Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
33

ГЛАВА̀ л҃г.

331 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь, глаго́ли ко сынѡ́мъ люді́й твои́хъ и҆ рече́ши къ ни̑мъ: землѧ̀, на ню́же а҆́зъ а҆́ще наведꙋ̀ ме́чь, и҆ по́ймꙋтъ лю́дїе землѝ человѣ́ка є҆ди́наго ѿ себє̀ и҆ поста́вѧтъ є҆го̀ себѣ̀

33: 2
4 Ца́рств. 9: 17
во стра́жа, 3 и҆ оу҆́зритъ ме́чь грѧдꙋ́щь на зе́млю, и҆ вострꙋ́битъ трꙋбо́ю, и҆ проповѣ́сть лю́демъ, 4 и҆ оу҆слы́шитъ оу҆слы́шавый гла́съ трꙋбы̀, а҆ не сохрани́тсѧ, и҆ на́йдетъ ме́чь и҆ пости́гнетъ є҆го̀, кро́вь є҆гѡ̀ на главѣ̀ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ: 5 ꙗ҆́кѡ слы́ша гла́съ трꙋбы̀ и҆ не сохрани́сѧ, кро́вь є҆гѡ̀ на не́мъ бꙋ́детъ: а҆ се́й, поне́же сохрани́сѧ, дꙋ́шꙋ свою̀ и҆зба́вилъ. 6 И҆ стра́жъ, а҆́ще оу҆ви́дитъ ме́чь грѧдꙋ́щь, и҆ не вострꙋ́битъ трꙋбо́ю, (и҆ не проповѣ́сть лю́демъ,) и҆ лю́дїе не ѡ҆хранѧ́тъ себѐ, и҆ наше́дъ ме́чь во́зметъ ѿ ни́хъ дꙋ́шꙋ, та̀ оу҆́бѡ беззако́нїѧ ра́ди своегѡ̀ взѧ́сѧ, а҆ кро́ве є҆ѧ̀ ѿ рꙋкѝ стра́жа взыщꙋ̀. 7 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь,
33: 7
И҆са́їа. 58: 1
І҆езек. 3: 17
во стра́жа да́хъ тѧ̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ, и҆ оу҆слы́шиши ѿ оу҆́стъ мои́хъ сло́во, и҆ проповѣ́си и҆̀мъ ѿ менє̀. 8 Е҆гда̀ рекꙋ̀ грѣ́шникꙋ: грѣ́шниче, сме́ртїю оу҆́мреши: и҆ не бꙋ́деши глаго́лати (грѣ́шникꙋ), є҆́же сохрани́тисѧ нечести́вомꙋ, (є҆́же ѡ҆брати́тсѧ є҆мꙋ̀) ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ (и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀), то́й беззако́нникъ во беззако́нїи свое́мъ оу҆́мретъ,
33: 8
І҆езек. 24: 8
Дѣѧ̑н. 18: 6
а҆ кро́ве є҆гѡ̀ ѿ рꙋкѝ твоеѧ̀ взыщꙋ̀. 9 А҆́ще же ты̀ проповѣ́си нечести́вомꙋ пꙋ́ть є҆гѡ̀, є҆́же ѡ҆брати́тисѧ ѿ негѡ̀, и҆ не ѡ҆брати́тсѧ съ пꙋтѝ своегѡ̀, то́й въ нече́стїи свое́мъ оу҆́мретъ, а҆ ты̀ дꙋ́шꙋ твою̀ и҆зба́вилъ є҆сѝ. 10 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, рцы̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ: си́це рѣ́сте глаго́люще: пре́лєсти на́шѧ
33: 10
Ѱал. 37: 5
и҆ беззакѡ́нїѧ на̑ша въ на́съ сꙋ́ть, и҆ мы̀ въ ни́хъ та́емъ,
