Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло ск҃д.

41 Молю̀ оу҆̀бо ва́съ а҆́зъ ю҆́зникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ,

4: 1
Фїлїппис. 1: 27
Колос. 1: 10
1 Солꙋ́н. 2: 12
досто́йнѡ ходи́ти зва́нїѧ, въ не́же зва́ни бы́сте, 2 со всѧ́кимъ смиреномꙋ́дрїемъ и҆ кро́тостїю, съ долготерпѣ́нїемъ, терпѧ́ще дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ любо́вїю, 3 тща́щесѧ блюстѝ є҆дине́нїе дꙋ́ха въ сою́зѣ ми́ра. 4
4: 4
Ри́млѧн. 12: 5
1 Корі́нѳ. 12: 12
Е҆ди́но тѣ́ло, є҆ди́нъ дꙋ́хъ, ꙗ҆́коже и҆ зва́ни бы́сте во є҆ди́нѣмъ оу҆пова́нїи зва́нїѧ ва́шегѡ: 5 є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, є҆ди́на вѣ́ра, є҆ди́но кр҃ще́нїе, 6
4: 6
Малах. 2: 10
Ма́рк. 12: 29
є҆ди́нъ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ всѣ́хъ, и҆́же над̾ всѣ́ми и҆ чрез̾ всѣ́хъ и҆ во всѣ́хъ на́съ. 7 (Заⷱ҇.)
4: 7
Ри́млѧн. 12: 3
1 Корі́нѳ. 12: 11
2 Корі́нѳ. 10: 13
Е҆ди́номꙋ же комꙋ́ждо на́съ даде́сѧ блгⷣть по мѣ́рѣ дарова́нїѧ хрⷭ҇то́ва. 8 Тѣ́мже глаго́летъ:
4: 8
Ѱал. 67: 19
І҆ѡа́н. 3: 13
возше́дъ на высотꙋ̀, плѣни́лъ є҆сѝ плѣ́нъ, и҆ дадѐ даѧ̑нїѧ человѣ́кѡмъ. 9 А҆ є҆́же, взы́де, что̀ є҆́сть, то́чїю ꙗ҆́кѡ и҆ сни́де пре́жде въ до́лнѣйшыѧ страны̑ землѝ; 10 Сше́дый, то́й є҆́сть и҆ возше́дый превы́ше всѣ́хъ нб҃съ, да и҆спо́лнитъ всѧ́чєскаѧ. 11 И҆ то́й да́лъ є҆́сть
4: 11
1 Корі́нѳ. 12: 28
ѡ҆́вы оу҆́бѡ а҆пⷭ҇лы, ѡ҆́вы же прⷪ҇ро́ки, ѡ҆́вы же бл҃говѣ́стники, ѡ҆́вы же па́стыри и҆ оу҆чи́тєли, 12 къ соверше́нїю ст҃ы́хъ, въ дѣ́ло слꙋже́нїѧ, въ созида́нїе тѣ́ла хрⷭ҇то́ва, 13 до́ндеже дости́гнемъ всѝ въ соедине́нїе вѣ́ры и҆ позна́нїѧ сн҃а бж҃їѧ,
4: 13
1 Корі́нѳ. 14: 20
въ мꙋ́жа соверше́нна, въ мѣ́рꙋ во́зраста и҆сполне́нїѧ хрⷭ҇то́ва:

(Заⷱ҇ ск҃є.)

14 да не быва́емъ ктомꙋ̀ младе́нцы, вла́ющесѧ и҆ скита́ющесѧ всѧ́кимъ вѣ́тромъ оу҆че́нїѧ, во лжѝ человѣ́честѣй, въ кова́рствѣ ко́зней льще́нїѧ: 15

4: 15
Ри́млѧн. 12: 9
и҆́стинствꙋюще же въ любвѝ, да возрасти́мъ въ него̀ всѧ́чєскаѧ, и҆́же є҆́сть
4: 15
Е҆фес. 1: 22
Колос. 1: 18
глава̀ хрⷭ҇то́съ, 16 и҆з̾ негѡ́же всѐ тѣ́ло, составлѧ́емо и҆ счинѣва́емо прили́чнѣ всѧ́цѣмъ ѡ҆сѧза́нїемъ подаѧ́нїѧ, по дѣ́йствꙋ въ мѣ́рѣ є҆ди́ныѧ коеѧ́ждо ча́сти, возраще́нїе тѣ́ла твори́тъ въ созда́нїе самагѡ̀ себє̀ любо́вїю.

(Заⷱ҇ ск҃ѕ.)

17 Сїѐ оу҆̀бо глаго́лю и҆ послꙋ́шествꙋю ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, ктомꙋ̀ не ходи́ти ва́мъ, ꙗ҆́коже и҆ про́чїи ꙗ҆зы́цы хо́дѧтъ въ сꙋетѣ̀ оу҆ма̀ и҆́хъ, 18 помраче́ни смы́сломъ, сꙋ́ще ѿчꙋжде́ни ѿ жи́зни бж҃їѧ, за невѣ́жество сꙋ́щее въ ни́хъ, за ѡ҆камене́нїе серде́цъ и҆́хъ: 19 и҆̀же въ неча́ѧнїе вло́жшесѧ,

4: 19
Ри́млѧн. 1: 24
преда́ша себѐ стꙋдодѣѧ́нїю, въ дѣ́ланїе всѧ́кїѧ нечистоты̀ въ лихоима́нїи. 20 Вы́ же не та́кѡ позна́сте хрⷭ҇та̀: 21 а҆́ще оу҆́бѡ4: 21 поне́же слы́шасте є҆го̀ и҆ ѡ҆ не́мъ наꙋчи́стесѧ, ꙗ҆́коже є҆́сть и҆́стина ѡ҆ і҆н҃сѣ: 22
4: 22
Колос. 3: 9
Е҆вр. 12: 1
ѿложи́ти ва́мъ, по пе́рвомꙋ житїю̀, ве́тхаго человѣ́ка, тлѣ́ющаго въ по́хотехъ преле́стныхъ, 23
4: 23
1 Петр. 4: 2
Ри́млѧн. 6: 4
Колос. 3: 11
ѡ҆бновлѧ́тисѧ же дꙋ́хомъ оу҆ма̀ ва́шегѡ, 24 и҆ ѡ҆блещи́сѧ въ но́ваго человѣ́ка, со́зданнаго по бг҃ꙋ въ пра́вдѣ и҆ въ преподо́бїи и҆́стины.

(Заⷱ҇ ск҃з.)

25

4: 25
Заха́р. 8: 16
Тѣ́мже ѿло́жше лжꙋ̀, глаго́лите и҆́стинꙋ кі́йждо ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀, занѐ є҆смы̀ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ оу҆́дове. 26
4: 26
Ѱал. 4: 5
Гнѣ́вайтесѧ и҆ не согрѣша́йте: со́лнце да не за́йдетъ въ гнѣ́вѣ ва́шемъ: 27
4: 27
І҆а́к. 4: 7
нижѐ дади́те мѣ́ста дїа́волꙋ. 28 Крады́й ктомꙋ̀ да не кра́детъ, но па́че да трꙋжда́етсѧ, дѣ́лаѧ свои́ма рꙋка́ма благо́е, да и҆́мать пода́ѧти тре́бꙋющемꙋ. 29
4: 29
Е҆фес. 5: 4
Матѳ. 12: 36
Всѧ́ко сло́во гни́ло да не и҆схо́дитъ и҆з̾ оу҆́стъ ва́шихъ, но то́чїю є҆́же є҆́сть бл҃го къ созда́нїю вѣ́ры, да да́стъ блгⷣть слы́шащымъ. 30 И҆ не ѡ҆скорблѧ́йте
4: 30
Е҆фес. 1: 13
И҆са́їа. 7: 13
дх҃а ст҃а́гѡ бж҃їѧ, и҆́мже зна́менастесѧ въ де́нь и҆збавле́нїѧ. 31 Всѧ́ка го́ресть, и҆ гнѣ́въ, и҆ ꙗ҆́рость, и҆ кли́чь, и҆ хꙋла̀ да во́зметсѧ ѿ ва́съ, со всѧ́кою ѕло́бою: 32 быва́йте же дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ
4: 32
Матѳ. 6: 14
Ма́рк. 11: 25
бла́зи, милосе́рди, проща́юще дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ, ꙗ҆́коже и҆ бг҃ъ во хрⷭ҇тѣ̀ прости́лъ є҆́сть ва́мъ.

5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло ск҃и.

51 Быва́йте оу҆̀бо

5: 1
Матѳ. 5: 48
подража́тєли бг҃ꙋ, ꙗ҆́коже ча̑да возлю́блєннаѧ, 2
5: 2
І҆ѡа́н. 13: 34
1 І҆ѡа́н. 3: 11
и҆ ходи́те въ любвѝ, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ возлюби́лъ є҆́сть на́съ, и҆ предадѐ себѐ за ны̀ приноше́нїе и҆ же́ртвꙋ бг҃ꙋ въ воню̀ благоꙋха́нїѧ. 3
5: 3
1 Корі́нѳ. 6: 15
Блꙋ́дъ же и҆ всѧ́ка нечистота̀ и҆ лихои́мство нижѐ да и҆менꙋ́етсѧ въ ва́съ, ꙗ҆́коже подоба́етъ ст҃ы̑мъ: 4
5: 4
Е҆фес. 4: 29
Матѳ. 12: 36
и҆ скверносло́вїе, и҆ бꙋесло́вїе, и҆лѝ кощꙋ́ны, ꙗ҆̀же неподѡ́бнаѧ, но па́че благодаре́нїе: 5 сїе́ бо да вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ блꙋдни́къ, и҆лѝ нечи́стъ, и҆лѝ
5: 5
1 Корі́нѳ. 6: 10
лихои́мецъ, и҆́же є҆́сть і҆дѡлослꙋжи́тель, не и҆́мать достоѧ́нїѧ въ црⷭ҇твїи хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а. 6
5: 6
Матѳ. 24: 4
Ма́рк. 13: 5
Лꙋк. 21: 8
2 Солꙋ́н. 2: 3
Никто́же ва́съ да льсти́тъ сꙋ́етными словесы̀, си́хъ бо ра́ди грѧде́тъ гнѣ́въ бж҃їй на сы́ны непокори̑выѧ. 7 Не быва́йте оу҆̀бо соприча̑стницы си̑мъ. 8 Бѣ́сте бо и҆ногда̀ тма̀,
5: 8
І҆ѡа́н. 8: 12
12: 36
нн҃ѣ же свѣ́тъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

(Заⷱ҇ ск҃ѳ.)

ꙗ҆́коже ча̑да свѣ́та ходи́те: 9

5: 9
Гала́т. 5: 22
пло́дъ бо дх҃о́вный є҆́сть во всѧ́цѣй бл҃госты́ни и҆ пра́вдѣ и҆ и҆́стинѣ: 10 и҆скꙋша́юще, что̀ є҆́сть бл҃гоꙋго́дно бг҃ови: 11
5: 11
2 Корі́нѳ. 6: 14
1 Тїмоѳ. 5: 20
и҆ не приѡбща́йтесѧ къ дѣлѡ́мъ неплѡ́днымъ тмы̀, па́че же и҆ ѡ҆блича́йте. 12 Быва́ємаѧ бо ѡ҆́тай ѿ ни́хъ, сра́мно є҆́сть и҆ глаго́лати. 13 Всѧ̑ же ѡ҆блича́ємаѧ ѿ
5: 13
І҆ѡа́н. 3: 20
свѣ́та ꙗ҆́влѧютсѧ, все́ бо ꙗ҆влѧ́емое свѣ́тъ є҆́сть: 14 сегѡ̀ ра́ди глаго́летъ:
5: 14
И҆са́їа. 7: 17
Ри́млѧн. 6: 4
воста́ни, спѧ́й, и҆ воскреснѝ ѿ ме́ртвыхъ, и҆ ѡ҆свѣти́тъ тѧ̀ хрⷭ҇то́съ. 15 Блюди́те оу҆̀бо, ка́кѡ ѡ҆па́снѡ хо́дите,
5: 15
Колос. 4: 5
не ꙗ҆́коже немꙋ́дри, но ꙗ҆́коже премꙋ́дри, 16 и҆скꙋ́пꙋюще вре́мѧ, ꙗ҆́кѡ дні́е лꙋка́ви сꙋ́ть. 17
5: 17
Ри́млѧн. 12: 2
1 Солꙋ́н. 4: 3
Сегѡ̀ ра́ди не быва́йте несмы́сленни, но разꙋмѣва́йте, что̀ є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ. 18
5: 18
Лꙋк. 21: 34
И҆са́їа. 5: 11
И҆ не оу҆пива́йтесѧ вїно́мъ, въ не́мже є҆́сть блꙋ́дъ: но па́че и҆сполнѧ́йтесѧ дх҃омъ, 19 глаго́люще себѣ̀
5: 19
Колос. 3: 16
во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, воспѣва́юще и҆ пою́ще въ сердца́хъ ва́шихъ гдⷭ҇еви,

(Заⷱ҇ с҃л.)

20

5: 20
И҆са́їа. 63: 7
1 Солꙋ́н. 5: 18
благодарѧ́ще всегда̀ ѡ҆ всѣ́хъ
5: 20
Колос. 3: 17
ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀, 21 повинꙋ́ющесѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ въ стра́сѣ бж҃їи. 22
5: 22
Колос. 3: 18
Ті́т. 2: 5
Жєны̀, свои̑мъ мꙋжє́мъ повинꙋ́йтесѧ, ꙗ҆́коже гдⷭ҇ꙋ, 23 занѐ мꙋ́жъ
5: 23
1 Корі́нѳ. 11: 3
глава̀ є҆́сть жены̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ
5: 23
Е҆фес. 1: 22
глава̀ цр҃кве, и҆ то́й є҆́сть сп҃си́тель тѣ́ла: 24 но ꙗ҆́коже цр҃ковь повинꙋ́етсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, та́кожде и҆ жєны̀ свои̑мъ мꙋжє́мъ во все́мъ.

(Заⷱ҇ сл҃а.)

25

5: 25
Колос. 3: 19
Мꙋ́жїе, люби́те своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ возлюбѝ цр҃ковь, и҆
5: 25
Гала́т. 1: 4
себѐ предадѐ за ню̀, 26 да ѡ҆ст҃и́тъ ю҆̀,
5: 26
1 Петр. 3: 21
Ті́т. 3: 5
Е҆вр. 9: 14
ѡ҆чтⷭ҇ивъ ба́нею во́дною въ гл҃го́лѣ: 27 да предста́витъ ю҆̀ себѣ̀ сла́внꙋ цр҃ковь,
5: 27
Е҆фес. 1: 4
2 Корі́нѳ. 11: 2
Пѣ́сн. Пѣ́сн. 4: 7
не и҆мꙋ́щꙋ скве́рны, и҆лѝ поро́ка, и҆лѝ нѣ́что ѿ таковы́хъ, но да бꙋ́детъ ст҃а и҆ непоро́чна. 28 Та́кѡ до́лжни сꙋ́ть мꙋ́жїе люби́ти своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́кѡ своѧ̑ тѣлеса̀: любѧ́й (бо) свою̀ женꙋ̀, себѐ сама́го лю́битъ. 29 Никто́же бо когда̀ свою̀ пло́ть возненави́дѣ, но пита́етъ и҆ грѣ́етъ ю҆̀, ꙗ҆́коже и҆ гдⷭ҇ь цр҃ковь: 30 занѐ оу҆́ди є҆смы̀ тѣ́ла є҆гѡ̀, ѿ пл҃ти є҆гѡ̀ и҆ ѿ косте́й є҆гѡ̀. 31
5: 31
Матѳ. 19: 5
Ма́рк. 10: 7
1 Корі́нѳ. 6: 16
Быт. 2: 24
Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҆ прилѣ́питсѧ къ женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета два̀ въ пло́ть є҆ди́нꙋ. 32 Та́йна сїѧ̀ велика̀ є҆́сть: а҆́зъ же глаго́лю во хрⷭ҇та̀ и҆ во цр҃ковь.

(Заⷱ҇ сл҃в.)

33 Ѻ҆ба́че и҆ вы̀, по є҆ди́номꙋ кі́йждо свою̀ женꙋ̀ си́це да лю́битъ, ꙗ҆́коже (и҆) себѐ: а҆ жена̀ да бои́тсѧ (своегѡ̀) мꙋ́жа.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Ча̑да,

6: 1
Колос. 3: 20
При́тч. 23: 22
И҆схо́д. 20: 12
Второзак. 5: 16
Матѳ. 15: 4
Ма́рк. 7: 10
послꙋ́шайте сво́ихъ роди́телей ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: сїе́ бо є҆́сть пра́ведно. 2 Чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь: ꙗ҆́же є҆́сть за́повѣдь пе́рваѧ во ѡ҆бѣтова́нїи: 3 да бла́го тѝ бꙋ́детъ, и҆ бꙋ́деши долголѣ́тенъ на землѝ. 4 И҆ ѻ҆тцы̀, не раздража́йте ча̑дъ свои́хъ, но воспитова́йте и҆̀хъ
6: 4
При́тч. 13: 25
въ наказа́нїи и҆ оу҆че́нїи гдⷭ҇ни. 5
6: 5
1 Петр. 2: 18
Колос. 3: 22
Ті́т. 2: 9
Рабѝ, послꙋ́шайте госпо́дїй (свои́хъ) по пло́ти со стра́хомъ и҆ тре́петомъ, въ простотѣ̀ се́рдца ва́шегѡ, ꙗ҆́коже (и҆) хрⷭ҇та̀, 6 не пред̾ ѻ҆чи́ма то́чїю рабо́тающе ꙗ҆́кѡ человѣкоꙋго́дницы, но ꙗ҆́коже рабѝ хрⷭ҇тѡ́вы, творѧ́ще во́лю бж҃їю ѿ дꙋшѝ, 7 со благоразꙋ́мїемъ слꙋжа́ще ꙗ҆́коже гдⷭ҇ꙋ, а҆ не (ꙗ҆́кѡ) человѣ́кѡмъ, 8
6: 8
2 Корі́нѳ. 5: 10
вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ кі́йждо, є҆́же а҆́ще сотвори́тъ бл҃го́е, сїѐ прїи́метъ ѿ гдⷭ҇а, а҆́ще ра́бъ, а҆́ще свобо́дь. 9 И҆ госпо́дїе, та̑ѧжде твори́те къ ни̑мъ, послаблѧ́юще (и҆̀мъ) прещє́нїѧ, вѣ́дꙋще, ꙗ҆́кѡ и҆ ва́мъ самѣ́мъ и҆ тѣ́мъ гдⷭ҇ь є҆́сть на нб҃сѣ́хъ,
6: 9
Гала́т. 2: 6
2 Паралїпом. 19: 7
І҆́ѡв. 34: 19
Премꙋ́др. 6: 7
Сїрах. 35: 12
Второзак. 10: 17
и҆ ѡ҆бинове́нїѧ лица̀ нѣ́сть оу҆ негѡ̀.

(Заⷱ҇ сл҃г.)

10 Про́чее же, бра́тїе моѧ̑, возмога́йте во гдⷭ҇ѣ и҆ въ держа́вѣ крѣ́пости є҆гѡ̀: 11 ѡ҆блецы́тесѧ во всѧ̑

6: 11
Ри́млѧн. 13: 12
1 Солꙋ́н. 5: 8
ѻ҆рꙋ̑жїѧ бж҃їѧ, ꙗ҆́кѡ возмощѝ ва́мъ ста́ти проти́вꙋ ко́знемъ дїа́вѡлскимъ, 12 ꙗ҆́кѡ нѣ́сть на́ша бра́нь къ6: 12 проти́вꙋ кро́ви и҆ пло́ти,
6: 12
Е҆фес. 2: 2
І҆ѡа́н. 12: 31
14: 30
но къ нача́лѡмъ, и҆ ко власте́мъ (и҆) къ мїродержи́телємъ тмы̀ вѣ́ка сегѡ̀, къ дꙋховѡ́мъ ѕло́бы поднебє́снымъ. 13 Сегѡ̀ ра́ди прїими́те всѧ̑ ѻ҆рꙋ̑жїѧ бж҃їѧ, да возмо́жете проти́витисѧ въ де́нь лю́тъ и҆ всѧ̑ содѣ́ѧвше ста́ти. 14 Ста́ните оу҆̀бо препоѧ́сани
6: 14
Лꙋк. 12: 35
1 Петр. 1: 13
чресла̀ ва̑ша и҆́стиною, и҆ ѡ҆бо́лкшесѧ въ брѡнѧ̀ пра́вды, 15 и҆ ѡ҆бꙋ́вше но́зѣ во оу҆гото́ванїе бл҃говѣствова́нїѧ ми́ра: 16 над̾ всѣ́ми же воспрїи́мше щи́тъ вѣ́ры, въ не́мже возмо́жете всѧ̑ стрѣ́лы лꙋка́вагѡ разжжє́нныѧ оу҆гаси́ти: 17
6: 17
1 Солꙋ́н. 5: 8
Е҆вр. 4: 12
И҆са́їа. 59: 17
и҆ шле́мъ спⷭ҇нїѧ воспрїими́те, и҆ ме́чь дꙋхо́вный, и҆́же є҆́сть гл҃го́лъ бж҃їй:

(Заⷱ҇ сл҃д.)

18 всѧ́кою моли́твою и҆

6: 18
Лꙋк. 18: 1
моле́нїемъ молѧ́щесѧ на всѧ́ко вре́мѧ дꙋ́хомъ,
6: 18
Колос. 4: 2
и҆ въ сїѐ и҆́стое бдѧ́ще во всѧ́комъ терпѣ́нїи и҆ моли́твѣ ѡ҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ 19 и҆ ѡ҆ мнѣ̀,
6: 19
2 Солꙋ́н. 3: 1
да да́стсѧ мѝ сло́во во ѿверзе́нїе оу҆́стъ мои́хъ, съ дерзнове́нїемъ сказа́ти та́йнꙋ бл҃говѣствова́нїѧ, 20 ѡ҆ не́мже посо́лствꙋю
6: 20
Дѣѧ̑н. 21: 11
во оу҆́захъ, да въ не́мъ дерза́ю, ꙗ҆́коже подоба́етъ мѝ глаго́лати. 21 Да оу҆вѣ́сте же и҆ вы̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀, что̀ дѣ́лаю, всѧ̑ ска́жетъ ва́мъ
6: 21
Дѣѧ̑н. 20: 4
Колос. 4: 7
тѷхі́къ, возлю́бленный бра́тъ и҆ вѣ́ренъ слꙋжи́тель ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, 22 є҆го́же посла́хъ къ ва́мъ на сїѐ и҆́стое, да оу҆вѣ́сте, ꙗ҆̀же ѡ҆ на́съ, и҆ да оу҆тѣ́шитъ сердца̀ ва̑ша. 23 Ми́ръ бра́тїи и҆ любо́вь съ вѣ́рою ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 24 Блгⷣть со всѣ́ми лю́бѧщими гдⷭ҇а на́шего і҆н҃са хрⷭ҇та̀ въ неистлѣ́нїи. А҆ми́нь.