Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Сегѡ̀ ра́ди подоба́етъ на́мъ ли́шше внима́ти слы̑шаннымъ, да не когда̀ ѿпаде́мъ.

(Заⷱ҇ т҃є.)

2 А҆́ще бо

2: 2
Дѣѧ̑н. 7: 38,53
Гала́т. 3: 19
Е҆вр. 10: 28
И҆схо́д. 20: 1
глаго́ланное а҆́гг҃лы сло́во бы́сть и҆звѣ́стно, и҆ всѧ́ко престꙋпле́нїе и҆ ѡ҆слꙋша́нїе првⷣное прїѧ́тъ мздовоздаѧ́нїе: 3 ка́кѡ мы̀ оу҆бѣжи́мъ, ѡ҆ толи́цѣмъ неради́вше спⷭ҇нїи, є҆́же
2: 3
Матѳ. 4: 17
зача́ло прїе́мь глаго́латисѧ ѿ гдⷭ҇а,
2: 3
Лꙋк. 1: 2
слы́шавшими въ на́съ и҆звѣсти́сѧ, 4
2: 4
Ма́рк. 16: 20
сосвидѣ́телствꙋющꙋ бг҃ꙋ зна́меньми же и҆ чꙋдесы̀, и҆ разли́чными си́лами, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ раздѣле́ньми, по свое́й є҆мꙋ̀ во́ли; 5
2: 5
Матѳ. 28: 18
Не а҆́гг҃лѡмъ бо покорѝ бг҃ъ вселе́ннꙋю грѧдꙋ́щꙋю, ѡ҆ не́йже глаго́лемъ: 6 засвидѣ́телствова же нѣ́гдѣ нѣ́кто, глаго́лѧ:
2: 6
Ѱал. 8: 5
143: 3
что̀ є҆́сть человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ по́мниши є҆го̀; и҆лѝ сы́нъ человѣ́ческїй, ꙗ҆́кѡ посѣща́еши и҆̀; 7
2: 7
Матѳ. 27: 46
оу҆ма́лилъ є҆сѝ є҆го̀ ма́лымъ нѣ́чимъ ѿ а҆́гг҃лъ: сла́вою и҆ чтⷭ҇їю вѣнча́лъ є҆сѝ є҆го̀ и҆ поста́вилъ є҆сѝ є҆го̀ над̾ дѣ́лы рꙋкꙋ̀ твоє́ю, 8
2: 8
Матѳ. 28: 18
1 Корі́нѳ. 15: 27
всѧ̑ покори́лъ є҆сѝ под̾ но́зѣ є҆гѡ̀. Внегда́ же покори́ти є҆мꙋ̀ всѧ́чєскаѧ, ничто́же ѡ҆ста́ви є҆мꙋ̀ непокоре́но. Нн҃ѣ же не оу҆̀ ви́димъ є҆мꙋ̀ всѧ́чєскаѧ покорє́на: 9
2: 9
Фїлїппис. 2: 7,11
А҆пока́лѷѱ. 5: 9
а҆ оу҆ма́ленаго ма́лымъ чи́мъ ѿ а҆́гг҃лъ ви́димъ і҆н҃са, за прїѧ́тїе сме́рти сла́вою и҆ чтⷭ҇їю вѣнча́нна, ꙗ҆́кѡ
2: 9
І҆ѡа́н. 3: 16
да блгⷣтїю бж҃їею за всѣ́хъ вкꙋ́ситъ сме́рти. 10 Подоба́ше бо є҆мꙋ̀,
2: 10
При́тч. 16: 4
є҆гѡ́же ра́ди всѧ́чєскаѧ
2: 10
І҆ѡа́н. 1: 3
и҆ и҆́мже всѧ́чєскаѧ, приве́дшꙋ мнѡ́ги сы́ны въ сла́вꙋ, нача́лника спⷭ҇нїѧ и҆́хъ
2: 10
Лꙋк. 24: 26
страда́ньми соверши́ти.

(Заⷱ҇ т҃ѕ.)

11 И҆ ст҃ѧ́й бо и҆ ѡ҆сщ҃а́емїи, ѿ є҆ди́нагѡ всѝ:

2: 11
Матѳ. 28: 10
І҆ѡа́н. 20: 17
є҆ѧ́же ра́ди вины̀ не стыди́тсѧ бра́тїю нарица́ти и҆̀хъ, гл҃ѧ: 12
2: 12
Ѱал. 21: 23
возвѣщꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ бра́тїи мое́й, посредѣ̀ це́ркве воспою́ тѧ. 13 И҆ па́ки:
2: 13
2 Ца́рств. 22: 3
а҆́зъ бꙋ́дꙋ надѣ́ѧсѧ на́нь. И҆ па́ки:
2: 13
И҆са́їа. 8: 18
сѐ, а҆́зъ и҆ дѣ́ти, ꙗ҆̀же мѝ да́лъ є҆́сть бг҃ъ. 14 Поне́же оу҆̀бо дѣ́ти приѡбщи́шасѧ пло́ти и҆ кро́ви, и҆ то́й прїи́скреннѣ
2: 14
І҆ѡа́н. 1: 14
Ри́млѧн. 8: 3
приѡбщи́сѧ тѣ́хже, да см҃ртїю оу҆праздни́тъ
2: 14
1 Корі́нѳ. 15: 54
2 Тїмоѳ. 1: 10
и҆мꙋ́щаго держа́вꙋ сме́рти, си́рѣчь дїа́вола, 15 и҆ и҆зба́витъ си́хъ, є҆ли́цы
2: 15
Лꙋк. 1: 74
Ри́млѧн. 8: 15
стра́хомъ сме́рти чрез̾ всѐ житїѐ пови́нни бѣ́ша рабо́тѣ. 16 Не ѿ а҆́гг҃лъ бо когда̀2: 16 вои́стиннꙋ прїе́млетъ, но ѿ сѣ́мене а҆враа́мова прїе́млетъ: 17
2: 17
Е҆вр. 5: 2
Фїлїппис. 2: 7
ѿню́дꙋже до́лженъ бѣ̀ по всемꙋ̀ подо́битисѧ бра́тїи, да млⷭ҇тивъ бꙋ́детъ и҆ вѣ́ренъ первосщ҃е́нникъ въ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ, во є҆́же ѡ҆чтⷭ҇ити грѣхѝ людскі̑ѧ. 18 Въ не́мже бо
2: 18
Е҆вр. 4: 15
пострада̀, са́мъ и҆скꙋше́нъ бы́въ, мо́жетъ и҆ и҆скꙋша́ємымъ помощѝ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло т҃з.

31 Тѣ́мже,

3: 1
Е҆вр. 2: 11
бра́тїе ст҃а̑ѧ, зва́нїѧ нбⷭ҇нагѡ прича̑стницы, разꙋмѣ́йте посла́нника и҆ ст҃и́телѧ и҆сповѣ́данїѧ на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 2
3: 2
Е҆вр. 2: 17
Чи́сл. 12: 7
вѣ́рна сꙋ́ща сотво́ршемꙋ є҆го̀, ꙗ҆́коже и҆ мѡѷсе́й во все́мъ домꙋ̀ є҆гѡ̀. 3
3: 3
А҆гг. 2: 10
Заха́р. 6: 13
Мно́жайшей бо сла́вѣ се́й па́че мѡѷсе́а сподо́бисѧ, є҆ли́кѡ мно́жайшꙋю че́сть и҆́мать па́че до́мꙋ сотвори́вый є҆го̀: 4 всѧ́къ бо до́мъ созида́етсѧ ѿ нѣ́коегѡ: а҆ сотвори́вый всѧ́чєскаѧ бг҃ъ.

(Заⷱ҇ т҃и.)

5 И҆ мѡѷсе́й оу҆́бѡ вѣ́ренъ бѣ̀ во все́мъ домꙋ̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже слꙋга̀, во свидѣ́телство глаго́латисѧ и҆мѣ́вшымъ: 6 хрⷭ҇то́съ же ꙗ҆́коже сн҃ъ въ домꙋ̀ свое́мъ:

3: 6
Ѱал. 2: 6
1 Корі́нѳ. 3: 16
Е҆фес. 5: 23
Колос. 1: 23
1 Тїмоѳ. 3: 15
є҆гѡ́же до́мъ мы̀ є҆смы̀, а҆́ще дерзнове́нїе и҆ похвалꙋ̀ оу҆пова́нїѧ да́же до конца̀ и҆звѣ́стно оу҆держи́мъ. 7 Тѣ́мже, ꙗ҆́коже гл҃етъ
3: 7
Ѱал. 94: 7
дх҃ъ ст҃ы́й, дне́сь, а҆́ще гла́съ є҆гѡ̀ оу҆слы́шите, 8 не ѡ҆жесточи́те серде́цъ ва́шихъ,
3: 8
И҆схо́д. 17: 2
Ѱал. 77: 19
ꙗ҆́коже въ прогнѣ́ванїи, во днѝ и҆скꙋше́нїѧ въ пꙋсты́ни, 9 и҆дѣ́же и҆скꙋси́ша мѧ̀ ѻ҆тцы̀ ва́ши, и҆скꙋси́ша мѧ̀ и҆ ви́дѣша дѣла̀ моѧ̑ четы́редесѧть лѣ́тъ. 10 Сегѡ̀ ра́ди негодова́хъ ро́да тогѡ̀ и҆ рѣ́хъ: прⷭ҇нѡ заблꙋжда́ютъ се́рдцемъ, ті́и же не позна́ша пꙋті́й мои́хъ: 11
3: 11
Е҆вр. 4: 11
Чи́сл. 14: 23
Ѱал. 94: 11
ꙗ҆́кѡ клѧ́хсѧ во гнѣ́вѣ мое́мъ, а҆́ще вни́дꙋтъ въ поко́й мо́й.

(Заⷱ҇ т҃ѳ.)

12 Блюди́те, бра́тїе, да не когда̀ бꙋ́детъ въ нѣ́коемъ ѿ ва́съ се́рдце лꙋка́во, (и҆спо́лнено) невѣ́рїѧ, во є҆́же ѿстꙋпи́ти ѿ бг҃а жи́ва. 13

3: 13
1 Солꙋ́н. 5: 11
Но оу҆тѣша́йте себѐ на всѧ́къ де́нь до́ндеже дне́сь нарица́етсѧ, да не ѡ҆жесточи́тсѧ нѣ́кто ѿ ва́съ ле́стїю грѣхо́вною: 14
3: 14
2 Петр. 1: 4
Ри́млѧн. 8: 17
Е҆фес. 5: 30
прича̑стницы бо бы́хомъ хрⷭ҇тꙋ̀, а҆́ще то́чїю нача́токъ соста́ва да́же до конца̀ и҆звѣ́стенъ оу҆держи́мъ: 15 внегда̀ гл҃етъ:
3: 15
Е҆вр. 4: 7
дне́сь, а҆́ще гла́съ є҆гѡ̀ оу҆слы́шите, не ѡ҆жесточи́те серде́цъ ва́шихъ, ꙗ҆́коже въ прогнѣ́ванїи. 16
3: 16
Чи́сл. 14: 4,22
Нѣ́цыи бо слы́шавше прогнѣ́ваша, но не всѝ и҆зше́дшїи и҆з̾ є҆гѵ́пта съ мѡѷсе́омъ. 17 Ко́ихъ же негодова̀ четы́редесѧть лѣ́тъ; Не согрѣши́вшихъ ли, и҆́хже кѡ́сти падо́ша въ пꙋсты́ни; 18 Котѡ́рымъ же клѧ́лсѧ не вни́ти въ поко́ище є҆гѡ̀; Ꙗ҆́вѣ, ꙗ҆́кѡ проти́вльшымсѧ. 19 И҆ ви́димъ, ꙗ҆́кѡ не возмого́ша вни́ти за невѣ́рствїе.

4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло т҃і.

41 Да оу҆бои́мсѧ оу҆̀бо, да не когда̀ ѡ҆ста́вленꙋ ѡ҆бѣтова́нїю вни́ти въ поко́й є҆гѡ̀, ꙗ҆ви́тсѧ кто̀ ѿ ва́съ лиши́всѧ. 2

4: 2
1 Петр. 1: 12
И҆́бо на́мъ благовѣствова́но є҆́сть, ꙗ҆́коже и҆ ѡ҆́нѣмъ: но не по́льзова ѻ҆́нѣхъ сло́во слꙋ́ха, не растворе́нное вѣ́рою слы́шавшихъ. 3 Вхо́димъ бо въ поко́й вѣ́ровавшїи, ꙗ҆́коже речѐ:
4: 3
Е҆вр. 3: 11
ꙗ҆́кѡ клѧ́хсѧ во гнѣ́вѣ мое́мъ, а҆́ще вни́дꙋтъ въ поко́й мо́й: а҆́ще и҆ дѣлѡ́мъ ѿ сложе́нїѧ мі́ра бы́вшымъ. 4 Рече́ бо нѣ́гдѣ ѡ҆ седмѣ́мъ си́це:
4: 4
Быт. 2: 2
И҆схо́д. 20: 11
и҆ почѝ бг҃ъ въ де́нь седмы́й ѿ всѣ́хъ дѣ́лъ свои́хъ. 5
4: 5
Ѱал. 94: 11
И҆ въ се́мъ па́ки: а҆́ще вни́дꙋтъ въ поко́й мо́й. 6 Поне́же оу҆̀бо лише́ни нѣ́цыи4: 6 ѡ҆стае́тсѧ нѣ́кїимъ вни́ти въ него̀, и҆ и҆̀мже пре́жде благовѣствова́но бѣ̀, не внидо́ша за непослꙋша́нїе: 7 па́ки нѣ́кїй оу҆ставлѧ́етъ
4: 7
Е҆вр. 3: 7
де́нь, дне́сь, въ дв҃дѣ гл҃ѧ, по толи́цѣхъ лѣ́тѣхъ, ꙗ҆́коже пре́жде глаго́ласѧ: дне́сь, а҆́ще гла́съ є҆гѡ̀ оу҆слы́шите, не ѡ҆жесточи́те серде́цъ ва́шихъ. 8 А҆́ще бо бы ѻ҆́нѣхъ і҆н҃съ оу҆поко́илъ, не бы̀ ѡ҆ и҆нѣ́мъ днѝ глаго́лалъ по си́хъ. 9
4: 9
А҆пока́лѷѱ. 7: 14 и҆ да́л. 14: 13.
Оу҆̀бо ѡ҆ста́влено є҆́сть (и҆ є҆щѐ) сꙋббѡ́тство лю́демъ бж҃їимъ: 10 вше́дый бо въ поко́й є҆гѡ̀, и҆ то́й почѝ ѿ дѣ́лъ свои́хъ, ꙗ҆́коже ѿ свои́хъ бг҃ъ. 11 Потщи́мсѧ оу҆̀бо вни́ти во ѻ҆́ный поко́й, да не кто̀ въ тꙋ́ же при́тчꙋ противле́нїѧ впаде́тъ. 12
4: 12
1 Петр. 1: 23
2 Корі́нѳ. 10: 4
Е҆фес. 6: 17
А҆пока́лѷѱ. 1: 16
И҆са́їа. 49: 2
Жи́во бо сло́во бж҃їе и҆ дѣ́йственно, и҆ ѻ҆стрѣ́йше па́че всѧ́кагѡ меча̀ ѻ҆бою́дꙋ ѻ҆стра̀, и҆ проходѧ́щее да́же до раздѣле́нїѧ дꙋши́ же и҆ дꙋ́ха, членѡ́въ же и҆ мозгѡ́въ, и҆ сꙋди́телно помышле́нїємъ и҆ мы́слемъ сердє́чнымъ. 13
4: 13
Ѱал. 32: 15
І҆ерем. 23: 24
И҆ нѣ́сть тва́рь неѧвле́на пред̾ ни́мъ, всѧ̑ же нага̑ и҆ ѡ҆б̾ѧвлє́на пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀, къ немꙋ́же на́мъ сло́во.

(Заⷱ҇ та҃і.)

14

4: 14
Е҆вр. 6: 20
И҆мꙋ́ще оу҆̀бо а҆рхїере́а вели́ка, проше́дшаго нб҃са̀, і҆н҃са сн҃а бж҃їѧ, да держи́мсѧ и҆сповѣ́данїѧ. 15
4: 15
Е҆вр. 2: 17
Не и҆́мамы бо а҆рхїере́а не могꙋ́ща спострада́ти не́мощемъ на́шымъ,
4: 15
И҆са́їа. 53: 3
но и҆скꙋше́на по всѧ́чєскимъ по подо́бїю, ра́звѣ грѣха̀. 16 Да пристꙋпа́емъ оу҆̀бо
4: 16
Ри́млѧн. 3: 25
Е҆фес. 3: 2
съ дерзнове́нїемъ къ прⷭ҇то́лꙋ блгⷣти, да прїи́мемъ млⷭ҇ть и҆ блгⷣть ѡ҆брѧ́щемъ во бл҃говре́меннꙋ по́мощь.