33: 10
Ѱал. 89: 8,9
и҆ ка́кѡ на́мъ живы̑мъ бы́ти; 11 Рцы̀ и҆̀мъ: живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь,
33: 11
2 Ца́рств. 14: 14
І҆езек. 18: 23,32
А҆гг. 1: 5
не хощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ нечести́вомꙋ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀: ѡ҆браще́нїемъ ѡ҆брати́тесѧ ѿ пꙋтѝ ва́шегѡ ѕла́гѡ: и҆ вскꙋ́ю оу҆мира́ете, до́ме і҆н҃левъ; 12 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, рцы̀ ко сынѡ́мъ люді́й твои́хъ:
33: 12
І҆езек. 18: 24
пра́вда првⷣника не и҆зба́витъ є҆го̀, въ ѻ҆́ньже де́нь прельсти́тсѧ: и҆ беззако́нїе беззако́нника не оу҆бїе́тъ, въ ѻ҆́ньже де́нь ѡ҆брати́тсѧ ѿ беззако́нїѧ своегѡ̀: и҆ првⷣникъ не мо́жетъ спасти́сѧ въ де́нь грѣха̀ своегѡ̀. 13 Е҆гда̀ рекꙋ̀ првⷣникꙋ: жи́знїю жи́въ бꙋ́деши:
33: 13
1 Корі́нѳ. 10: 12
се́й же оу҆пова́ѧ на пра́вдꙋ свою̀ и҆ сотвори́тъ беззако́нїе, всѧ̑ пра̑вды є҆гѡ̀ не воспомѧнꙋ́тсѧ, въ непра́вдѣ свое́й, ю҆́же сотворѝ, въ то́й оу҆́мретъ. 14 И҆ є҆гда̀ рекꙋ̀ нечести́вомꙋ: сме́ртїю оу҆́мреши: и҆ ѡ҆брати́тсѧ ѿ грѣха̀ своегѡ̀ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, 15
33: 15
И҆схо́д. 22: 26
Второзак. 24: 13
и҆ зало́гъ ѿда́стъ и҆ восхище́ное возврати́тъ, беззако́нникъ въ за́повѣдехъ жи́зни ходи́ти бꙋ́детъ, є҆́же не сотвори́ти непра́вды, жи́знїю жи́въ бꙋ́детъ и҆ не оу҆́мретъ: 16
33: 16
И҆са́їа. 43: 25
І҆ерем. 31: 34
всѝ грѣсѝ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же согрѣшѝ, не помѧнꙋ́тсѧ: поне́же сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ сотворѝ, жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. 17 И҆ рекꙋ́тъ сы́нове люді́й твои́хъ:
33: 17
І҆езек. 18: 25
непра́въ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. И҆ сѐ, пꙋ́ть и҆́хъ непра́въ. 18 Е҆гда̀ соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ беззако́нїе, и҆ оу҆́мретъ въ не́мъ. 19 И҆ є҆гда̀ грѣ́шникъ возврати́тсѧ ѿ беззако́нїѧ своегѡ̀ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, то́й жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. 20 И҆ сѐ є҆́сть, є҆́же реко́сте: непра́въ пꙋ́ть гдⷭ҇ень.
33: 20
Ѱал. 61: 13
При́тч. 24: 12
І҆ерем. 32: 19
І҆езек. 18: 30
Матѳ. 16: 27
Ри́млѧн. 2: 6
Комꙋ́ждо по пꙋтє́мъ є҆гѡ̀ сꙋждꙋ̀ ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ. 21 И҆ бы́сть во второена́десѧть лѣ́то, мцⷭ҇а вторагѡна́десѧть, въ пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а плѣне́нїѧ на́шегѡ, прїи́де ко мнѣ̀ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма оу҆цѣлѣ́вый глаго́лѧ:
33: 21
4 Ца́рств. 25: 4
плѣне́нъ бы́сть гра́дъ. 22 И҆ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ бы́сть на мнѣ̀ въ ве́черъ, пре́жде прише́ствїѧ є҆гѡ̀, и҆ ѿве́рзе оу҆ста̀ моѧ̑, до́ндеже прїи́де ко мнѣ̀ заꙋ́тра:
33: 22
І҆езек. 24: 27
и҆ ѿвє́рзшаѧсѧ оу҆ста̀ моѧ̑ не затвори́шасѧ ктомꙋ̀. 23 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 24 сы́не человѣ́чь, живꙋ́щїи на ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ мѣ́стѣхъ во землѝ і҆н҃левѣ глаго́лютъ: є҆ди́нъ бѧ́ше
33: 24
Ри́млѧн. 4: 13
И҆са́їа. 51: 2
а҆враа́мъ и҆ ѡ҆держа́ше зе́млю, а҆ мы̀ мно́жайшїи є҆смы̀, на́мъ дана̀ є҆́сть землѧ̀ во ѡ҆держа́нїе. 25 Тогѡ̀ ра́ди рцы̀ и҆̀мъ: си́це гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: поне́же
33: 25
Второзак. 12: 23
съ кро́вїю ꙗ҆́сте и҆ ѻ҆́чи ва́ши воздвиго́сте ко кꙋмі́рѡмъ и҆ кро́вь пролива́ете, и҆ зе́млю ли наслѣ́дите; 26 ста́сте съ мече́мъ ва́шимъ, сотвори́сте ме́рзѡсти,
33: 26
І҆езек. 22: 11
и҆ кі́йждо женꙋ̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ ѡ҆скверни́сте, и҆ та́кѡ ли зе́млю и҆́мате наслѣ́дити; 27 Тогѡ̀ ра́ди рцы̀ и҆̀мъ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
33: 27
А҆мѡ́с. 9: 3
живꙋ̀ а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ падꙋ́тъ мече́мъ сꙋ́щїи во ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ, и҆ и҆̀же на лицы̀ по́лѧ, ѕвѣрє́мъ пѡ́льнымъ предадꙋ́тсѧ на и҆з̾ѧде́нїе, и҆ сꙋ́щыѧ во градѣ́хъ и҆ и҆̀же въ пеще́рахъ сме́ртїю поражꙋ̀, 28 и҆ да́мъ зе́млю на ѡ҆пꙋстѣ́нїе, и҆ поги́бнетъ го́рдость крѣ́пости є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆пꙋстѣ́ютъ го́ры і҆н҃лєвы, зане́же не бꙋ́детъ проходѧ́щагѡ: 29
33: 29
І҆езек. 26: 6
28: 24
и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь: и҆ сотворю̀ зе́млю и҆́хъ пꙋ́стꙋ, и҆ ѡ҆пꙋстѣ́етъ всѣ́хъ ра́ди ме́рзостей и҆́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша. 30 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, сы́нове люді́й твои́хъ глаго́лющїи ѡ҆ тебѣ̀ оу҆ забра̑лъ и҆ во вратѣ́хъ дворѡ́въ, и҆ глаго́лютъ кі́йждо ко бли́жнемꙋ своемꙋ̀ и҆ кі́йждо ко бра́тꙋ своемꙋ̀, глаго́люще: собери́мсѧ и҆ оу҆слы́шимъ и҆сходѧ̑щаѧ ѿ оу҆́стъ гдⷭ҇нихъ. 31 И҆ прихо́дѧтъ къ тебѣ̀, ꙗ҆́коже схо́дѧтсѧ лю́дїе, и҆ сѣдѧ́тъ лю́дїе моѝ пред̾ тобо́ю, и҆ послꙋ́шаютъ глаго́лѡвъ твои́хъ,
33: 31
И҆са́їа. 42: 20
53: 1
и҆ не сотворѧ́тъ и҆́хъ: поне́же лжа̀ во оу҆стѣ́хъ и҆́хъ, и҆ в̾слѣ́дъ скве́рнъ и҆́хъ се́рдце и҆́хъ хо́дитъ. 32 И҆ бꙋ́деши и҆̀мъ ꙗ҆́кѡ гла́съ пѣ́снивца сладкогла́снагѡ благосли́чнагѡ, и҆ оу҆слы́шатъ глаго́лы твоѧ̑, и҆ не сотворѧ́тъ и҆́хъ. 33 И҆ є҆гда̀ прїи́деши, рекꙋ́тъ: сѐ, прїи́де. И҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ бѣ̀ средѣ̀ и҆́хъ.

34

ГЛАВА̀ л҃д.

