Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ па́ѵелъ

3: 1
Дѣѧ̑н. 21: 33
ю҆́зникъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ ѡ҆ ва́съ ꙗ҆зы́цѣхъ. 2
3: 2
Дѣѧ̑н. 9: 15
Гала́т. 1: 16
А҆́ще оу҆́бѡ3: 2 поне́же слы́шасте смотре́нїе блгⷣти бж҃їѧ да́нныѧ мнѣ̀ въ ва́съ, 3 ꙗ҆́кѡ по ѿкрове́нїю сказа́сѧ мнѣ̀ та́йна,
3: 3
Е҆фес. 1: 9
ꙗ҆́коже преднаписа́хъ вма́лѣ: 4 ѡ҆ не́мже3: 4 поели́кꙋ мо́жете чтꙋ́ще разꙋмѣ́ти ра́зꙋмъ мо́й въ та́йнѣ хрⷭ҇то́вѣ, 5 ꙗ҆́же во и҆нѣ́хъ ро́дѣхъ не сказа́сѧ сынѡ́мъ человѣ́чєскимъ,
3: 5
1 Петр. 1: 12
ꙗ҆́коже нн҃ѣ ѿкры́сѧ ст҃ы̑мъ є҆гѡ̀ а҆пⷭ҇лѡмъ и҆ прⷪ҇ро́кѡмъ дх҃омъ ст҃ы́мъ: 6 (ꙗ҆́кѡ) бы́ти ꙗ҆зы́кѡмъ снаслѣ́дникѡмъ и҆ стѣле́сникѡмъ и҆ сприча́стникѡмъ
3: 6
Ри́млѧн. 15: 12
ѡ҆бѣтова́нїѧ є҆гѡ̀ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, бл҃говѣствова́нїемъ, 7 є҆мꙋ́же бы́хъ слꙋжи́тель по да́рꙋ блгⷣти бж҃їѧ,
3: 7
Дѣѧ̑н. 9: 15
да́нныѧ мнѣ̀ по дѣ́йствꙋ си́лы є҆гѡ̀.

(Заⷱ҇ ск҃г.)

8

3: 8
Ри́млѧн. 15: 19
1 Корі́нѳ. 15: 9
Гала́т. 1: 16
Мнѣ̀ ме́ншемꙋ всѣ́хъ ст҃ы́хъ дана̀ бы́сть блгⷣть сїѧ̀, во ꙗ҆зы́цѣхъ бл҃говѣсти́ти неизслѣ́дованное бога́тство хрⷭ҇то́во 9 и҆ просвѣти́ти всѣ́хъ, что̀ є҆́сть смотре́нїе
3: 9
Ри́млѧн. 14: 24
1 Корі́нѳ. 2: 7
Колос. 1: 26
1 Петр. 1: 20
та́йны сокрове́нныѧ ѿ вѣкѡ́въ въ бз҃ѣ, созда́вшемъ всѧ́чєскаѧ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, 10
3: 10
1 Петр. 1: 12
да ска́жетсѧ нн҃ѣ нача́лѡмъ и҆ власте́мъ на нбⷭ҇ныхъ цр҃ковїю многоразли́чнаѧ премⷣрость бж҃їѧ, 11 по предложе́нїю вѣ́къ, є҆́же сотворѝ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ, 12 ѡ҆ не́мже и҆́мамы дерзнове́нїе
3: 12
Е҆фес. 2: 18
и҆ приведе́нїе въ надѣ́ѧнїи вѣ́рою є҆гѡ̀. 13 Тѣ́мже молю̀ (вы̀) не стꙋжа́ти сѝ въ ско́рбехъ мои́хъ ѡ҆ ва́съ,
3: 13
2 Тїмоѳ. 2: 10
ꙗ҆́же є҆́сть сла́ва ва́ша. 14 Сегѡ̀ ра́ди преклонѧ́ю колѣ́на моѧ̑ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 15 и҆з̾ негѡ́же
3: 15
Е҆фес. 1: 10
всѧ́ко ѻ҆те́чество на нб҃сѣ́хъ и҆ на землѝ и҆менꙋ́етсѧ: 16 да да́стъ ва́мъ
3: 16
Е҆фес. 1: 7
по бога́тствꙋ сла́вы своеѧ̀, си́лою оу҆тверди́тисѧ дх҃омъ є҆гѡ̀ во внꙋ́треннемъ человѣ́цѣ, 17
3: 17
І҆ѡа́н. 14: 23
всели́тисѧ хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́рою въ сердца̀ ва̑ша: въ любвѝ вкорене́ни и҆ ѡ҆снова́ни, 18 да возмо́жете разꙋмѣ́ти со всѣ́ми ст҃ы́ми, что̀ широта̀ и҆ долгота̀ и҆ глꙋбина̀ и҆ высота̀, 19 разꙋмѣ́ти же преспѣ́ющꙋю ра́зꙋмъ любо́вь хрⷭ҇то́вꙋ, да и҆спо́лнитесѧ во всѧ́ко
3: 19
І҆ѡа́н. 1: 16
Колос. 2: 9
и҆сполне́нїе бж҃їе. 20
3: 20
Ри́млѧн. 14: 24
Могꙋ́щемꙋ же па́че всѧ̑ твори́ти по преизбы́точествїю, и҆́хже про́симъ и҆лѝ разꙋмѣ́емъ, по си́лѣ дѣ́йствꙋемѣй въ на́съ, 21 томꙋ̀ сла́ва въ цр҃кви ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ во всѧ̑ ро́ды вѣ́ка вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло ск҃д.

