Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
45

ГЛАВА̀ м҃є.

451 Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ пома́занномꙋ моемꙋ̀

45: 1
2 Паралїпом. 36: 23
И҆са́їа. 44: 28
кѵ́рꙋ, є҆го́же оу҆держа́хъ за десни́цꙋ, повинꙋ́ти пред̾ ни́мъ ꙗ҆зы́ки, и҆ крѣ́пость царе́й разрꙋшꙋ̀, ѿве́рзꙋ пред̾ ни́мъ врата̀, и҆ гра́ди не затворѧ́тсѧ: 2 а҆́зъ пред̾ тобо́ю пойдꙋ̀ и҆ го́ры оу҆равню̀, врата̀ мѣ́дѧнаѧ сокрꙋшꙋ̀ и҆ верєѝ желѣ́зныѧ сломлю̀, 3 и҆ да́мъ тѝ сокрѡ́вища тє́мнаѧ сокровє́ннаѧ: неви̑димаѧ ѿве́рзꙋ тебѣ̀, да оу҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й прозыва́ѧ и҆́мѧ твоѐ, бг҃ъ і҆н҃левъ. 4 Ра́ди раба̀ моегѡ̀ і҆а́кѡва и҆ і҆н҃лѧ и҆збра́ннагѡ моегѡ̀, а҆́зъ прозовꙋ̀ тѧ̀ и҆́менемъ твои́мъ и҆ прїимꙋ́ тѧ: 5 ты́ же не позна́лъ є҆сѝ менѐ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ,
45: 5
И҆са́їа. 44: 8
и҆ нѣ́сть ра́звѣ менє̀ є҆щѐ бг҃а: оу҆крѣпи́хъ тѧ̀, и҆ не позна́лъ є҆сѝ менѐ, 6 да бы́ша оу҆вѣ́дѣли, и҆̀же ѿ востѡ́къ со́лнечныхъ и҆ и҆̀же ѿ за̑падъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть бг҃ъ ра́звѣ менє̀: а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть є҆щѐ. 7 А҆́зъ оу҆стро́ивый
45: 7
Быт. 1: 3
свѣ́тъ и҆
45: 7
А҆мѡ́с. 3: 6
Мїх. 1: 12
сотвори́вый тмꙋ̀, творѧ́й ми́ръ и҆ зи́ждѧй ѕла̑ѧ, а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, творѧ́й сїѧ̑ всѧ̑. 8
45: 8
И҆са́їа. 61: 11
Ѡ҆сі́а. 10: 12
Да возра́дꙋетсѧ не́бо свы́ше, и҆ ѡ҆́блацы да кропѧ́тъ пра́вдꙋ: да прозѧ́бнетъ землѧ̀, и҆ да прорасти́тъ ми́лость, и҆ пра́вдꙋ да прозѧ́бнетъ вкꙋ́пѣ: а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь созда́вый тѧ̀. 9 Что̀ лꙋ́чшее оу҆стро́ихъ ꙗ҆́кѡ гли́нꙋ скꙋде́льничꙋ; є҆да̀ ѡ҆рѧ́й ѡ҆ра́ти бꙋ́детъ зе́млю ве́сь де́нь;
45: 9
И҆са́їа. 29: 16
І҆ерем. 18: 6
Ри́млѧн. 9: 21
є҆да̀ рече́тъ бре́нїе скꙋде́льникꙋ: что̀ твори́ши, ꙗ҆́кѡ не дѣ́лаеши, нижѐ и҆́маши рꙋ́къ, є҆да̀ ѿвѣща́етъ зда́нїе созда́вшемꙋ є҆̀; 10 є҆да̀ глаго́летъ ѻ҆тцꙋ̀: что̀ роди́ши; и҆ ма́тери: что̀ чревоболи́ши; 11 Ꙗ҆́кѡ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, ст҃ы́й і҆н҃левъ, сотвори́вый грѧдꙋ̑щаѧ: вопроси́те менѐ ѡ҆ сынѣ́хъ мои́хъ и҆ ѡ҆ дще́рехъ мои́хъ, и҆ ѡ҆ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ моє́ю заповѣ́дите мнѣ̀. 12
45: 12
И҆са́їа. 40: 28
42: 5
Ѱал. 32: 6
А҆́зъ сотвори́хъ зе́млю и҆ человѣ́ка на не́й, а҆́зъ рꙋко́ю мое́ю оу҆тверди́хъ не́бо, а҆́зъ всѣ́мъ ѕвѣзда́мъ заповѣ́дахъ. 13 А҆́зъ возста́вихъ є҆го̀ со пра́вдою царѧ̀, и҆ всѝ пꙋтїѐ є҆гѡ̀ пра̑вы: се́й сози́ждетъ гра́дъ мо́й и҆ плѣне́нїе люді́й мои́хъ возврати́тъ,
45: 13
И҆са́їа. 52: 3
не по мздѣ̀, ни по дарѡ́мъ, речѐ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ. 14 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ:
45: 14
И҆са́їа. 13: 3
18: 7
оу҆трꙋди́сѧ є҆гѵ́петъ и҆ кꙋ̑пли є҆ѳїѡ́пскїѧ, и҆ саваі́мстїи мꙋ́жїе высо́цыи къ тебѣ̀ пре́йдꙋтъ и҆ тебѣ̀ бꙋ́дꙋтъ рабѝ, и҆ в̾слѣ́дъ тебє̀ по́йдꙋтъ свѧ́зани оу҆́зами рꙋчны́ми, и҆ пре́йдꙋтъ къ тебѣ̀ и҆ покло́нѧтсѧ тебѣ̀, и҆ въ тебѣ̀ помо́лѧтсѧ, ꙗ҆́кѡ въ тебѣ̀ бг҃ъ є҆́сть, и҆ рекꙋ́тъ:
45: 14
И҆схо́д. 29: 46
нѣ́сть бг҃а ра́звѣ тебє̀: 15 ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ, и҆ не вѣ́дѣхомъ, бг҃ъ і҆н҃левъ сп҃съ. 16
45: 16
И҆са́їа. 44: 11
Постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ всѝ проти́вѧщїисѧ є҆мꙋ̀ и҆ по́йдꙋтъ въ стꙋдѣ̀: ѡ҆бновлѧ́йтесѧ ко мнѣ̀, ѻ҆́строви. 17
45: 17
І҆езек. 6: 9
39: 7
І҆н҃ль спаса́етсѧ ѿ гдⷭ҇а спⷭ҇нїемъ вѣ́чнымъ: не постыдѧ́тсѧ, ни посра́мѧтсѧ да́же до вѣ́ка ктомꙋ̀. 18
45: 18
И҆са́їа. 42: 5
Занѐ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь сотвори́вый не́бо, се́й бг҃ъ показа́вый зе́млю и҆ сотвори́вый ю҆̀, то́й раздѣлѝ ю҆̀, не вотщѐ сотворѝ ю҆̀, но на вселе́нїе созда̀ ю҆̀:
45: 18
Второзак. 4: 35
а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть ктомꙋ̀. 19
45: 19
І҆ѡа́н. 18: 20
Не ѡ҆́тай гл҃ахъ, ни въ те́мнѣ мѣ́стѣ землѝ: не реко́хъ пле́мени і҆а́кѡвлю: сꙋ́етнагѡ взыщи́те. А҆́зъ є҆́смь, а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь гл҃ѧй пра́вдꙋ и҆ возвѣща́ѧй и҆́стинꙋ. 20 Собери́тесѧ и҆ прїиди́те, совѣща́йтесѧ вкꙋ́пѣ, спаса́емїи ѿ ꙗ҆зы̑къ. Не разꙋмѣ́ша
45: 20
И҆са́їа. 46: 7
воздви́жꙋщїи дре́во и҆зва́ѧнїе своѐ
45: 20
Второзак. 32: 37
Сꙋд. 10: 14
и҆ молѧ́щесѧ богѡ́мъ, и҆̀же не спаса́ютъ. 21
45: 21
И҆са́їа. 42: 9
А҆́ще возвѣстѧ́тъ, да прибли́жатсѧ, да оу҆вѣ́дѧтъ вкꙋ́пѣ, кто̀ слы̑шана сотворѝ сїѧ̑ и҆спе́рва; Тогда̀ возвѣсти́сѧ ва́мъ: а҆́зъ бг҃ъ,
45: 21
Второзак. 4: 35
2 Ца́рств. 7: 22
и҆ нѣ́сть и҆но́гѡ ра́звѣ менє̀, првⷣнъ и҆ сп҃си́тель, нѣ́сть кромѣ̀ менє̀. 22 Ѡ҆брати́тесѧ ко мнѣ̀ и҆ спасе́тесѧ, и҆̀же ѿ кра́ѧ земна́гѡ: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть и҆но́гѡ. 23 Кленꙋ́сѧ мно́ю сами́мъ, а҆́ще не и҆зы́детъ и҆зо оу҆́стъ мои́хъ пра́вда, словеса̀ моѧ̑ не возвратѧ́тсѧ:
45: 23
Ри́млѧн. 14: 11
Фїлїппис. 2: 10
ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ покло́нитсѧ всѧ́ко колѣ́но, и҆ и҆сповѣ́стсѧ всѧ́къ ѧ҆зы́къ бг҃ови, глаго́лѧ: 24
45: 24
И҆са́їа. 65: 16
пра́вда и҆ сла́ва къ немꙋ̀ прїи́детъ: и҆ посра́мѧтсѧ всѝ ѿлꙋча́ющїисѧ. 25
45: 25
І҆ерем. 23: 6
2 Корі́нѳ. 5: 21
Ѿ гдⷭ҇а ѡ҆правдѧ́тсѧ,
45: 25
І҆ерем. 4: 2
и҆ ѡ҆ бз҃ѣ просла́витсѧ всѐ сѣ́мѧ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ.

46

ГЛАВА̀ м҃ѕ.

461 Падѐ

46: 1
І҆ерем. 8: 2
ви́лъ, сокрꙋши́сѧ дагѡ́нъ, бы́ша ваѧ̑нїѧ и҆́хъ во ѕвѣ́ри и҆ ско́ты: но́сите ѧ҆̀ свѧ̑зана ꙗ҆́кѡ бре́мѧ трꙋжда́ющемꙋсѧ и҆ разслабѣ́вшꙋ, 2 и҆ а҆́лчꙋщꙋ и҆ не могꙋ́щꙋ вкꙋ́пѣ, и҆̀же не возмо́гꙋтъ спасти́сѧ ѿ ра́ти, са́ми же плѣне́ни приведо́шасѧ. 3 Послꙋ́шайте менѐ, до́ме і҆а́кѡвль и҆ ве́сь ѡ҆ста́нокъ і҆н҃левъ, носи́мїи ѿ чре́ва и҆ наказꙋ́емїи ѿ дѣ́тска да́же до ста́рости: 4
46: 4
Ѱал. 70: 9,18
а҆́зъ є҆́смь, и҆ до́ндеже состарѣ́етесѧ, а҆́зъ є҆́смь, а҆́зъ терплю̀ ва́мъ, а҆́зъ сотвори́хъ и҆ а҆́зъ понесꙋ̀, а҆́зъ под̾имꙋ̀ и҆ сп҃сꙋ́ вы. 5
46: 5
И҆са́їа. 40: 18
41: 7
Комꙋ̀ мѧ̀ оу҆подо́бисте; ви́дите, оу҆хи́трите, заблꙋжда́ющїи, 6
46: 6
Сꙋд. 17: 4
слага́ющїи зла́то и҆з̾ мѣ́ха, и҆ сребро̀ вѣ́сомъ поставлѧ́ютъ въ мѣ́рилѣ, и҆ нае́мше зла́тарѧ сотвори́ша рꙋкотворє́ннаѧ, и҆ прекло́ншесѧ покланѧ́ютсѧ и҆̀мъ: 7
46: 7
І҆ерем. 10: 5
Варꙋ́х. 4: 7
воздви́жꙋтъ ѧ҆̀ на ра́мѣхъ и҆ хо́дѧтъ: а҆́ще же положа́тъ ѧ҆̀ на мѣ́стѣ свое́мъ, тꙋ̀ лежа́тъ, нижѐ подви́жꙋтсѧ: и҆ и҆́же а҆́ще возопїе́тъ къ ни̑мъ, не оу҆слы́шатъ, ѿ бѣ́дъ не спасꙋ́тъ є҆гѡ̀. 8 Помѧни́те сїѧ̑ и҆ возстени́те, пока́йтесѧ, прельсти́вшїисѧ, ѡ҆брати́тесѧ се́рдцемъ 9
46: 9
Второзак. 32: 39
и҆ помѧни́те пє́рваѧ ѿ вѣ́ка, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть є҆щѐ ра́звѣ менє̀: 10 возвѣща́ѧй пе́рвѣе послѣ́днѧѧ, пре́жде не́же бы́ти и҆̀мъ, и҆ а҆́бїе сбы́шасѧ: и҆ реко́хъ:
46: 10
Ѱал. 32: 11
Е҆вр. 6: 17
ве́сь совѣ́тъ мо́й ста́нетъ, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка совѣща́хъ, сотворю̀. 11 Призыва́ѧй ѿ востѡ́къ пти́цꙋ, и҆ ѿ землѝ и҆здале́ча, ѡ҆ ни́хже совѣща́хъ: реко́хъ и҆ приведо́хъ,
46: 11
Ѱал. 32: 9
созда́хъ и҆ сотвори́хъ, приведо́хъ и҆̀ и҆ бл҃гопоспѣши́хъ пꙋ́ть є҆гѡ̀. 12 Послꙋ́шайте менѐ, погꙋ́бльшїи се́рдце, сꙋ́щїи дале́че ѿ пра́вды: 13 прибли́жихъ пра́вдꙋ мою̀, и҆ не оу҆дали́тсѧ, и҆ спⷭ҇нїе, є҆́же ѿ менє̀, не оу҆ме́длю: да́хъ въ сїѡ́нѣ спⷭ҇нїе і҆н҃лю во прославле́нїе.

47

ГЛАВА̀ м҃з.

