Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло ск҃и.

51 Быва́йте оу҆̀бо

5: 1
Матѳ. 5: 48
подража́тєли бг҃ꙋ, ꙗ҆́коже ча̑да возлю́блєннаѧ, 2
5: 2
І҆ѡа́н. 13: 34
1 І҆ѡа́н. 3: 11
и҆ ходи́те въ любвѝ, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ возлюби́лъ є҆́сть на́съ, и҆ предадѐ себѐ за ны̀ приноше́нїе и҆ же́ртвꙋ бг҃ꙋ въ воню̀ благоꙋха́нїѧ. 3
5: 3
1 Корі́нѳ. 6: 15
Блꙋ́дъ же и҆ всѧ́ка нечистота̀ и҆ лихои́мство нижѐ да и҆менꙋ́етсѧ въ ва́съ, ꙗ҆́коже подоба́етъ ст҃ы̑мъ: 4
5: 4
Е҆фес. 4: 29
Матѳ. 12: 36
и҆ скверносло́вїе, и҆ бꙋесло́вїе, и҆лѝ кощꙋ́ны, ꙗ҆̀же неподѡ́бнаѧ, но па́че благодаре́нїе: 5 сїе́ бо да вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ блꙋдни́къ, и҆лѝ нечи́стъ, и҆лѝ
5: 5
1 Корі́нѳ. 6: 10
лихои́мецъ, и҆́же є҆́сть і҆дѡлослꙋжи́тель, не и҆́мать достоѧ́нїѧ въ црⷭ҇твїи хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а. 6
5: 6
Матѳ. 24: 4
Ма́рк. 13: 5
Лꙋк. 21: 8
2 Солꙋ́н. 2: 3
Никто́же ва́съ да льсти́тъ сꙋ́етными словесы̀, си́хъ бо ра́ди грѧде́тъ гнѣ́въ бж҃їй на сы́ны непокори̑выѧ. 7 Не быва́йте оу҆̀бо соприча̑стницы си̑мъ. 8 Бѣ́сте бо и҆ногда̀ тма̀,
5: 8
І҆ѡа́н. 8: 12
12: 36
нн҃ѣ же свѣ́тъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

(Заⷱ҇ ск҃ѳ.)

ꙗ҆́коже ча̑да свѣ́та ходи́те: 9

5: 9
Гала́т. 5: 22
пло́дъ бо дх҃о́вный є҆́сть во всѧ́цѣй бл҃госты́ни и҆ пра́вдѣ и҆ и҆́стинѣ: 10 и҆скꙋша́юще, что̀ є҆́сть бл҃гоꙋго́дно бг҃ови: 11
5: 11
2 Корі́нѳ. 6: 14
1 Тїмоѳ. 5: 20
и҆ не приѡбща́йтесѧ къ дѣлѡ́мъ неплѡ́днымъ тмы̀, па́че же и҆ ѡ҆блича́йте. 12 Быва́ємаѧ бо ѡ҆́тай ѿ ни́хъ, сра́мно є҆́сть и҆ глаго́лати. 13 Всѧ̑ же ѡ҆блича́ємаѧ ѿ
5: 13
І҆ѡа́н. 3: 20
свѣ́та ꙗ҆́влѧютсѧ, все́ бо ꙗ҆влѧ́емое свѣ́тъ є҆́сть: 14 сегѡ̀ ра́ди глаго́летъ:
5: 14
И҆са́їа. 7: 17
Ри́млѧн. 6: 4
воста́ни, спѧ́й, и҆ воскреснѝ ѿ ме́ртвыхъ, и҆ ѡ҆свѣти́тъ тѧ̀ хрⷭ҇то́съ. 15 Блюди́те оу҆̀бо, ка́кѡ ѡ҆па́снѡ хо́дите,
5: 15
Колос. 4: 5
не ꙗ҆́коже немꙋ́дри, но ꙗ҆́коже премꙋ́дри, 16 и҆скꙋ́пꙋюще вре́мѧ, ꙗ҆́кѡ дні́е лꙋка́ви сꙋ́ть. 17
5: 17
Ри́млѧн. 12: 2
1 Солꙋ́н. 4: 3
Сегѡ̀ ра́ди не быва́йте несмы́сленни, но разꙋмѣва́йте, что̀ є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ. 18
5: 18
Лꙋк. 21: 34
И҆са́їа. 5: 11
И҆ не оу҆пива́йтесѧ вїно́мъ, въ не́мже є҆́сть блꙋ́дъ: но па́че и҆сполнѧ́йтесѧ дх҃омъ, 19 глаго́люще себѣ̀
5: 19
Колос. 3: 16
во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, воспѣва́юще и҆ пою́ще въ сердца́хъ ва́шихъ гдⷭ҇еви,

(Заⷱ҇ с҃л.)

20

5: 20
И҆са́їа. 63: 7
1 Солꙋ́н. 5: 18
благодарѧ́ще всегда̀ ѡ҆ всѣ́хъ
5: 20
Колос. 3: 17
ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀, 21 повинꙋ́ющесѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ въ стра́сѣ бж҃їи. 22
5: 22
Колос. 3: 18
Ті́т. 2: 5
Жєны̀, свои̑мъ мꙋжє́мъ повинꙋ́йтесѧ, ꙗ҆́коже гдⷭ҇ꙋ, 23 занѐ мꙋ́жъ
5: 23
1 Корі́нѳ. 11: 3
глава̀ є҆́сть жены̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ
5: 23
Е҆фес. 1: 22
глава̀ цр҃кве, и҆ то́й є҆́сть сп҃си́тель тѣ́ла: 24 но ꙗ҆́коже цр҃ковь повинꙋ́етсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, та́кожде и҆ жєны̀ свои̑мъ мꙋжє́мъ во все́мъ.

(Заⷱ҇ сл҃а.)

25

5: 25
Колос. 3: 19
Мꙋ́жїе, люби́те своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ возлюбѝ цр҃ковь, и҆
5: 25
Гала́т. 1: 4
себѐ предадѐ за ню̀, 26 да ѡ҆ст҃и́тъ ю҆̀,
5: 26
1 Петр. 3: 21
Ті́т. 3: 5
Е҆вр. 9: 14
ѡ҆чтⷭ҇ивъ ба́нею во́дною въ гл҃го́лѣ: 27 да предста́витъ ю҆̀ себѣ̀ сла́внꙋ цр҃ковь,
5: 27
Е҆фес. 1: 4
2 Корі́нѳ. 11: 2
Пѣ́сн. Пѣ́сн. 4: 7
не и҆мꙋ́щꙋ скве́рны, и҆лѝ поро́ка, и҆лѝ нѣ́что ѿ таковы́хъ, но да бꙋ́детъ ст҃а и҆ непоро́чна. 28 Та́кѡ до́лжни сꙋ́ть мꙋ́жїе люби́ти своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́кѡ своѧ̑ тѣлеса̀: любѧ́й (бо) свою̀ женꙋ̀, себѐ сама́го лю́битъ. 29 Никто́же бо когда̀ свою̀ пло́ть возненави́дѣ, но пита́етъ и҆ грѣ́етъ ю҆̀, ꙗ҆́коже и҆ гдⷭ҇ь цр҃ковь: 30 занѐ оу҆́ди є҆смы̀ тѣ́ла є҆гѡ̀, ѿ пл҃ти є҆гѡ̀ и҆ ѿ косте́й є҆гѡ̀. 31
5: 31
Матѳ. 19: 5
Ма́рк. 10: 7
1 Корі́нѳ. 6: 16
Быт. 2: 24
Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҆ прилѣ́питсѧ къ женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета два̀ въ пло́ть є҆ди́нꙋ. 32 Та́йна сїѧ̀ велика̀ є҆́сть: а҆́зъ же глаго́лю во хрⷭ҇та̀ и҆ во цр҃ковь.

(Заⷱ҇ сл҃в.)

33 Ѻ҆ба́че и҆ вы̀, по є҆ди́номꙋ кі́йждо свою̀ женꙋ̀ си́це да лю́битъ, ꙗ҆́коже (и҆) себѐ: а҆ жена̀ да бои́тсѧ (своегѡ̀) мꙋ́жа.