41 Молю̀ оу҆̀бо ва́съ а҆́зъ ю҆́зникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ,

4: 1
Фїлїппис. 1: 27
Колос. 1: 10
1 Солꙋ́н. 2: 12
досто́йнѡ ходи́ти зва́нїѧ, въ не́же зва́ни бы́сте, 2 со всѧ́кимъ смиреномꙋ́дрїемъ и҆ кро́тостїю, съ долготерпѣ́нїемъ, терпѧ́ще дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ любо́вїю, 3 тща́щесѧ блюстѝ є҆дине́нїе дꙋ́ха въ сою́зѣ ми́ра. 4
4: 4
Ри́млѧн. 12: 5
1 Корі́нѳ. 12: 12
Е҆ди́но тѣ́ло, є҆ди́нъ дꙋ́хъ, ꙗ҆́коже и҆ зва́ни бы́сте во є҆ди́нѣмъ оу҆пова́нїи зва́нїѧ ва́шегѡ: 5 є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, є҆ди́на вѣ́ра, є҆ди́но кр҃ще́нїе, 6
4: 6
Малах. 2: 10
Ма́рк. 12: 29
є҆ди́нъ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ всѣ́хъ, и҆́же над̾ всѣ́ми и҆ чрез̾ всѣ́хъ и҆ во всѣ́хъ на́съ. 7 (Заⷱ҇.)
4: 7
Ри́млѧн. 12: 3
1 Корі́нѳ. 12: 11
2 Корі́нѳ. 10: 13
Е҆ди́номꙋ же комꙋ́ждо на́съ даде́сѧ блгⷣть по мѣ́рѣ дарова́нїѧ хрⷭ҇то́ва. 8 Тѣ́мже глаго́летъ:
4: 8
Ѱал. 67: 19
І҆ѡа́н. 3: 13
возше́дъ на высотꙋ̀, плѣни́лъ є҆сѝ плѣ́нъ, и҆ дадѐ даѧ̑нїѧ человѣ́кѡмъ. 9 А҆ є҆́же, взы́де, что̀ є҆́сть, то́чїю ꙗ҆́кѡ и҆ сни́де пре́жде въ до́лнѣйшыѧ страны̑ землѝ; 10 Сше́дый, то́й є҆́сть и҆ возше́дый превы́ше всѣ́хъ нб҃съ, да и҆спо́лнитъ всѧ́чєскаѧ. 11 И҆ то́й да́лъ є҆́сть
4: 11
1 Корі́нѳ. 12: 28
ѡ҆́вы оу҆́бѡ а҆пⷭ҇лы, ѡ҆́вы же прⷪ҇ро́ки, ѡ҆́вы же бл҃говѣ́стники, ѡ҆́вы же па́стыри и҆ оу҆чи́тєли, 12 къ соверше́нїю ст҃ы́хъ, въ дѣ́ло слꙋже́нїѧ, въ созида́нїе тѣ́ла хрⷭ҇то́ва, 13 до́ндеже дости́гнемъ всѝ въ соедине́нїе вѣ́ры и҆ позна́нїѧ сн҃а бж҃їѧ,
4: 13
1 Корі́нѳ. 14: 20
въ мꙋ́жа соверше́нна, въ мѣ́рꙋ во́зраста и҆сполне́нїѧ хрⷭ҇то́ва:

(Заⷱ҇ ск҃є.)

