Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
8

ГЛАВА̀ и҃.

81 Въ

8: 1
И҆са́їа. 58: 1
нѣ́дрѣ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ землѧ̀ непроходи́ма,
8: 1
Второзак. 28: 49
І҆ерем. 48: 40
ꙗ҆́кѡ ѻ҆ре́лъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни: поне́же престꙋпи́ша завѣ́тъ мо́й и҆ на зако́нъ мо́й нече́ствоваша. 2 Ко мнѣ̀ воззовꙋ́тъ: бж҃е, позна́хомъ тѧ̀, 3 ꙗ҆́кѡ і҆н҃ль
8: 3
Ѡ҆сі́а. 6: 7
ѿврати́сѧ благи́хъ, врага̀ прогна́ша. 4
8: 4
1 Ца́рств. 8: 5
3 Ца́рств. 12: 20
Са́ми себѣ̀ царѧ̀ поста́виша, а҆ не мно́ю, нача́лствоваша, и҆ не ꙗ҆ви́ша мѝ:
8: 4
Ѡ҆сі́а. 2: 8
ѿ сребра̀ своегѡ̀ и҆ ѿ зла́та своегѡ̀ сотвори́ша себѣ̀ кꙋмі́ры, ꙗ҆́кѡ да потребѧ́тсѧ. 5
8: 5
3 Ца́рств. 12: 28
Ѡ҆сі́а. 10: 5
Сокрꙋшѝ телца̀ твоего̀, самарі́е, разгнѣ́васѧ ꙗ҆́рость моѧ̀ на нѧ̀: доко́лѣ не мо́гꙋтъ ѡ҆чи́ститисѧ, и҆̀же во і҆н҃ли; 6 И҆ то̀ древодѣ́ль сотворѝ, и҆ нѣ́сть бг҃ъ: занѐ
8: 6
І҆ерем. 10: 8
Дѣѧ̑н. 19: 26
льстѧ́й бѧ́ше теле́цъ тво́й, самарі́е. 7 Ꙗ҆́кѡ вѣ́тромъ и҆стлѣ́но всѣ́ѧша, и҆ разрꙋше́нїе и҆́хъ прїи́метъ ѧ҆̀: рꙋкоѧ́ть не и҆мꙋ́щаѧ си́лы є҆́же сотвори́ти мꙋкꙋ̀, а҆́ще же и҆ сотвори́тъ, то̀ чꙋжді́и поѧдѧ́тъ ю҆̀. 8 Поглоще́нъ бы́сть і҆н҃ль, нн҃ѣ бы́сть во ꙗ҆зы́цѣхъ
8: 8
І҆ерем. 22: 28
ꙗ҆́кѡ сосꙋ́дъ непотре́бенъ, 9 поне́же ті́и взыдо́ша
8: 9
4 Ца́рств. 16: 7
І҆ерем. 2: 24
ко а҆ссѷрі́анѡмъ: процвѣтѐ ѡ҆ себѣ̀ є҆фре́мъ, да́ры возлюбѝ. 10
8: 10
4 Ца́рств. 15: 19
Сегѡ̀ ра́ди предадꙋ́тсѧ во ꙗ҆зы́ки: нн҃ѣ воспрїимꙋ̀ и҆̀хъ, и҆ почі́ютъ ма́лѡ є҆́же пома́зати царѧ̀ и҆ кнѧ̑зи. 11
8: 11
І҆ерем. 11: 13
Ꙗ҆́кѡ оу҆мно́жи є҆фре́мъ трє́бища, во грѣхѝ бы́ша є҆мꙋ̀ трє́бища возлю́блєннаѧ. 12
8: 12
И҆са́їа. 42: 20
Впишꙋ̀ є҆мꙋ̀ мно́жество, и҆ закѡ́ннаѧ є҆гѡ̀ въ чꙋжда̑ѧ вмѣни́шасѧ трє́бища возлю́блєннаѧ. 13
8: 13
И҆са́їа. 1: 11
І҆ерем. 6: 20
А҆мѡ́с. 5: 21
Тѣ́мже а҆́ще и҆ пожрꙋ́тъ же́ртвꙋ и҆ снѣдѧ́тъ мѧса̀, гдⷭ҇ь не прїи́метъ и҆́хъ: нн҃ѣ помѧне́тъ непра̑вды и҆́хъ и҆ ѿмсти́тъ грѣхѝ и҆́хъ: ті́и во є҆гѵ́петъ возврати́шасѧ и҆ во а҆ссѷрі́и нечи̑стаѧ снѣдѧ́тъ. 14 И҆
8: 14
Второзак. 32: 15
забы̀ і҆н҃ль сотво́ршаго и҆̀ и҆ возградѝ трє́бища, и҆ і҆ꙋ́да оу҆мно́жи гра́ды оу҆тверждє́ны:
8: 14
4 Ца́рств. 25: 9
І҆ерем. 17: 27
но послю̀ ѻ҆́гнь на гра́ды є҆гѡ̀, и҆ потреби́тъ ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

