Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло сѕ҃і.

11 Па́ѵелъ,

1: 1
1 Корі́нѳ. 1: 1
2 Корі́нѳ. 1: 1
посла́нникъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ во́лею бж҃їею, ст҃ы̑мъ сꙋ́щымъ во є҆фе́сѣ и҆ вѣ́рнымъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ: 2 блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 3
1: 3
1 Петр. 1: 3
2 Корі́нѳ. 1: 3
Блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, блгⷭ҇ви́вый на́съ всѧ́цѣмъ блгⷭ҇ве́нїемъ дꙋхо́внымъ въ нбⷭ҇ныхъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, 4 ꙗ҆́коже
1: 4
Ри́млѧн. 8: 29
2 Тїмоѳ. 1: 9
и҆збра̀ на́съ въ не́мъ пре́жде сложе́нїѧ мі́ра, бы́ти на́мъ ст҃ы̑мъ и҆ непорѡ́чнымъ пред̾ ни́мъ въ любвѝ, 5 пре́жде наре́къ на́съ во оу҆сыновле́нїе і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ въ него̀, по бл҃говоле́нїю хотѣ́нїѧ своегѡ̀, 6 въ похвалꙋ̀ сла́вы блгⷣти своеѧ̀, є҆́юже ѡ҆блгⷣтѝ на́съ
1: 6
Матѳ. 3: 17
Ри́млѧн. 5: 15
ѡ҆ возлю́бленнѣмъ:

(Заⷱ҇ сз҃і.)

7 ѡ҆ не́мже и҆́мамы

1: 7
Ри́млѧн. 3: 25
и҆збавле́нїе кро́вїю є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїи, по бога́тствꙋ блгⷣти є҆гѡ̀, 8 ю҆́же преꙋмно́жилъ є҆́сть въ на́съ во всѧ́цѣй премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋмѣ, 9 сказа́въ на́мъ
1: 9
Е҆фес. 3: 9
та́йнꙋ во́ли своеѧ̀ по бл҃говоле́нїю своемꙋ̀, є҆́же пре́жде положѝ въ не́мъ, 10 въ смотре́нїе и҆сполне́нїѧ време́нъ,
1: 10
Дан. 9: 24
Ма́рк. 1: 15
Гала́т. 4: 4
Колос. 1: 20
возглави́ти всѧ́чєскаѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, ꙗ҆̀же на нб҃сѣ́хъ и҆ ꙗ҆̀же на землѝ въ не́мъ: 11 въ не́мже и҆ наслѣ́дницы сотвори́хомсѧ, пре́жде нарече́ни бы́вше по прозрѣ́нїю бж҃їю всѧ̑ дѣ́йствꙋющагѡ по
1: 11
Лꙋк. 7: 30
Дѣѧ̑н. 20: 27
совѣ́тꙋ во́ли своеѧ̀, 12 ꙗ҆́кѡ бы́ти на́мъ въ похвале́нїе сла́вы є҆гѡ̀, пре́жде оу҆пова́вшымъ во хрⷭ҇та̀: 13 въ не́мже и҆ вы̀, слы́шавше сло́во и҆́стины, бл҃говѣствова́нїе спⷭ҇нїѧ на́шегѡ, въ не́мже и҆ вѣ́ровавше
1: 13
Е҆фес. 4: 30
зна́менастесѧ дх҃омъ ѡ҆бѣтова́нїѧ ст҃ы́мъ, 14 и҆́же є҆́сть
1: 14
2 Корі́нѳ. 5: 5
ѡ҆брꙋче́нїе наслѣ́дїѧ на́шегѡ, во и҆збавле́нїе снабдѣ́нїѧ, въ похвалꙋ̀ сла́вы є҆гѡ̀. 15 Сегѡ̀ ра́ди и҆ а҆́зъ слы́шавъ ва́шꙋ вѣ́рꙋ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ и҆ любо́вь, ꙗ҆́же ко всѣ́мъ ст҃ы̑мъ,

(Заⷱ҇ си҃і.)

16 не престаю̀

1: 16
Фїлїппис. 1: 3
благодарѧ̀ ѡ҆ ва́съ, помина́нїе ѡ҆ ва́съ творѧ̀ въ моли́твахъ мои́хъ, 17 да бг҃ъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, ѻ҆ц҃ъ сла́вы, да́стъ ва́мъ
1: 17
1 Корі́нѳ. 12: 8
дх҃а премꙋ́дрости и҆ ѿкрове́нїѧ, въ позна́нїе є҆гѡ̀, 18 просвѣщє́нна ѻ҆чеса̀ се́рдца ва́шегѡ, ꙗ҆́кѡ оу҆вѣ́дѣти ва́мъ, ко́е є҆́сть оу҆пова́нїе зва́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ ко́е бога́тство сла́вы
1: 18
Дѣѧ̑н. 26: 18
достоѧ́нїѧ є҆гѡ̀ во ст҃ы́хъ, 19 и҆ ко́е преспѣ́ющее вели́чество си́лы є҆гѡ̀ въ на́съ вѣ́рꙋющихъ по дѣ́йствꙋ держа́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, 20 ю҆́же содѣ́ѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, воскреси́въ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ и҆
1: 20
Ма́рк. 16: 19
Ѱал. 109: 1
посади́въ ѡ҆деснꙋ́ю себє̀ на нбⷭ҇ныхъ, 21 превы́ше всѧ́кагѡ
1: 21
Колос. 2: 10
нача́лства и҆ вла́сти и҆ си́лы и҆ госпо́дства, и҆ всѧ́кагѡ и҆́мене и҆менꙋ́емагѡ не то́чїю въ вѣ́цѣ се́мъ, но и҆ во грѧдꙋ́щемъ:

(Заⷱ҇ сѳ҃і.)

22 и҆

1: 22
Ѱал. 8: 7
Матѳ. 28: 18
1 Корі́нѳ. 15: 27
всѧ̑ покорѝ под̾ но́зѣ є҆гѡ̀,
1: 22
Е҆фес. 5: 23
Колос. 1: 18
2: 10
и҆ того̀ дадѐ главꙋ̀ вы́ше всѣ́хъ цр҃кви, 23 ꙗ҆́же є҆́сть тѣ́ло є҆гѡ̀, и҆сполне́нїе и҆сполнѧ́ющагѡ всѧ́чєскаѧ во всѣ́хъ.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 И҆

2: 1
Колос. 2: 13
ва́съ сꙋ́щихъ прегрѣше́ньми ме́ртвыхъ и҆ грѣхи̑ ва́шими, 2
2: 2
1 Корі́нѳ. 6: 11
Колос. 3: 7
въ ни́хже и҆ногда̀ ходи́сте по вѣ́кꙋ мі́ра сегѡ̀,
2: 2
І҆ѡа́н. 12: 31
по кнѧ́зю вла́сти воздꙋ́шныѧ, дꙋ́ха, и҆́же нн҃ѣ дѣ́йствꙋетъ въ сынѣ́хъ противле́нїѧ, 3 въ ни́хже и҆ мы̀ всѝ жи́хомъ и҆ногда̀ въ по́хотехъ пло́ти на́шеѧ, творѧ́ще во́лю пло́ти и҆ помышле́нїй, и҆ бѣ́хомъ є҆стество́мъ ча̑да гнѣ́ва, ꙗ҆́коже и҆ про́чїи:

(Заⷱ҇ с҃к.)

4

2: 4
Ри́млѧн. 2: 4
бг҃ъ же, бога́тъ сы́й въ млⷭ҇ти, за премно́гꙋю любо́вь свою̀, є҆́юже возлюбѝ на́съ, 5
2: 5
Ри́млѧн. 8: 11
и҆ сꙋ́щихъ на́съ ме́ртвыхъ прегрѣше́ньми, соѡживѝ хрⷭ҇то́мъ: блгⷣтїю є҆стѐ спасе́ни: 6 и҆ съ ни́мъ воскр҃сѝ, и҆ спосадѝ на нбⷭ҇ныхъ во хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, 7 да ꙗ҆ви́тъ въ вѣ́цѣхъ грѧдꙋ́щихъ
2: 7
Е҆фес. 3: 8
преѕѣ́лное бога́тство блгⷣти своеѧ̀ бл҃госты́нею на на́съ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 8
2: 8
Дѣѧ̑н. 15: 11
Блгⷣтїю бо є҆стѐ спасе́ни чрез̾ вѣ́рꙋ: и҆ сїѐ не ѿ ва́съ, бж҃їй да́ръ: 9
2: 9
Ри́млѧн. 3: 20
не ѿ дѣ́лъ, да никто́же похва́литсѧ. 10 Тогѡ́ бо є҆смы̀
2: 10
И҆са́їа. 44: 21
Ті́т. 2: 14
Е҆вр. 13: 21
творе́нїе, созда́ни во хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ на дѣла̀ бл҃га̑ѧ, ꙗ҆̀же пре́жде оу҆гото́ва бг҃ъ, да въ ни́хъ хо́димъ. 11 (Заⷱ҇.) Тѣ́мже помина́йте, ꙗ҆́кѡ вы̀, и҆̀же и҆ногда̀ ꙗ҆зы́цы во пло́ти, глаго́лемїи неѡбрѣ́занїе ѿ реко́магѡ ѡ҆брѣ́занїѧ во пло́ти, рꙋкотворе́ннагѡ, 12
2: 12
Колос. 1: 21
І҆езек. 13: 9
ꙗ҆́кѡ бѣ́сте во вре́мѧ ѻ҆́но без̾ хрⷭ҇та̀, ѿчꙋжде́ни житїѧ̀ і҆н҃лева и҆
2: 12
Ри́млѧн. 9: 4
Неем. 2: 20
чꙋ́жди ѿ завѣ́тъ ѡ҆бѣтова́нїѧ, оу҆пова́нїѧ не и҆мꙋ́ще и҆ безбо́жни въ мі́рѣ: 13 нн҃ѣ же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ вы̀, бы́вшїи и҆ногда̀
2: 13
Дѣѧ̑н. 2: 39
дале́че, бли́з̾ бы́сте кро́вїю хрⷭ҇то́вою.

(Заⷱ҇ ск҃а.)

14 То́й бо є҆́сть

2: 14
И҆са́їа. 9: 6
І҆ѡа́н. 16: 33
ми́ръ на́шъ, сотвори́вый ѻ҆боѧ̀ є҆ди́но, и҆ средостѣ́нїе ѡ҆гра́ды разори́вый, 15 враждꙋ̀ пл҃тїю свое́ю, зако́нъ за́повѣдїй оу҆че́ньми оу҆праздни́въ,
2: 15
2 Корі́нѳ. 5: 17
да ѻ҆́ба сози́ждетъ собо́ю во є҆ди́наго но́ваго человѣ́ка, творѧ̀ ми́ръ, 16 и҆ примири́тъ ѻ҆бои́хъ во є҆ди́нѣмъ тѣ́лѣ бг҃ови крⷭ҇то́мъ, оу҆би́въ враждꙋ̀ на не́мъ: 17 и҆ прише́дъ
2: 17
И҆са́їа. 57: 19
Заха́р. 9: 10
благовѣстѝ ми́ръ ва́мъ, да̑льнимъ и҆ бли̑жнимъ, 18
2: 18
І҆ѡа́н. 14: 6
Ри́млѧн. 5: 2
Е҆вр. 10: 19
занѐ тѣ́мъ и҆́мамы приведе́нїе ѻ҆́бои во є҆ди́нѣмъ дс҃ѣ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀.

(Заⷱ҇ ск҃в.)

19 Тѣ́мже оу҆̀бо ктомꙋ̀ нѣ́сте стра́нни и҆ прише́лцы, но сожи́телє ст҃ы̑мъ и҆ прⷭ҇нїи бг҃ꙋ, 20 назда́ни бы́вше на ѡ҆снова́нїи а҆пⷭ҇лъ и҆ прⷪ҇рѡ́къ, сꙋ́щꙋ

2: 20
И҆са́їа. 28: 16
1 Петр. 2: 4
краеꙋго́лнꙋ самомꙋ̀ і҆н҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, 21
2: 21
Колос. 2: 19
ѡ҆ не́мже всѧ́ко созда́нїе составлѧ́емо расте́тъ въ цр҃ковь ст҃ꙋ́ю ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: 22 ѡ҆ не́мже и҆ вы̀ созида́етесѧ
2: 22
2 Корі́нѳ. 6: 16
въ жили́ще бж҃їе дх҃омъ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ па́ѵелъ