14 да не быва́емъ ктомꙋ̀ младе́нцы, вла́ющесѧ и҆ скита́ющесѧ всѧ́кимъ вѣ́тромъ оу҆че́нїѧ, во лжѝ человѣ́честѣй, въ кова́рствѣ ко́зней льще́нїѧ: 15

4: 15
Ри́млѧн. 12: 9
и҆́стинствꙋюще же въ любвѝ, да возрасти́мъ въ него̀ всѧ́чєскаѧ, и҆́же є҆́сть
4: 15
Е҆фес. 1: 22
Колос. 1: 18
глава̀ хрⷭ҇то́съ, 16 и҆з̾ негѡ́же всѐ тѣ́ло, составлѧ́емо и҆ счинѣва́емо прили́чнѣ всѧ́цѣмъ ѡ҆сѧза́нїемъ подаѧ́нїѧ, по дѣ́йствꙋ въ мѣ́рѣ є҆ди́ныѧ коеѧ́ждо ча́сти, возраще́нїе тѣ́ла твори́тъ въ созда́нїе самагѡ̀ себє̀ любо́вїю.

(Заⷱ҇ ск҃ѕ.)

17 Сїѐ оу҆̀бо глаго́лю и҆ послꙋ́шествꙋю ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, ктомꙋ̀ не ходи́ти ва́мъ, ꙗ҆́коже и҆ про́чїи ꙗ҆зы́цы хо́дѧтъ въ сꙋетѣ̀ оу҆ма̀ и҆́хъ, 18 помраче́ни смы́сломъ, сꙋ́ще ѿчꙋжде́ни ѿ жи́зни бж҃їѧ, за невѣ́жество сꙋ́щее въ ни́хъ, за ѡ҆камене́нїе серде́цъ и҆́хъ: 19 и҆̀же въ неча́ѧнїе вло́жшесѧ,

4: 19
Ри́млѧн. 1: 24
преда́ша себѐ стꙋдодѣѧ́нїю, въ дѣ́ланїе всѧ́кїѧ нечистоты̀ въ лихоима́нїи. 20 Вы́ же не та́кѡ позна́сте хрⷭ҇та̀: 21 а҆́ще оу҆́бѡ4: 21 поне́же слы́шасте є҆го̀ и҆ ѡ҆ не́мъ наꙋчи́стесѧ, ꙗ҆́коже є҆́сть и҆́стина ѡ҆ і҆н҃сѣ: 22
4: 22
Колос. 3: 9
Е҆вр. 12: 1
ѿложи́ти ва́мъ, по пе́рвомꙋ житїю̀, ве́тхаго человѣ́ка, тлѣ́ющаго въ по́хотехъ преле́стныхъ, 23
4: 23
1 Петр. 4: 2
Ри́млѧн. 6: 4
Колос. 3: 11
ѡ҆бновлѧ́тисѧ же дꙋ́хомъ оу҆ма̀ ва́шегѡ, 24 и҆ ѡ҆блещи́сѧ въ но́ваго человѣ́ка, со́зданнаго по бг҃ꙋ въ пра́вдѣ и҆ въ преподо́бїи и҆́стины.

(Заⷱ҇ ск҃з.)

25

4: 25
Заха́р. 8: 16
Тѣ́мже ѿло́жше лжꙋ̀, глаго́лите и҆́стинꙋ кі́йждо ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀, занѐ є҆смы̀ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ оу҆́дове. 26
4: 26
Ѱал. 4: 5
Гнѣ́вайтесѧ и҆ не согрѣша́йте: со́лнце да не за́йдетъ въ гнѣ́вѣ ва́шемъ: 27
4: 27
І҆а́к. 4: 7
нижѐ дади́те мѣ́ста дїа́волꙋ. 28 Крады́й ктомꙋ̀ да не кра́детъ, но па́че да трꙋжда́етсѧ, дѣ́лаѧ свои́ма рꙋка́ма благо́е, да и҆́мать пода́ѧти тре́бꙋющемꙋ. 29
4: 29
Е҆фес. 5: 4
Матѳ. 12: 36
Всѧ́ко сло́во гни́ло да не и҆схо́дитъ и҆з̾ оу҆́стъ ва́шихъ, но то́чїю є҆́же є҆́сть бл҃го къ созда́нїю вѣ́ры, да да́стъ блгⷣть слы́шащымъ. 30 И҆ не ѡ҆скорблѧ́йте
4: 30
Е҆фес. 1: 13
И҆са́їа. 7: 13
дх҃а ст҃а́гѡ бж҃їѧ, и҆́мже зна́менастесѧ въ де́нь и҆збавле́нїѧ. 31 Всѧ́ка го́ресть, и҆ гнѣ́въ, и҆ ꙗ҆́рость, и҆ кли́чь, и҆ хꙋла̀ да во́зметсѧ ѿ ва́съ, со всѧ́кою ѕло́бою: 32 быва́йте же дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ
4: 32
Матѳ. 6: 14
Ма́рк. 11: 25
бла́зи, милосе́рди, проща́юще дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ, ꙗ҆́коже и҆ бг҃ъ во хрⷭ҇тѣ̀ прости́лъ є҆́сть ва́мъ.