91 Не ра́дꙋйсѧ, і҆н҃лю, ни весели́сѧ ꙗ҆́коже лю́дїе, поне́же

9: 1
І҆езек. 20: 32
соблꙋди́лъ є҆сѝ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀:
9: 1
І҆езек. 16: 33
Ѡ҆сі́а. 2: 12
возлюби́лъ є҆сѝ даѧ̑нїѧ на всѧ́цѣмъ гꙋмнѣ̀ пшени́цы. 2
9: 2
І҆ѡ́на. 1: 12
Гꙋмно̀ и҆ точи́ло не позна̀ и҆́хъ, и҆ вїно̀ солга̀ и҆̀мъ. 3 Не всели́шасѧ на землѝ гдⷭ҇ни:
9: 3
Второзак. 28: 68
4 Ца́рств. 25: 26
І҆ерем. 43: 6
всели́сѧ є҆фре́мъ во є҆гѵ́птѣ, и҆ во а҆ссѷрі́ахъ снѣдѧ́тъ нечи̑стаѧ. 4 Не возлїѧ́ша гдⷭ҇еви вїна̀,
9: 4
Ѡ҆сі́а. 3: 4
и҆ не оу҆слади́шасѧ є҆мꙋ̀ трє́бы и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ хлѣ́бъ жа́лости и҆̀мъ: всѝ ꙗ҆дꙋ́щїи ты̑ѧ
9: 4
Второзак. 26: 14
ѡ҆сквернѧ́тсѧ: поне́же хлѣ́бы и҆́хъ дꙋ́шъ и҆́хъ, не вни́дꙋтъ въ до́мъ гдⷭ҇ень. 5 Что̀ сотворитѐ во дне́хъ торжества̀ и҆ въ де́нь пра́здника гдⷭ҇нѧ; 6 Сегѡ̀ ра́ди, сѐ, по́йдꙋтъ
9: 6
І҆ерем. 43: 7
ѿ трꙋда̀ є҆гѵ́петска, и҆ прїи́метъ и҆̀хъ
9: 6
И҆са́їа. 19: 13
ме́мфїсъ, и҆ погребе́тъ ѧ҆̀ махма́съ: сребро̀ и҆́хъ па́гꙋба наслѣ́дитъ,
9: 6
И҆са́їа. 32: 13
те́рнїе во дворѣ́хъ и҆́хъ. 7 Приспѣ́ша дні́е ѿмще́нїѧ твоегѡ̀, прїидо́ша дні́е воздаѧ́нїѧ твоегѡ̀,
9: 7
И҆са́їа. 34: 8
и҆ ѡ҆ѕло́битсѧ і҆н҃ль, ꙗ҆́коже проро́къ и҆зꙋмле́нный, человѣ́къ дꙋ́хомъ носи́мый: ѿ мно́жества непра́вдъ твои́хъ оу҆мно́жисѧ и҆зꙋмле́нїе твоѐ. 8
9: 8
І҆езек. 3: 17
Стра́жъ є҆фре́мъ съ бг҃омъ,
9: 8
І҆ерем. 5: 31
проро́къ прꙋгло̀ стропти́во
9: 8
Ѡ҆сі́а. 5: 1
на всѣ́хъ пꙋте́хъ є҆гѡ̀: и҆зꙋмле́нїе въ домꙋ̀ бж҃їи оу҆тверди́ша. 9
