Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло а҃.

11 Пе́рвое

1: 1
Лꙋк. 1: 3
оу҆́бѡ сло́во сотвори́хъ ѡ҆ всѣ́хъ, ѡ҆̑, ѳео́фїле, ꙗ҆̀же нача́тъ і҆н҃съ твори́ти же и҆ оу҆чи́ти 2 да́же до днѐ, въ ѻ҆́ньже,
1: 2
Ма́рк. 16: 15
І҆ѡа́н. 20: 21
заповѣ́давъ а҆пⷭ҇лѡмъ дх҃омъ ст҃ы́мъ, и҆̀хже и҆збра̀, вознесе́сѧ: 3
1: 3
Матѳ. 28: 7
Ма́рк. 16: 14
пред̾ ни́миже и҆ поста́ви себѐ жи́ва по страда́нїи свое́мъ во мно́зѣхъ и҆́стинныхъ зна́менїихъ, де́нми четы́редесѧтьми ꙗ҆влѧ́ѧсѧ и҆̀мъ и҆ гл҃ѧ ꙗ҆̀же ѡ҆ црⷭ҇твїи бж҃їи: 4 съ ни́миже и҆ ꙗ҆ды́й повелѣ̀ и҆̀мъ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма не ѿлꙋча́тисѧ, но жда́ти ѡ҆бѣтова́нїѧ ѻ҆́ч҃а,
1: 4
Лꙋк. 24: 49
І҆ѡа́н. 14: 26
є҆́же слы́шасте ѿ менє̀: 5
1: 5
Матѳ. 3: 11
Ма́рк. 1: 8
ꙗ҆́кѡ і҆ѡа́ннъ оу҆́бѡ крести́лъ є҆́сть водо́ю, вы́ же и҆́мате крести́тисѧ дх҃омъ ст҃ы́мъ не по мно́зѣхъ си́хъ дне́хъ. 6 Ѻ҆ни́ же оу҆̀бо соше́дшесѧ вопроша́хꙋ є҆го̀, глаго́люще: гдⷭ҇и,
1: 6
Дан. 7: 18,27
А҆мѡ́с. 9: 11
а҆́ще въ лѣ́то сїѐ оу҆строѧ́еши ца́рствїе і҆н҃лево; 7 Рече́ же къ ни̑мъ: нѣ́сть ва́ше разꙋмѣ́ти времена̀ и҆ лѣ́та, ꙗ҆̀же ѻ҆ц҃ъ положѝ во свое́й вла́сти: 8
1: 8
Лꙋк. 24: 49
Дѣѧ̑н. 2: 32
но прїи́мете си́лꙋ, наше́дшꙋ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ на вы̀, и҆ бꙋ́дете мѝ свидѣ́тєлїе во і҆ерⷭ҇ли́мѣ же и҆ во все́й і҆ꙋде́и и҆ самарі́и и҆ да́же до послѣ́днихъ землѝ. 9
1: 9
Лꙋк. 24: 51
Ма́рк. 16: 19
И҆ сїѧ̑ ре́къ, зрѧ́щымъ и҆̀мъ взѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆́блакъ под̾ѧ́тъ є҆го̀ ѿ ѻ҆́чїю и҆́хъ. 10 И҆ є҆гда̀ взира́юще бѧ́хꙋ на не́бо, и҆дꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀, и҆ сѐ, мꙋ̑жа два̀ ста́ста пред̾ ни́ми во ѻ҆де́жди бѣлѣ̀, 11 ꙗ҆̀же и҆ реко́ста: мꙋ́жїе галїле́йстїи, что̀ стоитѐ зрѧ́ще на не́бо;
1: 11
Дан. 7: 13
се́й і҆н҃съ, вознесы́йсѧ ѿ ва́съ на нб҃о,
1: 11
Матѳ. 25: 31
26: 64
1 Солꙋ́н. 1: 10
А҆пока́лѷѱ. 1: 7
та́кожде прїи́детъ, и҆́мже ѡ҆́бразомъ ви́дