Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь, повѣ́ждь по́вѣсть и҆ рцы̀ при́тчꙋ

17: 2
І҆езек. 20: 49
на до́мъ і҆н҃левъ, 3 и҆ рече́ши: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
17: 3
Дан. 7: 4
Ѡ҆сі́а. 8: 1
ѻ҆ре́лъ вели́кїй, великокри́лый, до́лгїй протѧже́нїемъ, и҆спо́лнь ногте́й, и҆́же и҆́мать повелѣ́нїе вни́ти въ лїва́нъ, и҆ взѧ̀
17: 3
І҆езек. 31: 3
и҆збра̑нныѧ ке́дра, 4 и҆ верхѝ мѧ́гкости ѡ҆строга̀, и҆ принесѐ ѧ҆̀ въ зе́млю ханане́йскꙋ, во гра́дѣ ѡ҆гражде́ннѣмъ положѝ ѧ҆̀: 5 и҆ взѧ̀ ѿ сѣ́мене земна́гѡ и҆ дадѐ є҆̀ на по́ли пло́днѣ, (да оу҆тверди́тъ коре́нїе) над̾ вода́ми мно́гими, ви́дѣно оу҆чинѝ є҆̀: 6 и҆ прозѧбѐ и҆ бы́сть въ вїногра́дъ не́мощенъ и҆ ма́лъ вели́чествомъ, є҆́же ꙗ҆влѧ́тисѧ ло́зїю є҆гѡ̀ на не́мъ, и҆ коре́нїе є҆гѡ̀ под̾ ни́мъ бѧ́ше: и҆ бы́сть въ вїногра́дъ, и҆ сотворѝ рѡ́зги, и҆ прострѐ ѿра̑сли своѧ̑. 7 И҆ бы́сть ѻ҆ре́лъ дрꙋгі́й вели́къ, великокри́лный, мно́гъ ногтьмѝ, и҆ сѐ, вїногра́дъ се́й ѡ҆плета́ѧсѧ ѡ҆б̾ не́мъ: и҆ коре́нїе є҆гѡ̀ къ немꙋ̀, и҆ ло́зїе своѐ и҆спꙋстѝ є҆мꙋ̀, є҆́же напаѧ́ти себѐ со грꙋ́дїемъ са́да своегѡ̀. 8 На по́ли до́брѣ, на водѣ̀ мно́зѣ пита́етсѧ то́й, є҆́же сотвори́ти прозѧбє́нїѧ и҆ приноси́ти пло́дъ, є҆́же бы́ти въ вїногра́дъ вели́къ. 9 Сегѡ̀ ра́ди рцы̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: є҆да̀ и҆спра́витсѧ; не коре́нїе ли мѧгкоты̀ є҆гѡ̀ и҆ пло́дъ и҆згнїе́тъ; и҆ и҆́зсхнꙋтъ всѧ̑ лѣ́тѡрасли є҆гѡ̀, и҆ не мы́шцею ли вели́кою, ни людьмѝ мно́гими є҆́же и҆сто́ргнꙋти є҆го̀ и҆з̾ коре́нїѧ є҆гѡ̀; 10
17: 10
І҆езек. 27: 26
И҆ сѐ, ты́етъ: є҆да̀ оу҆спѣ́етъ; не а҆́бїе ли, є҆гда̀ ко́снетсѧ є҆мꙋ̀ вѣ́тръ зно́йный, посхне́тъ сꙋхото́ю; со грꙋ́дїемъ прозѧбе́нїѧ своегѡ̀ и҆́зсхнетъ. 11 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 12 сы́не человѣ́чь, рцы̀ ко до́мꙋ прогнѣвлѧ́ющемꙋ мѧ̀: не вѣ́сте ли, что̀ сꙋ́ть сїѧ̑; рцы̀ и҆̀мъ: сѐ, грѧде́тъ
17: 12
4 Ца́рств. 24: 10
2 Паралїпом. 36: 10
ца́рь вавѷлѡ́нскъ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ во́зметъ царѧ̀ є҆гѡ̀ и҆ кнѧ́зѧ є҆гѡ̀, и҆ ѿведе́тъ ѧ҆̀ къ себѣ̀ въ вавѷлѡ́нъ: 13 и҆ по́йметъ ѿ пле́мене ца́рска,
17: 13
І҆ерем. 34: 19
и҆ завѣща́етъ съ ни́мъ завѣ́тъ, и҆ введе́тъ є҆го̀ въ клѧ́твѣ, и҆ старѣ́йшины землѝ во́зметъ, 14 є҆́же бы́ти въ ца́рство немощно̀, є҆́же весьма̀ не возноси́тисѧ, (но) храни́ти завѣ́тъ є҆гѡ̀ и҆ стоѧ́ти въ не́мъ: 15
17: 15
4 Ца́рств. 24: 20
и҆ ѿве́ржетсѧ ѿ негѡ̀ посыла́ѧ послы̀ своѧ̑
17: 15
И҆са́їа. 30: 2
во є҆гѵ́петъ да́ти є҆мꙋ̀ ко́ни и҆ лю́ди мнѡ́ги: є҆да̀ и҆спра́витъ; спасе́тсѧ ли творѧ́й сопроти̑внаѧ; и҆ престꙋпа́ѧй завѣ́тъ спасе́тсѧ ли; 16 Живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆́ще не на мѣ́стѣ,
17: 16
4 Ца́рств. 24: 17,20
І҆ерем. 34: 3
и҆дѣ́же ца́рь воцари́вый є҆го̀, и҆́же похꙋ́ли клѧ́твꙋ мою̀ и҆ и҆́же престꙋпѝ завѣ́тъ мо́й, съ ни́мъ средѣ̀ вавѷлѡ́на сконча́етсѧ. 17 И҆ не въ си́лѣ вели́цѣй, нижѐ въ наро́дѣ мно́зѣ сотвори́тъ съ ни́мъ фараѡ́нъ бра́нь во ѻ҆стро́зѣ
17: 17
4 Ца́рств. 25: 1
И҆са́їа. 29: 3
І҆езек. 4: 2
и҆ въ согражде́нїи стрѣ́льницъ, є҆́же и҆з̾ѧ́ти дꙋ́шы мнѡ́ги. 18 И҆ похꙋ́ли клѧ́твꙋ, є҆́же престꙋпи́ти завѣ́тъ, и҆ сѐ, дадѐ
17: 18
1 Є҆́здр. 10: 19
рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ всѧ̑ сїѧ̑ сотворѝ є҆мꙋ̀: не спасе́тсѧ. 19 Сегѡ̀ ра́ди рцы̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: живꙋ̀ а҆́зъ, а҆́ще не клѧ́твꙋ мою̀, ю҆́же похꙋ́ли, и҆ завѣ́тъ мо́й, є҆го́же престꙋпѝ,
17: 19
І҆езек. 9: 10
да́мъ на главꙋ̀ є҆гѡ̀: 20
17: 20
І҆езек. 12: 13
32: 3
и҆ прострꙋ̀ мре́жꙋ мою̀ на́нь, и҆ ꙗ҆́тъ бꙋ́детъ во ѡ҆держа́нїи є҆ѧ̀: и҆ приведꙋ̀ є҆го̀ въ вавѷлѡ́нъ и҆ разсꙋждꙋ́сѧ съ ни́мъ та́мѡ ѡ҆ непра́вдѣ є҆гѡ̀, є҆́юже непра́вдова ко мнѣ̀: 21
17: 21
І҆езек. 12: 14
и҆ всѝ и҆збѣ́гшїи є҆гѡ̀ и҆ всѝ и҆збра́ннїи со всѣ́ми ѡ҆полчє́нїи є҆гѡ̀ мече́мъ падꙋ́тъ, и҆ всѧ̑ ѡ҆ста̑вшаѧ и҆́хъ разсѣ́ю по всемꙋ̀ вѣ́трꙋ, и҆ оу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь гл҃ахъ. 22 Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: и҆ возмꙋ̀ а҆́зъ ѡ҆ и҆збра́нныхъ ке́дра высо́кагѡ
17: 22
І҆езек. 31: 3
ѿ верха̀ и҆ да́мъ ѿ главы̀ ѿра́слей є҆гѡ̀, сердца̀ и҆́хъ ѡ҆стрꙋжꙋ̀ и҆ насаждꙋ̀ а҆́зъ на горѣ̀ высо́цѣ: 23 и҆ повѣ́шꙋ и҆̀ въ горѣ̀ высо́цѣ і҆н҃левѣ и҆ насаждꙋ̀ и҆̀, и҆ прорасти́тъ ѿра́сль и҆ сотвори́тъ пло́дъ и҆ бꙋ́детъ
17: 23
Дан. 4: 9
въ ке́дръ вели́къ: и҆ почі́етъ под̾ ни́мъ всѧ́къ ѕвѣ́рь, и҆ под̾ сѣ́нїю є҆гѡ̀ почі́етъ всѧ́ка пти́ца, и҆ ло́зїе є҆гѡ̀ па́ки оу҆стро́ѧтсѧ: 24
17: 24
І҆езек. 36: 36
37: 14
и҆ оу҆вѣ́сть всѧ́ко дре́во полево́е, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь смирѧ́ѧй дре́во высо́кое и҆ возносѧ́й дре́во смире́нное, и҆ и҆зсꙋша́ѧй дре́во зеле́ное и҆ прораща́ѧй дре́во сꙋхо́е: а҆́зъ гдⷭ҇ь гл҃ахъ и҆ сотворю̀.

18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2

18: 2
І҆ерем. 31: 29
сы́не человѣ́чь, что̀ ва́мъ при́тча сїѧ̀ на землѝ і҆н҃левѣ, глаго́лющымъ: ѻ҆тцы̀ ꙗ҆до́ша те́рпкое, а҆ зꙋбѡ́мъ ча̑дъ и҆́хъ ѻ҆скѡ́мины бы́ша; 3 Живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆́ще бꙋ́детъ є҆щѐ глаго́лема при́тча сїѧ̀ во і҆н҃ли. 4 Ꙗ҆́кѡ всѧ̑ дꙋ́шы моѧ̑ сꙋ́ть, ꙗ҆́коже
18: 4
Второзак. 24: 16
Ри́млѧн. 2: 9
дꙋша̀ ѻ҆́тча, та́кѡ и҆ дꙋша̀ сыно́внѧ, моѧ̑ сꙋ́ть: дꙋша̀, ꙗ҆́же согрѣши́тъ, та̀ оу҆́мретъ, и҆ зоба́вшагѡ па́родки зꙋ́бы ѻ҆скѡ́минны бꙋ́дꙋтъ. 5 Человѣ́къ же, и҆́же є҆́сть првⷣнъ, творѧ́й сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, 6 на гора́хъ не снѣ́сть и҆ ѻ҆че́съ свои́хъ не воздви́гнетъ на кꙋмі́ры до́мꙋ і҆н҃лева,
18: 6
Леѵі́т. 18: 20
и҆ жены̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ не ѡ҆скверна́витъ и҆ къ женѣ̀ въ мѣ́сѧчныхъ сꙋ́щей не прибли́житсѧ, 7 и҆ человѣ́кꙋ не наси́льствꙋетъ,
18: 7
И҆схо́д. 22: 26
Леѵі́т. 19: 13
зало́гъ должникꙋ̀ ѿда́стъ и҆ хище́нїемъ не восхи́титъ,
18: 7
И҆схо́д. 22: 26,27
Второзак. 15: 7
И҆са́їа. 58: 7
Матѳ. 25: 35
хлѣ́бъ сво́й а҆́лчномꙋ да́стъ и҆ нага́го ѡ҆блече́тъ въ ри́зꙋ, 8 и҆ сребра̀ своегѡ̀
18: 8
И҆схо́д. 22: 25
въ ли́хвꙋ не да́стъ и҆ прибы́тка не во́зметъ, и҆ ѿ непра́вды ѿврати́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ сꙋ́дъ сотвори́тъ междꙋ̀ мꙋ́жемъ и҆ бли́жнимъ свои́мъ, 9 и҆ въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́лъ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ снабдѣ́лъ, є҆́же твори́ти та̑: првⷣнъ се́й є҆́сть, жи́знїю жи́ти и҆́мать, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 10 И҆ а҆́ще роди́тъ сы́на гꙋби́телѧ, пролива́ющаго кро́вь и҆ творѧ́ща грѣхѝ, 11 въ пꙋ́ть ѻ҆тца̀ своегѡ̀ првⷣнагѡ не ходи́лъ, но и҆ на гора́хъ пожрѐ, и҆ женꙋ̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ ѡ҆скверна́вилъ, 12 и҆ оу҆бо́гаго и҆ ни́щаго преѡби́дѣ, и҆ хище́нїемъ восхи́тилъ и҆ зало́га не ѿда́лъ, и҆ къ кꙋмі́рѡмъ положѝ ѻ҆́чи своѝ, беззакѡ́нїѧ сотворѝ, 13
18: 13
І҆езек. 22: 12
Неем. 5: 7
съ ли́хвою дадѐ и҆ съ примноже́нїемъ прїѧ́лъ, се́й жи́знїю не поживе́тъ: всѧ̑ сїѧ̑ беззакѡ́нїѧ сотворѝ, сме́ртїю оу҆́мретъ, кро́вь є҆гѡ̀ на не́мъ бꙋ́детъ. 14 А҆́ще же роди́тъ сы́на, ѻ҆́нъ же оу҆ви́дитъ всѧ̑ грѣхѝ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆́сть, и҆ оу҆бои́тсѧ и҆ не сотвори́тъ по ни̑мъ, 15 на гора́хъ не снѣ́сть и҆ ѻ҆че́съ свои́хъ не положи́тъ къ кꙋмі́рѡмъ до́мꙋ і҆н҃лева, и҆ жены̀ по́дрꙋга своегѡ̀ не ѡ҆скверна́витъ 16 и҆ человѣ́ка не наси́льствꙋетъ, и҆ зало́га не оу҆держи́тъ и҆ хище́нїемъ не восхи́титъ,
18: 16
Второзак. 15: 8
И҆са́їа. 58: 7
хлѣ́бъ сво́й а҆́лчномꙋ да́стъ и҆ на́га ѡ҆дѣ́етъ ри́зою, 17 и҆ ѿ непра́вды ѿврати́тъ рꙋ́кꙋ свою̀, ли́хвы и҆ примноже́нїѧ не во́зметъ, пра́вдꙋ сотвори́тъ и҆ въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́ти бꙋ́детъ: не сконча́етсѧ въ непра́вдахъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, (но) жи́знь поживе́тъ. 18 Ѻ҆те́цъ же є҆гѡ̀ а҆́ще ско́рбїю ѡ҆скорби́тъ и҆ хище́нїемъ восхи́титъ, сопроти̑внаѧ сотвори́тъ посредѣ̀ люді́й мои́хъ, и҆ оу҆́мретъ въ непра́вдахъ свои́хъ. 19 И҆ рече́те: что̀ ꙗ҆́кѡ не взѧ̀ сы́нъ непра́вды ѻ҆тца̀ своегѡ̀; Поне́же сы́нъ пра́вдꙋ и҆ ми́лость сотворѝ, всѧ̑ зако́ны моѧ̑ соблюдѐ и҆ сотворѝ ѧ҆̀, жи́знїю поживе́тъ. 20
18: 20
Второзак. 24: 16
Дꙋша́ же согрѣша́ющаѧ, та̀ оу҆́мретъ:
18: 20
4 Ца́рств. 14: 6
2 Паралїпом. 25: 4
сы́нъ не во́зметъ непра́вды ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ ѻ҆те́цъ не во́зметъ непра́вды сы́на своегѡ̀: пра́вда првⷣнагѡ на не́мъ бꙋ́детъ, и҆ беззако́нїе беззако́нника на не́мъ бꙋ́детъ. 21
18: 21
І҆ерем. 18: 8
И҆ беззако́нникъ а҆́ще ѡ҆брати́тсѧ ѿ всѣ́хъ беззако́нїй свои́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́лъ, и҆ сохрани́тъ всѧ̑ за́пѡвѣди моѧ̑ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ и҆ ми́лость, жи́знїю поживе́тъ и҆ не оу҆́мретъ: 22 всѧ̑ согрѣшє́нїѧ є҆гѡ̀, є҆ли̑ка сотвори́лъ,
18: 22
Мїх. 7: 19
не помѧнꙋ́тсѧ є҆мꙋ̀: но въ пра́вдѣ свое́й, ю҆́же сотвори́лъ, жи́въ бꙋ́детъ. 23
18: 23
И҆са́їа. 55: 7
І҆езек. 33: 11
Е҆да̀ хотѣ́нїемъ восхощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆ не є҆́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀ ѿ пꙋтѝ ѕла̀ и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀; 24
18: 24
І҆езек. 3: 20
И҆ а҆́ще соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ непра́вдꙋ по всѣ́мъ беззако́нїємъ, ꙗ҆̀же сотвори́лъ беззако́нникъ, всѧ̑ пра̑вды є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆́сть, не помѧнꙋ́тсѧ: въ престꙋпле́нїи свое́мъ, и҆́мже престꙋпѝ, и҆ во грѣсѣ́хъ свои́хъ, и҆́миже согрѣшѝ, въ ни́хъ оу҆́мретъ. 25 И҆ реко́сте:
18: 25
І҆езек. 33: 17,20
не оу҆пра́витсѧ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. Слы́шите оу҆̀бо, ве́сь до́мъ і҆н҃левъ, є҆да̀ пꙋ́ть мо́й не оу҆пра́витсѧ; ва́шъ ли пꙋ́ть оу҆̀бо оу҆пра́витсѧ; 26 Е҆гда̀ соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ грѣ́хъ, и҆ оу҆́мретъ въ престꙋпле́нїи, є҆́же сотвори́лъ, въ то́мъ оу҆́мретъ. 27 И҆ є҆гда̀ ѡ҆брати́тсѧ беззако́нникъ ѿ беззако́нїѧ своегѡ̀, є҆́же сотвори́лъ, и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, то́й дꙋ́шꙋ свою̀ снабдѣ́лъ є҆́сть: 28
18: 28
3 Ца́рств. 12: 16
и҆ ви́дѣ и҆ ѡ҆брати́сѧ ѿ всѣ́хъ беззако́нїй свои́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ, жи́знїю поживе́тъ и҆ не оу҆́мретъ. 29 И҆ глаго́летъ до́мъ і҆н҃левъ: оу҆пра́витсѧ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. Е҆да̀ пꙋ́ть мо́й не оу҆правлѧ́етсѧ; ѡ҆̑, до́ме і҆н҃левъ, оу҆̀бо ва́шъ ли пꙋ́ть оу҆правлѧ́етсѧ; 30 (Сегѡ̀ ра́ди) комꙋ́ждо по пꙋтѝ є҆гѡ̀ сꙋждꙋ̀ ва́мъ, до́ме і҆н҃левъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
18: 30
Матѳ. 3: 2
ѡ҆брати́тесѧ и҆ ѿве́ржитесѧ ѿ всѣ́хъ нече́стїй ва́шихъ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ ва́мъ непра̑вды въ мꙋче́нїе: 31 ѿве́ржите ѿ себє̀ всѧ̑ нечє́стїѧ ва̑ша, и҆́миже нече́ствовасте ко мнѣ̀, и҆ сотвори́те себѣ̀ се́рдце но́во и҆ дꙋ́хъ но́въ,
18: 31
І҆ерем. 32: 39
І҆езек. 11: 19
и҆ сотвори́те всѧ̑ за́пѡвѣди моѧ̑: и҆ вскꙋ́ю оу҆мира́ете, до́ме і҆н҃левъ; гл҃етъ гдⷭ҇ь. 32
18: 32
2 Ца́рств. 14: 14
Премꙋ́др. 1: 13
І҆езек. 33: 11
Поне́же не хощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника оу҆мира́ющагѡ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ и҆ жи́ти дꙋшѝ є҆гѡ̀, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: ѡ҆брати́тесѧ оу҆̀бо, и҆ жи́ви бꙋ́дете.

19

ГЛАВА̀ ѳ҃і.

191 Ты́ же, сы́не человѣ́чь, возмѝ пла́чь на кнѧ̑зи і҆н҃лєвы, 2 и҆ рече́ши: почто̀ ма́ти твоѧ̀ льви́ца средѣ̀ львѡ́въ почѝ,

19: 2
Наꙋ́м. 2: 11
Софо́н. 3: 3
посредѣ̀ львѡ́въ оу҆мно́жи льви̑чища своѧ̑; 3 И҆ ѿскочѝ є҆ди́нъ ѿ льви́чищъ є҆ѧ̀ и҆ бы́сть ле́въ, и҆ наꙋчи́сѧ
19: 3
4 Ца́рств. 23: 31
Заха́р. 11: 3
восхища́ти восхищє́нїѧ и҆ человѣ́ки снѣдѐ. 4 И҆ слы́шаша ѡ҆ не́мъ ꙗ҆зы́цы, и҆ ꙗ҆́тъ бы́сть въ растлѣ́нїи и҆́хъ,
19: 4
4 Ца́рств. 23: 33
І҆ерем. 22: 11,12
приведо́ша є҆го̀ во оу҆здѣ̀ во є҆гѵ́петъ. 5 И҆ ви́дѣ, ꙗ҆́кѡ ѿведе́нъ бы́сть ѿ неѧ̀, и҆ поги́бе ча́ѧнїе є҆ѧ̀: и҆ взѧ̀
19: 5
4 Ца́рств. 23: 34
и҆на́го ѿ льви́чищъ свои́хъ и҆ льво́мъ оу҆чинѝ є҆го̀, 6 и҆ живѧ́ше посредѣ̀ львѡ́въ, бы́сть ле́въ и҆ наꙋчи́сѧ восхища́ти восхищє́нїѧ: человѣ́ки и҆з̾ѧдѐ, 7 и҆ пасѧ́шесѧ въ лю́тости свое́й, и҆ гра́ды и҆́хъ пꙋ̑сты поста́ви, и҆ погꙋбѝ зе́млю и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀
19: 7
А҆мѡ́с. 3: 4,6
гла́сомъ рыка́нїѧ своегѡ̀. 8 И҆ да́ша на́нь ꙗ҆зы́цы ѡ҆́крестъ ѿ стра́нъ и҆ простро́ша на́нь
19: 8
І҆ерем. 17: 20
мрє́жи своѧ̑, и҆ въ погꙋбле́нїи и҆́хъ ꙗ҆́тъ бы́сть. 9 И҆ положи́ша є҆го̀ во оу҆здѣ̀ и҆ въ клѣ́ти,
19: 9
2 Паралїпом. 36: 6
приведо́ша є҆го̀ ко царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ и҆ вверго́ша є҆го̀ въ темни́цꙋ, ꙗ҆́кѡ да не слы́шитсѧ гла́съ є҆гѡ̀ ктомꙋ̀ на гора́хъ і҆н҃левыхъ. 10 Ма́ти твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ вїногра́дъ и҆ ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ ши́пчанъ на водѣ̀ насажде́нъ, пло́дъ є҆гѡ̀ и҆ ѿра́сль є҆гѡ̀ бы́сть ѿ воды̀ мно́ги. 11 И҆ бы́сть є҆мꙋ̀ же́злъ крѣ́пости над̾ пле́менемъ старѣ́йшинъ, и҆ вознесе́сѧ въ вели́чїи свое́мъ средѣ̀ ло́зїѧ: и҆ ви́дѣ вели́чество своѐ во мно́жествѣ ло́зїѧ своегѡ̀, 12 и҆ ѡ҆бломи́сѧ въ ꙗ҆́рости, и҆ на зе́млю пове́рженъ бы́сть, и҆
19: 12
Ѡ҆сі́а. 13: 15
вѣ́тръ зно́йный и҆зсꙋшѝ плоды̀ є҆гѡ̀: оу҆вѧдо́ша, и҆ и҆́зсше же́злъ крѣ́пости є҆гѡ̀: ѻ҆́гнь потребѝ є҆го̀. 13 И҆ нн҃ѣ насади́ша є҆го̀ въ пꙋсты́ни, на землѝ безво́днѣ. 14 И҆ и҆зы́де ѻ҆́гнь ѿ жезла̀ и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀ и҆ поѧдѐ и҆̀, и҆ не бѣ̀ въ не́мъ жезла̀ крѣ́пости є҆гѡ̀: пле́мѧ въ при́тчꙋ пла́ча є҆́сть, и҆ бꙋ́детъ пла́чь.