Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 А҆́ще оу҆̀бо воскреснꙋ́сте со хрⷭ҇то́мъ, вы́шнихъ и҆щи́те, и҆дѣ́же є҆́сть хрⷭ҇то́съ

3: 1
Ма́рк. 16: 19
Ри́млѧн. 8: 34
ѡ҆ деснꙋ́ю бг҃а сѣдѧ̀: 2
3: 2
Фїлїппис. 3: 20
гѡ́рнѧѧ мꙋ́дрствꙋйте, (а҆) не земна̑ѧ. 3
3: 3
Ри́млѧн. 8: 24
Гала́т. 2: 20
Оу҆мро́сте бо, и҆ живо́тъ ва́шъ сокрове́нъ є҆́сть со хрⷭ҇то́мъ въ бз҃ѣ:

(Заⷱ҇ сн҃з.)

4

3: 4
Фїлїппис. 3: 21
1 І҆ѡа́н. 3: 2
є҆гда́ (же) хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́тсѧ, живо́тъ ва́шъ, тогда̀ и҆ вы̀ съ ни́мъ ꙗ҆вите́сѧ въ сла́вѣ. 5
3: 5
Е҆фес. 5: 3
Оу҆мертви́те оу҆̀бо оу҆́ды ва́шѧ, ꙗ҆̀же на землѝ: блꙋ́дъ, нечистотꙋ̀, стра́сть, по́хоть ѕлꙋ́ю и҆ лихоима́нїе, є҆́же є҆́сть і҆дѡлослꙋже́нїе, 6
3: 6
1 Корі́нѳ. 6: 9
и҆́хже ра́ди грѧде́тъ гнѣ́въ бж҃їй на сы́ны противле́нїѧ, 7 въ ни́хже и҆ вы̀ и҆ногда̀ ходи́сте, є҆гда̀ живѧ́сте въ ни́хъ. 8
3: 8
Ри́млѧн. 6: 4
Е҆фес. 4: 22
Е҆вр. 12: 1
Нн҃ѣ же ѿложи́те и҆ вы̀ та̑ всѧ̑: гнѣ́въ, ꙗ҆́рость, ѕло́бꙋ, хꙋле́нїе, срамосло́вїе ѿ оу҆́стъ ва́шихъ: 9
3: 9
Е҆фес. 4: 25
Леѵі́т. 19: 11
не лжи́те дрꙋ́гъ на дрꙋ́га, совле́кшесѧ ве́тхагѡ человѣ́ка съ дѣѧ́ньми є҆гѡ̀ 10
3: 10
Е҆фес. 4: 24
и҆ ѡ҆бле́кшесѧ въ но́ваго, ѡ҆бновлѧ́емаго въ ра́зꙋмъ
3: 10
Быт. 1: 27
5: 1
9: 6
по ѡ҆́бразꙋ созда́вшагѡ є҆го̀, 11 и҆дѣ́же нѣ́сть є҆́ллинъ, ни і҆ꙋде́й,
3: 11
Гала́т. 6: 15
ѡ҆брѣ́занїе и҆ неѡбрѣ́занїе, ва́рваръ и҆ скѵ́ѳъ, ра́бъ и҆ свобо́дь, но всѧ́чєскаѧ и҆ во всѣ́хъ хрⷭ҇то́съ.

(Заⷱ҇ сн҃и.)

