Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: є҆щѐ є҆ди́нꙋ ꙗ҆́звꙋ а҆́зъ наведꙋ̀ на фараѡ́на и҆ на є҆гѵ́петъ, и҆ по си́хъ ѿпꙋ́ститъ вы̀ ѿсю́дꙋ: є҆гда́ же ѿпꙋ́ститъ вы̀ со всѣ́мъ,

11: 1
И҆схо́д. 6: 1
12: 33
Ѱал. 104: 38
и҆зжене́тъ ва́съ и҆згна́нїемъ: 2 глаго́ли оу҆̀бо ѡ҆́тай во оу҆́шы лю́демъ, и҆ да и҆спро́ситъ кі́йждо оу҆ сосѣ́да, и҆ жена̀ оу҆ сосѣ́ды своеѧ̀ сосꙋ́ды срє́брѧны и҆ зла̑ты, и҆ ри̑зы. 3
11: 3
И҆схо́д. 3: 21
12: 36
Гдⷭ҇ь же дадѐ блгⷣть лю́демъ свои̑мъ пред̾ є҆гѵ̑птѧны, и҆ да́ша и҆̀мъ.
11: 3
Сїрах. 45: 1
Человѣ́къ же мѡѷсе́й вели́къ бы́сть ѕѣлѡ̀ пред̾ є҆гѵ̑птѧны и҆ пред̾ фараѡ́номъ, и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀ и҆ пред̾ ѻ҆чи́ма всѣ́хъ люді́й. 4 И҆ речѐ мѡѷсе́й: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: въ полꙋ́нощи а҆́зъ вни́дꙋ посредѣ̀ є҆гѵ́пта. 5 И҆
11: 5
Ѱал. 77: 51
104: 36
Премꙋ́др. 18: 5
и҆́змретъ всѧ́къ пе́рвенецъ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ пе́рвенца фараѡ́нова, и҆́же сѣди́тъ на престо́лѣ, и҆ да́же до пе́рвенца рабы́ни, ꙗ҆́же оу҆ же́рнѡвъ, и҆ до пе́рвенца всѧ́кагѡ скота̀: 6 и҆ бꙋ́детъ во́пль вели́къ по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй, ꙗ҆ко́въ не бѣ̀, и҆ тако́въ ктомꙋ̀ не бꙋ́детъ. 7 Во всѣ́хъ же сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ не поско́млетъ пе́съ ѧ҆зы́комъ свои́мъ, ѿ человѣ́ка до скота̀: да оу҆́зриши є҆ли́кѡ просла́витсѧ гдⷭ҇ь междꙋ̀ є҆гѵ̑птѧны и҆ сынмѝ і҆н҃левыми: 8 и҆ прїи́дꙋтъ всѝ ѻ҆́троцы твоѝ сі́и ко мнѣ̀ и҆ покло́нѧтсѧ мнѣ̀, глаго́люще: ѿидѝ ты̀, и҆ всѝ лю́дїе твоѝ, и҆̀хже ты̀ ѿво́диши: и҆ по си́хъ ѿидꙋ̀. И҆зы́де же мѡѷсе́й ѿ фараѡ́на со гнѣ́вомъ. 9 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: не послꙋ́шаетъ ва́съ фараѡ́нъ, да оу҆множа́ѧ оу҆мно́жꙋ зна́мєнїѧ моѧ̑ и҆ чꙋдеса̀ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй. 10
11: 10
И҆схо́д. 9: 16
10: 20
Ри́млѧн. 9: 17
Мѡѷсе́й же и҆ а҆арѡ́нъ сотвори́ша всѧ̑ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ сїѧ̑ пред̾ фараѡ́номъ: и҆ ѡ҆жесточѝ гдⷭ҇ь се́рдце фараѡ́ново, и҆ не восхотѣ̀ ѿпꙋсти́ти сынѡ́въ і҆н҃левыхъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ.