Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е і҆н҃левъ, дꙋша̀ въ тѣснотѣ̀ и҆ дꙋ́хъ въ стꙋже́нїи возопѝ къ тебѣ̀: 2 оу҆слы́ши, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй, ꙗ҆́кѡ є҆сѝ бг҃ъ млⷭ҇рдъ, и҆ поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ согрѣши́хомъ пред̾ тобо́ю: 3

3: 3
Ѱал. 91: 9
101: 27
ꙗ҆́кѡ ты̀ пребыва́ѧй во вѣ́къ, мы́ же погиба́ющїи во вѣ́къ. 4 Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е і҆н҃левъ, оу҆слы́ши моли́твꙋ
3: 4
Ѱал. 9: 14
оу҆ме́ршихъ і҆н҃левыхъ и҆ сынѡ́въ согрѣши́вшихъ пред̾ тобо́ю, и҆̀же не послꙋ́шаша гла́са гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀,
3: 4
І҆езек. 14: 13
и҆ прильпо́ша на́мъ ѕла̑ѧ. 5 Не помѧнѝ непра́вдъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, но помѧнѝ рꙋ́кꙋ твою̀ и҆ и҆́мѧ твоѐ въ сїѐ вре́мѧ, 6 ꙗ҆́кѡ ты̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, и҆ похва́лимъ тѧ̀, гдⷭ҇и: 7 ꙗ҆́кѡ тогѡ̀ ра́ди да́лъ є҆сѝ стра́хъ тво́й въ се́рдце на́ше, є҆́же призыва́ти и҆́мѧ твоѐ, и҆ похва́лимъ тѧ̀ во преселе́нїи на́шемъ, ꙗ҆́кѡ ѿврати́хомъ ѿ се́рдца на́шегѡ всю̀ непра́вдꙋ ѻ҆тє́цъ на́шихъ согрѣши́вшихъ пред̾ тобо́ю. 8 Сѐ, мы̀ дне́сь во преселе́нїи на́шемъ, а҆́може ны̀
3: 8
Второзак. 28: 37
разсы́палъ є҆сѝ на оу҆кори́знꙋ и҆ на клѧ́твꙋ и҆ на оу҆держа́нїе, по всѣ́мъ непра́вдамъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, и҆̀же ѿстꙋпи́ша ѿ тебє̀, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ. 9 Слы́ши, і҆н҃лю, за́пѡвѣди живота̀, внꙋшѝ разꙋмѣ́ти смышле́нїе. 10 Что̀ є҆́сть, і҆н҃лю; что̀ ꙗ҆́кѡ є҆сѝ на землѝ вра́жїи; ѡ҆бетша́лъ є҆сѝ на землѝ чꙋжде́й, ѡ҆скверни́лсѧ є҆сѝ съ ме́ртвыми, 11 вмѣни́лсѧ є҆сѝ съ сꙋ́щими во а҆́дѣ, 12
3: 12
І҆ерем. 2: 13
ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ и҆сто́чника премꙋ́дрости. 13
3: 13
Ѱал. 80: 14
А҆́ще бы пꙋте́мъ бж҃їимъ ходи́лъ є҆сѝ, жи́лъ бы въ ми́рѣ во вре́мѧ вѣ́чное. 14 Наꙋчи́сѧ, гдѣ̀ є҆́сть смышле́нїе, гдѣ̀ є҆́сть крѣ́пость, гдѣ̀ є҆́сть мꙋ́дрость; є҆́же разꙋмѣ́ти кꙋ́пнѡ, гдѣ̀ є҆́сть долгожи́тїе и҆ жи́знь, гдѣ̀ є҆́сть свѣ́тъ ѻ҆че́съ и҆ ми́ръ; 15 Кто̀ ѡ҆брѣ́те мѣ́сто є҆ѧ̀, и҆ кто̀ вни́де въ сокрѡ́вища є҆ѧ̀; 16 Гдѣ̀ сꙋ́ть кнѧ̑зи ꙗ҆зы́честїи
3: 16
І҆ерем. 28: 14
и҆ владѣ́ющїи ѕвѣрьмѝ сꙋ́щими на землѝ, и҆гра́ющїи пти́цами небе́сными 17 и҆ хранѧ́щїи зла́то и҆ сребро̀, на не́же оу҆пова́ша человѣ́цы, и҆ нѣ́сть конца̀ стѧжа́нїю и҆́хъ; 18
3: 18
Матѳ. 6: 25
ꙗ҆́кѡ дѣ́лающїи сребро̀ и҆ пекꙋ́щїисѧ, и҆ нѣ́сть и҆з̾ѡбрѣ́тенїѧ дѣ́лъ и҆́хъ. 19 Погибо́ша и҆ во а҆́дъ снидо́ша, и҆ и҆ні́и вмѣ́стѡ и҆́хъ воста́ша. 20
3: 20
Ри́млѧн. 1: 21
Премꙋ́др. 13: 1
Ю҆нѣ́йшїи ви́дѣша свѣ́тъ и҆ всели́шасѧ на землѝ, пꙋти́ же хи́трости не оу҆вѣ́дѣша, 21 ни разꙋмѣ́ша сте́зь є҆ѧ̀, нижѐ прїѧ́ша є҆ѧ̀ сы́нове и҆́хъ, ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ дале́че бы́ша. 22 И҆ не слы́шасѧ въ ханаа́нѣ, нижѐ ꙗ҆ви́сѧ во ѳема́нѣ: 23
3: 23
Сїрах. 15: 7,9
1 Корі́нѳ. 1: 22
сы́нове а҆га́рини взыскꙋ́ющїи ра́зꙋма, и҆̀же на землѝ, кꙋпцы̀ мера̑ни и҆ ѳема̑ни, и҆ басносло́вцы и҆ взыска́телїе ра́зꙋма,
3: 23
1 Корі́нѳ. 1: 20
пꙋтѝ премꙋ́дрости не оу҆вѣ́дѣша, нижѐ помѧнꙋ́ша сте́зь є҆ѧ̀. 24 Ѡ҆̑, і҆н҃лю, ко́ль вели́къ до́мъ бж҃їй и҆ простра́нно мѣ́сто селе́нїѧ є҆гѡ̀! 25 Вели́ко и҆ не и҆́мать конца̀, высо́ко и҆ безмѣ́рно. 26
3: 26
Быт. 6: 4
Та́мѡ бы́ша и҆споли́ни и҆мени́тїи, бы́вшїи и҆спе́рва ѕѣлѡ̀ вели́цы, оу҆мѣ́юще воева́ти. 27
3: 27
1 Корі́нѳ. 1: 27
Не си́хъ и҆збра̀ бг҃ъ, ни пꙋтѝ хи́тростнагѡ дадѐ и҆̀мъ, 28 и҆ погибо́ша, зане́же не и҆мѣ́ша мꙋ́дрости, погибо́ша за безсовѣ́тїе своѐ. 29
3: 29
Второзак. 30: 12
Кто̀ взы́де на не́бо, и҆ взѧ̀ ю҆̀, и҆ снесѐ ю҆̀ ѿ ѡ҆́блакъ; 30 Кто̀ пре́йде на ѻ҆́нꙋ странꙋ̀ мо́рѧ, и҆ ѡ҆брѣ́те ю҆̀, и҆ во́зметъ ю҆̀ за зла́то и҆збра́нно; 31
3: 31
1 Корі́нѳ. 2: 7,8
Нѣ́сть вѣ́дꙋщагѡ пꙋ́ть є҆ѧ̀, ни помышлѧ́ющагѡ сте́зь є҆ѧ̀: 32 но вѣ́дый всѧ̑ вѣ́сть ю҆̀, и҆з̾ѡбрѣ́те ю҆̀ смы́сломъ свои́мъ: сотвори́вый зе́млю въ вѣ́чное вре́мѧ
3: 32
Быт. 1: 24
напо́лни ю҆̀ ското́мъ двоно́жнымъ и҆ четвероно́жнымъ. 33 Посыла́ѧй свѣ́тъ, и҆ и҆́детъ: призва̀ є҆го̀, и҆ послꙋ́ша є҆гѡ̀ со тре́петомъ. 34 Ѕвѣ́зды же возсїѧ́ша во храни́лищихъ свои́хъ и҆ возвесели́шасѧ. 35 Призва̀ ѧ҆̀, и҆ реко́ша: прїидо́хомъ: возсїѧ́ша съ весе́лїемъ сотво́ршемꙋ ѧ҆̀. 36
3: 36
И҆схо́д. 15: 11
Се́й бг҃ъ на́шъ, не вмѣни́тсѧ и҆́нъ къ немꙋ̀. 37 И҆з̾ѡбрѣ́те всѧ́къ пꙋ́ть хи́трости
3: 37
И҆са́їа. 28: 26
и҆ дадѐ ю҆̀ і҆а́кѡвꙋ ѻ҆́трокꙋ своемꙋ̀ и҆ і҆н҃лю возлю́бленномꙋ ѿ негѡ̀. 38
3: 38
Премꙋ́др. 2: 15
І҆ѡа́н. 1: 10,14
1 Тїмоѳ. 1: 15
Посе́мъ на землѝ ꙗ҆ви́сѧ и҆ съ человѣ́ки поживѐ.