341 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь, прорцы̀ на па̑стыри і҆н҃лєвы, прорцы̀ и҆ рцы̀ па́стырємъ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: 3

34: 3
І҆ерем. 23: 1
Заха́р. 11: 17
ѡ҆̑ле, па́стырїе і҆н҃лєвы! є҆да̀ пасꙋ́тъ па́стырїе сами́хъ себѐ; не ѻ҆ве́цъ ли пасꙋ́тъ па́стырїе; сѐ, млеко̀ ꙗ҆дитѐ и҆ во́лною ѡ҆дѣва́етесѧ и҆ тꙋ́чное закала́ете, а҆ ѻ҆ве́цъ мои́хъ не пасе́те: 4 и҆знемо́гшагѡ не под̾ѧ́сте и҆ болѧ́щагѡ не оу҆врачева́сте, и҆ сокрꙋше́ннагѡ не ѡ҆бѧза́сте и҆ заблꙋжда́ющагѡ не ѡ҆брати́сте, и҆ поги́бшагѡ не взыска́сте и҆ крѣ́пкое ѡ҆скорби́сте трꙋдо́мъ
34: 4
1 Петр. 5: 3
и҆ вла́стїю наказа́сте ѧ҆̀ и҆ нарꙋга́нїемъ. 5
34: 5
И҆са́їа. 53: 6
Матѳ. 9: 36
И҆ разсы́пашасѧ ѻ҆́вцы моѧ̑, поне́же не и҆мѣ́ѧхꙋ па́стырей, и҆ бы́ша на и҆з̾ѧде́нїе всѣ́мъ ѕвѣрє́мъ сє́лнымъ. 6 И҆ расточи́шасѧ ѻ҆́вцы моѧ̑ по всѣ́мъ гора́мъ и҆ (заблꙋди́ша) по всѣ́мъ холмѡ́мъ высѡ́кимъ, и҆ на лицы̀ всеѧ̀ землѝ разсы́пашасѧ ѻ҆́вцы моѧ̑, и҆ не бѣ̀ взыска́ющагѡ, ни ѡ҆браща́ющагѡ. 7 Тогѡ̀ ра́ди, ѡ҆̑, па́стырїе, слы́шите сло́во гдⷭ҇не: 8 живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, поне́же оу҆чинє́на сꙋ́ть стада̀ моѧ̑ въ расхище́нїе, и҆ ѻ҆́вцы моѧ̑ бы́ша во снѣде́нїе всѣ́мъ ѕвѣрє́мъ сє́лнымъ, зане́же нѣ́сть па́стырей, и҆ не поиска́ша па́стырїе ѻ҆ве́цъ мои́хъ, но пасо́ша па́стырїе сами́хъ себѐ, а҆ ѻ҆ве́цъ мои́хъ не пасо́ша: 9 сегѡ̀ ра́ди, па́стырїе, слы́шите сло́во гдⷭ҇не, 10 сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
34: 10
І҆езек. 10: 18
33: 8
сѐ, а҆́зъ на па̑стыри, и҆ взыщꙋ̀ ѻ҆ве́цъ мои́хъ ѿ рꙋ́къ и҆́хъ, и҆ ѿста́влю ѧ҆̀ ѿ па́ствы ѻ҆ве́цъ мои́хъ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ пастѝ и҆̀хъ па́стырїе: нижѐ сами́хъ себѐ и҆́мꙋтъ пастѝ, и҆ ѿимꙋ̀ ѻ҆́вцы моѧ̑ и҆з̾ оу҆́стъ и҆́хъ, и҆ ктомꙋ̀ не бꙋ́дꙋтъ и҆̀мъ на и҆з̾ѧде́нїе. 11 Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
34: 11
Заха́р. 13: 7
І҆ѡа́н. 10: 12
