Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 Братолю́бїе да пребыва́етъ: 2

13: 2
Ри́млѧн. 12: 13
страннолю́бїѧ не забыва́йте, тѣ́мъ бо не вѣ́дѧще нѣ́цыи
13: 2
Матѳ. 25: 35
Быт. 18: 3
19: 2
страннопрїѧ́ша а҆́гг҃лы. 3 Помина́йте ю҆́зники, а҆́ки съ ни́ми свѧ́зани: ѡ҆ѕлоблѧ́ємыѧ, а҆́ки и҆ са́ми сꙋ́ще въ тѣ́лѣ. 4 Честна̀ жени́тва во всѣ́хъ и҆ ло́же нескве́рно:
13: 4
1 Корі́нѳ. 6: 15
блꙋдникѡ́мъ же и҆ прелюбодѣ́ємъ сꙋ́дитъ бг҃ъ. 5 Не сребролю́бцы нра́вомъ,
13: 5
Матѳ. 6: 34
дово́лни сꙋ́щими. То́й бо речѐ:
13: 5
Быт. 28: 15
І҆ис. Наѵ. 1: 5
не и҆́мамъ тебѐ ѡ҆ста́вити, нижѐ и҆́мамъ ѿ тебє̀ ѿстꙋпи́ти: 6 ꙗ҆́кѡ дерза́ющымъ на́мъ глаго́лати:
13: 6
Ѱал. 117: 6
гдⷭ҇ь мнѣ̀ помо́щникъ, и҆ не оу҆бою́сѧ: что̀ сотвори́тъ мнѣ̀ человѣ́къ;

(Заⷱ҇ тл҃д.)

7

13: 7
1 Солꙋ́н. 5: 12
Помина́йте наста́вники ва́шѧ, и҆̀же глаго́лаша ва́мъ сло́во бж҃їе: и҆́хже взира́юще на сконча́нїе жи́телства, подража́йте вѣ́рѣ (и҆́хъ). 8
13: 8
1 Корі́нѳ. 3: 11
А҆пока́лѷѱ. 1: 4
І҆н҃съ хрⷭ҇то́съ вчера̀ и҆ дне́сь то́йже, и҆ во вѣ́ки. 9
13: 9
Е҆фес. 4: 14
Въ наꙋчє́нїѧ стра̑нна и҆ разли̑чна не прилага́йтесѧ:
13: 9
І҆ѡа́н. 6: 27
добро́ бо блгⷣтїю оу҆твержда́ти сердца̀, (а҆) не бра́шны, ѿ ни́хже не прїѧ́ша по́льзы ходи́вшїи въ ни́хъ. 10
13: 10
1 Корі́нѳ. 9: 13
И҆́мамы (же) ѻ҆лта́рь, ѿ негѡ́же не и҆́мꙋтъ вла́сти ꙗ҆́сти слꙋжа́щїи сѣ́ни. 11
13: 11
Леѵі́т. 16: 27
И҆́хже бо кро́вь живо́тныхъ вно́ситсѧ во ст҃а̑ѧ за грѣхѝ первосвѧще́нникомъ, си́хъ тѣлеса̀ сжига́ютсѧ внѣ̀ ста́на: 12 тѣ́мже і҆н҃съ,
13: 12
А҆пока́лѷѱ. 1: 5
да ѡ҆ст҃и́тъ лю́ди свое́ю кро́вїю,
13: 12
Матѳ. 21: 39
27: 33
внѣ̀ вра́тъ пострада́ти и҆зво́лилъ. 13 Тѣ́мже оу҆̀бо
13: 13
Е҆вр. 11: 26
12: 2
1 Петр. 4: 14
да и҆схо́димъ къ немꙋ̀ внѣ̀ ста́на, поноше́нїе є҆гѡ̀ носѧ́ще: 14 не и҆́мамы бо здѣ̀ пребыва́ющагѡ гра́да,
13: 14
Е҆вр. 12: 22
Фїлїппис. 3: 20
но грѧдꙋ́щагѡ взыскꙋ́емъ. 15 Тѣ́мъ оу҆̀бо прино́симъ
13: 15
Ѱал. 49: 14
50: 19
Ѡ҆сі́а. 14: 3
же́ртвꙋ хвале́нїѧ вы́нꙋ бг҃ꙋ, си́рѣчь пло́дъ оу҆сте́нъ и҆сповѣ́дающихсѧ и҆́мени є҆гѡ̀. 16 Бл҃готворе́нїѧ же и҆ ѻ҆бще́нїѧ не забыва́йте:
13: 16
2 Корі́нѳ. 9: 12
Фїлїппис. 4: 18
таковы́ми бо же́ртвами бл҃гоꙋгожда́етсѧ бг҃ъ.

(Заⷱ҇ тл҃є.)

17 Повинꙋ́йтесѧ наста́вникѡмъ ва́шымъ и҆ покарѧ́йтесѧ: ті́и бо

13: 17
Матѳ. 25: 13
Дѣѧ̑н. 20: 31
1 Корі́нѳ. 4: 1
І҆езек. 33: 7
бдѧ́тъ ѡ҆ дꙋша́хъ ва́шихъ, ꙗ҆́кѡ сло́во возда́ти хотѧ́ще: да съ ра́достїю сїѐ творѧ́тъ, а҆ не воздыха́юще, нѣ́сть бо поле́зно ва́мъ сїѐ. 18
13: 18
Ри́млѧн. 15: 30
Моли́тесѧ ѡ҆ на́съ: оу҆пова́емъ бо, ꙗ҆́кѡ
13: 18
Дѣѧ̑н. 23: 1
добрꙋ̀ со́вѣсть и҆́мамы, во всѣ́хъ до́брѣ хотѧ́ще жи́ти. 19 Ли́шше же молю̀, сїѐ твори́те, да вско́рѣ оу҆стро́юсѧ ва́мъ13: 19 возвращꙋ́сѧ къ ва́мъ. 20 Бг҃ъ же ми́ра,
13: 20
Дѣѧ̑н. 2: 24
1 Солꙋ́н. 1: 10
возведы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ
13: 20
І҆ѡа́н. 10: 11
И҆са́їа. 40: 11
Заха́р. 9: 16
па́стырѧ ѻ҆вца́мъ вели́каго кро́вїю завѣ́та вѣ́чнагѡ, гдⷭ҇а на́шего і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 21
13: 21
1 Петр. 5: 10
2 Корі́нѳ. 3: 5
1 Солꙋ́н. 5: 23
да соверши́тъ вы̀ во всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ бл҃зѣ, сотвори́ти во́лю є҆гѡ̀, творѧ̀ въ ва́съ бл҃гоꙋго́дное пред̾ ни́мъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ: є҆мꙋ́же сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь. 22 Молю́ же вы̀, бра́тїе, прїими́те сло́во оу҆тѣше́нїѧ: и҆́бо вма́лѣ написа́въ посла́хъ ва́мъ. 23 Зна́йте бра́та на́шего ѿпꙋще́на тїмоѳе́а, съ ни́мже, а҆́ще скорѣ́е прїи́детъ, оу҆зрю̀ ва́съ. 24 Цѣлꙋ́йте всѧ̑ наста́вники ва́шѧ и҆ всѧ̑ ст҃ы̑ѧ. Цѣлꙋ́ютъ вы̀ и҆̀же ѿ і҆талі́и сꙋ́щїи. 25 Блгⷣть со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.