Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2

18: 2
І҆ерем. 31: 29
сы́не человѣ́чь, что̀ ва́мъ при́тча сїѧ̀ на землѝ і҆н҃левѣ, глаго́лющымъ: ѻ҆тцы̀ ꙗ҆до́ша те́рпкое, а҆ зꙋбѡ́мъ ча̑дъ и҆́хъ ѻ҆скѡ́мины бы́ша; 3 Живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆́ще бꙋ́детъ є҆щѐ глаго́лема при́тча сїѧ̀ во і҆н҃ли. 4 Ꙗ҆́кѡ всѧ̑ дꙋ́шы моѧ̑ сꙋ́ть, ꙗ҆́коже
18: 4
Второзак. 24: 16
Ри́млѧн. 2: 9
дꙋша̀ ѻ҆́тча, та́кѡ и҆ дꙋша̀ сыно́внѧ, моѧ̑ сꙋ́ть: дꙋша̀, ꙗ҆́же согрѣши́тъ, та̀ оу҆́мретъ, и҆ зоба́вшагѡ па́родки зꙋ́бы ѻ҆скѡ́минны бꙋ́дꙋтъ. 5 Человѣ́къ же, и҆́же є҆́сть првⷣнъ, творѧ́й сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, 6 на гора́хъ не снѣ́сть и҆ ѻ҆че́съ свои́хъ не воздви́гнетъ на кꙋмі́ры до́мꙋ і҆н҃лева,
18: 6
Леѵі́т. 18: 20
и҆ жены̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ не ѡ҆скверна́витъ и҆ къ женѣ̀ въ мѣ́сѧчныхъ сꙋ́щей не прибли́житсѧ, 7 и҆ человѣ́кꙋ не наси́льствꙋетъ,
18: 7
И҆схо́д. 22: 26
Леѵі́т. 19: 13
зало́гъ должникꙋ̀ ѿда́стъ и҆ хище́нїемъ не восхи́титъ,
18: 7
И҆схо́д. 22: 26,27
Второзак. 15: 7
И҆са́їа. 58: 7
Матѳ. 25: 35
хлѣ́бъ сво́й а҆́лчномꙋ да́стъ и҆ нага́го ѡ҆блече́тъ въ ри́зꙋ, 8 и҆ сребра̀ своегѡ̀
18: 8
И҆схо́д. 22: 25
въ ли́хвꙋ не да́стъ и҆ прибы́тка не во́зметъ, и҆ ѿ непра́вды ѿврати́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ сꙋ́дъ сотвори́тъ междꙋ̀ мꙋ́жемъ и҆ бли́жнимъ свои́мъ, 9 и҆ въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́лъ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ снабдѣ́лъ, є҆́же твори́ти та̑: првⷣнъ се́й є҆́сть, жи́знїю жи́ти и҆́мать, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 10 И҆ а҆́ще роди́тъ сы́на гꙋби́телѧ, пролива́ющаго кро́вь и҆ творѧ́ща грѣхѝ, 11 въ пꙋ́ть ѻ҆тца̀ своегѡ̀ првⷣнагѡ не ходи́лъ, но и҆ на гора́хъ пожрѐ, и҆ женꙋ̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ ѡ҆скверна́вилъ, 12 и҆ оу҆бо́гаго и҆ ни́щаго преѡби́дѣ, и҆ хище́нїемъ восхи́тилъ и҆ зало́га не ѿда́лъ, и҆ къ кꙋмі́рѡмъ положѝ ѻ҆́чи своѝ, беззакѡ́нїѧ сотворѝ, 13
18: 13
І҆езек. 22: 12
Неем. 5: 7
съ ли́хвою дадѐ и҆ съ примноже́нїемъ прїѧ́лъ, се́й жи́знїю не поживе́тъ: всѧ̑ сїѧ̑ беззакѡ́нїѧ сотворѝ, сме́ртїю оу҆́мретъ, кро́вь є҆гѡ̀ на не́мъ бꙋ́детъ. 14 А҆́ще же роди́тъ сы́на, ѻ҆́нъ же оу҆ви́дитъ всѧ̑ грѣхѝ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆́сть, и҆ оу҆бои́тсѧ и҆ не сотвори́тъ по ни̑мъ, 15 на гора́хъ не снѣ́сть и҆ ѻ҆че́съ свои́хъ не положи́тъ къ кꙋмі́рѡмъ до́мꙋ і҆н҃лева, и҆ жены̀ по́дрꙋга своегѡ̀ не ѡ҆скверна́витъ 16 и҆ человѣ́ка не наси́льствꙋетъ, и҆ зало́га не оу҆держи́тъ и҆ хище́нїемъ не восхи́титъ,
