Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
35

ГЛАВА̀ л҃є.

351 Рече́ же бг҃ъ ко і҆а́кѡвꙋ: воста́въ взы́ди на мѣ́сто веѳи́ль, и҆ живѝ та́мѡ, и҆ сотворѝ та́мѡ же́ртвенникъ бг҃ꙋ

35: 1
Быт. 28: 13
ꙗ҆́вльшемꙋсѧ тебѣ̀, є҆гда̀ бѣжа́лъ є҆сѝ ѿ лица̀ и҆са́ѵа бра́та твоегѡ̀. 2 Рече́ же і҆а́кѡвъ до́мꙋ своемꙋ̀ и҆ всѣ́мъ и҆̀же съ ни́мъ:
35: 2
Быт. 31: 19
пове́рзите бо́ги чꙋжды̑ѧ, и҆̀же съ ва́ми, ѿ среды̀ ва́съ и҆ ѡ҆чи́ститесѧ,
35: 2
Е҆фес. 4: 22
Колос. 3: 9
и҆ и҆змѣни́те ри̑зы своѧ̑: 3 и҆ воста́вше взы́демъ въ веѳи́ль и҆ сотвори́мъ та́мѡ же́ртвенникъ бг҃ꙋ послꙋ́шавшемꙋ менѐ въ де́нь скорбѣ́нїѧ, и҆́же бѣ̀ со мно́ю и҆ сп҃се́ мѧ на пꙋтѝ, въ ѻ҆́ньже ходи́хъ. 4 И҆ вда́ша і҆а́кѡвꙋ бо́ги чꙋжды̑ѧ, и҆̀же бѧ́хꙋ въ рꙋка́хъ и҆́хъ, и҆ оу҆серѧ̑зи ꙗ҆̀же во оу҆шесѣ́хъ и҆́хъ: и҆ скры̀ ѧ҆̀ і҆а́кѡвъ под̾
35: 4
І҆ис. Наѵ. 24: 26
Сꙋд. 9: 6
тереві́нѳомъ и҆́же въ сїкі́мѣхъ: и҆ погꙋбѝ ѧ҆̀ до дне́шнѧгѡ днѐ. 5 И҆ воздви́жесѧ і҆н҃ль ѿ сїкі́мѡвъ, и҆ бы́сть
35: 5
И҆схо́д. 23: 27
1 Ца́рств. 14: 15
стра́хъ бж҃їй на градѣ́хъ, и҆̀же ѡ҆́крестъ и҆́хъ: и҆ не гна́ша в̾слѣ́дъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 6 Прїи́де же і҆а́кѡвъ въ лꙋ́зꙋ,
35: 6
Быт. 12: 8
28: 19
ꙗ҆́же є҆́сть въ землѝ ханаа́нстѣй, ꙗ҆́же є҆́сть веѳи́ль, са́мъ и҆ всѝ лю́дїе, и҆̀же бѧ́хꙋ съ ни́мъ, 7 и҆ созда̀ та́мѡ же́ртвенникъ, и҆ прозва̀ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀ веѳи́ль:
35: 7
Быт. 28: 13
та́мѡ бо ꙗ҆ви́сѧ є҆мꙋ̀ бг҃ъ, є҆гда̀ бѣжа́ше ѻ҆́нъ ѿ лица̀ и҆са́ѵа бра́та своегѡ̀. 8 Оу҆́мре же девѡ́ра, дои́лица реве́ккина, и҆ погребо́ша ю҆̀ ни́же веѳи́лѧ
35: 8
1 Паралїпом. 10: 12
под̾ дꙋ́бомъ, и҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ дꙋ́бъ пла́ча. 9 Ꙗ҆ви́сѧ же бг҃ъ і҆а́кѡвꙋ є҆щѐ въ лꙋ́зѣ, є҆гда̀ прїи́де ѿ месопота́мїи сѵ́рскїѧ, и҆ блгⷭ҇вѝ є҆го̀ бг҃ъ 10 и҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ:
35: 10
Быт. 32: 28
и҆́мѧ твоѐ не прозове́тсѧ ктомꙋ̀ і҆а́кѡвъ, но і҆н҃ль бꙋ́детъ и҆́мѧ тебѣ̀. И҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆н҃ль. 11 Рече́ же є҆мꙋ̀ бг҃ъ:
35: 11
Быт. 17: 1
а҆́зъ бг҃ъ тво́й:
35: 11
Быт. 1: 28
растѝ и҆ мно́жисѧ: ꙗ҆зы́цы и҆ собра̑нїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ бꙋ́дꙋтъ ѿ тебє̀,
35: 11
Быт. 17: 6
и҆ ца́рїе и҆з̾ чре́слъ твои́хъ и҆зы́дꙋтъ: 12 и҆ зе́млю,
35: 12
Быт. 12: 7
ю҆́же да́хъ а҆враа́мꙋ и҆ і҆саа́кꙋ, тебѣ̀ да́хъ ю҆̀, тебѣ̀ бꙋ́детъ, и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀ по тебѣ̀ да́мъ зе́млю сїю̀. 13 Взы́де же бг҃ъ ѿ негѡ̀
35: 13
Быт. 17: 22
ѿ мѣ́ста, и҆дѣ́же гл҃а съ ни́мъ: 14 и҆ поста́ви і҆а́кѡвъ сто́лпъ на мѣ́стѣ,
35: 14
Быт. 28: 18
и҆дѣ́же гл҃а съ ни́мъ бг҃ъ, сто́лпъ ка́менный, и҆ пожрѐ на не́мъ же́ртвꙋ и҆ возлїѧ̀ на него̀ є҆ле́й: 15
35: 15
Быт. 28: 19
и҆ прозва̀ і҆а́кѡвъ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀, и҆дѣ́же гл҃а съ ни́мъ бг҃ъ, веѳи́ль. 16 (Воста́въ же (і҆а́кѡвъ) ѿ веѳи́лѧ, и҆ поста́ви кꙋ́щꙋ свою̀ да́лѣе столпа̀ гаде́ръ.) Бы́сть же є҆гда̀ прибли́жисѧ къ хавра́ѳѣ прїитѝ до землѝ є҆фра́ѳа, родѝ рахи́ль и҆ возбѣ́дствова въ рожде́нїи: 17 бы́сть же внегда̀ же́стокѡ є҆́й роди́ти, речѐ є҆́й ба́ба:
35: 17
1 Ца́рств. 4: 20
дерза́й, и҆́бо се́й тебѣ̀ є҆́сть сы́нъ. 18 Бы́сть же є҆гда̀ ѡ҆ставлѧ́ше ю҆̀ дꙋша̀, оу҆мира́ше бо, прозва̀ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ сы́нъ болѣ́зни моеѧ̀: ѻ҆те́цъ же прозва̀ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ венїамі́нъ. 19
35: 19
Быт. 48: 7
Оу҆́мре же рахи́ль, и҆ погребо́ша ю҆̀ на пꙋтѝ і҆пподро́ма є҆фра́ѳы: сїѧ̀ є҆́сть виѳлее́мъ: 20
35: 20
1 Маккав. 13: 27
и҆ поста́ви і҆а́кѡвъ сто́лпъ на гро́бѣ є҆ѧ̀:
35: 20
1 Ца́рств. 10: 2
се́й є҆́сть сто́лпъ над̾ гро́бомъ рахи́линымъ да́же до днѐ сегѡ̀. 21 И҆зы́де же ѿтꙋ́дꙋ і҆н҃ль и҆ поста́ви кꙋ́щꙋ свою̀
35: 21
Мїх. 4: 8
за столпо́мъ гаде́ръ. 22 Бы́сть же є҆гда̀ всели́сѧ і҆н҃ль въ землѝ то́й,
35: 22
Быт. 49: 4
и҆́де рꙋви́мъ и҆ спа̀ съ ва́ллою, нало́жницею ѻ҆тца̀ своегѡ̀ і҆а́кѡва. И҆ слы́ша і҆н҃ль, и҆ ѕло̀ ꙗ҆ви́сѧ пред̾ ни́мъ. Бѣ́ша же сы́нове і҆а̑кѡвли двана́десѧть. 23 Сы́нове лі̑ины:
35: 23
Быт. 46: 8
И҆схо́д. 1: 2
рꙋви́мъ, пе́рвенецъ і҆а́кѡвль, сѷмеѡ́нъ, леѵі́й, і҆ꙋ́да, і҆ссаха́ръ, завꙋлѡ́нъ. 24
35: 24
Быт. 30: 23
Сы́нове же рахи̑лины: і҆ѡ́сифъ и҆ венїамі́нъ. 25
35: 25
Быт. 30: 5
Сы́нове же ва́ллы, рабы̀ рахи́лины: да́нъ и҆ нефѳалі́мъ. 26
35: 26
Быт. 30: 9
Сы́нове же зе́лфы, рабы̀ лі́ины: га́дъ и҆ а҆си́ръ. Сі́и сы́нове і҆а̑кѡвли, и҆̀же роди́шасѧ є҆мꙋ̀ въ месопота́мїи сѵ́рстѣй. 27
35: 27
Быт. 23: 2
Прїи́де же і҆а́кѡвъ ко і҆саа́кꙋ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ (є҆щѐ жи́вꙋ сꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀) въ мамврі́ю, во гра́дъ по́льный:
35: 27
Быт. 14: 13
се́й є҆́сть хеврѡ́нъ въ землѝ ханаа́нстѣй, и҆дѣ́же ѡ҆бита̀ а҆враа́мъ и҆ і҆саа́къ. 28 Бы́ша же дні́е і҆саа́кѡвы, ꙗ҆̀же поживѐ, сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ лѣ́тъ: 29
35: 29
Быт. 25: 8
и҆ ѡ҆слабѣ́въ і҆саа́къ оу҆́мре, и҆ приложи́сѧ къ ро́дꙋ своемꙋ̀ ста́ръ и҆спо́лнь дні́й: и҆ погребо́ста є҆го̀
35: 29
Быт. 25: 9
и҆са́ѵъ и҆ і҆а́кѡвъ, сы́нове є҆гѡ̀.