Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
48

ГЛАВА̀ м҃и.

481 Оу҆слы́шите сїѧ̑, до́ме і҆а́кѡвль, прозва́ннїи и҆́менемъ і҆н҃левымъ и҆ и҆зше́дшїи и҆з̾ і҆ꙋ́ды,

48: 1
І҆ерем. 4: 2
кленꙋ́щїисѧ и҆́менемъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, помина́ющїи не со и҆́стиною, нижѐ со пра́вдою, 2
48: 2
І҆ерем. 25: 29
Дан. 9: 18
Ті́т. 1: 16
и҆ придержа́щїисѧ и҆́мени гра́да ст҃а́гѡ, и҆ ѡ҆ бз҃ѣ і҆н҃левѣ подтвержда́ющїисѧ: гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀. 3 Прє́жднѧѧ є҆щѐ возвѣсти́хъ, и҆ и҆з̾ оу҆́стъ мои́хъ и҆зыдо́ша, и҆ слы́шано бы́сть: внеза́пꙋ сотвори́хъ, и҆ на́йде. 4
48: 4
2 Паралїпом. 30: 8
І҆ерем. 5: 3
І҆езек. 2: 4
Вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ же́стокъ є҆сѝ, и҆ жи́ла желѣ́зна вы́ѧ твоѧ̀, и҆ чело̀ твоѐ мѣ́дѧно. 5 И҆ возвѣсти́хъ тѝ, ꙗ҆̀же дре́вле, пре́жде не́же прїитѝ на тѧ̀: слы̑шана тебѣ̀ сотвори́хъ, да не когда̀ рече́ши, ꙗ҆́кѡ і҆́дѡли мнѣ̀ сїѧ̑ сотвори́ша, и҆ не рцы̀, ꙗ҆́кѡ и҆зва̑ѧннаѧ и҆ слїѧ̑ннаѧ заповѣ́даша мнѣ̀. 6 Слы́шасте всѧ̑, и҆ вы̀ не разꙋмѣ́сте: но и҆ слы̑шана тебѣ̀ сотвори́хъ нѡ́ваѧ ѿнн҃ѣ, ꙗ҆̀же и҆́мꙋтъ бы́ти: 7 и҆ не ре́клъ є҆сѝ: нн҃ѣ быва́ютъ, а҆ не пре́жде, и҆ не въ прє́жднїѧ дни̑ слы́шалъ є҆сѝ сїѧ̑: не рцы̀: є҆́й, вѣ́мъ сїѧ̑. 8
48: 8
Ѱал. 57: 5
Заха́р. 7: 12
Не вѣ́дѣлъ є҆сѝ, нижѐ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ, нижѐ и҆спе́рва ѿверзо́хъ оу҆шеса̀ твоѧ̑: вѣ́дѣхъ бо, ꙗ҆́кѡ ѿверга́ѧ ѿри́неши и҆ беззако́нникъ є҆щѐ ѿ чре́ва прозове́шисѧ. 9
48: 9
Чи́сл. 14: 8
Ѱал. 105: 45
И҆́мене моегѡ̀ ра́ди покажꙋ́ ти ꙗ҆́рость мою̀, и҆ сла̑внаѧ моѧ̑ наведꙋ̀ на тѧ̀, да не потреблю̀ тебѐ. 10
48: 10
Заха́р. 13: 9
Малах. 3: 3
1 Петр. 1: 7
Сѐ, прода́хъ тѧ̀ не сребра̀ ра́ди: и҆з̾ѧ́хъ же тѧ̀ и҆з̾ пе́щи оу҆бо́жества. 11 Менє̀ ра́ди сотворю̀ тѝ, ꙗ҆́кѡ моѐ и҆́мѧ ѡ҆сквернѧ́етсѧ,
48: 11
И҆са́їа. 42: 8
и҆ сла́вы моеѧ̀ и҆но́мꙋ не да́мъ. 12 Послꙋ́шай менѐ, і҆а́кѡве и҆ і҆н҃лю, є҆го́же а҆́зъ призыва́ю:
48: 12
И҆са́їа. 41: 4
44: 6
а҆́зъ є҆́смь пе́рвый и҆ а҆́зъ є҆́смь во вѣ́къ. 13 И҆ рꙋка̀ моѧ̀
48: 13
Ѱал. 101: 26
И҆са́їа. 40: 28
ѡ҆снова̀ зе́млю, и҆ десни́ца моѧ̀ оу҆твердѝ не́бо:
48: 13
Ри́млѧн. 4: 17
призовꙋ̀ ѧ҆̀, и҆ ста́нетъ вкꙋ́пѣ, 14 и҆ соберꙋ́тсѧ всѝ и҆ оу҆слы́шатъ: кто̀ и҆̀мъ возвѣстѝ сїѧ̑; любѧ̀ тѧ̀ сотвори́хъ во́лю твою̀ над̾ вавѷлѡ́номъ, є҆́же ѿѧ́ти пле́мѧ халде́йско. 15 А҆́зъ гл҃ахъ, а҆́зъ призва́хъ, приведо́хъ и҆̀, и҆ благопоспѣши́тъ пꙋ́ть є҆гѡ̀. 16
48: 16
Второзак. 30: 11
Пристꙋпи́те ко мнѣ̀ и҆ слы́шите сїѧ̑, и҆спе́рва не ѡ҆́тай гл҃ахъ: є҆гда̀ быва́хꙋ,
48: 16
І҆ѡа́н. 1: 2
та́мѡ бѣ́хъ, и҆ нн҃ѣ гдⷭ҇ь
48: 16
І҆ѡа́н. 15: 26
гдⷭ҇ь посла́ мѧ и҆ дх҃ъ є҆гѡ̀. 17 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆зба́вивый тѧ̀, ст҃ы́й і҆н҃левъ:
48: 17
И҆са́їа. 45: 19
а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, наꙋчи́хъ тѧ̀, є҆́же ѡ҆брѣстѝ тебѣ̀ пꙋ́ть, по немꙋ́же по́йдеши. 18
48: 18
Второзак. 5: 26
И҆ а҆́ще бы є҆сѝ послꙋ́шалъ за́повѣдїй мои́хъ,
48: 18
Ѱал. 80: 15
то̀ бы́лъ бы оу҆́бѡ а҆́ки рѣка̀ ми́ръ тво́й,
48: 18
И҆са́їа. 66: 12
и҆ пра́вда твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ волна̀ морска́ѧ, 19 и҆ бы́ло бы ꙗ҆́кѡ песо́къ сѣ́мѧ твоѐ, и҆ и҆сча̑дїѧ чре́ва твоегѡ̀ ꙗ҆́кѡ пе́рсть землѝ: нижѐ нн҃ѣ потреби́шисѧ, нижѐ поги́бнетъ и҆́мѧ твоѐ предо мно́ю. 20
48: 20
І҆ерем. 50: 8
А҆пока́лѷѱ. 18: 4
И҆зы́ди ѿ вавѷлѡ́на, бѣжа́й ѿ халде́євъ: гла́съ ра́дости возвѣсти́те, и҆ да слы́шано бꙋ́детъ сїѐ, возвѣсти́те да́же до послѣ́днихъ землѝ, глаго́лите: и҆зба́ви гдⷭ҇ь раба̀ своего̀ і҆а́кѡва. 21
48: 21
И҆схо́д. 17: 6
Чи́сл. 20: 10,11
Ѱал. 76: 15
104: 41
Премꙋ́др. 11: 4
1 Корі́нѳ. 10: 4
И҆ а҆́ще вжа́ждꙋтъ, пꙋсты́нею проведе́тъ и҆̀хъ и҆ во́дꙋ и҆з̾ ка́мене и҆зведе́тъ и҆̀мъ: разсѧ́детсѧ ка́мень, и҆ потече́тъ вода̀, и҆ и҆спїю́тъ лю́дїе моѝ. 22
48: 22
И҆са́їа. 57: 21
Нѣ́сть ра́доватисѧ нечести̑вымъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.