Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 Вїногра́дъ

10: 1
І҆ерем. 11: 13
благоло́зенъ і҆н҃ль, пло́дъ ѻ҆би́ленъ є҆гѡ̀: по мно́жествꙋ плодѡ́въ є҆гѡ̀ оу҆мно́жи трє́бища, по благота́мъ землѝ є҆гѡ̀ возградѝ ка̑пища. 2 Раздѣли́ша сердца̀ своѧ̑, нн҃ѣ поги́бнꙋтъ: са́мъ раскопа́етъ трє́бища и҆́хъ, сокрꙋша́тсѧ кꙋмі́ры и҆́хъ. 3 Тѣ́мже нн҃ѣ рекꙋ́тъ: нѣ́сть царѧ̀ въ на́съ, ꙗ҆́кѡ не боѧ́хомсѧ гдⷭ҇а: ца́рь же что̀ сотвори́тъ на́мъ; 4 Глаго́лѧй словеса̀ и҆звине́нїѧ лѡ́жнаѧ завѣща́етъ завѣ́тъ: прозѧ́бнетъ сꙋ́дъ а҆́ки
10: 4
Второзак. 29: 18
тро́скотъ на лѧди́нѣ се́лнѣй. 5
10: 5
Ѡ҆сі́а. 8: 5
Оу҆ телца̀ до́мꙋ ѡ҆́нова воз̾ѡбита́ютъ живꙋ́щїи въ самарі́и, ꙗ҆́кѡ пла́кашасѧ лю́дїе є҆гѡ̀ ѡ҆ не́мъ: и҆ ꙗ҆́коже разгнѣ́ваша є҆го̀, пора́дꙋютсѧ ѡ҆ сла́вѣ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ пресели́сѧ ѿ ни́хъ. 6 И҆ свѧза́вше є҆го̀, во а҆ссѷрі́ю ѿведо́ша въ да́ръ царю̀
10: 6
Ѡ҆сі́а. 5: 13
і҆арі́мꙋ: въ да́ръ є҆фре́мъ прїи́метсѧ, и҆ оу҆срами́тсѧ і҆н҃ль ѡ҆ совѣ́тѣ свое́мъ. 7 Ѿве́рже самарі́а царѧ̀ своего̀, а҆́ки
10: 7
Ѡ҆сі́а. 9: 6
хвра́стїе на лицы̀ воды̀. 8 И҆зве́ргꙋтсѧ трє́бища ѡ҆́нѡва согрѣшє́нїѧ і҆н҃лєва, те́рнїе и҆ волче́цъ возни́кнꙋтъ на тре́бищихъ и҆́хъ:
10: 8
И҆са́їа. 2: 18,19
Лꙋк. 23: 30
А҆пока́лѷѱ. 6: 16
и҆ рекꙋ́тъ къ гора́мъ: покры́йте ны̀: и҆ холмѡ́мъ: пади́те на ны̀. 9
10: 9
Ѡ҆сі́а. 9: 9
Ѿне́лѣже хо́лми, согрѣшѝ і҆н҃ль: та́мѡ ста́ша: не пости́гнетъ и҆́хъ на холмѣ̀ ра́ть, на ча̑да непра́вды. 10 Прїи́де наказа́ти и҆̀хъ по жела́нїю моемꙋ̀: и҆ соберꙋ́тсѧ лю́дїе на нѧ̀, внегда̀ наказа́тисѧ и҆̀мъ во двою̀ непра́вдахъ свои́хъ. 11
10: 11
І҆ерем. 31: 18
Е҆фре́мъ ю҆́ница наꙋче́наѧ, є҆́же люби́ти прѣ́нїе: а҆́зъ же найдꙋ̀ на добро́тꙋ вы́и є҆ѧ̀, настꙋплю̀ на є҆фре́ма, оу҆молчꙋ̀ ѡ҆ і҆ꙋ́дѣ, оу҆крѣпи́тсѧ себѣ̀ і҆а́кѡвъ. 12
10: 12
І҆ерем. 4: 3
Сѣ́йте себѣ̀ въ пра́вдꙋ, собери́те пло́дъ живота̀, просвѣти́те себѣ̀ свѣ́тъ вѣ́дѣнїѧ, до́ндеже вре́мѧ, взыщи́те гдⷭ҇а, до́ндеже прїи́дꙋтъ ва́мъ жи̑та пра́вды. 13
10: 13
І҆ерем. 4: 3
Вскꙋ́ю премолча́сте нече́стїе, и҆ непра̑вды є҆гѡ̀ ѡ҆б̾има́сте, и҆з̾ѧдо́сте пло́дъ лжи́въ; ꙗ҆́кѡ оу҆пова́лъ є҆сѝ на ѻ҆рꙋ́жїе твоѐ, во мно́жествѣ си́лы твоеѧ̀. 14 И҆ воста́нетъ па́гꙋба въ лю́дехъ твои́хъ, и҆ всѧ̑ ѡ҆гра̑ды твоѧ̑ поги́бнꙋтъ,
10: 14
Сꙋд. 8: 12
ꙗ҆́коже (поги́бе) кнѧ́зь салама́нъ ѿ до́мꙋ і҆еровоа́млѧ, во дни̑ ра̑тны ма́терь ѡ҆ ча̑да разби́ша: 15 та́кѡ сотворю̀ ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ, ѿ лица̀ непра́вды ѕло́бъ ва́шихъ.

11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Заꙋ́тра ѿверго́шасѧ, ѿве́ржесѧ ца́рь і҆н҃левъ, поне́же младе́нецъ і҆н҃ль, и҆ а҆́зъ возлюби́хъ є҆го̀

11: 1
Матѳ. 2: 15
и҆ и҆з̾ є҆гѵ́пта воззва́хъ сы́на моего̀. 2 Ꙗ҆́коже призва́хъ ѧ҆̀, та́кожде ѿхожда́хꙋ ѿ лица̀ моегѡ̀: ті́и ваалі́мꙋ тре́бꙋ жрѧ́хꙋ и҆ и҆зва̑ѧнымъ кадѧ́хꙋ. 3 А҆́зъ же свѧза́хъ є҆фре́ма, взѧ́хъ є҆го̀ на мы́шцꙋ мою̀,
11: 3
И҆схо́д. 13: 21
Второзак. 1: 30,31
32: 11
и҆ не разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ и҆зцѣли́хъ ѧ҆̀. 4 Во и҆стлѣ́нїи человѣ́честѣ привлеко́хъ ѧ҆̀ оу҆́зами любле́нїѧ моегѡ̀, и҆ бꙋ́дꙋ и҆̀мъ ꙗ҆́кѡ оу҆дарѧ́ѧй человѣ́къ по че́люстемъ є҆гѡ̀: и҆ воззрю̀ къ немꙋ̀ и҆ премогꙋ̀ є҆мꙋ̀. 5 Всели́сѧ є҆фре́мъ во є҆гѵ́птѣ, а҆ссꙋ́ръ же са́мъ ца́рь є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ не восхотѣ̀ возврати́тисѧ. 6 И҆ и҆знемо́же ѻ҆рꙋ́жїе во градѣ́хъ є҆гѡ̀, и҆ оу҆молчѐ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀: и҆ снѣдѧ́тъ ѿ оу҆мышле́нїй свои́хъ. 7 И҆ лю́дїе є҆гѡ̀ ви́сѧще ѿ ѡ҆бита́нїѧ своегѡ̀: и҆ бг҃ъ на чєстна́ѧ є҆гѡ̀ разгнѣ́ваетсѧ, и҆ не вознесе́тъ є҆гѡ̀. 8 Что́ тѧ оу҆стро́ю, є҆фре́ме; защищꙋ́ ли тѧ̀, і҆н҃лю; что́ тѧ положꙋ̀;
11: 8
Быт. 19: 24
Ꙗ҆́коже а҆дамꙋ̀ оу҆стро́ю тѧ̀, и҆ ꙗ҆́коже севоі́мъ, преврати́сѧ се́рдце моѐ въ не́мъ, смѧте́сѧ раска́ѧнїе моѐ. 9 Не сотворю̀ по гнѣ́вꙋ ꙗ҆́рости моеѧ̀,
11: 9
І҆ерем. 31: 20
Лꙋк. 19: 41
не ѡ҆ста́влю є҆́же потреби́тисѧ є҆фре́мови,
11: 9
Пла́ч. І҆ерем. 3: 31
занѐ бг҃ъ а҆́зъ є҆́смь, а҆ не человѣ́къ: въ тебѣ̀ ст҃ъ, и҆ не вни́дꙋ во гра́дъ. 10 Вслѣ́дъ гдⷭ҇а и҆́мамъ ходи́ти: ꙗ҆́кѡ ле́въ
11: 10
І҆ерем. 25: 30
возреве́тъ, поне́же то́й возреве́тъ, и҆ оу҆жа́снꙋтсѧ ча̑да во́дъ, 11 и҆ прїи́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ пти́ца и҆з̾ є҆гѵ́пта
11: 11
И҆са́їа. 60: 8
и҆ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь ѿ землѝ а҆ссѵ́рски: и҆ возста́влю ѧ҆̀ въ домѣ́хъ и҆́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 12 Ѡ҆бы́де мѧ̀ лже́ю
11: 12
Ѡ҆сі́а. 8: 11
