сотвори́те мѝ ꙗ҆́коже оу҆го́дно и҆ ꙗ҆́коже лꙋ́чше ва́мъ ꙗ҆влѧ́етсѧ: 15 но разꙋмѣ́юще да оу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́ще оу҆бїе́те мѧ̀,
26: 15
І҆ерем. 22: 17
Матѳ. 23: 35
кро́вь непови́ннꙋ дади́те са́ми на сѧ̀ и҆ на гра́дъ се́й и҆ на живꙋ́щыѧ въ не́мъ: ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ посла́ мѧ гдⷭ҇ь къ ва́мъ глаго́лати во оу҆́шы ва́ши всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑. 16 И҆ рѣ́ша кнѧ̑зи и҆ всѝ лю́дїе ко жерцє́мъ и҆ ко лжепроро́кѡмъ: нѣ́сть человѣ́кꙋ семꙋ̀ сꙋ́дъ сме́ртный, ꙗ҆́кѡ во и҆́мѧ гдⷭ҇а на́шегѡ глаго́ла къ на́мъ. 17 И҆ воста́ша мꙋ́жїе ѿ старѣ́йшинъ зе́мскихъ и҆ рѣ́ша всемꙋ̀ собо́рꙋ людско́мꙋ, глаго́люще: 18
26: 18
Мїх. 1: 1
3: 12
мїхе́а мѡраѳі́тскїй бѣ̀ прⷪ҇ро́чествꙋѧ во дни̑ є҆зекі́и царѧ̀ і҆ꙋ́дина и҆ речѐ всѣ́мъ лю́демъ і҆ꙋ̑динымъ, глаго́лѧ: та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: сїѡ́нъ ꙗ҆́кѡ ни́ва и҆з̾ѡре́тсѧ, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ ꙗ҆́кѡ въ пꙋ́ть непрохо́дный бꙋ́детъ, и҆ гора̀ хра́ма бꙋ́детъ въ лꙋ́гъ дꙋбра́вный. 19 Е҆да̀ оу҆бива́ѧ оу҆бѝ є҆го̀ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ и҆ всѝ лю́дїе і҆ꙋ̑дины; не оу҆боѧ́шалисѧ оу҆́бѡ гдⷭ҇а; И҆ поне́же помоли́шасѧ лицꙋ̀ гдⷭ҇ню, и҆
26: 19
І҆ерем. 18: 8
І҆ѡ́на. 3: 10
почѝ гдⷭ҇ь ѿ ѕѡ́лъ, ꙗ҆̀же гл҃аше на нѧ̀: и҆ мы̀ сотвори́хомъ ѕлѡ́бы вели̑ки на дꙋ́шы на́шѧ. 20 И҆ бѣ̀ человѣ́къ прорица́ѧ и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ, оу҆рі́а сы́нъ саме́овъ ѿ
26: 20
Сꙋд. 18: 12
карїаѳїарі́ма, и҆ проречѐ на гра́дъ се́й и҆ ѡ҆ землѝ се́й по всѣ́мъ словесє́мъ і҆еремі̑инымъ. 21 И҆ слы́ша ца́рь і҆ѡакі́мъ и҆ всѝ кнѧ̑зи всѧ̑ словеса̀ є҆гѡ̀ и҆ и҆ска́хꙋ оу҆би́ти є҆го̀: и҆ слы́ша оу҆рі́а и҆ оу҆боѧ́сѧ, и҆ бѣжа̀ и҆ прїи́де во є҆гѵ́петъ. 22 И҆ посла̀ ца́рь і҆ѡакі́мъ мꙋ́жы во є҆гѵ́петъ, є҆лдаѳа́на сы́на а҆хѡ́рова и҆ мꙋ́жы съ ни́мъ во є҆гѵ́петъ, 23 и҆ и҆зведо́ша є҆го̀ ѿтꙋ́дꙋ и҆ приведо́ша є҆го̀ ко царю̀,
26: 23
І҆ерем. 22: 17
и҆ поразѝ є҆го̀ мече́мъ и҆ вве́рже є҆го̀ во гро́бъ сынѡ́въ люді́й свои́хъ. 24
26: 24
4 Ца́рств. 22: 12
25: 22
І҆ерем. 39: 14
Ѻ҆ба́че рꙋка̀ а҆хїка́ма сы́на сафані́ина бѣ̀ со і҆еремі́ею, є҆́же не преда́ти є҆гѡ̀ въ рꙋ́цѣ люді́й, да не оу҆бїю́тъ є҆гѡ̀.