3: 1
Дѣѧ̑н. 21: 33
ю҆́зникъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ ѡ҆ ва́съ ꙗ҆зы́цѣхъ. 2
3: 2
Дѣѧ̑н. 9: 15
Гала́т. 1: 16
А҆́ще оу҆́бѡ3: 2 поне́же слы́шасте смотре́нїе блгⷣти бж҃їѧ да́нныѧ мнѣ̀ въ ва́съ, 3 ꙗ҆́кѡ по ѿкрове́нїю сказа́сѧ мнѣ̀ та́йна,
3: 3
Е҆фес. 1: 9
ꙗ҆́коже преднаписа́хъ вма́лѣ: 4 ѡ҆ не́мже3: 4 поели́кꙋ мо́жете чтꙋ́ще разꙋмѣ́ти ра́зꙋмъ мо́й въ та́йнѣ хрⷭ҇то́вѣ, 5 ꙗ҆́же во и҆нѣ́хъ ро́дѣхъ не сказа́сѧ сынѡ́мъ человѣ́чєскимъ,
3: 5
1 Петр. 1: 12
ꙗ҆́коже нн҃ѣ ѿкры́сѧ ст҃ы̑мъ є҆гѡ̀ а҆пⷭ҇лѡмъ и҆ прⷪ҇ро́кѡмъ дх҃омъ ст҃ы́мъ: 6 (ꙗ҆́кѡ) бы́ти ꙗ҆зы́кѡмъ снаслѣ́дникѡмъ и҆ стѣле́сникѡмъ и҆ сприча́стникѡмъ
3: 6
Ри́млѧн. 15: 12
ѡ҆бѣтова́нїѧ є҆гѡ̀ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, бл҃говѣствова́нїемъ, 7 є҆мꙋ́же бы́хъ слꙋжи́тель по да́рꙋ блгⷣти бж҃їѧ,
3: 7
Дѣѧ̑н. 9: 15
да́нныѧ мнѣ̀ по дѣ́йствꙋ си́лы є҆гѡ̀.

(Заⷱ҇ ск҃г.)

8

3: 8
Ри́млѧн. 15: 19
1 Корі́нѳ. 15: 9
Гала́т. 1: 16
Мнѣ̀ ме́ншемꙋ всѣ́хъ ст҃ы́хъ дана̀ бы́сть блгⷣть сїѧ̀, во ꙗ҆зы́цѣхъ бл҃говѣсти́ти неизслѣ́дованное бога́тство хрⷭ҇то́во 9 и҆ просвѣти́ти всѣ́хъ, что̀ є҆́сть смотре́нїе
3: 9
Ри́млѧн. 14: 24
1 Корі́нѳ. 2: 7
Колос. 1: 26
1 Петр. 1: 20
та́йны сокрове́нныѧ ѿ вѣкѡ́въ въ бз҃ѣ, созда́вшемъ всѧ́чєскаѧ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, 10
3: 10
1 Петр. 1: 12
да ска́жетсѧ нн҃ѣ нача́лѡмъ и҆ власте́мъ на нбⷭ҇ныхъ цр҃ковїю многоразли́чнаѧ премⷣрость бж҃їѧ, 11 по предложе́нїю вѣ́къ, є҆́же сотворѝ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ, 12 ѡ҆ не́мже и҆́мамы дерзнове́нїе
3: 12
Е҆фес. 2: 18
и҆ приведе́нїе въ надѣ́ѧнїи вѣ́рою є҆гѡ̀. 13 Тѣ́мже молю̀ (вы̀) не стꙋжа́ти сѝ въ ско́рбехъ мои́хъ ѡ҆ ва́съ,
3: 13
2 Тїмоѳ. 2: 10
ꙗ҆́же є҆́сть сла́ва ва́ша. 14 Сегѡ̀ ра́ди преклонѧ́ю колѣ́на моѧ̑ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 15 и҆з̾ негѡ́же
3: 15
Е҆фес. 1: 10
всѧ́ко ѻ҆те́чество на нб҃сѣ́хъ и҆ на землѝ и҆менꙋ́етсѧ: 16 да да́стъ ва́мъ
3: 16
Е҆фес. 1: 7
по бога́тствꙋ сла́вы своеѧ̀, си́лою оу҆тверди́тисѧ дх҃омъ є҆гѡ̀ во внꙋ́треннемъ человѣ́цѣ, 17
3: 17
І҆ѡа́н. 14: 23
всели́тисѧ хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́рою въ сердца̀ ва̑ша: въ любвѝ вкорене́ни и҆ ѡ҆снова́ни, 18 да возмо́жете разꙋмѣ́ти со всѣ́ми ст҃ы́ми, что̀ широта̀ и҆ долгота̀ и҆ глꙋбина̀ и҆ высота̀, 19 разꙋмѣ́ти же преспѣ́ющꙋю ра́зꙋмъ любо́вь хрⷭ҇то́вꙋ, да и҆спо́лнитесѧ во всѧ́ко
3: 19
І҆ѡа́н. 1: 16
Колос. 2: 9
и҆сполне́нїе бж҃їе. 20
3: 20
Ри́млѧн. 14: 24
Могꙋ́щемꙋ же па́че всѧ̑ твори́ти по преизбы́точествїю, и҆́хже про́симъ и҆лѝ разꙋмѣ́емъ, по си́лѣ дѣ́йствꙋемѣй въ на́съ, 21 томꙋ̀ сла́ва въ цр҃кви ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ во всѧ̑ ро́ды вѣ́ка вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.