Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
46

ГЛАВА̀ м҃ѕ.

461 Воста́въ же

46: 1
И҆схо́д. 1: 1
Чи́сл. 20: 15
Второзак. 10: 22
і҆н҃ль са́мъ и҆ всѧ̑ сꙋ̑щаѧ є҆гѡ̀, прїи́де ко кла́дѧзю клѧ́твенномꙋ и҆ пожрѐ же́ртвꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ і҆саа́ка. 2 Рече́ же бг҃ъ ко і҆н҃лю въ видѣ́нїи но́щїю, гл҃ѧ: і҆а́кѡве, і҆а́кѡве. Ѻ҆́нъ же речѐ: что́ є҆сть; 3 Ѻ҆́нъ же речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ ѻ҆тцє́въ твои́хъ, не оу҆бо́йсѧ и҆зы́ти во є҆гѵ́петъ: въ ꙗ҆зы́къ бо ве́лїй сотворю́ тѧ та́мѡ: 4 и҆ а҆́зъ сни́дꙋ съ тобо́ю во є҆гѵ́петъ, и҆ а҆́зъ возведꙋ́ тѧ до конца̀:
46: 4
Быт. 50: 1
и҆ і҆ѡ́сифъ возложи́тъ рꙋ́ки своѧ̑ на ѻ҆́чи твоѝ. 5
46: 5
Дѣѧ̑н. 7: 15
Воста́ же і҆а́кѡвъ ѿ кла́дѧзѧ клѧ́твеннагѡ, и҆ взѧ́ша сы́нове і҆н҃лѧ ѻ҆тца̀ своего̀, и҆ стѧжа́нїе, и҆ жєны̀ своѧ̑ на колесни̑цы, ꙗ҆̀же посла̀ і҆ѡ́сифъ, взѧ́ти є҆го̀: 6 и҆ взе́мше и҆мѣ́нїѧ своѧ̑ и҆ всѐ стѧжа́нїе, є҆́же стѧжа́ша въ землѝ ханаа́нстѣй,
46: 6
І҆ис. Наѵ. 24: 4
Ѱал. 104: 23
И҆са́їа. 52: 4
внидо́ша во є҆гѵ́петъ і҆а́кѡвъ и҆ всѐ сѣ́мѧ є҆гѡ̀ съ ни́мъ: 7 сы́нове и҆ сы́нове сынѡ́въ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, дщє́ри и҆ дщє́ри дще́рей є҆гѡ̀, и҆ всѐ сѣ́мѧ своѐ введѐ во є҆гѵ́петъ. 8
46: 8
И҆схо́д. 1: 1
Сїѧ̑ же и҆мена̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ вше́дшихъ во є҆гѵ́петъ кꙋ́пнѡ со і҆а́кѡвомъ ѻ҆тце́мъ свои́мъ: і҆а́кѡвъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀:
46: 8
И҆схо́д. 1: 2
6: 14
Чи́сл. 26: 5
1 Паралїпом. 5: 1,3
пе́рвенецъ і҆а́кѡвль рꙋви́мъ. 9 Сы́нове же рꙋви̑мли: є҆нѡ́хъ и҆ фалло́съ, а҆срѡ́нъ и҆ хармі̀. 10
46: 10
1 Паралїпом. 4: 24
Сы́нове же сѷмеѡ̑ни: і҆емꙋи́лъ и҆ і҆амі́нъ, и҆ а҆ѡ́дъ и҆ а҆хі́нъ, и҆ саа́ръ и҆ саꙋ́лъ, сы́нъ ханані́тїдинъ. 11
46: 11
1 Паралїпом. 6: 1
И҆схо́д. 6: 16
Чи́сл. 3: 17
Сы́нове же леѵі̑ини: гирсѡ́нъ, каа́ѳъ и҆ мера́рїй. 12 Сы́нове же
46: 12
Быт. 38: 2,3
1 Паралїпом. 2: 3
4: 1
і҆ꙋ̑дины: и҆́ръ и҆ а҆ѵна́нъ, и҆ силѡ́мъ и҆ фаре́съ и҆ за́ра: оу҆мро́ша же и҆́ръ и҆ а҆ѵна́нъ въ землѝ ханаа́ни. Бы́ша же сы́нове фаре́сꙋ: є҆срѡ́мъ и҆ і҆емꙋи́лъ. 13
46: 13
1 Паралїпом. 7: 1
Сы́нове же і҆ссаха́рѡвы: ѳѡла̀ и҆ фꙋа̀, и҆ а҆сꙋ́мъ и҆ самвра́нъ. 14
46: 14
Чи́сл. 26: 22
Сы́нове же завꙋлѡ̑ни: сере́дъ и҆ а҆ллѡ́нъ и҆ а҆хои́лъ. 15 Сі́и сы́нове лі́ини, и҆̀хже родѝ і҆а́кѡвꙋ въ месопота́мїи сѵ́рстѣй, и҆ ді́нꙋ дще́рь є҆гѡ̀: всѣ́хъ дꙋ́шъ сынѡ́въ и҆ дще́рей три́десѧть трѝ. 16
46: 16
Чи́сл. 26: 24
Сы́нове же га́дѡвы: сафѡ́нъ и҆ а҆нгі́съ, и҆ санні́съ и҆ ѳасова́нъ, и҆ а҆иді́съ и҆ а҆роиді́съ и҆ а҆реилі́съ. 17
46: 17
1 Паралїпом. 7: 30
Сы́нове же а҆си́рѡвы: і҆емна̀ и҆ є҆ссꙋа̀, и҆ і҆еꙋ́лъ и҆ варїа̀, и҆ са́ра сестра̀ и҆́хъ. Сы́нове же варїины̑: хово́ръ и҆ мелхі́илъ. 18 Сі́и сы́нове зє́лфины, ю҆́же дадѐ лава́нъ лі́и, дще́ри свое́й, ꙗ҆́же родѝ си́хъ і҆а́кѡвꙋ, шестьна́десѧть дꙋ́шъ. 19 Сы́нове же рахи́ли, жены̀ і҆а́кѡвли: і҆ѡ́сифъ и҆ венїамі́нъ. 20
46: 20
Быт. 41: 50,51,52
Бы́ша же сы́нове і҆ѡ́сифꙋ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, и҆̀хже родѝ є҆мꙋ̀ а҆сене́ѳа, дщѝ петефрі́а жреца̀ и҆лїопо́льска, манассі́ю и҆ є҆фре́ма. Бы́ша же сы́нове манассі̑ины, и҆̀хже родѝ є҆мꙋ̀ нало́жница сѵ́ра, махі́ра. Махі́ръ же родѝ галаа́да. Сы́нове же є҆фраі́ма, бра́та манассі́ина: сꙋталаа́мъ и҆ таа́мъ. Сы́нове же сꙋталаа̑мли, є҆дѡ́мъ. 21
46: 21
1 Паралїпом. 7: 6
8: 1
Сы́нове же венїамі̑ни: вала̀ и҆ хово́ръ и҆ а҆сфи́лъ. Бы́ша же сы́нове ва́лѡвы: гира̀ и҆ ноема́нъ, и҆ а҆нхі́съ и҆ рѡ́съ, и҆ мамфі́мъ и҆ ѻ҆фїмі́мъ. Гира́ же родѝ а҆ра́да. 22 Сі́и сы́нове рахи̑лины, и҆̀хже родѝ і҆а́кѡвꙋ, всѣ́хъ дꙋ́шъ ѻ҆смьна́десѧть. 23
46: 23
Чи́сл. 26: 46
Сы́нове же да́нѡвы: а҆со́мъ. 24
46: 24
Чи́сл. 26: 48
1 Паралїпом. 7: 13
Сы́нове же нефѳалі̑мли: а҆сїи́лъ и҆ гѡні̀, и҆ і҆ссаа́ръ и҆ селли́мъ. 25 Сі́и сы́нове ва̑ллины, ю҆́же дадѐ лава́нъ рахи́ли дще́ри свое́й, ꙗ҆́же родѝ си́хъ і҆а́кѡвꙋ: всѣ́хъ дꙋ́шъ се́дмь. 26 Всѣ́хъ же дꙋ́шъ вше́дшихъ со і҆а́кѡвомъ во є҆гѵ́петъ, ꙗ҆̀же и҆зыдо́ша и҆з̾ чре́слъ є҆гѡ̀, кромѣ̀ же́нъ сынѡ́въ і҆а́кѡвлихъ, всѣ́хъ дꙋ́шъ шестьдесѧ́тъ ше́сть. 27 Сы́нове же і҆ѡ́сифѡвы, и҆̀же бы́ша є҆мꙋ̀ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, дꙋ́шъ де́вѧть:
46: 27
И҆схо́д. 1: 5
Второзак. 10: 22
Дѣѧ̑н. 7: 14
всѣ́хъ дꙋ́шъ до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ, ꙗ҆̀же прїидо́ша со і҆а́кѡвомъ во є҆гѵ́петъ, дꙋ́шъ се́дмьдесѧтъ пѧ́ть. 28 І҆ꙋ́дꙋ же посла̀ пред̾ собо́ю ко і҆ѡ́сифꙋ срѣ́сти є҆го̀ оу҆ и҆рѡ́йска гра́да въ землѝ рамессі́йстѣй. 29 Впрѧ́гъ же і҆ѡ́сифъ колєсни́цы своѧ̑, и҆зы́де во срѣ́тенїе і҆н҃лю, ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀, ко и҆рѡѡ́нꙋ гра́дꙋ: и҆ ꙗ҆ви́всѧ є҆мꙋ̀,
46: 29
Быт. 33: 4
45: 14
нападѐ на вы́ю є҆гѡ̀ и҆ пла́касѧ пла́чемъ вели́кимъ. 30 И҆ речѐ і҆н҃ль ко і҆ѡ́сифꙋ:
46: 30
Быт. 45: 28
Лꙋк. 2: 29,30
да оу҆мрꙋ̀ ѿнн҃ѣ, поне́же ви́дѣхъ лицѐ твоѐ: є҆ще́ бо ты̀ є҆сѝ жи́въ. 31 Рече́ же і҆ѡ́сифъ ко бра́тїи свое́й: ше́дъ повѣ́мъ фараѡ́нꙋ и҆ рекꙋ̀ є҆мꙋ̀:
46: 31
Быт. 47: 1
бра́тїѧ моѧ̑ и҆ до́мъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, и҆̀же бы́ша въ землѝ ханаа́ни, прїидо́ша ко мнѣ̀: 32 ѻ҆ни́ же сꙋ́ть мꙋ́жїе пастꙋсѝ, мꙋ́жїе бо скотопита́телїе бы́ша: и҆ скоты̀, и҆ волы̀, и҆ всѧ̑ своѧ̑ приведо́ша: 33 а҆́ще оу҆́бѡ призове́тъ ва́съ фараѡ́нъ и҆ рече́тъ ва́мъ: что̀ дѣ́ло ва́ше є҆́сть; 34 рцы́те: мꙋ́жїе скотопита́телїе є҆смы̀, рабѝ твоѝ, и҆здѣ́тска да́же до нн҃ѣ, и҆ мы̀ и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши: да вселите́сѧ въ землѝ
46: 34
Быт. 47: 6,27
гесе́мъ а҆раві́йстѣй:
46: 34
Быт. 43: 32
ме́рзость бо є҆́сть є҆гѵ́птѧнѡмъ всѧ́къ пастꙋ́хъ ѻ҆́вчїй.