12

3: 12
Е҆фес. 4: 32
Ѡ҆блецы́тесѧ оу҆̀бо ꙗ҆́коже и҆збра́ннїи бж҃їи, ст҃и и҆ возлю́бленни, во оу҆трѡ́бы щедро́тъ, бл҃гость, смиреномꙋ́дрїе, кро́тость и҆ долготерпѣ́нїе, 13 прїе́млюще дрꙋ́гъ дрꙋ́га
3: 13
Матѳ. 6: 14
Ри́млѧн. 13: 8
15: 1
и҆ проща́юще себѣ̀, а҆́ще кто̀ на кого̀ и҆́мать порече́нїе: ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ прости́лъ є҆́сть ва́мъ, та́кѡ и҆ вы̀. 14 Над̾ всѣ́ми же си́ми (стѧжи́те) любо́вь, ꙗ҆́же є҆́сть соꙋ́зъ соверше́нства: 15
3: 15
Е҆фес. 4: 3
Фїлїппис. 4: 7
и҆ ми́ръ бж҃їй да водворѧ́етсѧ въ сердца́хъ ва́шихъ, въ ѻ҆́ньже и҆ зва́ни бы́сте во є҆ди́номъ тѣ́лѣ: и҆ благода́рни быва́йте. 16
3: 16
Е҆фес. 5: 19
Сло́во хрⷭ҇то́во да вселѧ́етсѧ въ ва́съ бога́тнѡ, во всѧ́кой премꙋ́дрости: оу҆ча́ще и҆ вразꙋмлѧ́юще себѐ самѣ́хъ во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, во блгⷣти пою́ще въ сердца́хъ ва́шихъ гдⷭ҇еви.

(Заⷱ҇ сн҃ѳ.)

17

3: 17
Е҆вр. 13: 15
И҆ всѐ, є҆́же а҆́ще что̀ творитѐ сло́вомъ и҆лѝ дѣ́ломъ, всѧ̑ во и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀, благодарѧ́ще бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ тѣ́мъ. 18
3: 18
Е҆фес. 5: 22
Жєны̀, повинꙋ́йтесѧ свои̑мъ мꙋ́жємъ, ꙗ҆́коже подоба́етъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. 19
3: 19
1 Петр. 3: 7
Мꙋ́жїе, люби́те жєны̀ ва́шѧ, и҆ не ѡ҆горча́йтесѧ къ ни̑мъ. 20
3: 20
Е҆фес. 6: 1
Ча́да, послꙋ́шайте роди́телей (свои́хъ) во все́мъ: сїе́ бо оу҆го́дно є҆́сть гдⷭ҇еви. 21 Ѻ҆тцы̀, не раздра́жайте ча̑дъ ва́шихъ, да не оу҆ныва́ютъ. 22
3: 22
1 Петр. 2: 19
Е҆фес. 6: 5
Ті́т. 2: 9
Рабѝ, послꙋ́шайте по всемꙋ̀ плотски́хъ госпо́дїй (ва́шихъ), не пред̾ ѻ҆чи́ма то́чїю рабо́тающе а҆́ки человѣкоꙋгѡ́дницы, но въ простотѣ̀ се́рдца, боѧ́щесѧ бг҃а. 23 И҆ всѧ́ко, є҆́же а҆́ще что̀ творитѐ, ѿ дꙋшѝ дѣ́лайте, ꙗ҆́коже гдⷭ҇ꙋ, а҆ не человѣ́кѡмъ, 24 вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ ѿ гдⷭ҇а прїи́мете воздаѧ́нїе достоѧ́нїѧ: гдⷭ҇ꙋ бо хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́таете. 25
3: 25
Дѣѧ̑н. 10: 34
Е҆фес. 6: 9
А҆ ѡ҆би́дѧй воспрїи́метъ, є҆́же ѡ҆би́дѣ: и҆ нѣ́сть лица̀ ѡ҆бинове́нїѧ.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Госпо́дїе, пра́вдꙋ и҆ оу҆равне́нїе рабѡ́мъ подава́йте, вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ и҆ вы̀ и҆́мате гдⷭ҇а на нб҃сѣ́хъ.

(Заⷱ҇ с҃ѯ.)

2

4: 2
Лꙋк. 18: 1
Е҆фес. 6: 18
Въ моли́твѣ терпи́те, бо́дрствꙋюще въ не́й со благодаре́нїемъ: 3 молѧ́щесѧ и҆ ѡ҆ на́съ вкꙋ́пѣ, да бг҃ъ
4: 3
1 Корі́нѳ. 16: 9
ѿве́рзетъ на́мъ двє́ри сло́ва, проглаго́лати та́йнꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, є҆ѧ́же ра́ди и҆ свѧ́занъ є҆́смь: 4 да ꙗ҆влю̀ ю҆̀, ꙗ҆́коже подоба́етъ мѝ глаго́лати. 5 (Заⷱ҇.)
4: 5
Е҆фес. 5: 15
Въ премꙋ́дрости ходи́те ко внѣ́шнимъ, вре́мѧ и҆скꙋпꙋ́юще. 6
4: 6
Е҆кклес. 10: 12
Сло́во ва́ше (да быва́етъ) всегда̀ во блгⷣти, со́лїю растворе́но, вѣ́дѣти, ка́кѡ подоба́етъ ва́мъ є҆ди́номꙋ комꙋ́ждо ѿвѣщава́ти. 7 Ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀, всѧ̑ ска́жетъ ва́мъ тѷхі́къ, возлю́бленный бра́тъ и҆ вѣ́ренъ слꙋжи́тель и҆ сорабо́тникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, 8 є҆го́же посла́хъ къ ва́мъ на сѐ и҆́стое, да разꙋмѣ́етъ ꙗ҆́же ѡ҆ ва́съ и҆ оу҆тѣ́шитъ сердца̀ ва̑ша, 9 со ѻ҆ни́сїмомъ, вѣ́рнымъ и҆ возлю́бленнымъ бра́томъ на́шимъ, и҆́же є҆́сть ѿ ва́съ: всѧ̑ ва́мъ ска́жꙋтъ, ꙗ҆́же здѣ̀.

(Заⷱ҇ сѯ҃а.)

10 Цѣлꙋ́етъ вы̀ а҆рїста́рхъ сплѣ́нникъ мо́й, и҆ ма́рко а҆неѱі́й варна́винъ, ѡ҆ не́мже прїѧ́сте за́пѡвѣди: а҆́ще прїи́детъ къ ва́мъ, прїими́те є҆го̀: 11 и҆ і҆исꙋ́съ нарече́нный і҆ꙋ́стъ, сꙋ́щїй ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ: сі́и є҆ди́ни споспѣ́шницы во црⷭ҇тво бж҃їе, и҆̀же бы́ша мѝ оу҆тѣше́нїе. 12 Цѣлꙋ́етъ вы̀ є҆пафра́съ, и҆́же ѿ ва́съ, ра́бъ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, всегда̀ подвиза́ѧйсѧ ѡ҆ ва́съ въ моли́твахъ, да бꙋ́дете соверше́ни и҆ и҆спо́лнени во всѧ́цѣй во́ли бж҃їей. 13 Свидѣ́телствꙋю бо ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́мать ре́вность мно́гꙋ (и҆ болѣ́знь) ѡ҆ ва́съ и҆ ѡ҆ сꙋ́щихъ въ лаодїкі́и и҆ во і҆ерапо́ли. 14 Цѣлꙋ́етъ вы̀ лꙋ́ка вра́чь возлю́бленный, и҆ дима́съ. 15 Цѣлꙋ́йте бра́тїю сꙋ́щꙋю въ лаодїкі́и, и҆ нѷмфа́на, и҆ дома́шнюю є҆гѡ̀ цр҃ковь. 16 И҆ є҆гда̀ прочте́тсѧ посла́нїе сїѐ оу҆ ва́съ, сотвори́те, да и҆ въ лаодїкі́йстѣй цр҃кви прочте́но бꙋ́детъ, и҆ напи́саное ѿ лаодїкі́и да и҆ вы̀ прочте́те. 17 И҆ рцы́те а҆рхі́ппꙋ: блюдѝ слꙋже́нїе, є҆́же прїѧ́лъ є҆сѝ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, да доверши́ши є҆̀. 18 Цѣлова́нїе мое́ю рꙋко́ю па́ѵлею. Помина́йте моѧ̑ оу҆́зы. Блгⷣть со (всѣ́ми) ва́ми. А҆ми́нь.