сѐ, а҆́зъ взыщꙋ̀ ѻ҆ве́цъ мои́хъ и҆ присѣщꙋ̀ и҆̀хъ: 12
34: 12
І҆ерем. 23: 4
Лꙋк. 15: 4
ꙗ҆́коже присѣща́етъ пастꙋ́хъ па́ствꙋ свою̀ въ де́нь, є҆гда̀ є҆́сть ѡ҆́блаченъ и҆ мглѧ́нъ, средѣ̀ ѻ҆ве́цъ свои́хъ разлꙋче́ныхъ, та́кѡ взыщꙋ̀ ѻ҆ве́цъ мои́хъ и҆ и҆зба́влю ѧ҆̀ ѿ всѧ́кагѡ мѣ́ста, а҆́може сꙋ́ть разсы̑паны въ де́нь ѡ҆́блаченъ и҆ примра́ченъ. 13 И҆ и҆зведꙋ̀ ѧ҆̀ ѿ ꙗ҆зы̑къ и҆ соберꙋ̀ ѧ҆̀ ѿ стра́нъ, и҆ введꙋ̀ ѧ҆̀ въ зе́млю и҆́хъ и҆ оу҆пасꙋ̀ ѧ҆̀
34: 13
Софо́н. 3: 13
на гора́хъ і҆н҃левыхъ и҆ въ де́брехъ
34: 13
Ѱал. 64: 14
и҆ во все́мъ селе́нїи землѝ, 14 на па́жити бла́зѣ оу҆пасꙋ̀ ѧ҆̀, на горѣ̀ высо́цѣ і҆н҃левѣ: и҆ бꙋ́дꙋтъ ѡ҆гра̑ды и҆́хъ та́мѡ, и҆ оу҆́спнꙋтъ и҆
34: 14
Ѱал. 22: 2
почі́ютъ та́мѡ въ пи́щи бла́зѣ, и҆ на па́жити тꙋ́чнѣ оу҆пасꙋ́тсѧ на гора́хъ і҆н҃левыхъ. 15 А҆́зъ оу҆пасꙋ̀ ѻ҆́вцы моѧ̑ и҆ а҆́зъ оу҆поко́ю ѧ҆̀, и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. 16 Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
34: 16
Матѳ. 10: 6
15: 24
Лꙋк. 15: 4
поги́бшее взыщꙋ̀ и҆ заблꙋди́вшее ѡ҆бращꙋ̀, и҆ сокрꙋше́нное ѡ҆бѧжꙋ̀ и҆ немощно́е оу҆крѣплю̀, и҆ крѣ́пкое снабдю̀ и҆ оу҆пасꙋ̀ ѧ҆̀ съ сꙋдо́мъ. 17 И҆ вы̀, ѻ҆́вцы моѧ̑, сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
34: 17
Матѳ. 25: 32
сѐ, а҆́зъ разсꙋждꙋ̀ междꙋ̀ ѻ҆вце́ю и҆ ѻ҆вце́ю, и҆ ѻ҆вно́мъ и҆ козло́мъ. 18 Не дово́лно ли ва́мъ, ꙗ҆́кѡ на бла́зѣй па́жити пасо́стесѧ, и҆ ѡ҆ста́нокъ па́жити ва́шеѧ нога́ми ва́шими попира́сте, и҆ оу҆стоѧ́вшꙋюсѧ во́дꙋ пива́сте, и҆ ѡ҆ста́нокъ нога́ми ва́шими возмꙋща́сте, 19 и҆ ѻ҆́вцы моѧ̑ попра́нїемъ но́гъ ва́шихъ живѧ́хꙋ, и҆ возмꙋще́ннꙋю во́дꙋ нога́ми ва́шими пїѧ́хꙋ; 20 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ разсꙋждꙋ̀ междꙋ̀ ѻ҆вча́темъ си́льнымъ и҆ междꙋ̀ ѻ҆вча́темъ немощны́мъ. 21 Ре́брами и҆ плеща́ми ва́шими рѣ́ѧсте и҆ рога́ми ва́шими бодо́сте, и҆ всѧ́кое немощно́е пха́сте, до́ндеже и҆згна́сте ѧ҆̀ во́нъ: 22 и҆ сп҃сꙋ̀ ѻ҆́вцы моѧ̑, и҆ ктомꙋ̀ не бꙋ́дꙋтъ на разграбле́нїе, и҆ разсꙋждꙋ̀ междꙋ̀ ѻ҆вча́темъ и҆ ѻ҆вча́темъ, и҆ междꙋ̀ ѻ҆вно́мъ и҆ ѻ҆вно́мъ: 23