18: 16
Второзак. 15: 8
И҆са́їа. 58: 7
хлѣ́бъ сво́й а҆́лчномꙋ да́стъ и҆ на́га ѡ҆дѣ́етъ ри́зою, 17 и҆ ѿ непра́вды ѿврати́тъ рꙋ́кꙋ свою̀, ли́хвы и҆ примноже́нїѧ не во́зметъ, пра́вдꙋ сотвори́тъ и҆ въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́ти бꙋ́детъ: не сконча́етсѧ въ непра́вдахъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, (но) жи́знь поживе́тъ. 18 Ѻ҆те́цъ же є҆гѡ̀ а҆́ще ско́рбїю ѡ҆скорби́тъ и҆ хище́нїемъ восхи́титъ, сопроти̑внаѧ сотвори́тъ посредѣ̀ люді́й мои́хъ, и҆ оу҆́мретъ въ непра́вдахъ свои́хъ. 19 И҆ рече́те: что̀ ꙗ҆́кѡ не взѧ̀ сы́нъ непра́вды ѻ҆тца̀ своегѡ̀; Поне́же сы́нъ пра́вдꙋ и҆ ми́лость сотворѝ, всѧ̑ зако́ны моѧ̑ соблюдѐ и҆ сотворѝ ѧ҆̀, жи́знїю поживе́тъ. 20
18: 20
Второзак. 24: 16
Дꙋша́ же согрѣша́ющаѧ, та̀ оу҆́мретъ:
18: 20
4 Ца́рств. 14: 6
2 Паралїпом. 25: 4
сы́нъ не во́зметъ непра́вды ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ ѻ҆те́цъ не во́зметъ непра́вды сы́на своегѡ̀: пра́вда првⷣнагѡ на не́мъ бꙋ́детъ, и҆ беззако́нїе беззако́нника на не́мъ бꙋ́детъ. 21
18: 21
І҆ерем. 18: 8
И҆ беззако́нникъ а҆́ще ѡ҆брати́тсѧ ѿ всѣ́хъ беззако́нїй свои́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́лъ, и҆ сохрани́тъ всѧ̑ за́пѡвѣди моѧ̑ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ и҆ ми́лость, жи́знїю поживе́тъ и҆ не оу҆́мретъ: 22 всѧ̑ согрѣшє́нїѧ є҆гѡ̀, є҆ли̑ка сотвори́лъ,
18: 22
Мїх. 7: 19
не помѧнꙋ́тсѧ є҆мꙋ̀: но въ пра́вдѣ свое́й, ю҆́же сотвори́лъ, жи́въ бꙋ́детъ. 23
18: 23
И҆са́їа. 55: 7
І҆езек. 33: 11
Е҆да̀ хотѣ́нїемъ восхощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆ не є҆́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀ ѿ пꙋтѝ ѕла̀ и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀; 24
18: 24
І҆езек. 3: 20
И҆ а҆́ще соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ непра́вдꙋ по всѣ́мъ беззако́нїємъ, ꙗ҆̀же сотвори́лъ беззако́нникъ, всѧ̑ пра̑вды є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆́сть, не помѧнꙋ́тсѧ: въ престꙋпле́нїи свое́мъ, и҆́мже престꙋпѝ, и҆ во грѣсѣ́хъ свои́хъ, и҆́миже согрѣшѝ, въ ни́хъ оу҆́мретъ. 25 И҆ реко́сте:
18: 25
І҆езек. 33: 17,20
не оу҆пра́витсѧ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. Слы́шите оу҆̀бо, ве́сь до́мъ і҆н҃левъ, є҆да̀ пꙋ́ть мо́й не оу҆пра́витсѧ; ва́шъ ли пꙋ́ть оу҆̀бо оу҆пра́витсѧ; 26 Е҆гда̀ соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ грѣ́хъ, и҆ оу҆́мретъ въ престꙋпле́нїи, є҆́же сотвори́лъ, въ то́мъ оу҆́мретъ. 27 И҆ є҆гда̀ ѡ҆брати́тсѧ беззако́нникъ ѿ беззако́нїѧ своегѡ̀, є҆́же сотвори́лъ, и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, то́й дꙋ́шꙋ свою̀ снабдѣ́лъ є҆́сть: 28
18: 28
3 Ца́рств. 12: 16
и҆ ви́дѣ и҆ ѡ҆брати́сѧ ѿ всѣ́хъ беззако́нїй свои́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ, жи́знїю поживе́тъ и҆ не оу҆́мретъ. 29 И҆ глаго́летъ до́мъ і҆н҃левъ: оу҆пра́витсѧ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. Е҆да̀ пꙋ́ть мо́й не оу҆правлѧ́етсѧ; ѡ҆̑, до́ме і҆н҃левъ, оу҆̀бо ва́шъ ли пꙋ́ть оу҆правлѧ́етсѧ; 30 (Сегѡ̀ ра́ди) комꙋ́ждо по пꙋтѝ є҆гѡ̀ сꙋждꙋ̀ ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
18: 30
Матѳ. 3: 2
ѡ҆брати́тесѧ и҆ ѿве́ржитесѧ ѿ всѣ́хъ нече́стїй ва́шихъ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ ва́мъ непра̑вды въ мꙋче́нїе: 31 ѿве́ржите ѿ себє̀ всѧ̑ нечє́стїѧ ва̑ша, и҆́миже нече́ствовасте ко мнѣ̀, и҆ сотвори́те себѣ̀ се́рдце но́во и҆ дꙋ́хъ но́въ,
18: 31
І҆ерем. 32: 39
І҆езек. 11: 19
и҆ сотвори́те всѧ̑ за́пѡвѣди моѧ̑: и҆ вскꙋ́ю оу҆мира́ете, до́ме і҆н҃левъ; гл҃етъ гдⷭ҇ь. 32
18: 32
2 Ца́рств. 14: 14
Премꙋ́др. 1: 13
І҆езек. 33: 11
Поне́же не хощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника оу҆мира́ющагѡ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ и҆ жи́ти дꙋшѝ є҆гѡ̀, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: ѡ҆брати́тесѧ оу҆̀бо, и҆ жи́ви бꙋ́дете.

19

ГЛАВА̀ ѳ҃і.

191 Ты́ же, сы́не человѣ́чь, возмѝ пла́чь на кнѧ̑зи і҆н҃лєвы, 2 и҆ рече́ши: почто̀ ма́ти твоѧ̀ льви́ца средѣ̀ львѡ́въ почѝ,

19: 2
Наꙋ́м. 2: 11
Софо́н. 3: 3
посредѣ̀ львѡ́въ оу҆мно́жи льви̑чища своѧ̑; 3 И҆ ѿскочѝ є҆ди́нъ ѿ льви́чищъ є҆ѧ̀ и҆ бы́сть ле́въ, и҆ наꙋчи́сѧ
19: 3
4 Ца́рств. 23: 31
Заха́р. 11: 3
восхища́ти восхищє́нїѧ и҆ человѣ́ки снѣдѐ. 4 И҆ слы́шаша ѡ҆ не́мъ ꙗ҆зы́цы, и҆ ꙗ҆́тъ бы́сть въ растлѣ́нїи и҆́хъ,
19: 4
4 Ца́рств. 23: 33
І҆ерем. 22: 11,12
приведо́ша є҆го̀ во оу҆здѣ̀ во є҆гѵ́петъ. 5 И҆ ви́дѣ, ꙗ҆́кѡ ѿведе́нъ бы́сть ѿ неѧ̀, и҆ поги́бе ча́ѧнїе є҆ѧ̀: и҆ взѧ̀
19: 5
4 Ца́рств. 23: 34
и҆на́го ѿ льви́чищъ свои́хъ и҆ льво́мъ оу҆чинѝ є҆го̀, 6 и҆ живѧ́ше посредѣ̀ львѡ́въ, бы́сть ле́въ и҆ наꙋчи́сѧ восхища́ти восхищє́нїѧ: человѣ́ки и҆з̾ѧдѐ, 7 и҆ пасѧ́шесѧ въ лю́тости свое́й, и҆ гра́ды и҆́хъ пꙋ̑сты поста́ви, и҆ погꙋбѝ зе́млю и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀
19: 7
А҆мѡ́с. 3: 4,6
гла́сомъ рыка́нїѧ своегѡ̀. 8 И҆ да́ша на́нь ꙗ҆зы́цы ѡ҆́крестъ ѿ стра́нъ и҆ простро́ша на́нь
