Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло сѕ҃і.

11 Па́ѵелъ,

1: 1
1 Корі́нѳ. 1: 1
2 Корі́нѳ. 1: 1
посла́нникъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ во́лею бж҃їею, ст҃ы̑мъ сꙋ́щымъ во є҆фе́сѣ и҆ вѣ́рнымъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ: 2 блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 3
1: 3
1 Петр. 1: 3
2 Корі́нѳ. 1: 3
Блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, блгⷭ҇ви́вый на́съ всѧ́цѣмъ блгⷭ҇ве́нїемъ дꙋхо́внымъ въ нбⷭ҇ныхъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, 4 ꙗ҆́коже
1: 4
Ри́млѧн. 8: 29
2 Тїмоѳ. 1: 9
и҆збра̀ на́съ въ не́мъ пре́жде сложе́нїѧ мі́ра, бы́ти на́мъ ст҃ы̑мъ и҆ непорѡ́чнымъ пред̾ ни́мъ въ любвѝ, 5 пре́жде наре́къ на́съ во оу҆сыновле́нїе і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ въ него̀, по бл҃говоле́нїю хотѣ́нїѧ своегѡ̀, 6 въ похвалꙋ̀ сла́вы блгⷣти своеѧ̀, є҆́юже ѡ҆блгⷣтѝ на́съ
1: 6
Матѳ. 3: 17
Ри́млѧн. 5: 15
ѡ҆ возлю́бленнѣмъ:

(Заⷱ҇ сз҃і.)

7 ѡ҆ не́мже и҆́мамы

1: 7
Ри́млѧн. 3: 25
и҆збавле́нїе кро́вїю є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїи, по бога́тствꙋ блгⷣти є҆гѡ̀, 8 ю҆́же преꙋмно́жилъ є҆́сть въ на́съ во всѧ́цѣй премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋмѣ, 9 сказа́въ на́мъ
1: 9
Е҆фес. 3: 9
та́йнꙋ во́ли своеѧ̀ по бл҃говоле́нїю своемꙋ̀, є҆́же пре́жде положѝ въ не́мъ, 10 въ смотре́нїе и҆сполне́нїѧ време́нъ,
1: 10
Дан. 9: 24
Ма́рк. 1: 15
Гала́т. 4: 4
Колос. 1: 20
возглави́ти всѧ́чєскаѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, ꙗ҆̀же на нб҃сѣ́хъ и҆ ꙗ҆̀же на землѝ въ не́мъ: 11 въ не́мже и҆ наслѣ́дницы сотвори́хомсѧ, пре́жде нарече́ни бы́вше по прозрѣ́нїю бж҃їю всѧ̑ дѣ́йствꙋющагѡ по
1: 11
Лꙋк. 7: 30
Дѣѧ̑н. 20: 27
совѣ́тꙋ во́ли своеѧ̀, 12 ꙗ҆́кѡ бы́ти на́мъ въ похвале́нїе сла́вы є҆гѡ̀, пре́жде оу҆пова́вшымъ во хрⷭ҇та̀: 13 въ не́мже и҆ вы̀, слы́шавше сло́во и҆́стины, бл҃говѣствова́нїе спⷭ҇нїѧ на́шегѡ, въ не́мже и҆ вѣ́ровавше
1: 13
Е҆фес. 4: 30
зна́менастесѧ дх҃омъ ѡ҆бѣтова́нїѧ ст҃ы́мъ, 14 и҆́же є҆́сть
1: 14
2 Корі́нѳ. 5: 5
ѡ҆брꙋче́нїе наслѣ́дїѧ на́шегѡ, во и҆збавле́нїе снабдѣ́нїѧ, въ похвалꙋ̀ сла́вы є҆гѡ̀. 15 Сегѡ̀ ра́ди и҆ а҆́зъ слы́шавъ ва́шꙋ вѣ́рꙋ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ и҆ любо́вь, ꙗ҆́же ко всѣ́мъ ст҃ы̑мъ,

(Заⷱ҇ си҃і.)

16 не престаю̀

1: 16
Фїлїппис. 1: 3
благодарѧ̀ ѡ҆ ва́съ, помина́нїе ѡ҆ ва́съ творѧ̀ въ моли́твахъ мои́хъ, 17 да бг҃ъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, ѻ҆ц҃ъ сла́вы, да́стъ ва́мъ
1: 17
1 Корі́нѳ. 12: 8
дх҃а премꙋ́дрости и҆ ѿкрове́нїѧ, въ позна́нїе є҆гѡ̀, 18 просвѣщє́нна ѻ҆чеса̀ се́рдца ва́шегѡ, ꙗ҆́кѡ оу҆вѣ́дѣти ва́мъ, ко́е є҆́сть оу҆пова́нїе зва́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ ко́е бога́тство сла́вы
1: 18
Дѣѧ̑н. 26: 18
достоѧ́нїѧ є҆гѡ̀ во ст҃ы́хъ, 19 и҆ ко́е преспѣ́ющее вели́чество си́лы є҆гѡ̀ въ на́съ вѣ́рꙋющихъ по дѣ́йствꙋ держа́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, 20 ю҆́же содѣ́ѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, воскреси́въ є҆го̀ ѿ ме́ртвыхъ и҆
1: 20
Ма́рк. 16: 19
Ѱал. 109: 1
посади́въ ѡ҆деснꙋ́ю себє̀ на нбⷭ҇ныхъ, 21 превы́ше всѧ́кагѡ
1: 21
Колос. 2: 10
нача́лства и҆ вла́сти и҆ си́лы и҆ госпо́дства, и҆ всѧ́кагѡ и҆́мене и҆менꙋ́емагѡ не то́чїю въ вѣ́цѣ се́мъ, но и҆ во грѧдꙋ́щемъ:

(Заⷱ҇ сѳ҃і.)

22 и҆

1: 22
Ѱал. 8: 7
Матѳ. 28: 18
1 Корі́нѳ. 15: 27
всѧ̑ покорѝ под̾ но́зѣ є҆гѡ̀,
1: 22
Е҆фес. 5: 23
Колос. 1: 18
2: 10
и҆ того̀ дадѐ главꙋ̀ вы́ше всѣ́хъ цр҃кви, 23 ꙗ҆́же є҆́сть тѣ́ло є҆гѡ̀, и҆сполне́нїе и҆сполнѧ́ющагѡ всѧ́чєскаѧ во всѣ́хъ.