9: 9
Сꙋд. 19: 22
20: 13
Ѡ҆сі́а. 10: 9
Растлѣ́шасѧ по днє́мъ хо́лма: воспомѧне́тъ непра̑вды и҆́хъ, ѿмсти́тъ грѣхѝ и҆́хъ. 10 Ꙗ҆́коже гре́знъ въ пꙋсты́ни ѡ҆брѣто́хъ і҆н҃лѧ и҆ ꙗ҆́кѡ стра́жа на смоко́вницѣ ра́ннѧго оу҆ви́дѣхъ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ:
9: 10
Чи́сл. 25: 3
ті́и внидо́ша ко веельфегѡ́рꙋ и҆ ѿчꙋжди́шасѧ на стыдѣ́нїе, и҆ бы́ша ме́рзостнїи ꙗ҆́коже возлю́бленнїи. 11
9: 11
И҆са́їа. 16: 2
Е҆фре́мъ ꙗ҆́кѡ пти́ца ѿлетѣ̀, сла̑вы и҆́хъ ѿ порожде́нїй и҆ болѣ́зней и҆ ѿ зача́тїй. 12
9: 12
Второзак. 28: 41
Тѣ́мже а҆́ще и҆ воско́рмѧтъ ча̑да своѧ̑, безча̑дны бꙋ́дꙋтъ ѿ человѣ́къ: поне́же и҆ лю́тѣ и҆̀мъ є҆́сть, (занѐ ѡ҆ста́вихъ ѧ҆̀,) пло́ть моѧ̀ ѿ ни́хъ. 13 Е҆фре́мъ, ꙗ҆́коже ви́дѣхъ, въ лови́твꙋ предпоста́виша ча̑да своѧ̑, и҆ є҆фре́мъ є҆́же и҆звестѝ на заколе́нїе ча̑да своѧ̑. 14
9: 14
Быт. 49: 25
Да́ждь и҆̀мъ, гдⷭ҇и: что̀ да́си и҆̀мъ; да́ждь и҆̀мъ оу҆тро́бꙋ неплодѧ́щꙋю и҆ сосцы̀ сꙋ̑хи. 15
9: 15
Ѡ҆сі́а. 12: 11
Всѧ̑ ѕлѡ́бы и҆́хъ во галга́лѣхъ, ꙗ҆́кѡ та́мѡ и҆̀хъ возненави́дѣхъ за ѕлѡ́бы начина́нїй и҆́хъ: и҆з̾ до́мꙋ моегѡ̀ и҆зженꙋ̀ ѧ҆̀, (ксемꙋ̀) не приложꙋ̀ люби́ти и҆̀хъ: 16 всѝ кнѧ̑зи и҆́хъ непокори́ви. Поболѣ̀ є҆фре́мъ: коре́нїе є҆гѡ̀ и҆зсхо́ша, плода̀ ксемꙋ̀ да не принесе́тъ: поне́же а҆́ще и҆ породѧ́тъ, побїю̀ вожделѣ́ннаѧ оу҆тро́бъ и҆́хъ. 17
9: 17
Ѡ҆сі́а. 4: 6
Ѿри́нетъ ѧ҆̀ бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ не послꙋ́шаша є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́дꙋтъ заблꙋжда́ющїи въ ꙗ҆зы́цѣхъ.