є҆фре́мъ, и҆ нече́стїѧми до́мъ і҆н҃левъ и҆ і҆ꙋ́да: нн҃ѣ позна̀ ѧ҆̀ бг҃ъ, и҆ лю́дїе ст҃и прозва́шасѧ бг҃ови.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 Е҆фре́мъ же ѕо́лъ дꙋ́хъ, гонѧ́ше зно́й ве́сь де́нь: тщє́тнаѧ и҆ сꙋ́єтнаѧ оу҆мно́жи, и҆ завѣ́тъ

12: 1
Ѡ҆сі́а. 5: 13
7: 11
со а҆ссѷрі̑аны завѣща̀, и҆ є҆ле́й во є҆гѵ́петъ посыла́ше. 2 И҆ сꙋ́дъ гдⷭ҇еви ко і҆ꙋ́дѣ, є҆́же ѿмсти́ти і҆а́кѡва:
12: 2
Ѡ҆сі́а. 4: 9
по пꙋтє́мъ є҆гѡ̀ и҆ по начина́нїємъ є҆гѡ̀ возда́стъ є҆мꙋ̀. 3
12: 3
Быт. 25: 26
Во оу҆тро́бѣ запѧ̀ бра́та своего̀ и҆ трꙋды̑ свои́ми
12: 3
Быт. 32: 24
оу҆крѣпѣ̀ къ бг҃ꙋ: 4 и҆ оу҆крѣпѣ̀ со а҆́гг҃ломъ и҆ превозмо́же. Пла́кашасѧ и҆ моли́шасѧ мѝ: въ домꙋ̀ ѡ҆́новѣ ѡ҆брѣто́ша мѧ̀, и҆ тꙋ̀ глаго́ласѧ къ ни̑мъ. 5
12: 5
И҆схо́д. 3: 15
Гдⷭ҇ь же бг҃ъ вседержи́тель бꙋ́детъ па́мѧть є҆гѡ̀. 6 И҆ ты̀ ѡ҆ бз҃ѣ свое́мъ ѡ҆брати́шисѧ, ми́лость и҆ сꙋ́дъ снабдѝ, и҆ приближа́йсѧ къ бг҃ꙋ своемꙋ̀ прⷭ҇нѡ. 7 Ханаа́нъ, въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ мѣ́рило непра́вды, наси́льствовати возлюбѝ. 8 И҆ речѐ є҆фре́мъ:
12: 8
А҆пока́лѷѱ. 3: 17
ѻ҆ба́че ѡ҆богатѣ́хъ, ѡ҆брѣто́хъ прохлажде́нїе себѣ̀: всѝ трꙋды̀ є҆гѡ̀ не ѡ҆брѧ́щꙋтсѧ є҆мꙋ̀ ра́ди непра́вдъ, и҆́миже согрѣшѝ. 9
12: 9
И҆са́їа. 43: 11
Ѡ҆сі́а. 13: 4
А҆́зъ же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, и҆зведо́хъ тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петски: є҆щѐ вселю̀ тѧ̀ въ кꙋ́щахъ, ꙗ҆́коже во дни̑ пра́здника. 10 И҆ гл҃ахъ ко прⷪ҇ро́кѡмъ, и҆ а҆́зъ
12: 10
Е҆вр. 1: 1
видѣ́нїѧ оу҆мно́жихъ, и҆ въ рꙋка́хъ прⷪ҇ро́ческихъ оу҆подо́бихсѧ. 11 А҆́ще не галаа́дъ є҆́сть, оу҆̀бо ло́жни бы́ша
12: 11
Ѡ҆сі́а. 9: 15
во галга́лѣхъ кнѧ̑зи трє́бы кладꙋ́ще, и҆ трє́бища и҆́хъ ꙗ҆́коже же́лви на цѣли́знѣ польстѣ́й. 12 И҆ ѿи́де і҆а́кѡвъ на по́ле сѷрі́йско,
12: 12
Быт. 28: 5
29: 20
и҆ рабо́та і҆н҃ль ѡ҆ женѣ̀ и҆ ѡ҆ женѣ̀ снабдѣ̀. 13
12: 13
И҆схо́д. 3: 10
12: 37
И҆ прⷪ҇ро́комъ и҆зведѐ гдⷭ҇ь і҆н҃лѧ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ,
12: 13
Е҆вр. 3: 16
и҆ прⷪ҇ро́комъ снабдѣ́сѧ. 14 Разгнѣ́ва мѧ̀ є҆фре́мъ и҆ воз̾ѧри́ мѧ: и҆ кро́вь є҆гѡ̀ на не́мъ пролїе́тсѧ, и҆ оу҆кори́знꙋ є҆гѡ̀ возда́стъ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь.