Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

Зача́ло тк҃г.

101 Сѣ́нь бо и҆мы́й

10: 1
Колос. 2: 17
зако́нъ грѧдꙋ́щихъ бла̑гъ, (а҆) не са́мый ѡ҆́бразъ веще́й, на всѧ́кое лѣ́то тѣ́миже же́ртвами, и҆̀хже прино́сѧтъ вы́нꙋ, никогда́же мо́жетъ пристꙋпа́ющихъ соверши́ти. 2 Поне́же преста́ли бы бы́ти приноси̑мы, ни є҆ди́нꙋ ктомꙋ̀ и҆мꙋ́щымъ со́вѣсть ѡ҆ грѣсѣ́хъ слꙋжа́щымъ,
10: 2
Леѵі́т. 16: 34
є҆ди́ною ѡ҆чищє́ннымъ. 3 Но въ ни́хъ воспомина́нїе грѣхѡ́въ на ко́еждо лѣ́то быва́етъ, 4 невозмо́жно бо
10: 4
Е҆вр. 9: 12
Мїх. 6: 7
кро́ви ю҆́нчей и҆ ко́злей ѿпꙋща́ти грѣхѝ. 5 Тѣ́мже входѧ̀ въ мі́ръ, гл҃етъ:
10: 5
Ѱал. 39: 7
же́ртвы и҆ приноше́нїѧ не восхотѣ́лъ є҆сѝ, тѣ́ло же соверши́лъ мѝ є҆сѝ: 6
10: 6
1 Ца́рств. 15: 22
всесожже́нїй и҆10: 6 та́кожде ѡ҆ грѣсѣ̀ не бл҃говоли́лъ є҆сѝ. 7 Тогда̀ рѣ́хъ: сѐ, и҆дꙋ̀:
10: 7
І҆ѡа́н. 5: 46
Ѱал. 39: 8,9
въ глави́знѣ кни́жнѣй написа́сѧ ѡ҆ мнѣ̀, є҆́же сотвори́ти во́лю твою̀, бж҃е. 8 Вы́ше гл҃ѧ: ꙗ҆́кѡ же́ртвы и҆ приноше́нїѧ и҆ всесожже́нїй и҆10: 8 та́кожде ѡ҆ грѣсѣ́хъ не восхотѣ́лъ є҆сѝ, нижѐ бл҃говоли́лъ є҆сѝ: ꙗ҆̀же по зако́нꙋ прино́сѧтсѧ: 9 тогда̀ речѐ: сѐ, и҆дꙋ̀ сотвори́ти во́лю твою̀, бж҃е. Ѿе́млетъ пе́рвое, да второ́е поста́витъ. 10 Ѡ҆ не́йже во́ли ѡ҆сщ҃е́ни є҆смы̀
10: 10
Е҆вр. 9: 28
принесе́нїемъ тѣ́ла і҆н҃съ хрⷭ҇то́ва є҆ди́ною. 11
10: 11
Е҆вр. 9: 9
И҆ всѧ́къ оу҆́бѡ свѧще́нникъ стои́тъ на всѧ́къ де́нь слꙋжѧ̀ и҆ ты̑ѧжде мно́жицею приносѧ̀ жє́ртвы, ꙗ҆̀же никогда́же мо́гꙋтъ ѿѧ́ти грѣхѡ́въ. 12 Ѻ҆́нъ же
10: 12
Е҆вр. 1: 3
є҆ди́нꙋ ѡ҆ грѣсѣ́хъ прине́съ же́ртвꙋ, всегда̀ сѣди́тъ ѡ҆ деснꙋ́ю бг҃а, 13 про́чее ѡ҆жида́ѧ,
10: 13
1 Корі́нѳ. 15: 25
Е҆вр. 1: 13
Ѱал. 109: 1
до́ндеже положа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀ подно́жїе но́гъ є҆гѡ̀: 14 є҆ди́нѣмъ бо приноше́нїемъ соверши́лъ є҆́сть во вѣ́ки ѡ҆сщ҃а́емыхъ. 15 Свидѣ́телствꙋетъ же на́мъ и҆ дх҃ъ ст҃ы́й, по рѣче́нномꙋ бо пре́жде: 16
10: 16
Е҆вр. 8: 8
Ри́млѧн. 11: 27
І҆ерем. 31: 33
се́й завѣ́тъ, є҆го́же завѣща́ю къ ни̑мъ по дне́хъ ѻ҆́нѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, даѧ̀ зако́ны моѧ̑ на сердца̀ и҆́хъ, и҆ въ помышле́нїихъ и҆́хъ напишꙋ̀ и҆̀хъ: 17 (та́же гл҃етъ гдⷭ҇ь:) и҆ грѣхѡ́въ и҆́хъ и҆ беззако́нїй и҆́хъ не и҆́мамъ помѧнꙋ́ти ктомꙋ̀. 18 А҆ и҆дѣ́же ѿпꙋще́нїе си́хъ, ктомꙋ̀ нѣ́сть приноше́нїѧ ѡ҆ грѣсѣ́хъ.

(Заⷱ҇ тк҃д.)

19 И҆мꙋ́ще оу҆̀бо дерзнове́нїе, бра́тїе,

10: 19
І҆ѡа́н. 10: 9
14: 6
входи́ти во ст҃а̑ѧ кро́вїю і҆н҃съ хрⷭ҇то́вою, пꙋте́мъ но́вымъ и҆ живы́мъ, 20 є҆го́же ѡ҆бнови́лъ є҆́сть на́мъ
10: 20
Матѳ. 27: 51
завѣ́сою, си́рѣчь пл҃тїю свое́ю, 21 и҆ і҆ере́а вели́ка
10: 21
1 Тїмоѳ. 3: 15
над̾ до́момъ бж҃їимъ, 22 да пристꙋпа́емъ со и҆́стиннымъ се́рдцемъ во и҆звѣще́нїи вѣ́ры,
10: 22
І҆езек. 36: 25
ѡ҆кропле́ни сердцы̀ ѿ со́вѣсти лꙋка́выѧ
10: 22
Леѵі́т. 16: 4
Е҆фес. 5: 26
2 Корі́нѳ. 7: 1
и҆ и҆змове́ни тѣлесы̀ водо́ю чи́стою: 23 да держи́мъ и҆сповѣ́данїе оу҆пова́нїѧ неꙋкло́нное, вѣ́ренъ бо є҆́сть ѡ҆бѣща́вый: 24 и҆ да разꙋмѣева́емъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га въ поѡщре́нїи любвѐ и҆ до́брыхъ дѣ́лъ, 25 не ѡ҆ставлѧ́юще собра́нїѧ своегѡ̀, ꙗ҆́коже є҆́сть нѣ́кимъ ѡ҆бы́чай, но (дрꙋ́гъ дрꙋ́га) подвиза́юще, и҆ толи́кѡ па́че,
10: 25
2 Петр. 3: 8
є҆ли́кѡ ви́дите приближа́ющїйсѧ де́нь (сꙋ́дный). 26 Во́лею бо согрѣша́ющымъ на́мъ по прїѧ́тїи ра́зꙋма и҆́стины,
10: 26
Е҆вр. 6: 4
ктомꙋ̀ ѡ҆ грѣсѣ́хъ не ѡ҆брѣта́етсѧ же́ртва, 27 стра́шно же нѣ́кое ча́ѧнїе сꙋда̀ и҆ ѻ҆гнѧ̀ ре́вность,
10: 27
Софо́н. 1: 18
поѧ́сти хотѧ́щагѡ сопроти̑вныѧ. 28 Ѿве́рглсѧ кто̀ зако́на мѡѷсе́ова, без̾ милосе́рдїѧ
10: 28
Матѳ. 18: 16
І҆ѡа́н. 8: 17
2 Корі́нѳ. 13: 1
Второзак. 17: 6
19: 15
при двои́хъ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телехъ оу҆мира́етъ: 29 коли́кѡ мнитѐ го́ршїѧ сподо́битсѧ мꙋ́ки, и҆́же сн҃а бж҃їѧ попра́вый, и҆ кро́вь завѣ́тнꙋю скве́рнꙋ возмни́въ, є҆́юже ѡ҆ст҃и́сѧ, и҆ дх҃а блгⷣти оу҆кори́вый; 30 Вѣ́мы бо ре́кшаго:
10: 30
Ри́млѧн. 12: 19
Второзак. 32: 35,36
мнѣ̀ ѿмще́нїе, а҆́зъ возда́мъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. И҆ па́ки: ꙗ҆́кѡ сꙋ́дитъ гдⷭ҇ь лю́демъ свои̑мъ. 31
10: 31
Лꙋк. 12: 5
Стра́шно (є҆́сть) є҆́же впа́сти въ рꙋ́цѣ бг҃а жива́гѡ.

(Заⷱ҇ тк҃є.)

32 Воспомина́йте же пє́рвыѧ дни̑ ва́шѧ, въ ни́хже просвѣти́вшесѧ, мнѡ́гїѧ стра̑сти претерпѣ́сте10: 32 мно́гъ по́двигъ под̾ѧ́сте страда́нїй, 33 ѻ҆́во оу҆́бѡ, поноше́ньми и҆ скорбьмѝ позо́ръ бы́вше, ѻ҆́во же, ѡ҆́бщницы бы́вше живꙋ́щымъ та́кѡ: 34 и҆́бо

10: 34
Дѣѧ̑н. 21: 11
оу҆́замъ мои̑мъ спострада́сте и҆ разграбле́нїе и҆мѣ́нїй ва́шихъ съ ра́достїю прїѧ́сте, вѣ́дѧще и҆мѣ́ти себѣ̀ и҆мѣ́нїе на нб҃сѣ́хъ пребыва́ющее и҆ лꙋ́чшее.

(Заⷱ҇ тк҃ѕ.)

35 Не ѿлага́йте оу҆̀бо дерзнове́нїѧ ва́шегѡ,

10: 35
Матѳ. 5: 12
є҆́же и҆́мать мздовоздаѧ́нїе вели́ко. 36 Терпѣ́нїѧ бо и҆́мате потре́бꙋ, да во́лю бж҃їю сотво́рше, прїи́мете ѡ҆бѣтова́нїе: 37
10: 37
А҆ввак. 2: 3
є҆ще́ бо ма́ло є҆ли́кѡ є҆ли́кѡ, грѧды́й прїи́детъ и҆ не оу҆косни́тъ. 38
10: 38
Ри́млѧн. 1: 17
Гала́т. 3: 11
А҆ввак. 2: 4
А҆ првⷣный ѿ вѣ́ры жи́въ бꙋ́детъ: и҆ а҆́ще ѡ҆бине́тсѧ, не бл҃говоли́тъ дш҃а̀ моѧ̀ ѡ҆ не́мъ. 39 Мы́ же (бра́тїе) нѣ́смы ѡ҆бинове́нїѧ въ поги́бель, но вѣ́ры въ снабдѣ́нїе дꙋшѝ.

11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Е҆́сть же вѣ́ра

11: 1
Ри́млѧн. 8: 24
оу҆пова́емыхъ и҆звѣще́нїе, веще́й ѡ҆бличе́нїе неви́димыхъ. 2 Въ се́й бо свидѣ́телствовани бы́ша дре́внїи. 3 Вѣ́рою разꙋмѣва́емъ
11: 3
Быт. 1: 1
Ѱал. 32: 6
соверши́тисѧ вѣкѡ́мъ гл҃го́ломъ бж҃їимъ, во є҆́же ѿ неѧвлѧ́емыхъ ви̑димымъ бы́ти. 4
11: 4
Матѳ. 23: 35
Быт. 4: 4
Вѣ́рою мно́жайшꙋю же́ртвꙋ а҆́вель па́че ка́їна принесѐ бг҃ꙋ, є҆́юже свидѣ́телствованъ бы́сть бы́ти првⷣникъ, свидѣ́телствꙋющꙋ ѡ҆ да́рѣхъ є҆гѡ̀ бг҃ꙋ: и҆ то́ю оу҆ме́рый є҆щѐ глаго́летъ. 5 Вѣ́рою
11: 5
Быт. 5: 24
Сїрах. 44: 15
49: 16
є҆нѡ́хъ преложе́нъ бы́сть не ви́дѣти сме́рти: и҆ не ѡ҆брѣта́шесѧ, занѐ преложѝ є҆го̀ бг҃ъ: пре́жде бо преложе́нїѧ є҆гѡ̀ свидѣ́телствованъ бы́сть, ꙗ҆́кѡ оу҆годѝ бг҃ꙋ. 6 Без̾ вѣ́ры же невозмо́жно оу҆годи́ти (бг҃ꙋ): вѣ́ровати же подоба́етъ приходѧ́щемꙋ къ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ є҆́сть, и҆ взыска́ющымъ є҆го̀ мздовозда́тель быва́етъ. 7
11: 7
Быт. 6: 22
Сїрах. 44: 17
І҆езек. 14: 14
Вѣ́рою ѿвѣ́тъ прїи́мъ нѡ́е ѡ҆ си́хъ, ꙗ҆́же не оу҆̀ ви́дѣ, оу҆боѧ́всѧ сотворѝ ковче́гъ во спасе́нїе до́мꙋ своегѡ̀: є҆́юже ѡ҆сꙋдѝ (ве́сь) мі́ръ, и҆ пра́вды, ꙗ҆́же по вѣ́рѣ, бы́сть наслѣ́дникъ.

