Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
8

ГЛАВА̀ и҃.

81 Глава́ же ѡ҆ глаго́лемыхъ:

8: 1
Е҆вр. 1: 3
3: 1
4: 14
7: 26
такова̀ и҆́мамы первосщ҃е́нника, и҆́же сѣ́де ѡ҆ деснꙋ́ю прⷭ҇то́ла вели́чествїѧ на нб҃сѣ́хъ, 2
8: 2
Е҆вр. 10: 21
ст҃ы̑мъ слꙋжи́тель и҆ ски́нїи и҆́стиннѣй, ю҆́же водрꙋзѝ гдⷭ҇ь, а҆ не человѣ́къ. 3 (Заⷱ҇.)
8: 3
Е҆фес. 5: 2
Всѧ́къ бо первосвѧще́нникъ, во є҆́же приноси́ти да́ры же и҆ жє́ртвы, поставлѧ́емь быва́етъ: тѣ́мже потре́ба и҆мѣ́ти что̀ и҆ семꙋ̀, є҆́же принесе́тъ. 4 А҆́ще бы бо бы́лъ на землѝ, не бы̀ бы́лъ сщ҃е́нникъ, сꙋ́щымъ свѧще́нникѡмъ приносѧ́щымъ по зако́нꙋ да́ры, 5 и҆̀же ѡ҆́бразꙋ
8: 5
Колос. 2: 17
Е҆вр. 10: 1
и҆ стѣ́ни слꙋ́жатъ нбⷭ҇ныхъ, ꙗ҆́коже гл҃ано бы́сть мѡѷсе́ю, хотѧ́щꙋ сотвори́ти ски́нїю:
8: 5
И҆схо́д. 25: 40
Дѣѧ̑н. 7: 44
ви́ждь бо, речѐ, сотвори́ши всѧ̑ по ѡ҆́бразꙋ пока́занномꙋ тѝ на горѣ̀. 6
8: 6
Е҆вр. 7: 16
9: 13
Нн҃ѣ же лꙋ́чшее оу҆лꙋчѝ слꙋже́нїе, по є҆ли́кꙋ и҆ лꙋ́чшагѡ завѣ́та є҆́сть хода́тай, и҆́же на лꙋ́чшихъ ѡ҆бѣтова́нїихъ оу҆зако́нисѧ.

(Заⷱ҇ тѳ҃і.)

7 А҆́ще бо бы пе́рвый ѡ҆́нъ непоро́ченъ бы́лъ, не бы̀ второ́мꙋ и҆ска́лосѧ мѣ́сто. 8 Оу҆корѧ́ѧ бо и҆̀хъ глаго́летъ:

8: 8
Е҆вр. 10: 16
Ри́млѧн. 11: 27
І҆ерем. 31: 31
32: 37
сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ совершꙋ̀ на до́мъ і҆н҃левъ и҆ на до́мъ і҆ꙋ́довъ завѣ́тъ но́въ, 9 не по завѣ́тꙋ, є҆го́же сотвори́хъ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ въ де́нь, въ ѻ҆́ньже є҆́мшꙋ мѝ и҆̀хъ за рꙋ́кꙋ, и҆звестѝ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: занѐ ті́и не пребы́ша въ завѣ́тѣ мое́мъ, и҆ а҆́зъ неради́хъ ѡ҆ ни́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 10 Ꙗ҆́кѡ се́й завѣ́тъ, є҆го́же завѣща́ю до́мꙋ і҆н҃левꙋ по ѻ҆́нѣхъ дне́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь,
8: 10
І҆ерем. 24: 7
31: 33
даѧ̀ зако́ны моѧ̑ въ мы̑сли и҆́хъ, и҆ на сердца́хъ и҆́хъ напишꙋ̀ и҆̀хъ,
8: 10
2 Корі́нѳ. 6: 16
І҆езек. 11: 20
Заха́р. 8: 8
и҆ бꙋ́дꙋ и҆̀мъ бг҃ъ, и҆ ті́и бꙋ́дꙋтъ мнѣ̀ лю́дїе. 11 И҆ не и҆́мать наꙋчи́ти кі́йждо и҆́скреннѧго своего̀ и҆ кі́йждо бра́та своего̀, глаго́лѧ: позна́й гдⷭ҇а:
8: 11
1 І҆ѡа́н. 2: 27
И҆са́їа. 54: 13
ꙗ҆́кѡ всѝ оу҆вѣ́дѧтъ мѧ̀ ѿ ма́ла да́же и҆ до вели́ка и҆́хъ, 12 занѐ млⷭ҇тивъ бꙋ́дꙋ непра́вдамъ и҆́хъ
8: 12
Е҆вр. 10: 17
и҆ грѣхѡ́въ и҆́хъ и҆ беззако́нїй и҆́хъ не и҆́мамъ помѧнꙋ́ти ктомꙋ̀. 13 Внегда́ же гл҃етъ но́въ, ѡ҆бветшѝ пе́рваго: а҆ ѡ҆бветшава́ющее и҆ состарѣва́ющеесѧ бли́з̾ є҆́сть и҆стлѣ́нїѧ.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

Зача́ло т҃к.

91 И҆мѣ́ѧше оу҆́бѡ пе́рваѧ ски́нїѧ9: 1 пе́рвый (завѣ́тъ) ѡ҆правда̑нїѧ слꙋ́жбы, ст҃о́е же людско́е: 2

9: 2
И҆схо́д. 40: 1
ски́нїѧ бо соѡрꙋжена̀ бы́сть пе́рваѧ, въ не́йже свѣти́лникъ и҆ трапе́за и҆ предложе́нїе хлѣ́бѡвъ, ꙗ҆́же глаго́летсѧ ст҃а̑ѧ. 3 По вторѣ́й же завѣ́сѣ ски́нїѧ глаго́лемаѧ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, 4 зла́тꙋ и҆мꙋ́щи кади́лницꙋ и҆ ковче́гъ завѣ́та ѡ҆кова́нъ всю́дꙋ зла́томъ,
9: 4
И҆схо́д. 16: 33
въ не́мже ста́мна злата̀ и҆мꙋ́щаѧ ма́ннꙋ,
9: 4
Чи́сл. 17: 10
3 Ца́рств. 8: 9
и҆ же́злъ а҆арѡ́новъ прозѧ́бшїй,
9: 4
Второзак. 10: 1
2 Паралїпом. 5: 10
и҆ скрижа̑ли завѣ́та: 5 превы́шше же є҆гѡ̀
9: 5
И҆схо́д. 25: 18
херꙋві́ми сла́вы, ѡ҆сѣнѧ́ющїи ѻ҆лта́рь9: 5 ѡ҆чисти́лище: ѡ҆ ни́хже не лѣ́ть нн҃ѣ глаго́лати подро́бнꙋ. 6 Си̑мъ же та́кѡ оу҆стро́єнымъ, въ пе́рвꙋю оу҆́бѡ ски́нїю вы́нꙋ вхожда́хꙋ свѧще́нницы, слꙋ̑жбы соверша́юще: 7 во вторꙋ́ю же
9: 7
И҆схо́д. 30: 10
Леѵі́т. 16: 2
є҆ди́ною въ лѣ́то є҆ди́нъ а҆рхїере́й, не без̾ кро́ве, ю҆́же прино́ситъ за себѐ и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́жествїихъ.

(Заⷱ҇ тк҃а.)

8 Сїѐ ꙗ҆влѧ́ющꙋ дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ, ꙗ҆́кѡ не оу҆̀ ꙗ҆ви́сѧ ст҃ы́хъ пꙋ́ть, є҆щѐ пе́рвѣй ски́нїи и҆мꙋ́щей стоѧ́нїе. 9 Ꙗ҆́же при́тча во вре́мѧ настоѧ́щее оу҆тверди́сѧ, въ не́же да́рове и҆ жє́ртвы прино́сѧтсѧ,

9: 9
Е҆вр. 7: 19
10: 1
не могꙋ́щыѧ по со́вѣсти соверши́ти слꙋжа́щаго, 10 то́чїю
9: 10
Леѵі́т. 11: 2
въ бра́шнахъ и҆ питїѧ́хъ, и҆ разли́чныхъ
9: 10
Чи́сл. 19: 7
ѡ҆мове́нїихъ, и҆ ѡ҆правда́нїихъ пло́ти,
9: 10
Ри́млѧн. 14: 17
да́же до вре́мене и҆справле́нїѧ належа̑щаѧ. 11 (Заⷱ҇.) Хрⷭ҇то́съ же прише́дъ а҆рхїере́й
9: 11
Е҆вр. 10: 1
грѧдꙋ́щихъ бла̑гъ, бо́лшею и҆ соверше́ннѣйшею ски́нїею, нерꙋкотворе́нною, си́рѣчь, не сеѧ̀ тва́ри, 12 ни кро́вїю ко́злею нижѐ те́лчею,
9: 12
Е҆вр. 10: 12
но свое́ю кро́вїю, вни́де є҆ди́ною во ст҃а̑ѧ, вѣ́чное и҆скꙋпле́нїе ѡ҆брѣты́й. 13
9: 13
Леѵі́т. 16: 14
Чи́сл. 19: 4
А҆́ще бо кро́вь ко́злѧѧ и҆ те́лчаѧ и҆ пе́пелъ ю҆́нчїй кропѧ́щїй ѡ҆сквернє́ныѧ ѡ҆свѧща́етъ къ пло́тстѣй чистотѣ̀: 14
9: 14
І҆ѡа́н. 17: 19
1 І҆ѡа́н. 1: 7
А҆пока́лѷѱ. 1: 5
кольмѝ па́че кро́вь хрⷭ҇то́ва, и҆́же дх҃омъ ст҃ы́мъ себѐ принесѐ непоро́чна бг҃ꙋ, ѡ҆чтⷭ҇итъ со́вѣсть на́шꙋ ѿ ме́ртвыхъ дѣ́лъ,
9: 14
Лꙋк. 1: 74
Ті́т. 2: 14
во є҆́же слꙋжи́ти на́мъ бг҃ꙋ жи́вꙋ и҆ и҆́стиннꙋ; 15 И҆ сегѡ̀ ра́ди но́вомꙋ завѣ́тꙋ хода́тай є҆́сть,
9: 15
Ри́млѧн. 5: 6
1 Петр. 3: 18
да сме́рти бы́вшей, во и҆скꙋпле́нїе престꙋпле́нїй бы́вшихъ въ пе́рвѣмъ завѣ́тѣ, ѡ҆бѣтова́нїе вѣ́чнагѡ наслѣ́дїѧ прїи́мꙋтъ зва́ннїи. 16 И҆дѣ́же бо завѣ́тъ, сме́рти нꙋ́жно є҆́сть вноси́тисѧ завѣща́ющагѡ, 17
9: 17
Гала́т. 3: 15
завѣ́тъ бо въ ме́ртвыхъ и҆звѣ́стенъ є҆́сть: поне́же ничесѡ́же мо́жетъ, є҆гда̀ жи́въ є҆́сть завѣщава́ѧй. 18 Тѣ́мже ни пе́рвый без̾ кро́ве ѡ҆бновле́нъ9: 18 оу҆твержде́нъ бы́сть. 19 Рече́ннѣй бо бы́вшей всѧ́цѣй за́повѣди по зако́нꙋ ѿ мѡѷсе́а всѣ́мъ лю́демъ,
9: 19
И҆схо́д. 12: 22
Леѵі́т. 16: 14
прїе́мь кро́вь ко́злюю и҆ те́лчꙋю, съ водо́ю и҆ во́лною червле́ною и҆ ѵ҆ссѡ́помъ, самы̑ѧ же ты̑ѧ кни̑ги и҆ всѧ̑ лю́ди покропѝ, 20 глаго́лѧ:
9: 20
И҆схо́д. 24: 8
сїѧ̀ кро́вь завѣ́та, є҆го́же завѣща̀ къ ва́мъ бг҃ъ. 21 И҆ ски́нїю же и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды слꙋжє́бныѧ кро́вїю та́кожде покропѝ. 22 И҆ ѿню́дъ кро́вїю всѧ̑9: 22 и҆ є҆два̀ не всѧ̑ кро́вїю ѡ҆чища́ютсѧ по зако́нꙋ, и҆ без̾ кровопроли́тїѧ не быва́етъ ѡ҆ставле́нїе. 23 Нꙋ́жда оу҆̀бо бѧ́ше ѡ҆бразѡ́мъ нбⷭ҇ныхъ си́ми ѡ҆чища́тисѧ: самѣ́мъ же нбⷭ҇нымъ лꙋ́чшими же́ртвами, па́че си́хъ.