10

ГЛАВА̀ і҃.

101 Вїногра́дъ

10: 1
І҆ерем. 11: 13
благоло́зенъ і҆н҃ль, пло́дъ ѻ҆би́ленъ є҆гѡ̀: по мно́жествꙋ плодѡ́въ є҆гѡ̀ оу҆мно́жи трє́бища, по благота́мъ землѝ є҆гѡ̀ возградѝ ка̑пища. 2 Раздѣли́ша сердца̀ своѧ̑, нн҃ѣ поги́бнꙋтъ: са́мъ раскопа́етъ трє́бища и҆́хъ, сокрꙋша́тсѧ кꙋмі́ры и҆́хъ. 3 Тѣ́мже нн҃ѣ рекꙋ́тъ: нѣ́сть царѧ̀ въ на́съ, ꙗ҆́кѡ не боѧ́хомсѧ гдⷭ҇а: ца́рь же что̀ сотвори́тъ на́мъ; 4 Глаго́лѧй словеса̀ и҆звине́нїѧ лѡ́жнаѧ завѣща́етъ завѣ́тъ: прозѧ́бнетъ сꙋ́дъ а҆́ки
10: 4
Второзак. 29: 18
тро́скотъ на лѧди́нѣ се́лнѣй. 5
10: 5
Ѡ҆сі́а. 8: 5
Оу҆ телца̀ до́мꙋ ѡ҆́нова воз̾ѡбита́ютъ живꙋ́щїи въ самарі́и, ꙗ҆́кѡ пла́кашасѧ лю́дїе є҆гѡ̀ ѡ҆ не́мъ: и҆ ꙗ҆́коже разгнѣ́ваша є҆го̀, пора́дꙋютсѧ ѡ҆ сла́вѣ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ пресели́сѧ ѿ ни́хъ. 6 И҆ свѧза́вше є҆го̀, во а҆ссѷрі́ю ѿведо́ша въ да́ръ царю̀
10: 6
Ѡ҆сі́а. 5: 13
і҆арі́мꙋ: въ да́ръ є҆фре́мъ прїи́метсѧ, и҆ оу҆срами́тсѧ і҆н҃ль ѡ҆ совѣ́тѣ свое́мъ. 7 Ѿве́рже самарі́а царѧ̀ своего̀, а҆́ки
10: 7
Ѡ҆сі́а. 9: 6
хвра́стїе на лицы̀ воды̀. 8 И҆зве́ргꙋтсѧ трє́бища ѡ҆́нѡва согрѣшє́нїѧ і҆н҃лєва, те́рнїе и҆ волче́цъ возни́кнꙋтъ на тре́бищихъ и҆́хъ:
10: 8
И҆са́їа. 2: 18,19
Лꙋк. 23: 30
А҆пока́лѷѱ. 6: 16
и҆ рекꙋ́тъ къ гора́мъ: покры́йте ны̀: и҆ холмѡ́мъ: пади́те на ны̀. 9
10: 9
Ѡ҆сі́а. 9: 9
Ѿне́лѣже хо́лми, согрѣшѝ і҆н҃ль: та́мѡ ста́ша: не пости́гнетъ и҆́хъ на холмѣ̀ ра́ть, на ча̑да непра́вды. 10 Прїи́де наказа́ти и҆̀хъ по жела́нїю моемꙋ̀: и҆ соберꙋ́тсѧ лю́дїе на нѧ̀, внегда̀ наказа́тисѧ и҆̀мъ во двою̀ непра́вдахъ свои́хъ. 11
10: 11
І҆ерем. 31: 18
Е҆фре́мъ ю҆́ница наꙋче́наѧ, є҆́же люби́ти прѣ́нїе: а҆́зъ же найдꙋ̀ на добро́тꙋ вы́и є҆ѧ̀, настꙋплю̀ на є҆фре́ма, оу҆молчꙋ̀ ѡ҆ і҆ꙋ́дѣ, оу҆крѣпи́тсѧ себѣ̀ і҆а́кѡвъ. 12
10: 12
І҆ерем. 4: 3
Сѣ́йте себѣ̀ въ пра́вдꙋ, собери́те пло́дъ живота̀, просвѣти́те себѣ̀ свѣ́тъ вѣ́дѣнїѧ, до́ндеже вре́мѧ, взыщи́те гдⷭ҇а, до́ндеже прїи́дꙋтъ ва́мъ жи̑та пра́вды. 13
10: 13
І҆ерем. 4: 3
Вскꙋ́ю премолча́сте нече́стїе, и҆ непра̑вды є҆гѡ̀ ѡ҆б̾има́сте, и҆з̾ѧдо́сте пло́дъ лжи́въ; ꙗ҆́кѡ оу҆пова́лъ є҆сѝ на ѻ҆рꙋ́жїе твоѐ, во мно́жествѣ си́лы твоеѧ̀. 14 И҆ воста́нетъ па́гꙋба въ лю́дехъ твои́хъ, и҆ всѧ̑ ѡ҆гра̑ды твоѧ̑ поги́бнꙋтъ,
10: 14
Сꙋд. 8: 12
ꙗ҆́коже (поги́бе) кнѧ́зь салама́нъ ѿ до́мꙋ і҆еровоа́млѧ, во дни̑ ра̑тны ма́терь ѡ҆ ча̑да разби́ша: 15 та́кѡ сотворю̀ ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ, ѿ лица̀ непра́вды ѕло́бъ ва́шихъ.