5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло ск҃и.

51 Быва́йте оу҆̀бо

5: 1
Матѳ. 5: 48
подража́тєли бг҃ꙋ, ꙗ҆́коже ча̑да возлю́блєннаѧ, 2
5: 2
І҆ѡа́н. 13: 34
1 І҆ѡа́н. 3: 11
и҆ ходи́те въ любвѝ, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ возлюби́лъ є҆́сть на́съ, и҆ предадѐ себѐ за ны̀ приноше́нїе и҆ же́ртвꙋ бг҃ꙋ въ воню̀ благоꙋха́нїѧ. 3
5: 3
1 Корі́нѳ. 6: 15
Блꙋ́дъ же и҆ всѧ́ка нечистота̀ и҆ лихои́мство нижѐ да и҆менꙋ́етсѧ въ ва́съ, ꙗ҆́коже подоба́етъ ст҃ы̑мъ: 4
5: 4
Е҆фес. 4: 29
Матѳ. 12: 36
и҆ скверносло́вїе, и҆ бꙋесло́вїе, и҆лѝ кощꙋ́ны, ꙗ҆̀же неподѡ́бнаѧ, но па́че благодаре́нїе: 5 сїе́ бо да вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ блꙋдни́къ, и҆лѝ нечи́стъ, и҆лѝ
5: 5
1 Корі́нѳ. 6: 10
лихои́мецъ, и҆́же є҆́сть і҆дѡлослꙋжи́тель, не и҆́мать достоѧ́нїѧ въ црⷭ҇твїи хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а. 6
5: 6
Матѳ. 24: 4
Ма́рк. 13: 5
Лꙋк. 21: 8
2 Солꙋ́н. 2: 3
Никто́же ва́съ да льсти́тъ сꙋ́етными словесы̀, си́хъ бо ра́ди грѧде́тъ гнѣ́въ бж҃їй на сы́ны непокори̑выѧ. 7 Не быва́йте оу҆̀бо соприча̑стницы си̑мъ. 8 Бѣ́сте бо и҆ногда̀ тма̀,
5: 8
І҆ѡа́н. 8: 12
12: 36
нн҃ѣ же свѣ́тъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

(Заⷱ҇ ск҃ѳ.)

ꙗ҆́коже ча̑да свѣ́та ходи́те: 9

5: 9
Гала́т. 5: 22
пло́дъ бо дх҃о́вный є҆́сть во всѧ́цѣй бл҃госты́ни и҆ пра́вдѣ и҆ и҆́стинѣ: 10 и҆скꙋша́юще, что̀ є҆́сть бл҃гоꙋго́дно бг҃ови: 11
5: 11
2 Корі́нѳ. 6: 14
1 Тїмоѳ. 5: 20
и҆ не приѡбща́йтесѧ къ дѣлѡ́мъ неплѡ́днымъ тмы̀, па́че же и҆ ѡ҆блича́йте. 12 Быва́ємаѧ бо ѡ҆́тай ѿ ни́хъ, сра́мно є҆́сть и҆ глаго́лати. 13 Всѧ̑ же ѡ҆блича́ємаѧ ѿ
5: 13
І҆ѡа́н. 3: 20
свѣ́та ꙗ҆́влѧютсѧ, все́ бо ꙗ҆влѧ́емое свѣ́тъ є҆́сть: 14 сегѡ̀ ра́ди глаго́летъ:
5: 14
И҆са́їа. 7: 17
Ри́млѧн. 6: 4
воста́ни, спѧ́й, и҆ воскреснѝ ѿ ме́ртвыхъ, и҆ ѡ҆свѣти́тъ тѧ̀ хрⷭ҇то́съ. 15 Блюди́те оу҆̀бо, ка́кѡ ѡ҆па́снѡ хо́дите,
5: 15
Колос. 4: 5
не ꙗ҆́коже немꙋ́дри, но ꙗ҆́коже премꙋ́дри, 16 и҆скꙋ́пꙋюще вре́мѧ, ꙗ҆́кѡ дні́е лꙋка́ви сꙋ́ть. 17
5: 17
Ри́млѧн. 12: 2
1 Солꙋ́н. 4: 3
Сегѡ̀ ра́ди не быва́йте несмы́сленни, но разꙋмѣва́йте, что̀ є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ. 18
5: 18
Лꙋк. 21: 34
И҆са́їа. 5: 11
И҆ не оу҆пива́йтесѧ вїно́мъ, въ не́мже є҆́сть блꙋ́дъ: но па́че и҆сполнѧ́йтесѧ дх҃омъ, 19 глаго́люще себѣ̀
5: 19
Колос. 3: 16
во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, воспѣва́юще и҆ пою́ще въ сердца́хъ ва́шихъ гдⷭ҇еви,

(Заⷱ҇ с҃л.)

20

5: 20
И҆са́їа. 63: 7
1 Солꙋ́н. 5: 18
благодарѧ́ще всегда̀ ѡ҆ всѣ́хъ
5: 20
Колос. 3: 17
ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀, 21 повинꙋ́ющесѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ въ стра́сѣ бж҃їи. 22
5: 22
Колос. 3: 18
Ті́т. 2: 5
Жєны̀, свои̑мъ мꙋжє́мъ повинꙋ́йтесѧ, ꙗ҆́коже гдⷭ҇ꙋ, 23 занѐ мꙋ́жъ
5: 23
1 Корі́нѳ. 11: 3
глава̀ є҆́сть жены̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ
5: 23
Е҆фес. 1: 22
глава̀ цр҃кве, и҆ то́й є҆́сть сп҃си́тель тѣ́ла: 24 но ꙗ҆́коже цр҃ковь повинꙋ́етсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, та́кожде и҆ жєны̀ свои̑мъ мꙋжє́мъ во все́мъ.

(Заⷱ҇ сл҃а.)

25

5: 25
Колос. 3: 19
Мꙋ́жїе, люби́те своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ возлюбѝ цр҃ковь, и҆
5: 25
Гала́т. 1: 4
себѐ предадѐ за ню̀, 26 да ѡ҆ст҃и́тъ ю҆̀,
5: 26
1 Петр. 3: 21
Ті́т. 3: 5
Е҆вр. 9: 14
ѡ҆чтⷭ҇ивъ ба́нею во́дною въ гл҃го́лѣ: 27 да предста́витъ ю҆̀ себѣ̀ сла́внꙋ цр҃ковь,
5: 27
Е҆фес. 1: 4
2 Корі́нѳ. 11: 2
Пѣ́сн. Пѣ́сн. 4: 7
не и҆мꙋ́щꙋ скве́рны, и҆лѝ поро́ка, и҆лѝ нѣ́что ѿ таковы́хъ, но да бꙋ́детъ ст҃а и҆ непоро́чна. 28 Та́кѡ до́лжни сꙋ́ть мꙋ́жїе люби́ти своѧ̑ жєны̀, ꙗ҆́кѡ своѧ̑ тѣлеса̀: любѧ́й (бо) свою̀ женꙋ̀, себѐ сама́го лю́битъ. 29 Никто́же бо когда̀ свою̀ пло́ть возненави́дѣ, но пита́етъ и҆ грѣ́етъ ю҆̀, ꙗ҆́коже и҆ гдⷭ҇ь цр҃ковь: 30 занѐ оу҆́ди є҆смы̀ тѣ́ла є҆гѡ̀, ѿ пл҃ти є҆гѡ̀ и҆ ѿ косте́й є҆гѡ̀. 31
5: 31
Матѳ. 19: 5
Ма́рк. 10: 7
1 Корі́нѳ. 6: 16
Быт. 2: 24
Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҆ прилѣ́питсѧ къ женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета два̀ въ пло́ть є҆ди́нꙋ. 32 Та́йна сїѧ̀ велика̀ є҆́сть: а҆́зъ же глаго́лю во хрⷭ҇та̀ и҆ во цр҃ковь.

(Заⷱ҇ сл҃в.)

33 Ѻ҆ба́че и҆ вы̀, по є҆ди́номꙋ кі́йждо свою̀ женꙋ̀ си́це да лю́битъ, ꙗ҆́коже (и҆) себѐ: а҆ жена̀ да бои́тсѧ (своегѡ̀) мꙋ́жа.