(Заⷱ҇ тк҃в.)

24 Не въ рꙋкотворє́ннаѧ бо ст҃а̑ѧ вни́де хрⷭ҇то́съ, противоѡбра̑знаѧ и҆́стинныхъ, но въ са́мое нб҃о, нн҃ѣ да ꙗ҆ви́тсѧ лицꙋ̀ бж҃їю ѡ҆ на́съ, 25 нижѐ да мно́гажды прино́ситъ себѐ, ꙗ҆́коже первосвѧще́нникъ вхо́дитъ во ст҃а̑ѧ (ст҃ы́хъ) по всѧ̑ лѣ́та съ кро́вїю чꙋжде́ю: 26 поне́же подоба́ше бы є҆мꙋ̀ мно́жицею страда́ти ѿ сложе́нїѧ мі́ра: нн҃ѣ же є҆ди́ною въ кончи́нꙋ вѣкѡ́въ, во ѿмета́нїе грѣха̀, же́ртвою свое́ю ꙗ҆ви́сѧ. 27 И҆ ꙗ҆́коже лежи́тъ9: 27 ѡ҆предѣле́но є҆́сть человѣ́кѡмъ є҆ди́ною оу҆мре́ти,

9: 27
3 Є҆́здр. 14: 35
пото́мъ же сꙋ́дъ, 28
9: 28
1 Петр. 3: 18
Ри́млѧн. 5: 6
та́кѡ и҆ хрⷭ҇то́съ є҆ди́ною принесе́сѧ, во є҆́же вознестѝ мно́гихъ грѣхѝ, второ́е без̾ грѣха̀ ꙗ҆ви́тсѧ, ждꙋ́щымъ є҆гѡ̀ во спⷭ҇нїе.

10

ГЛАВА̀ і҃.

Зача́ло тк҃г.

101 Сѣ́нь бо и҆мы́й

10: 1
Колос. 2: 17
зако́нъ грѧдꙋ́щихъ бла̑гъ, (а҆) не са́мый ѡ҆́бразъ веще́й, на всѧ́кое лѣ́то тѣ́миже же́ртвами, и҆̀хже прино́сѧтъ вы́нꙋ, никогда́же мо́жетъ пристꙋпа́ющихъ соверши́ти. 2 Поне́же преста́ли бы бы́ти приноси̑мы, ни є҆ди́нꙋ ктомꙋ̀ и҆мꙋ́щымъ со́вѣсть ѡ҆ грѣсѣ́хъ слꙋжа́щымъ,
10: 2
Леѵі́т. 16: 34
є҆ди́ною ѡ҆чищє́ннымъ. 3 Но въ ни́хъ воспомина́нїе грѣхѡ́въ на ко́еждо лѣ́то быва́етъ, 4 невозмо́жно бо
10: 4
Е҆вр. 9: 12
Мїх. 6: 7
кро́ви ю҆́нчей и҆ ко́злей ѿпꙋща́ти грѣхѝ. 5 Тѣ́мже входѧ̀ въ мі́ръ, гл҃етъ:
10: 5
Ѱал. 39: 7
же́ртвы и҆ приноше́нїѧ не восхотѣ́лъ є҆сѝ, тѣ́ло же соверши́лъ мѝ є҆сѝ: 6
10: 6
1 Ца́рств. 15: 22
всесожже́нїй и҆10: 6 та́кожде ѡ҆ грѣсѣ̀ не бл҃говоли́лъ є҆сѝ. 7 Тогда̀ рѣ́хъ: сѐ, и҆дꙋ̀:
10: 7
І҆ѡа́н. 5: 46
Ѱал. 39: 8,9
въ глави́знѣ кни́жнѣй написа́сѧ ѡ҆ мнѣ̀, є҆́же сотвори́ти во́лю твою̀, бж҃е. 8 Вы́ше гл҃ѧ: ꙗ҆́кѡ же́ртвы и҆ приноше́нїѧ и҆ всесожже́нїй и҆10: 8 та́кожде ѡ҆ грѣсѣ́хъ не восхотѣ́лъ є҆сѝ, нижѐ бл҃говоли́лъ є҆сѝ: ꙗ҆̀же по зако́нꙋ прино́сѧтсѧ: 9 тогда̀ речѐ: сѐ, и҆дꙋ̀ сотвори́ти во́лю твою̀, бж҃е. Ѿе́млетъ пе́рвое, да второ́е поста́витъ. 10 Ѡ҆ не́йже во́ли ѡ҆сщ҃е́ни є҆смы̀
10: 10
Е҆вр. 9: 28
принесе́нїемъ тѣ́ла і҆н҃съ хрⷭ҇то́ва є҆ди́ною. 11
10: 11
Е҆вр. 9: 9
И҆ всѧ́къ оу҆́бѡ свѧще́нникъ стои́тъ на всѧ́къ де́нь слꙋжѧ̀ и҆ ты̑ѧжде мно́жицею приносѧ̀ жє́ртвы, ꙗ҆̀же никогда́же мо́гꙋтъ ѿѧ́ти грѣхѡ́въ. 12 Ѻ҆́нъ же
10: 12
Е҆вр. 1: 3
є҆ди́нꙋ ѡ҆ грѣсѣ́хъ прине́съ же́ртвꙋ, всегда̀ сѣди́тъ ѡ҆ деснꙋ́ю бг҃а, 13 про́чее ѡ҆жида́ѧ,
10: 13
1 Корі́нѳ. 15: 25
Е҆вр. 1: 13
Ѱал. 109: 1
до́ндеже положа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀ подно́жїе но́гъ є҆гѡ̀: 14 є҆ди́нѣмъ бо приноше́нїемъ соверши́лъ є҆́сть во вѣ́ки ѡ҆сщ҃а́емыхъ. 15 Свидѣ́телствꙋетъ же на́мъ и҆ дх҃ъ ст҃ы́й, по рѣче́нномꙋ бо пре́жде: 16
10: 16
Е҆вр. 8: 8
Ри́млѧн. 11: 27
І҆ерем. 31: 33
се́й завѣ́тъ, є҆го́же завѣща́ю къ ни̑мъ по дне́хъ ѻ҆́нѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, даѧ̀ зако́ны моѧ̑ на сердца̀ и҆́хъ, и҆ въ помышле́нїихъ и҆́хъ напишꙋ̀ и҆̀хъ: 17 (та́же гл҃етъ гдⷭ҇ь:) и҆ грѣхѡ́въ и҆́хъ и҆ беззако́нїй и҆́хъ не и҆́мамъ помѧнꙋ́ти ктомꙋ̀. 18 А҆ и҆дѣ́же ѿпꙋще́нїе си́хъ, ктомꙋ̀ нѣ́сть приноше́нїѧ ѡ҆ грѣсѣ́хъ.

(Заⷱ҇ тк҃д.)

19 И҆мꙋ́ще оу҆̀бо дерзнове́нїе, бра́тїе,

10: 19
І҆ѡа́н. 10: 9
14: 6
входи́ти во ст҃а̑ѧ кро́вїю і҆н҃съ хрⷭ҇то́вою, пꙋте́мъ но́вымъ и҆ живы́мъ, 20 є҆го́же ѡ҆бнови́лъ є҆́сть на́мъ
10: 20
Матѳ. 27: 51
завѣ́сою, си́рѣчь пл҃тїю свое́ю, 21 и҆ і҆ере́а вели́ка
10: 21
1 Тїмоѳ. 3: 15
над̾ до́момъ бж҃їимъ, 22 да пристꙋпа́емъ со и҆́стиннымъ се́рдцемъ во и҆звѣще́нїи вѣ́ры,
10: 22
І҆езек. 36: 25
ѡ҆кропле́ни сердцы̀ ѿ со́вѣсти лꙋка́выѧ
10: 22
Леѵі́т. 16: 4
Е҆фес. 5: 26
2 Корі́нѳ. 7: 1
и҆ и҆змове́ни тѣлесы̀ водо́ю чи́стою: 23 да держи́мъ и҆сповѣ́данїе оу҆пова́нїѧ неꙋкло́нное, вѣ́ренъ бо є҆́сть ѡ҆бѣща́вый: 24 и҆ да разꙋмѣева́емъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га въ поѡщре́нїи любвѐ и҆ до́брыхъ дѣ́лъ, 25 не ѡ҆ставлѧ́юще собра́нїѧ своегѡ̀, ꙗ҆́коже є҆́сть нѣ́кимъ ѡ҆бы́чай, но (дрꙋ́гъ дрꙋ́га) подвиза́юще, и҆ толи́кѡ па́че,
10: 25
2 Петр. 3: 8
є҆ли́кѡ ви́дите приближа́ющїйсѧ де́нь (сꙋ́дный). 26 Во́лею бо согрѣша́ющымъ на́мъ по прїѧ́тїи ра́зꙋма и҆́стины,
10: 26
Е҆вр. 6: 4
ктомꙋ̀ ѡ҆ грѣсѣ́хъ не ѡ҆брѣта́етсѧ же́ртва, 27 стра́шно же нѣ́кое ча́ѧнїе сꙋда̀ и҆ ѻ҆гнѧ̀ ре́вность,
10: 27
Софо́н. 1: 18
поѧ́сти хотѧ́щагѡ сопроти̑вныѧ. 28 Ѿве́рглсѧ кто̀ зако́на мѡѷсе́ова, без̾ милосе́рдїѧ
10: 28
Матѳ. 18: 16
І҆ѡа́н. 8: 17
2 Корі́нѳ. 13: 1
Второзак. 17: 6
19: 15
при двои́хъ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телехъ оу҆мира́етъ: 29 коли́кѡ мнитѐ го́ршїѧ сподо́битсѧ мꙋ́ки, и҆́же сн҃а бж҃їѧ попра́вый, и҆ кро́вь завѣ́тнꙋю скве́рнꙋ возмни́въ, є҆́юже ѡ҆ст҃и́сѧ, и҆ дх҃а блгⷣти оу҆кори́вый; 30 Вѣ́мы бо ре́кшаго:
10: 30
Ри́млѧн. 12: 19
Второзак. 32: 35,36
мнѣ̀ ѿмще́нїе, а҆́зъ возда́мъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. И҆ па́ки: ꙗ҆́кѡ сꙋ́дитъ гдⷭ҇ь лю́демъ свои̑мъ. 31
10: 31
Лꙋк. 12: 5
Стра́шно (є҆́сть) є҆́же впа́сти въ рꙋ́цѣ бг҃а жива́гѡ.

(Заⷱ҇ тк҃є.)

32 Воспомина́йте же пє́рвыѧ дни̑ ва́шѧ, въ ни́хже просвѣти́вшесѧ, мнѡ́гїѧ стра̑сти претерпѣ́сте10: 32 мно́гъ по́двигъ под̾ѧ́сте страда́нїй, 33 ѻ҆́во оу҆́бѡ, поноше́ньми и҆ скорбьмѝ позо́ръ бы́вше, ѻ҆́во же, ѡ҆́бщницы бы́вше живꙋ́щымъ та́кѡ: 34 и҆́бо

10: 34
Дѣѧ̑н. 21: 11
оу҆́замъ мои̑мъ спострада́сте и҆ разграбле́нїе и҆мѣ́нїй ва́шихъ съ ра́достїю прїѧ́сте, вѣ́дѧще и҆мѣ́ти себѣ̀ и҆мѣ́нїе на нб҃сѣ́хъ пребыва́ющее и҆ лꙋ́чшее.

(Заⷱ҇ тк҃ѕ.)

35 Не ѿлага́йте оу҆̀бо дерзнове́нїѧ ва́шегѡ,

10: 35
Матѳ. 5: 12
є҆́же и҆́мать мздовоздаѧ́нїе вели́ко. 36 Терпѣ́нїѧ бо и҆́мате потре́бꙋ, да во́лю бж҃їю сотво́рше, прїи́мете ѡ҆бѣтова́нїе: 37
10: 37
А҆ввак. 2: 3
є҆ще́ бо ма́ло є҆ли́кѡ є҆ли́кѡ, грѧды́й прїи́детъ и҆ не оу҆косни́тъ. 38
10: 38
Ри́млѧн. 1: 17
Гала́т. 3: 11
А҆ввак. 2: 4
А҆ првⷣный ѿ вѣ́ры жи́въ бꙋ́детъ: и҆ а҆́ще ѡ҆бине́тсѧ, не бл҃говоли́тъ дш҃а̀ моѧ̀ ѡ҆ не́мъ. 39 Мы́ же (бра́тїе) нѣ́смы ѡ҆бинове́нїѧ въ поги́бель, но вѣ́ры въ снабдѣ́нїе дꙋшѝ.