Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Пото́мъ же по четырена́десѧти лѣ́тѣхъ па́ки взыдо́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ съ варна́вою, пое́мъ съ собо́ю и҆ ті́та. 2 Взыдо́хъ же по ѿкрове́нїю, и҆ предложи́хъ и҆̀мъ бл҃говѣствова́нїе, є҆́же проповѣ́дꙋю во ꙗ҆зы́цѣхъ, на є҆ди́нѣ же мни̑мымъ,

2: 2
Фїлїппис. 2: 16
да не ка́кѡ вотщѐ текꙋ̀, и҆лѝ теко́хъ. 3 Но ни ті́тъ, и҆́же со мно́ю,
2: 3
Дѣѧ̑н. 16: 3
є҆́ллинъ сы́й, нꙋ́жденъ бы́сть ѡ҆брѣ́затисѧ. 4 И҆ за прише́дшꙋю лжебра́тїю, и҆̀же привнидо́ша соглѧ́дати свобо́ды на́шеѧ, ю҆́же и҆́мамы ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ,
2: 4
Гала́т. 4: 3
да на́съ порабо́тѧтъ: 5 и҆̀мже ни къ часꙋ̀ повинꙋ́хомсѧ въ покоре́нїе, да и҆́стина бл҃говѣ́стїѧ пребꙋ́детъ въ ва́съ.

(Заⷱ҇ с҃а.)

6 Ѿ мнѧ́щихсѧ же бы́ти что̀, ꙗ҆́кови нѣ́когда бѣ́ша, ничто́же мѝ ра́знствꙋетъ:

2: 6
Дѣѧ̑н. 10: 34
Ри́млѧн. 2: 11
Е҆фес. 6: 9
Второзак. 10: 17
2 Паралїпом. 19: 7
І҆́ѡв. 34: 19
лица̀ бг҃ъ человѣ́ча не прїе́млетъ. Мнѣ́ бо мни́мїи ничто́же привозложи́ша: 7 но сопроти́вное, оу҆разꙋмѣ́вше, ꙗ҆́кѡ оу҆вѣ́рено мѝ бы́сть бл҃говѣ́стїе
2: 7
Дѣѧ̑н. 9: 15
неѡбрѣ́занїѧ, ꙗ҆́коже петрꙋ̀ ѡ҆брѣ́занїѧ: 8 и҆́бо споспѣ́шествовавый петрꙋ̀ въ посла́нїе ѡ҆брѣ́занїѧ, споспѣ́шествова и҆ мнѣ̀ во ꙗ҆зы́ки: 9 и҆ позна́вше блгⷣть да́ннꙋю мѝ, і҆а́кѡвъ и҆ ки́фа и҆ і҆ѡа́ннъ, мни́мїи столпѝ бы́ти, десни́цы да́ша мнѣ̀ и҆ варна́вѣ ѻ҆бще́нїѧ, да мы̀ во ꙗ҆зы́ки, ѻ҆ни́ же во ѡ҆брѣ́занїе, 10 то́чїю
2: 10
Дѣѧ̑н. 24: 17
ни́щихъ да по́мнима:
2: 10
Ри́млѧн. 15: 25,26
1 Корі́нѳ. 16: 1
2 Корі́нѳ. 9: 1
є҆́же и҆ потща́хсѧ сїѐ и҆́стое сотвори́ти.

(Заⷱ҇ с҃в.)

11 Е҆гда́ же прїи́де пе́тръ во а҆нтїохі́ю, въ лицѐ є҆мꙋ̀ противꙋста́хъ, ꙗ҆́кѡ зазо́ренъ бѣ̀. 12 Пре́жде бо да́же не прїитѝ нѣ́кимъ ѿ і҆а́кѡва, съ ꙗ҆зы̑ки ꙗ҆дѧ́ше: є҆гда́ же прїидо́ша, ѡ҆прѧ́ташесѧ и҆ ѿлꙋча́шесѧ,

2: 12
Дѣѧ̑н. 21: 20
боѧ́сѧ сꙋ́щихъ ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ. 13 И҆ лицемѣ́ришасѧ съ ни́мъ и҆ про́чїи і҆ꙋдє́и, ꙗ҆́кѡ и҆ варна́вѣ приста́ти лицемѣ́рствꙋ и҆́хъ. 14 Но є҆гда̀ ви́дѣхъ,
2: 14
Дѣѧ̑н. 10: 28
ꙗ҆́кѡ не пра́вѡ хо́дѧтъ ко и҆́стинѣ бл҃говѣствова́нїѧ, реко́хъ петрꙋ̀ пред̾ всѣ́ми: а҆́ще ты̀, і҆ꙋде́й сы́й, ꙗ҆зы́чески, а҆ не і҆ꙋде́йски живе́ши, почто̀ ꙗ҆зы́ки нꙋ́диши і҆ꙋде́йски жи́телствовати; 15 Мы̀ є҆стество́мъ і҆ꙋде́є, а҆ не ѿ ꙗ҆зы̑къ грѣ́шницы:

(Заⷱ҇ с҃г.)

16

2: 16
Дѣѧ̑н. 13: 38
оу҆вѣ́дѣвше же, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆правди́тсѧ человѣ́къ ѿ дѣ́лъ зако́на, но то́кмѡ вѣ́рою і҆н҃съ хрⷭ҇то́вою, и҆ мы̀ во хрⷭ҇та̀ і҆н҃са вѣ́ровахомъ, да ѡ҆правди́мсѧ ѿ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы, а҆ не ѿ дѣ́лъ зако́на:
2: 16
Гала́т. 3: 11
Ті́т. 3: 7
занѐ не ѡ҆правди́тсѧ ѿ дѣ́лъ зако́на всѧ́ка пло́ть. 17
2: 17
Ри́млѧн. 3: 24
А҆́ще ли, и҆́щꙋще ѡ҆правди́тисѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀,
2: 17
Ри́млѧн. 3: 19
ѡ҆брѣто́хомсѧ и҆ са́ми грѣ́шницы, хрⷭ҇то́съ оу҆́бѡ грѣхꙋ́ ли слꙋжи́тель; Да не бꙋ́детъ. 18 А҆́ще бо, ꙗ҆̀же разори́хъ, сїѧ̑ па́ки созида́ю, престꙋ́пника себѐ представлѧ́ю. 19
2: 19
Ри́млѧн. 7: 6
2 Корі́нѳ. 5: 15
1 Петр. 4: 2
А҆́зъ бо зако́номъ зако́нꙋ оу҆мро́хъ, да бг҃ови жи́въ бꙋ́дꙋ. Хрⷭ҇то́ви сраспѧ́хсѧ: 20 живꙋ́ же не ктомꙋ̀ а҆́зъ, но живе́тъ во мнѣ̀ хрⷭ҇то́съ. А҆ є҆́же нн҃ѣ живꙋ̀ во пло́ти,
2: 20
Ри́млѧн. 6: 6
вѣ́рою живꙋ̀ сн҃а бж҃їѧ, возлюби́вшагѡ менѐ
2: 20
Ті́т. 2: 14
и҆ преда́вшагѡ себѐ по мнѣ̀.

(Заⷱ҇ с҃д.)

21 Не ѿмета́ю блгⷣти бж҃їѧ.

2: 21
Гала́т. 5: 2
Е҆вр. 7: 11
А҆́ще бо зако́номъ пра́вда, оу҆̀бо хрⷭ҇то́съ тꙋ́не оу҆́мре.