Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 Вїногра́дъ

10: 1
І҆ерем. 11: 13
благоло́зенъ і҆н҃ль, пло́дъ ѻ҆би́ленъ є҆гѡ̀: по мно́жествꙋ плодѡ́въ є҆гѡ̀ оу҆мно́жи трє́бища, по благота́мъ землѝ є҆гѡ̀ возградѝ ка̑пища. 2 Раздѣли́ша сердца̀ своѧ̑, нн҃ѣ поги́бнꙋтъ: са́мъ раскопа́етъ трє́бища и҆́хъ, сокрꙋша́тсѧ кꙋмі́ры и҆́хъ. 3 Тѣ́мже нн҃ѣ рекꙋ́тъ: нѣ́сть царѧ̀ въ на́съ, ꙗ҆́кѡ не боѧ́хомсѧ гдⷭ҇а: ца́рь же что̀ сотвори́тъ на́мъ; 4 Глаго́лѧй словеса̀ и҆звине́нїѧ лѡ́жнаѧ завѣща́етъ завѣ́тъ: прозѧ́бнетъ сꙋ́дъ а҆́ки
10: 4
Второзак. 29: 18
тро́скотъ на лѧди́нѣ се́лнѣй. 5
10: 5
Ѡ҆сі́а. 8: 5
Оу҆ телца̀ до́мꙋ ѡ҆́нова воз̾ѡбита́ютъ живꙋ́щїи въ самарі́и, ꙗ҆́кѡ пла́кашасѧ лю́дїе є҆гѡ̀ ѡ҆ не́мъ: и҆ ꙗ҆́коже разгнѣ́ваша є҆го̀, пора́дꙋютсѧ ѡ҆ сла́вѣ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ пресели́сѧ ѿ ни́хъ. 6 И҆ свѧза́вше є҆го̀, во а҆ссѷрі́ю ѿведо́ша въ да́ръ царю̀
10: 6
Ѡ҆сі́а. 5: 13
і҆арі́мꙋ: въ да́ръ є҆фре́мъ прїи́метсѧ, и҆ оу҆срами́тсѧ і҆н҃ль ѡ҆ совѣ́тѣ свое́мъ. 7 Ѿве́рже самарі́а царѧ̀ своего̀, а҆́ки
10: 7
Ѡ҆сі́а. 9: 6
хвра́стїе на лицы̀ воды̀. 8 И҆зве́ргꙋтсѧ трє́бища ѡ҆́нѡва согрѣшє́нїѧ і҆н҃лєва, те́рнїе и҆ волче́цъ возни́кнꙋтъ на тре́бищихъ и҆́хъ:
10: 8
И҆са́їа. 2: 18,19
Лꙋк. 23: 30
А҆пока́лѷѱ. 6: 16
и҆ рекꙋ́тъ къ гора́мъ: покры́йте ны̀: и҆ холмѡ́мъ: пади́те на ны̀. 9
10: 9
Ѡ҆сі́а. 9: 9
Ѿне́лѣже хо́лми, согрѣшѝ і҆н҃ль: та́мѡ ста́ша: не пости́гнетъ и҆́хъ на холмѣ̀ ра́ть, на ча̑да непра́вды. 10 Прїи́де наказа́ти и҆̀хъ по жела́нїю моемꙋ̀: и҆ соберꙋ́тсѧ лю́дїе на нѧ̀, внегда̀ наказа́тисѧ и҆̀мъ во двою̀ непра́вдахъ свои́хъ. 11
10: 11
І҆ерем. 31: 18
Е҆фре́мъ ю҆́ница наꙋче́наѧ, є҆́же люби́ти прѣ́нїе: а҆́зъ же найдꙋ̀ на добро́тꙋ вы́и є҆ѧ̀, настꙋплю̀ на є҆фре́ма, оу҆молчꙋ̀ ѡ҆ і҆ꙋ́дѣ, оу҆крѣпи́тсѧ себѣ̀ і҆а́кѡвъ. 12
10: 12
І҆ерем. 4: 3
Сѣ́йте себѣ̀ въ пра́вдꙋ, собери́те пло́дъ живота̀, просвѣти́те себѣ̀ свѣ́тъ вѣ́дѣнїѧ, до́ндеже вре́мѧ, взыщи́те гдⷭ҇а, до́ндеже прїи́дꙋтъ ва́мъ жи̑та пра́вды. 13
10: 13
І҆ерем. 4: 3
Вскꙋ́ю премолча́сте нече́стїе, и҆ непра̑вды є҆гѡ̀ ѡ҆б̾има́сте, и҆з̾ѧдо́сте пло́дъ лжи́въ; ꙗ҆́кѡ оу҆пова́лъ є҆сѝ на ѻ҆рꙋ́жїе твоѐ, во мно́жествѣ си́лы твоеѧ̀. 14 И҆ воста́нетъ па́гꙋба въ лю́дехъ твои́хъ, и҆ всѧ̑ ѡ҆гра̑ды твоѧ̑ поги́бнꙋтъ,
10: 14
Сꙋд. 8: 12
ꙗ҆́коже (поги́бе) кнѧ́зь салама́нъ ѿ до́мꙋ і҆еровоа́млѧ, во дни̑ ра̑тны ма́терь ѡ҆ ча̑да разби́ша: 15 та́кѡ сотворю̀ ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ, ѿ лица̀ непра́вды ѕло́бъ ва́шихъ.