19: 8
І҆ерем. 17: 20
мрє́жи своѧ̑, и҆ въ погꙋбле́нїи и҆́хъ ꙗ҆́тъ бы́сть. 9 И҆ положи́ша є҆го̀ во оу҆здѣ̀ и҆ въ клѣ́ти,
19: 9
2 Паралїпом. 36: 6
приведо́ша є҆го̀ ко царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ и҆ вверго́ша є҆го̀ въ темни́цꙋ, ꙗ҆́кѡ да не слы́шитсѧ гла́съ є҆гѡ̀ ктомꙋ̀ на гора́хъ і҆н҃левыхъ. 10 Ма́ти твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ вїногра́дъ и҆ ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ ши́пчанъ на водѣ̀ насажде́нъ, пло́дъ є҆гѡ̀ и҆ ѿра́сль є҆гѡ̀ бы́сть ѿ воды̀ мно́ги. 11 И҆ бы́сть є҆мꙋ̀ же́злъ крѣ́пости над̾ пле́менемъ старѣ́йшинъ, и҆ вознесе́сѧ въ вели́чїи свое́мъ средѣ̀ ло́зїѧ: и҆ ви́дѣ вели́чество своѐ во мно́жествѣ ло́зїѧ своегѡ̀, 12 и҆ ѡ҆бломи́сѧ въ ꙗ҆́рости, и҆ на зе́млю пове́рженъ бы́сть, и҆
19: 12
Ѡ҆сі́а. 13: 15
вѣ́тръ зно́йный и҆зсꙋшѝ плоды̀ є҆гѡ̀: оу҆вѧдо́ша, и҆ и҆́зсше же́злъ крѣ́пости є҆гѡ̀: ѻ҆́гнь потребѝ є҆го̀. 13 И҆ нн҃ѣ насади́ша є҆го̀ въ пꙋсты́ни, на землѝ безво́днѣ. 14 И҆ и҆зы́де ѻ҆́гнь ѿ жезла̀ и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀ и҆ поѧдѐ и҆̀, и҆ не бѣ̀ въ не́мъ жезла̀ крѣ́пости є҆гѡ̀: пле́мѧ въ при́тчꙋ пла́ча є҆́сть, и҆ бꙋ́детъ пла́чь.

20

ГЛАВА̀ к҃.

201 И҆ бы́сть въ лѣ́то седмо́е, въ пѧ́тый мцⷭ҇ъ, въ десѧ́тый де́нь мцⷭ҇а,

20: 1
І҆езек. 14: 1
прїидо́ша мꙋ́жїе ѿ старѣ́йшинъ до́мꙋ і҆н҃лева вопроси́ти гдⷭ҇а и҆ сѣдо́ша пред̾ лице́мъ мои́мъ. 2 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 3 сы́не человѣ́чь, глаго́ли ко старѣ́йшинамъ до́мꙋ і҆н҃лева и҆ рече́ши къ ни̑мъ: та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: є҆да̀ вопроси́ти менѐ вы̀ прихо́дите; живꙋ̀ а҆́зъ,
20: 3
І҆езек. 14: 3
а҆́ще ѿвѣща́ю ва́мъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 4
20: 4
І҆езек. 22: 2
А҆́ще ѿмще́нїемъ ѿмщꙋ̀ и҆̀мъ: сы́не человѣ́чь, беззакѡ́нїѧ ѻ҆тє́цъ и҆́хъ засвидѣ́телствꙋй и҆̀мъ, 5 и҆ рече́ши къ ни̑мъ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: ѿ негѡ́же днѐ и҆збра́хъ до́мъ і҆н҃левъ,
20: 5
И҆схо́д. 3: 6,8
и҆ оу҆вѣ́дѣнъ бы́хъ пле́мени до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ и҆ позна́нъ бы́хъ и҆̀мъ во землѝ є҆гѵ́петстѣй, и҆ прїѧ́хъ ѧ҆̀ рꙋко́ю мое́ю гл҃ѧ: а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ: 6 въ то́й де́нь под̾ѧ́хъ ѧ҆̀ рꙋко́ю мое́ю,
20: 6
И҆схо́д. 3: 17
є҆́же и҆звестѝ ѧ҆̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ въ зе́млю, ю҆́же оу҆гото́вахъ и҆̀мъ, зе́млю кипѧ́щꙋю млеко́мъ и҆ ме́домъ, со́тъ є҆́сть па́че всѣ́хъ земе́ль, 7 и҆ реко́хъ къ ни̑мъ:
20: 7
И҆схо́д. 23: 24
34: 13
кі́йждо ме́рзѡсти ѿ ѻ҆че́съ свои́хъ ѿве́ржите и҆ во творе́нїихъ є҆гѵ́петскихъ не ѡ҆сквернѧ́йтесѧ, а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ. 8 И҆ ѿверго́шасѧ менє̀ и҆ не хотѣ́ша послꙋ́шати мѧ̀: кі́йждо ме́рзостей ѿ ѻ҆че́съ свои́хъ не ѿверго́ша и҆ творе́нїй є҆гѵ́петскихъ не ѡ҆ста́виша. И҆ реко́хъ, є҆́же и҆злїѧ́ти ꙗ҆́рость мою̀ на нѧ̀ и҆ сконча́ти гнѣ́въ мо́й на ни́хъ средѣ̀ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 9 И҆ сотвори́хъ,
20: 9
Чи́сл. 14: 16
И҆са́їа. 52: 5
ꙗ҆́кѡ да и҆́мѧ моѐ весьма̀ не ѡ҆скверни́тсѧ пред̾ ꙗ҆зы̑ки, въ ни́хже сꙋ́ть ті́и средѣ̀ и҆́хъ, въ ни́хже позна́нъ бы́хъ и҆̀мъ пред̾ лице́мъ и҆́хъ, є҆́же и҆звестѝ ѧ҆̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 10
20: 10
И҆схо́д. 16: 1
И҆ и҆зведо́хъ ѧ҆̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ и҆ введо́хъ ѧ҆̀ въ пꙋсты́ню, 11
20: 11
Леѵі́т. 18: 5
Неем. 9: 29
Ри́млѧн. 10: 5
Гала́т. 3: 12
и҆ да́хъ и҆̀мъ за́пѡвѣди моѧ̑, и҆ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ ꙗ҆ви́хъ и҆̀мъ, ꙗ҆̀же а҆́ще сотвори́тъ человѣ́къ, жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ: 12
20: 12
И҆схо́д. 20: 8
31: 13
Второзак. 5: 12
и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ да́хъ и҆̀мъ, є҆́же бы́ти въ зна́менїе междꙋ̀ мно́ю и҆ междꙋ̀ и҆́ми, є҆́же разꙋмѣ́ти и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь ѡ҆сщ҃а́ѧй и҆̀хъ. 13 И҆ гл҃ахъ ко до́мꙋ і҆н҃левꙋ въ пꙋсты́ни: въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́те и҆ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ сохрани́те, є҆́же твори́ти ѧ҆̀, ꙗ҆̀же сотвори́тъ человѣ́къ и҆ жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. И҆ разгнѣ́ва мѧ̀ до́мъ і҆н҃левъ въ пꙋсты́ни:
20: 13
И҆схо́д. 16: 28
въ за́повѣдехъ бо мои́хъ не ходи́ша и҆ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ ѿверго́ша, ꙗ҆̀же сотвори́тъ человѣ́къ и҆ жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ:
20: 13
И҆схо́д. 16: 29
и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ ѡ҆скверни́ша ѕѣлѡ̀. И҆ реко́хъ, є҆́же и҆злїѧ́ти ꙗ҆́рость мою̀ на нѧ̀ въ пꙋсты́ни, є҆́же потреби́ти и҆̀хъ. 14 И҆ сотвори́хъ,
20: 14
Чи́сл. 14: 16
Второзак. 9: 28
ꙗ҆́кѡ да весьма̀ и҆́мѧ моѐ не ѡ҆скверни́тсѧ пред̾ ꙗ҆зы̑ки, и҆з̾ ни́хже и҆зведо́хъ ѧ҆̀ пред̾ ѻ҆чи́ма и҆́хъ. 15
20: 15
Чи́сл. 14: 30
Ѱал. 94: 11
Е҆вр. 3: 11
И҆ а҆́зъ воздвиго́хъ рꙋ́кꙋ мою̀ на нѧ̀ въ пꙋсты́ни весьма̀, є҆́же не ввестѝ и҆́хъ въ зе́млю, ю҆́же да́хъ и҆̀мъ, въ зе́млю текꙋ́щꙋю млеко́мъ и҆ ме́домъ, со́тъ є҆́сть па́че всеѧ̀ землѝ: 16
20: 16
Ѡ҆сі́а. 9: 17
поне́же сꙋдбы̑ моѧ̑ ѿверго́ша и҆ въ за́повѣдехъ мои́хъ не ходи́ша, и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ ѡ҆скверни́ша и҆ в̾слѣ́дъ помышле́нїй се́рдца своегѡ̀ хожда́хꙋ. 17 И҆ пощадѣ̀ ѧ҆̀ ѻ҆́ко моѐ,
20: 17
І҆езек. 5: 11
є҆́же потреби́ти и҆̀хъ, и҆ не сотвори́хъ и҆̀мъ сконча́нїѧ въ пꙋсты́ни. 18 И҆ реко́хъ ко ча́дѡмъ и҆́хъ въ пꙋсты́ни:
20: 18
Второзак. 4: 25
въ зако́нѣхъ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ не ходи́те и҆ ѡ҆правда́нїй и҆́хъ не храни́те, и҆ ко творе́нїємъ є҆гѵ́пєтскимъ не примѣша́йтесѧ и҆ не ѡ҆сквернѧ́йтесѧ: 19 а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ: въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́те, и҆ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ снабди́те и҆ твори́те ѧ҆̀, 20 и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ ѡ҆свѧща́йте: и҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе междꙋ̀ мно́ю и҆ междꙋ̀ ва́ми, є҆́же вѣ́дѣти ва́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ. 21
20: 21
Дан. 9: 11
И҆ разгнѣ́ваша мѧ̀, и҆ ча̑да и҆́хъ въ за́повѣдехъ мои́хъ не ходи́ша и҆ ѡ҆правда́нїй мои́хъ не снабдѣ́ша, є҆́же твори́ти ѧ҆̀: сїѧ̑ бо сотвори́въ человѣ́къ жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ: и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ ѡ҆скверни́ша ѕѣлѡ̀. И҆ реко́хъ: и҆злїю̀ ꙗ҆́рость мою̀ на нѧ̀, є҆́же сконча́ти гнѣ́въ мо́й на ни́хъ въ пꙋсты́ни. 22
20: 22
Чи́сл. 14: 13
И҆ сотвори́хъ, ꙗ҆́кѡ да и҆́мѧ моѐ весьма̀ не ѡ҆скверна́витсѧ пред̾ ꙗ҆зы̑ки, ѿ ни́хже и҆зведо́хъ ѧ҆̀ пред̾ ѻ҆чи́ма и҆́хъ. 23 И҆ а҆́зъ воздвиго́хъ рꙋ́кꙋ мою̀ на нѧ̀ въ пꙋсты́ни, є҆́же расточи́ти ѧ҆̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ и҆ разсѣ́ѧти ѧ҆̀ во страна́хъ, 24 поне́же ѡ҆правда́нїй мои́хъ не сотвори́ша и҆ за́пѡвѣди моѧ̑ ѿри́нꙋша и҆ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ ѡ҆скверни́ша, и҆ в̾слѣ́дъ кꙋмі́рѡвъ ѻ҆тє́цъ и҆́хъ бы́ша ѻ҆чеса̀ и҆́хъ. 25 И҆ да́хъ и҆̀мъ
20: 25
Ѱал. 80: 13
2 Солꙋ́н. 2: 9,10
за́пѡвѣди не дѡбры̀ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ, въ ни́хже не бꙋ́дꙋтъ жи́ви: 26
20: 26
І҆езек. 20: 31
и҆ ѡ҆скверню̀ ѧ҆̀ въ даѧ́нїихъ и҆́хъ, внегда̀ проводи́ти (и҆̀мъ) всѧ́кое разверза́ющее ложесна̀, да погꙋблю̀ и҆̀хъ, да оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь. 27 Сегѡ̀ ра́ди глаго́ли къ до́мꙋ і҆н҃левꙋ, сы́не человѣ́чь, и҆ рече́ши къ ни̑мъ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: да́же до сегѡ̀ разгнѣ́ваша мѧ̀ ѻ҆тцы̀ ва́ши во грѣсѣ́хъ свои́хъ, и҆́миже согрѣши́ша ко мнѣ̀: 28 и҆ введо́хъ ѧ҆̀ въ зе́млю, въ ню́же
20: 28
Быт. 17: 8
22: 16
воздвиго́хъ рꙋ́кꙋ мою̀, є҆́же да́ти ю҆̀ и҆̀мъ: и҆ ви́дѣша всѧ́къ хо́лмъ высо́къ и҆ всѧ́ко дре́во присѣ́нное, и҆ пожро́ша та́мѡ богѡ́мъ свои̑мъ и҆ оу҆чини́ша та́мѡ ꙗ҆́рость дарѡ́въ свои́хъ, и҆ положи́ша та́мѡ воню̀ благово́нїѧ своегѡ̀ и҆ возлїѧ́ша та́мѡ возлїѧ̑нїѧ своѧ̑. 29 И҆ реко́хъ къ ни̑мъ: что̀ сꙋ́ть а҆ввама̀20: 29 высо́кое,
20: 29
Второзак. 12: 2
ꙗ҆́кѡ вы̀ вхо́дите та́мѡ; и҆ прозва́ша и҆́мѧ є҆мꙋ̀ а҆ввама̀ да́же до дне́шнѧгѡ днѐ. 30 Сегѡ̀ ра́ди рцы̀ къ до́мꙋ і҆н҃левꙋ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: а҆́ще во беззако́нїихъ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ вы̀ ѡ҆сквернѧ́етесѧ и҆ в̾слѣ́дъ ме́рзостей и҆́хъ вы̀ соблꙋжда́ете, 31
20: 31
І҆езек. 16: 21
и҆ въ приноше́нїи дарѡ́въ ва́шихъ и҆ въ наро́цѣхъ ва́шихъ, є҆гда̀ прохо́дѧтъ ча̑да ва̑ша сквозѣ̀ ѻ҆́гнь: вы̀ ѡ҆сквернѧ́етесѧ во всѣ́хъ кꙋмі́рѣхъ ва́шихъ да́же до дне́шнѧгѡ днѐ, и҆ а҆́зъ ѿвѣща́ю ли ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ; Живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆́ще ѿвѣща́ю ва́мъ и҆ а҆́ще взы́детъ на дꙋ́хъ ва́шъ сїѐ. 32 И҆ не бꙋ́детъ, ꙗ҆́коже вы̀ глаго́лете:
20: 32
І҆ерем. 44: 17
Ѡ҆сі́а. 4: 13
бꙋ́демъ, ꙗ҆́коже ꙗ҆зы́цы и҆ ꙗ҆́коже племена̀ зємна́ѧ, слꙋжи́ти дре́вꙋ и҆ ка́менїю. 33 Сегѡ̀ ра́ди живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆́ще не рꙋко́ю крѣ́пкою и҆ мы́шцею высо́кою и҆ въ ꙗ҆́рости и҆злїѧ́ннѣй црⷭ҇твовати бꙋ́дꙋ над̾ ва́ми: 34 и҆ и҆зведꙋ̀ вы̀ ѿ люді́й и҆ прїимꙋ́ вы ѿ стра́нъ, въ ни́хже бѣ́сте разсѣ́ѧни, рꙋко́ю крѣ́пкою и҆ мы́шцею высо́кою и҆ ꙗ҆́ростїю и҆злїѧ́нною, 35 и҆ приведꙋ̀ ва́съ въ пꙋсты́ню лю́дскꙋю
20: 35
И҆са́їа. 1: 18
и҆ разсꙋждꙋ́сѧ съ ва́ми та́мѡ лице́мъ къ лицꙋ̀: 36
20: 36
Чи́сл. 14: 22
ꙗ҆́коже сꙋди́хсѧ со ѻ҆тцы̑ ва́шими въ пꙋсты́ни землѝ є҆гѵ́петскїѧ, та́кѡ сꙋждꙋ̀ и҆ ва́мъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: 37
20: 37
Матѳ. 25: 31,32
1 Корі́нѳ. 4: 21
и҆ проведꙋ̀ вы̀ под̾ жезло́мъ мои́мъ и҆ введꙋ̀ вы̀ въ числѣ̀ завѣ́та, 38 и҆ и҆зберꙋ̀ ѿ ва́съ нечєсти́выѧ и҆ ѿве́ргшыѧсѧ: и҆з̾ земли́ бо ѡ҆бита́нїѧ и҆́хъ и҆зведꙋ̀ ѧ҆̀, и҆ въ зе́млю і҆н҃левꙋ не вни́дꙋтъ, и҆ позна́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ. 39 Вы́ же, до́ме і҆н҃левъ, си́це гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: кі́йждо кꙋмі́ры своѧ̑ ѿими́те, и҆ пото́мъ а҆́ще
20: 39
И҆са́їа. 29: 23
послꙋ́шаете менѐ, и҆ и҆́мене моегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѡ҆скверна́вите ксемꙋ̀ въ дарѣ́хъ ва́шихъ и҆ рꙋкотворе́нїихъ ва́шихъ: 40 поне́же на горѣ̀ мое́й ст҃ѣ́й,
20: 40
И҆са́їа. 27: 13
на горѣ̀ высо́цѣ і҆н҃левѣ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, та́мѡ
20: 40
Заха́р. 8: 22
14: 16
послꙋ́жатъ мѝ ве́сь до́мъ і҆н҃левъ до конца̀ на землѝ, и҆ та́мѡ прїимꙋ̀ ѧ҆̀ и҆ та́мѡ присѣщꙋ̀ на приношє́нїѧ ва̑ша и҆ нача́тки ѡ҆бѣ́тѡвъ ва́шихъ во всѣ́хъ ѡ҆свѧще́нныхъ ва́шихъ. 41
20: 41
Ри́млѧн. 12: 1
15: 16
Фїлїппис. 4: 18
Въ воню̀ благово́нїѧ прїимꙋ̀ вы̀, є҆гда̀ и҆зведꙋ̀ вы̀ и҆з̾ люді́й и҆ прїимꙋ̀ вы̀ ѿ стра́нъ, въ нѧ́же расточе́ни бы́сте, и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ въ ва́съ пред̾ ѻ҆чи́ма людски́ма: 42 и҆ оу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь, є҆гда̀ введꙋ̀ вы̀ въ зе́млю і҆н҃левꙋ, въ зе́млю, на ню́же воздвиго́хъ рꙋ́кꙋ мою̀ да́ти ю҆̀ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ: 43
20: 43
І҆езек. 6: 9
16: 61
и҆ помѧне́те та́мѡ пꙋти̑ ва́шѧ и҆ всѧ̑ мє́рзкїѧ грѣхѝ ва́шѧ, въ ни́хже ѡ҆скверни́стесѧ, и҆ посрамитѐ ли́ца ва̑ша во всѣ́хъ ѕло́бахъ ва́шихъ, ꙗ҆̀же сотвори́сте: 44 и҆ позна́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь, є҆гда̀ сотворю̀ ва́мъ та́кѡ, ꙗ҆́кѡ да и҆́мѧ моѐ не ѡ҆скверни́тсѧ по пꙋтє́мъ ва́шымъ ѕлы̑мъ и҆ по рꙋкотворе́нїємъ ва́шымъ растлѣ́ннымъ, до́ме і҆н҃левъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 45 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 46 сы́не человѣ́чь, оу҆твердѝ лицѐ твоѐ на ю҆́гъ и҆ воззрѝ на дарѡ́ма,
20: 46
А҆мѡ́с. 7: 15
и҆ прорцы̀ на дꙋбра́вꙋ старѣ́йшинꙋ наге́ва 47 и҆ рече́ши дꙋбра́вѣ наге́вовѣ: слы́ши сло́во гдⷭ҇не, сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ возгнѣщꙋ̀ въ тебѣ̀ ѻ҆́гнь, и҆ пожже́тъ въ тебѣ̀ всѧ́ко дре́во зеле́ное и҆ всѧ́ко дре́во сꙋхо́е,
20: 47
І҆ерем. 11: 16
17: 27
І҆езек. 28: 18
не оу҆га́снетъ пла́мень разжже́ный, и҆ и҆згори́тъ въ не́мъ всѧ́ко лицѐ ѿ полꙋ́дне до сѣ́вера, 48 и҆ оу҆вѣ́сть всѧ́ка пло́ть, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь
20: 48
І҆ерем. 7: 20
разжего́хъ є҆го̀, и҆ не оу҆га́снетъ. 49 И҆ реко́хъ: ника́коже, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и! сі́и глаго́лютъ ко мнѣ̀:
20: 49
І҆езек. 17: 2
не при́тча ли є҆́сть сїѧ̀ глаго́лема;