471 Сни́ди,

47: 1
І҆ерем. 13: 18
48: 18
сѧ́ди на землѝ, дѣ́во, дщѝ вавѷлѡ́нѧ, вни́ди во тмꙋ̀47: 1 По и҆ны̑мъ: сѧ́ди на зе́млю., дщѝ халде́йска, ꙗ҆́кѡ не приложи́ши ксемꙋ̀ прозыва́тисѧ
47: 1
Второзак. 28: 56
мѧгка̀ и҆ ю҆́на. 2
47: 2
Сꙋд. 16: 21
Возмѝ же́рновы, мелѝ мꙋкꙋ̀, ѿкры́й покрыва́ло твоѐ, ѿкры́й сѣди̑ны, возсꙋчѝ го́лєни, прейдѝ рѣ́ки: 3
47: 3
Наꙋ́м. 3: 5
ѿкры́етсѧ стꙋ́дъ тво́й, ꙗ҆вѧ́тсѧ оу҆кори̑зны твоѧ̑, пра́ведное ѿ тебє̀ возмꙋ̀, ктомꙋ̀ не преда́мъ человѣ́кѡмъ. 4 Речѐ
47: 4
1 Тїмоѳ. 4: 10
и҆зба́вивый тѧ̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆́мѧ є҆мꙋ̀ ст҃ы́й і҆н҃левъ: 5 сѧ́ди оу҆миле́на, вни́ди во тмꙋ̀, дщѝ халде́йска, ксемꙋ̀ не прозове́шисѧ крѣ́пость ца́рства. 6
47: 6
Заха́р. 1: 15
Разгнѣ́вахсѧ на лю́ди моѧ̑, ѡ҆скверни́ла є҆сѝ наслѣ́дїе моѐ:
47: 6
2 Ца́рств. 24: 14
а҆́зъ вда́хъ ѧ҆̀ въ рꙋ́кꙋ твою̀, ты́ же не дала̀ и҆̀мъ ми́лости, ста́рчїй ꙗ҆ре́мъ ѡ҆тѧгчи́ла є҆сѝ ѕѣлѡ̀ 7
47: 7
А҆пока́лѷѱ. 18: 7
и҆ рекла̀ є҆сѝ: въ вѣ́къ бꙋ́дꙋ влады́чица: не помы́слила є҆сѝ си́хъ въ се́рдцы твое́мъ, нижѐ помѧнꙋ́ла є҆сѝ послѣ́днихъ: 8
47: 8
Софо́н. 2: 15
нн҃ѣ же слы́ши сїѐ, ю҆́наѧ, сѣдѧ́щаѧ, оу҆пова́ющаѧ, глаго́лющаѧ въ се́рдцы свое́мъ: а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть и҆ны́ѧ, не сѧ́дꙋ вдово́ю и҆ не позна́ю сиротства̀. 9
47: 9
И҆са́їа. 51: 19
Нн҃ѣ же прїи́дꙋтъ на тѧ̀ два̀ сїѧ̑ внеза́пꙋ во є҆ди́нъ де́нь, безча́дїе и҆ вдовство̀ внеза́пꙋ прїи́детъ на тѧ̀, въ волше́бствѣ твое́мъ и҆ въ крѣ́пости волхвѡ́въ твои́хъ ѕѣлѡ̀, 10
47: 10
Ѱал. 61: 11
И҆са́їа. 30: 12
въ надѣ́ѧнїи ѕло́бы твоеѧ̀: ты́ бо рекла̀ є҆сѝ: а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть и҆ны́ѧ: оу҆вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ смышле́нїе си́хъ и҆ блꙋже́нїе твоѐ бꙋ́детъ тебѣ̀ сра́мъ:
47: 10
І҆езек. 28: 2
и҆ рекла̀ є҆сѝ се́рдцемъ свои́мъ: а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть и҆ны́ѧ. 11 И҆ прїи́детъ на тѧ̀ па́гꙋба, и҆ не оу҆вѣ́си, про́пасть, и҆ впаде́ши въ ню̀: и҆ прїи́детъ на тѧ̀ печа́ль, и҆ не возмо́жеши чиста̀ бы́ти: и҆ прїи́детъ на тѧ̀ внеза́пꙋ па́гꙋба, и҆ не оу҆вѣ́си. 12 Ста́ни нн҃ѣ съ волхвы̑ твои́ми и҆ со мно́гими ча̑ры твои́ми, и҆̀мже наꙋчи́ласѧ є҆сѝ и҆з̾ ю҆́ности твоеѧ̀, а҆́ще возмо́гꙋтъ тѝ помощѝ. 13 Оу҆трꙋди́ласѧ є҆сѝ въ совѣ́тѣхъ твои́хъ: да ста́нꙋтъ нн҃ѣ и҆ спасꙋ́тъ тѧ̀ ѕвѣздоче́тцы небесѐ, смотрѧ́ющїи ѕвѣ́здъ, да возвѣстѧ́тъ тѝ, что̀ и҆́мать на тѧ̀ прїитѝ. 14
47: 14
И҆са́їа. 33: 11
І҆́ѡв. 31: 12
Сѐ, всѝ ꙗ҆́кѡ хвра́стїе ѻ҆гне́мъ погорѧ́тъ и҆ не и҆з̾и́мꙋтъ дꙋшѝ своеѧ̀ и҆з̾ пла́мене, поне́же и҆́маши оу҆́глїе ѻ҆́гненное, сѧ́ди на ни́хъ. 15 Сі́и бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ по́мощь: трꙋди́ласѧ є҆сѝ въ преложе́нїи ѿ ю҆́ности, человѣ́къ са́мъ въ себѣ̀ прельсти́сѧ, тебѣ́ же не бꙋ́детъ спасе́нїѧ.