(Заⷱ҇ тк҃з.)

8 Вѣ́рою зово́мъ а҆враа́мъ

11: 8
Быт. 12: 4
послꙋ́ша и҆зы́ти на мѣ́сто, є҆́же хотѧ́ше прїѧ́ти въ наслѣ́дїе, и҆ и҆зы́де не вѣ́дый, ка́мѡ грѧде́тъ.

(Заⷱ҇ тк҃и.)

9 Вѣ́рою прїи́де а҆враа́мъ на зе́млю ѡ҆бѣтова́нїѧ, ꙗ҆́коже на чꙋ́ждꙋ, въ кро́вы всели́сѧ со і҆саа́комъ и҆ і҆а́кѡвомъ снаслѣ́дникома ѡ҆бѣтова́нїѧ тогѡ́жде: 10 жда́ше бо

11: 10
Е҆вр. 12: 22
ѡ҆снова̑нїѧ и҆мꙋ́щагѡ гра́да, є҆мꙋ́же хꙋдо́жникъ и҆ содѣ́тель бг҃ъ. 11 Вѣ́рою и҆ сама̀
11: 11
Ри́млѧн. 4: 19
Быт. 17: 19
21: 2
са́рра непло́ды си́лꙋ во оу҆держа́нїе сѣ́мене прїѧ́тъ и҆ па́че вре́мене во́зраста родѝ, поне́же вѣ́рна непщева̀ ѡ҆бѣтова́вшаго. 12 Тѣ́мже и҆ ѿ є҆ди́нагѡ роди́шасѧ, да є҆щѐ оу҆мерщвле́ннагѡ,
11: 12
Быт. 15: 5
22: 17
ꙗ҆́коже ѕвѣ́зды небє́сныѧ мно́жествомъ и҆ ꙗ҆́кѡ песо́къ вскра́й мо́рѧ безчи́сленный. 13 По вѣ́рѣ оу҆мро́ша сі́и всѝ, не прїе́мше ѡ҆бѣтова́нїй, но и҆здале́ча ви́дѣвше ѧ҆̀, и҆ цѣлова́вше, и҆ и҆сповѣ́давше, ꙗ҆́кѡ стра́ннїи
11: 13
Быт. 23: 4
47: 9
и҆ прише́лцы сꙋ́ть на землѝ: 14 и҆́бо такѡва́ѧ глаго́лющїи ꙗ҆влѧ́ютсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́чествїѧ взыскꙋ́ютъ. 15 И҆ а҆́ще бы оу҆́бѡ ѻ҆́но по́мнили, и҆з̾ негѡ́же и҆зыдо́ша, и҆мѣ́ли бы вре́мѧ возврати́тисѧ: 16 нн҃ѣ же лꙋ́чшагѡ жела́ютъ, си́рѣчь нбⷭ҇нагѡ: тѣ́мже не стыди́тсѧ си́ми бг҃ъ,
11: 16
Матѳ. 22: 32
И҆схо́д. 3: 15
бг҃ъ нарица́тисѧ и҆́хъ: оу҆гото́ва бо и҆̀мъ гра́дъ.

(Заⷱ҇ тк҃ѳ.)

17 Вѣ́рою приведѐ

11: 17
Быт. 22: 9
а҆враа́мъ і҆саа́ка и҆скꙋша́емь, и҆ є҆диноро́днаго приноша́ше, ѡ҆бѣтова̑нїѧ прїе́мый, 18 къ немꙋ́же гл҃ано бы́сть: ꙗ҆́кѡ
11: 18
Ри́млѧн. 9: 7
Быт. 21: 12
ѡ҆ і҆саа́цѣ нарече́тсѧ тебѣ̀ сѣ́мѧ: 19 помы́сливъ, ꙗ҆́кѡ и҆ и҆з̾ ме́ртвыхъ воскр҃си́ти си́ленъ (є҆́сть) бг҃ъ, тѣ́мже того̀ и҆ въ при́тчѣ прїѧ́тъ. 20 Вѣ́рою ѡ҆ грѧдꙋ́щихъ
11: 20
Быт. 27: 27
благословѝ і҆саа́къ і҆а́кѡва и҆ и҆са́ѵа. 21 Вѣ́рою
11: 21
Быт. 48: 14
і҆а́кѡвъ оу҆мира́ѧ коего́ждо сы́на і҆ѡ́сифова благословѝ и҆ поклони́сѧ
11: 21
Быт. 47: 31
на ве́рхъ жезла̀ є҆гѡ̀. 22 Вѣ́рою
11: 22
Быт. 50: 24
і҆ѡ́сифъ оу҆мира́ѧ ѡ҆ и҆схожде́нїи сынѡ́въ і҆н҃левыхъ па́мѧтствова и҆ ѡ҆ косте́хъ свои́хъ заповѣ́да. 23
11: 23
Дѣѧ̑н. 7: 20
И҆схо́д. 2: 2
Вѣ́рою мѡѷсе́й роди́всѧ сокрове́нъ бы́сть трѝ мцⷭ҇ы ѿ ѻ҆тє́цъ свои́хъ, занѐ ви́дѣша красно̀ ѻ҆троча̀ и҆ не оу҆боѧ́шасѧ повелѣ́нїѧ царе́ва. 24 (Заⷱ҇.) Вѣ́рою
11: 24
И҆схо́д. 2: 11
мѡѷсе́й, вели́къ бы́въ, ѿве́ржесѧ нарица́тисѧ сы́нъ дще́ре фараѡ́новы: 25 па́че (же) и҆зво́ли страда́ти съ людьмѝ бж҃їими, не́жели и҆мѣ́ти вре́меннꙋю грѣха̀ сла́дость, 26 бо́лшее бога́тство вмѣни́въ є҆гѵ́петскихъ сокро́вищъ поноше́нїе хрⷭ҇то́во: взира́ше бо на мздовоздаѧ́нїе. 27
11: 27
И҆схо́д. 10: 29
13: 17
Вѣ́рою ѡ҆ста́ви є҆гѵ́петъ, не оу҆боѧ́всѧ ꙗ҆́рости царе́вы: неви́димаго бо ꙗ҆́кѡ ви́дѧ, терпѧ́ше. 28 Вѣ́рою сотворѝ
11: 28
И҆схо́д. 12: 3,7
па́схꙋ и҆ проли́тїе кро́ве, да не погꙋблѧ́ѧй перворождє́ннаѧ ко́снетсѧ и҆́хъ. 29 Вѣ́рою преидо́ша
11: 29
И҆схо́д. 14: 21
чермно́е мо́ре а҆́ки по сꙋ́сѣ землѝ: є҆гѡ́же и҆скꙋше́нїе прїе́мше є҆гѵ́птѧне и҆стопи́шасѧ. 30 Вѣ́рою стѣ́ны
11: 30
І҆ис. Наѵ. 6: 20
і҆ерїхѡ̑нскїѧ падо́ша ѡ҆бхожде́нїемъ седми́хъ дні́й. 31 Вѣ́рою
11: 31
І҆ис. Наѵ. 2: 1
6: 24
раа́въ блꙋдни́ца не поги́бе съ сопроти́вльшимисѧ, прїи́мши схо́дники11: 31 соглѧда́тєли съ ми́ромъ (и҆ и҆ны́мъ пꙋте́мъ и҆зве́дши). 32 И҆ что̀ є҆щѐ глаго́лю; Не доста́нетъ бо мѝ повѣствꙋ́ющꙋ вре́мене
11: 32
Сꙋд. 7: 15
ѡ҆ гедеѡ́нѣ,
11: 32
Сꙋд. 4: 6
вара́цѣ же
11: 32
Сꙋд. 13: 24
и҆ самѱѡ́нѣ
11: 32
Сꙋд. 11: 11
и҆ і҆ефѳа́и,
11: 32
1 Ца́рств. 17: 45
ѡ҆ дв҃дѣ же
11: 32
1 Ца́рств. 7: 10
и҆ самꙋи́лѣ, и҆ ѡ҆ (дрꙋги́хъ) прⷪ҇ро́цѣхъ,

(Заⷱ҇ т҃л.)

33 и҆̀же вѣ́рою побѣди́ша ца̑рствїѧ, содѣ́ѧша пра́вдꙋ, полꙋчи́ша ѡ҆бѣтова̑нїѧ,

11: 33
Дан. 6: 22
загради́ша оу҆ста̀ львѡ́въ, 34
11: 34
Дан. 3: 25
оу҆гаси́ша си́лꙋ ѻ҆́гненнꙋю,
11: 34
3 Ца́рств. 19: 3
и҆збѣго́ша ѻ҆́стреѧ меча̀,
11: 34
И҆са́їа. 38: 9
возмого́ша ѿ не́мощи,
11: 34
1 Ца́рств. 14: 6
бы́ша крѣ́пцы во бране́хъ, ѡ҆брати́ша въ бѣ́гство полкѝ чꙋжди́хъ: 35 прїѧ́ша
11: 35
3 Ца́рств. 17: 22
4 Ца́рств. 4: 36
жєны̀ ѿ воскресе́нїѧ ме́ртвыхъ свои́хъ: и҆ні́и же и҆збїе́ни бы́ша, не прїе́мше и҆збавле́нїѧ, да лꙋ́чшее воскрⷭ҇нїе оу҆лꙋча́тъ: 36 дрꙋзі́и же
11: 36
Сꙋд. 16: 25
рꙋга́нїемъ и҆ ра́нами и҆скꙋше́нїе прїѧ́ша, є҆ще́ же
11: 36
Быт. 39: 20
І҆ерем. 20: 2
и҆ оу҆́зами и҆ темни́цею, 37
11: 37
3 Ца́рств. 21: 13
2 Паралїпом. 24: 21
ка́менїемъ побїе́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, и҆скꙋше́ни бы́ша,
11: 37
І҆ерем. 26: 23
оу҆бі́йствомъ меча̀ оу҆мро́ша, проидо́ша въ ми́лѡтехъ (и҆) въ ко́зїѧхъ ко́жахъ, лише́ни, скорбѧ́ще, ѡ҆ѕло́блени: 38 и҆́хже не бѣ̀ досто́инъ (ве́сь) мі́ръ,
11: 38
1 Ца́рств. 22: 1
3 Ца́рств. 17: 3
въ пꙋсты́нехъ скита́ющесѧ и҆ въ гора́хъ и҆ въ верте́пахъ и҆ въ про́пастехъ земны́хъ. 39
11: 39
Лꙋк. 10: 24
И҆ сі́и всѝ послꙋ́шествани бы́вше вѣ́рою, не прїѧ́ша ѡ҆бѣтова́нїѧ, 40 бг҃ꙋ лꙋ́чшее что̀ ѡ҆ на́съ предзрѣ́вшꙋ, да не без̾ на́съ соверше́нство прїи́мꙋтъ.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

Зача́ло тл҃а.

121 Тѣ́мже оу҆̀бо и҆ мы̀, толи́къ и҆мꙋ́ще ѡ҆блежа́щь на́съ ѡ҆́блакъ свидѣ́телей, го́рдость всѧ́кꙋ12: 1 бре́мѧ всѧ́ко ѿло́жше

12: 1
Ри́млѧн. 6: 12
Колос. 3: 8
Е҆фес. 4: 22
1 Петр. 2: 1
и҆ оу҆до́бь ѡ҆бстоѧ́телный грѣ́хъ, терпѣ́нїемъ да тече́мъ на предлежа́щїй на́мъ по́двигъ, 2 взира́юще на нача́лника вѣ́ры и҆ соверши́телѧ і҆н҃са, и҆́же вмѣ́стѡ предлежа́щїѧ є҆мꙋ̀ ра́дости
12: 2
Лꙋк. 23: 46
Фїлїппис. 2: 8
претерпѣ̀ крⷭ҇тъ, ѡ҆ срамотѣ̀ неради́въ, ѡ҆ деснꙋ́ю же прⷭ҇то́ла бж҃їѧ сѣ́де. 3 Помы́слите оу҆̀бо таково́е пострада́вшаго ѿ грѣ́шникъ на себѐ
12: 3
Лꙋк. 2: 34
Дѣѧ̑н. 28: 22
прекосло́вїе,
12: 3
Гала́т. 6: 9
да не стꙋжа́ете, дꙋша́ми свои́ми ѡ҆слаблѧ́еми. 4
12: 4
1 Корі́нѳ. 10: 13
Не оу҆̀ до кро́ве ста́сте, проти́вꙋ грѣха̀ подвиза́ющесѧ, 5 и҆ забы́сте оу҆тѣше́нїе, є҆́же ва́мъ ꙗ҆́кѡ сынѡ́мъ глаго́летъ:
12: 5
При́тч. 3: 11
А҆пока́лѷѱ. 3: 19
сы́не мо́й, не пренемога́й наказа́нїемъ гдⷭ҇нимъ, нижѐ ѡ҆слабѣ́й, ѿ негѡ̀ ѡ҆блича́емь. 6 (Заⷱ҇.)
12: 6
І҆́ѡв. 5: 17
При́тч. 3: 12
Ѱал. 93: 12
Е҆го́же бо лю́битъ гдⷭ҇ь, наказꙋ́етъ: бїе́тъ же всѧ́каго сы́на, є҆го́же прїе́млетъ. 7 А҆́ще наказа́нїе терпитѐ, ꙗ҆́коже сыновѡ́мъ ѡ҆брѣта́етсѧ ва́мъ бг҃ъ. Кото́рый бо є҆́сть сы́нъ, є҆гѡ́же не наказꙋ́етъ ѻ҆те́цъ; 8 А҆́ще же без̾ наказа́нїѧ є҆стѐ, є҆мꙋ́же прича̑стницы бы́ша всѝ, оу҆̀бо прелюбодѣ́йчищи є҆стѐ, а҆ не сы́нове. 9 Къ си̑мъ, пло́ти на́шей ѻ҆тцы̀ и҆мѣ́хомъ наказа́тєли, и҆ срамлѧ́хомсѧ: не мно́гѡ ли па́че повине́мсѧ
12: 9
Чи́сл. 16: 22
І҆́ѡв. 12: 10
Е҆кклес. 12: 7
Заха́р. 12: 1
ѻ҆ц҃ꙋ̀ дꙋховѡ́мъ, и҆ жи́ви бꙋ́демъ; 10
12: 10
Матѳ. 7: 11
Ті́т. 2: 12
Ѻ҆ни́ бо въ ма́ло дні́й, ꙗ҆́коже го́дѣ и҆̀мъ бѣ̀, нака́зовахꙋ на́съ: а҆ се́й на по́льзꙋ, да причасти́мсѧ ст҃ы́ни є҆гѡ̀. 11 Всѧ́кое бо наказа́нїе въ настоѧ́щее вре́мѧ не мни́тсѧ ра́дость бы́ти, но печа́ль: послѣди́ же пло́дъ ми́ренъ наꙋчє́нымъ тѣ́мъ воздае́тъ пра́вды. 12 Тѣ́мже
12: 12
И҆са́їа. 35: 3
ѡ҆сла́блєнныѧ рꙋ́ки и҆ ѡ҆сла́блєннаѧ колѣ́на и҆спра́вите 13 и҆ стєзѝ пра̑вы сотвори́те нога́ми ва́шими, да не хро́мое соврати́тсѧ, но па́че да и҆сцѣлѣ́етъ.

(Заⷱ҇ тл҃в.)

14

12: 14
Ри́млѧн. 12: 18
2 Корі́нѳ. 7: 1
1 Солꙋ́н. 4: 3
Ми́ръ и҆мѣ́йте и҆ ст҃ы́ню со всѣ́ми, и҆́хже кромѣ̀ никто́же оу҆́зритъ гдⷭ҇а: 15 смотрѧ́юще, да не кто̀ лиши́тсѧ блгⷣти бж҃їѧ: да не кі́й
12: 15
Второзак. 29: 18
Гала́т. 5: 9
2 Тїмоѳ. 2: 17
ко́рень го́рести, вы́спрь прозѧба́ѧй, па́кость сотвори́тъ, и҆ тѣ́мъ ѡ҆сквернѧ́тсѧ мно́зи: 16 да не кто̀
12: 16
1 Корі́нѳ. 6: 15
блꙋдодѣ́й, и҆лѝ скверни́тель, ꙗ҆́коже
12: 16
Быт. 25: 33
и҆са́ѵъ, и҆́же за ꙗ҆́дь є҆ди́нꙋ ѿда́лъ є҆́сть перворо́дство своѐ. 17
12: 17
Быт. 27: 34
Вѣ́сте бо, ꙗ҆́кѡ и҆ пото́мъ похотѣ́въ наслѣ́довати блгⷭ҇ве́нїе, ѿве́рженъ бы́сть: покаѧ́нїѧ бо мѣ́ста не ѡ҆брѣ́те, а҆́ще и҆ со слеза́ми поиска́лъ є҆гѡ̀. 18 Не пристꙋпи́сте бо
12: 18
И҆схо́д. 19: 12
къ горѣ̀ ѡ҆сѧза́емѣй и҆ разгорѣ́вшемꙋсѧ ѻ҆гню̀, и҆ ѡ҆́блакꙋ и҆ сꙋмра́кꙋ, и҆ бꙋ́рѣ 19 и҆ трꙋ́бномꙋ звꙋ́кꙋ, и҆ гла́сꙋ гл҃гѡ́лъ, є҆гѡ́же слы́шавшїи
12: 19
И҆схо́д. 20: 19
ѿреко́шасѧ, да не приложи́тсѧ и҆̀мъ сло́во, 20 не терпѧ́хꙋ бо повелѣва́ющагѡ:
12: 20
И҆схо́д. 19: 13
а҆́ще и҆ ѕвѣ́рь прико́снетсѧ горѣ̀, ка́менїемъ побїе́нъ бꙋ́детъ: 21
12: 21
Второзак. 33: 2
Ѱал. 67: 18
и҆ та́кѡ стра́шно бѣ̀ ви́димое, мѡѷсе́й речѐ: пристра́шенъ є҆́смь и҆ тре́петенъ. 22
12: 22
Гала́т. 4: 26
А҆пока́лѷѱ. 3: 12
Но пристꙋпи́сте къ сїѡ́нстѣй горѣ̀ и҆ ко гра́дꙋ бг҃а жива́гѡ, і҆ерⷭ҇ли́мꙋ нбⷭ҇номꙋ и҆ тма́мъ а҆́гг҃лѡвъ, 23 торжествꙋ̀ и҆ цр҃кви
12: 23
Лꙋк. 10: 20
А҆пока́лѷѱ. 13: 8
І҆ерем. 31: 9
перворо́дныхъ на нб҃сѣ́хъ напи́санныхъ, и҆ сꙋдїѝ всѣ́хъ бг҃ꙋ и҆ дꙋхѡ́мъ првⷣникъ соверше́нныхъ, 24
12: 24
1 Тїмоѳ. 2: 5
и҆ къ хода́таю завѣ́та но́вагѡ і҆н҃сꙋ и҆ кро́ви кропле́нїѧ, лꙋ́чше глаго́лющей, не́жели
12: 24
Быт. 4: 10
а҆́велева.

(Заⷱ҇ тл҃г.)

25

12: 25
Е҆вр. 1: 2
2: 1
3: 17
Блюди́те (же), да не ѿрече́тесѧ гл҃ющагѡ. А҆́ще бо не и҆збѣжа́ша ѻ҆нѝ ѿре́кшїисѧ прⷪ҇ро́чествꙋющагѡ на землѝ, мно́жае па́че мы̀ ѿрица́ющїисѧ нбⷭ҇нагѡ, 26 є҆гѡ́же гла́съ
12: 26
И҆схо́д. 19: 18
зе́млю тогда̀ поколеба̀, нн҃ѣ же ѡ҆бѣтова̀, гл҃ѧ:
12: 26
А҆гг. 2: 7
є҆щѐ є҆ди́ною а҆́зъ потрѧсꙋ̀ не то́кмѡ земле́ю, но и҆ нб҃омъ. 27 А҆ є҆́же є҆щѐ є҆ди́ною, сказꙋ́етъ коле́блемыхъ
12: 27
Ѱал. 101: 27
Матѳ. 24: 35
преложе́нїе, а҆́ки сотворе́нныхъ, да пребꙋ́дꙋтъ, ꙗ҆̀же сꙋ́ть неподви̑жимаѧ. 28 (Заⷱ҇.) Тѣ́мже
12: 28
Лꙋк. 1: 33
црⷭ҇тво непоколеби́мо прїе́млюще, да и҆́мамы блгⷣть, є҆́юже слꙋ́жимъ бл҃гоꙋго́днѡ бг҃ꙋ съ бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ, 29
12: 29
Чи́сл. 11: 1
Второзак. 4: 24
Ѱал. 49: 3
Дан. 7: 9
и҆́бо бг҃ъ на́шъ ѻ҆́гнь поѧда́ѧй (є҆́сть).