34: 23
Ѱал. 22: 1
И҆са́їа. 40: 11
І҆ерем. 23: 5
І҆езек. 37: 24
І҆ѡа́н. 10: 11
Е҆вр. 13: 20
и҆ возста́влю и҆̀мъ па́стырѧ є҆ди́наго, и҆ оу҆пасе́тъ ѧ҆̀, раба̀ моего̀ даві́да, то́й оу҆пасе́тъ ѧ҆̀, (и҆ то́й оу҆поко́итъ ѧ҆̀,) и҆ бꙋ́детъ и҆̀мъ па́стырь, 24 а҆́зъ же гдⷭ҇ь бꙋ́дꙋ и҆̀мъ въ бг҃а, и҆ ра́бъ мо́й даві́дъ кнѧ́зь средѣ̀ и҆́хъ: а҆́зъ гдⷭ҇ь гл҃ахъ. 25
34: 25
І҆езек. 37: 26
Ѡ҆сі́а. 2: 18
И҆ завѣща́ю даві́дови завѣ́тъ ми́рный, и҆ потреблю̀ ѕвѣ́ри ѕлы̑ ѿ землѝ, и҆ вселѧ́тсѧ въ пꙋсты́ни, оу҆пова́юще оу҆́спнꙋтъ въ дꙋбра́вахъ. 26
34: 26
І҆ѡи́л. 2: 23
И҆ да́мъ и҆̀мъ ѡ҆́крестъ горы̀ моеѧ̀ блгⷭ҇ве́нїе, и҆ и҆спꙋщꙋ̀ до́ждь ва́мъ во вре́мѧ своѐ, до́ждь благослове́нїѧ. 27
34: 27
Ѱал. 67: 10
И҆ древеса̀ на по́ли дадѧ́тъ пло́дъ сво́й, и҆ землѧ̀ да́стъ си́лꙋ свою̀, и҆ вселѧ́тсѧ на землѝ свое́й съ наде́ждею ми́ра, и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ сокрꙋшꙋ̀ оу҆́зы и҆́га и҆́хъ: и҆ и҆зба́влю ѧ҆̀ и҆з̾ рꙋкѝ порабо́тившихъ ѧ҆̀, 28 и҆ не бꙋ́дꙋтъ ктомꙋ̀ во плѣне́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ ѕвѣ́рїе земні́и не поѧдѧ́тъ и҆́хъ ктомꙋ̀: и҆ вселѧ́тсѧ съ наде́ждею,
34: 28
І҆ерем. 46: 27
и҆ не бꙋ́детъ оу҆страша́ѧй и҆̀хъ. 29 И҆ возста́влю и҆̀мъ
34: 29
И҆са́їа. 4: 2
11: 1
са́дъ ми́ренъ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ ктомꙋ̀ ма̑лы число́мъ на землѝ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ погꙋбле́ни гла́домъ на землѝ, и҆ не прїи́мꙋтъ ктомꙋ̀ оу҆коре́нїѧ ѿ ꙗ҆зы̑къ: 30 и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ съ ни́ми, а҆ ті́и лю́дїе моѝ до́мъ і҆н҃левъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: 31
34: 31
Ѱал. 99: 3
І҆езек. 36: 37
І҆ѡа́н. 10: 11
вы́ же ѻ҆́вцы моѧ̑ и҆ ѻ҆́вцы па́ствы моеѧ̀ є҆стѐ, и҆ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь.

35

ГЛАВА̀ л҃є.

351 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь, ѡ҆братѝ лицѐ твоѐ къ горѣ̀

35: 2
І҆езек. 25: 8
А҆вді́й. 1: 10
сеі́ръ и҆ прорцы̀ на ню̀ и҆ рцы̀ є҆́й: 3 сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ на тѧ̀, горо̀ сеі́ръ, и҆ прострꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на тѧ̀
35: 3
И҆са́їа. 31: 3
и҆ поста́влю тѧ̀ пꙋ́стꙋ, и҆ ѡ҆пꙋстѣ́еши, 4
35: 4
І҆езек. 7: 27
и҆ во градѣ́хъ твои́хъ пꙋсты́ню сотворю̀, и҆ ты̀ въ пꙋсты́ню бꙋ́деши, и҆ оу҆разꙋмѣ́еши, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. 5 Поне́же бы́сть въ тебѣ̀
35: 5
А҆мѡ́с. 1: 11
вражда̀ вѣ́чнаѧ, и҆ присѣдѣ́ла є҆сѝ до́мꙋ і҆н҃левꙋ лꙋка́вствомъ, рꙋко́ю врагѡ́въ съ мече́мъ во вре́мѧ печа́ли и҆́хъ
35: 5
І҆езек. 21: 29
и҆ во вре́мѧ непра́вды, на послѣ́докъ: 6 сегѡ̀ ра́ди живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, поне́же въ кро́ви согрѣши́ла є҆сѝ, и҆ кро́вь пожене́тъ тѧ̀, кро́вь возненави́дѣла є҆сѝ, и҆ кро́вь и҆ждене́тъ тѧ̀. 7 И҆ поста́влю го́рꙋ сеі́ръ пꙋ́стꙋ и҆ ѡ҆пꙋстѣ́вшꙋ, и҆ погꙋблю̀ ѿ неѧ̀ человѣ́ки и҆ скоты̀, (и҆ приходѧ́ша и҆ ѿходѧ́ща:) 8 и҆ напо́лню ꙗ҆́звеными твои́ми хо́лмы твоѧ̑ и҆ дє́бри твоѧ̑, и҆ на всѣ́хъ по́лехъ твои́хъ ꙗ҆́звенїи мече́мъ падꙋ́тъ въ тебѣ̀: 9
35: 9
Малах. 1: 4,5
и҆ пꙋ́стꙋ во вѣ́къ поста́влю тѧ̀, и҆ гра́ди твоѝ не населѧ́тсѧ ктомꙋ̀, и҆ оу҆разꙋмѣ́еши, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. 10
35: 10
Ѱал. 82: 13
Поне́же рекла̀ є҆сѝ: ѻ҆́ба ꙗ҆зы̑ка и҆ ѻ҆́бѣ странѣ́ моѝ бꙋ́дꙋтъ, и҆ возмꙋ̀ и҆̀хъ въ наслѣ́дїе, а҆ гдⷭ҇ь та́мѡ є҆́сть: 11 сегѡ̀ ра́ди живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, и҆ сотворю̀ тебѣ̀
35: 11
І҆езек. 7: 27
по враждѣ̀ твое́й и҆ по ре́вности твое́й, ю҆́же сотвори́ла є҆сѝ ѿ ненавидѣ́нїѧ къ ни̑мъ, и҆ позна́нъ бꙋ́дꙋ тобо́ю, є҆гда̀ и҆́мамъ тебѐ сꙋди́ти, и҆ оу҆разꙋмѣ́еши, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. 12 Слы́шахъ гла́съ всѣ́хъ
35: 12
А҆вді́й. 1: 12
хꙋле́нїй твои́хъ, ꙗ҆̀же глаго́лала є҆сѝ: го́ры і҆н҃лєвы пꙋ̑сты даны̀ на́мъ во снѣ́дь: 13 и҆ велерѣ́чила є҆сѝ на мѧ̀ оу҆сты̀ твои́ми и҆ оу҆мно́жила на мѧ̀ словеса̀, а҆́зъ же оу҆слы́шахъ. 14 Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: во весе́лїи всеѧ̀ землѝ пꙋ́стꙋ тѧ̀ сотворю̀: 15
35: 15
А҆вді́й. 1: 15
ꙗ҆́коже пора́доваласѧ є҆сѝ ѡ҆ наслѣ́дїй до́мꙋ і҆н҃лева, ꙗ҆́кѡ поги́бе, та́кѡ сотворю̀ тебѣ̀: пꙋста̀ бꙋ́деши, горо̀ сеі́ръ, и҆ всѧ̀ і҆дꙋме́а потреби́тсѧ, и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ.