Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

11 Видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣ и҆са́їа сы́нъ а҆мѡ́совъ, є҆́же ви́дѣ на і҆ꙋде́ю и҆ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, въ ца́рство ѻ҆зі́и и҆ і҆ѡаѳа́ма, и҆ а҆ха́за и҆ є҆зекі́и, и҆̀же ца́рствоваша во і҆ꙋде́и. 2

1: 2
Второзак. 32: 1
Слы́ши, нб҃о, и҆ внꙋшѝ, землѐ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь возгл҃а: сы́ны роди́хъ и҆ возвы́сихъ, ті́и же ѿверго́шасѧ менє̀. 3 Позна̀ во́лъ стѧжа́вшаго и҆̀, и҆ ѻ҆се́лъ ꙗ҆́сли господи́на своегѡ̀:
1: 3
Второзак. 32: 6
і҆н҃ль же менє̀ не позна̀, и҆ лю́дїе моѝ не разꙋмѣ́ша. 4
1: 4
И҆са́їа. 30: 9
57: 3
Оу҆вы̀, ꙗ҆зы́къ грѣ́шный, лю́дїе и҆спо́лнени грѣхѡ́въ, сѣ́мѧ лꙋка́вое, сы́нове беззако́ннїи, ѡ҆ста́висте гдⷭ҇а и҆ разгнѣ́васте
1: 4
Дан. 9: 5
ст҃а́го і҆н҃лева, ѿврати́тесѧ вспѧ́ть. 5
1: 5
І҆ерем. 2: 30
Что̀ є҆щѐ оу҆ѧзвлѧ́етесѧ, прилага́юще беззако́нїе;
1: 5
І҆ерем. 4: 19
Всѧ́каѧ глава̀ въ болѣ́знь, и҆ всѧ́кое се́рдце въ печа́ль. 6
1: 6
Второзак. 28: 35
Ѿ но́гъ да́же до главы̀ нѣ́сть въ не́мъ цѣ́лости: ни стрꙋ́пъ, ни ꙗ҆́зва, ни ра́на палѧ́щаѧсѧ: нѣ́сть пла́стырѧ приложи́ти, нижѐ є҆ле́а, нижѐ ѡ҆бѧза́нїѧ. 7 Землѧ̀ ва́ша
1: 7
Второзак. 28: 51,52
И҆са́їа. 5: 5
пꙋста̀, гра́ди ва́ши ѻ҆гне́мъ пожже́ни, странꙋ̀ ва́шꙋ пред̾ ва́ми чꙋжді́и поѧда́ютъ, и҆ ѡ҆пꙋстѣ̀ низвраще́на ѿ люді́й чꙋжди́хъ. 8 Ѡ҆ста́витсѧ дще́рь сїѡ́нѧ, ꙗ҆́кѡ кꙋ́ща въ вїногра́дѣ и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆во́щное храни́лище въ вертогра́дѣ, ꙗ҆́кѡ гра́дъ вою́емый. 9
1: 9
Пла́ч. І҆ерем. 3: 22
Ри́млѧн. 9: 29
И҆ а҆́ще не бы̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ ѡ҆ста́вилъ на́мъ сѣ́мене, ꙗ҆́кѡ
1: 9
Быт. 19: 24
І҆ерем. 23: 14
содо́ма оу҆́бѡ бы́ли бы́хомъ, и҆ ꙗ҆́кѡ гомо́ррꙋ оу҆подо́билисѧ бы́хомъ. 10 Оу҆слы́шите сло́во гдⷭ҇не, кнѧ̑зи содо́мстїи: внемли́те зако́нꙋ бж҃їю, лю́дїе гомо́ррстїи. 11 Что́ ми мно́жество
1: 11
При́тч. 15: 8
И҆са́їа. 66: 3
І҆ерем. 6: 20
А҆мѡ́с. 5: 21,22
же́ртвъ ва́шихъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь; И҆спо́лненъ є҆́смь всесожже́нїй ѻ҆́внихъ и҆ тꙋ́ка а҆́гнцєвъ, и҆ кро́ве ю҆нцє́въ и҆ козлѡ́въ не хощꙋ̀. 12 Нижѐ приходи́те ꙗ҆ви́тисѧ мѝ:
1: 12
І҆ерем. 7: 22
кто́ бо и҆зыска̀ сїѧ̑ и҆з̾ рꙋ́къ ва́шихъ; Ходи́ти по дворꙋ̀ моемꙋ̀ не приложитѐ. 13 И҆ а҆́ще принесе́те мѝ семїда́лъ,
1: 13
При́тч. 21: 27
всꙋ́е: кади́ло ме́рзость мѝ є҆́сть. 14 Новомⷭ҇чїй ва́шихъ и҆ сꙋббѡ́тъ и҆ днѐ вели́кагѡ не потерплю̀: поста̀ и҆ пра́здности, и҆ новомⷭ҇чїй ва́шихъ и҆ пра́здникѡвъ ва́шихъ ненави́дитъ дш҃а̀ моѧ̀: бы́сте мѝ въ сы́тость, ктомꙋ̀ не стерплю̀ грѣхѡ́въ ва́шихъ. 15 Е҆гда̀ простре́те рꙋ́ки (ва́шѧ) ко мнѣ̀, ѿвращꙋ̀ ѻ҆́чи моѝ ѿ ва́съ:
1: 15
При́тч. 1: 28
І҆ерем. 14: 12
І҆езек. 8: 18
Мїх. 3: 4
и҆ а҆́ще оу҆мно́жите моле́нїе, не оу҆слы́шꙋ ва́съ:
1: 15
И҆са́їа. 59: 3
рꙋ́ки бо ва́шѧ и҆спо́лнєны кро́ве. 16 И҆змы́йтесѧ, (и҆) чи́сти бꙋ́дите,
1: 16
Ѱал. 33: 15
1 Петр. 3: 11
ѿими́те лꙋка̑вства ѿ дꙋ́шъ ва́шихъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма, преста́ните ѿ лꙋка́вствъ ва́шихъ. 17
1: 17
Ѱал. 81: 4
Наꙋчи́тесѧ добро̀ твори́ти, взыщи́те сꙋда̀, и҆зба́вите ѡ҆би́димаго, сꙋди́те си́рꙋ и҆ ѡ҆правди́те вдови́цꙋ, 18
1: 18
И҆са́їа. 41: 1
и҆ прїиди́те, и҆ и҆стѧ́жимсѧ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
1: 18
И҆са́їа. 43: 25
44: 22
И҆ а҆́ще бꙋ́дꙋтъ грѣсѝ ва́ши ꙗ҆́кѡ багрѧ́ное, ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ оу҆бѣлю̀: а҆́ще же бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ червле́ное, ꙗ҆́кѡ во́лнꙋ оу҆бѣлю̀. 19
1: 19
Леѵі́т. 25: 18
И҆ а҆́ще хо́щете и҆ послꙋ́шаете менѐ, блага̑ѧ землѝ снѣ́сте: 20 а҆́ще же не хо́щете, нижѐ послꙋ́шаете менѐ, ме́чь вы̀ поѧ́стъ: оу҆ста́ бо гдⷭ҇нѧ гл҃аша сїѧ̑. 21 Ка́кѡ бы́сть блꙋдни́ца гра́дъ вѣ́рный сїѡ́нъ по́лнъ сꙋда̀; въ не́мже пра́вда почива́ше, нн҃ѣ же
1: 21
Матѳ. 23: 34,35,37
(въ не́мъ) оу҆бі̑йцы. 22
1: 22
І҆ерем. 6: 30
І҆езек. 22: 18
Сребро̀ ва́ше неискꙋше́но, корчє́мницы твоѝ мѣша́ютъ вїно̀ съ водо́ю. 23
1: 23
Ѡ҆сі́а. 9: 16
Кнѧ̑зи твоѝ не покарѧ́ютсѧ, ѻ҆́бщницы татє́мъ, лю́бѧще да́ры, гонѧ́ще воздаѧ́нїе,
1: 23
И҆схо́д. 22: 22
І҆ерем. 5: 28
Заха́р. 7: 10
си̑рымъ не сꙋдѧ́щїи и҆ сꙋдꙋ̀ вдови́цъ не внима́ющїи. 24 Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ влⷣка гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: го́ре крѣ́пкимъ во і҆н҃ли: не преста́нетъ бо ꙗ҆́рость моѧ̀ на проти̑вныѧ,
1: 24
Второзак. 28: 63
и҆ сꙋ́дъ врагѡ́мъ мои̑мъ сотворю̀: 25 и҆ наведꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на тѧ̀, и҆ разжегꙋ̀
1: 25
И҆са́їа. 1: 22
Малах. 3: 2,3
въ чистотꙋ̀, непокарѧ́ющихсѧ же погꙋблю̀, и҆ ѿимꙋ̀ всѣ́хъ беззако́нныхъ ѿ тебє̀, и҆ всѣ́хъ го́рдыхъ смирю̀. 26 И҆ приста́влю сꙋдїи̑ твоѧ̑ ꙗ҆́коже пре́жде, и҆ совѣ́тники твоѧ̑ ꙗ҆́кѡ ѿ нача́ла:
1: 26
І҆ерем. 33: 16
и҆ по си́хъ нарѣче́шисѧ гра́дъ пра́вды, ма́ти градовѡ́мъ, вѣ́рный сїѡ́нъ. 27 Съ сꙋдо́мъ бо спасе́тсѧ плѣне́нїе є҆гѡ̀ и҆ съ ми́лостынею. 28
1: 28
І҆́ѡв. 31: 3
Ѱал. 1: 6
И҆ сокрꙋша́тсѧ беззако́ннїи и҆ грѣ́шницы вкꙋ́пѣ, и҆ ѡ҆ста́вившїи гдⷭ҇а сконча́ютсѧ: 29
1: 29
И҆са́їа. 65: 3
Ѡ҆сі́а. 4: 13
зане́же постыдѧ́тсѧ ѡ҆ і҆́дѡлѣхъ свои́хъ, и҆́хже са́ми восхотѣ́ша, и҆ посра́мѧтсѧ ѡ҆ садѣ́хъ свои́хъ, и҆́хже возжелѣ́ша. 30
1: 30
Ѱал. 1: 3
Бꙋ́дꙋтъ бо ꙗ҆́кѡ тереві́нѳъ ѿме́тнꙋвый ли́ствїѧ (своѧ̑), и҆ ꙗ҆́кѡ вертогра́дъ не и҆мы́й воды̀. 31
1: 31
Малах. 4: 1
И҆ бꙋ́детъ крѣ́пость и҆́хъ ꙗ҆́кѡ сте́бль и҆згре́бїѧ, и҆ дѣ́ланїѧ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ и҆́скры ѻ҆́гнєнныѧ, и҆ сожгꙋ́тсѧ беззакѡ́нницы и҆ грѣ́шницы вкꙋ́пѣ, и҆ не бꙋ́детъ оу҆гаша́ѧй.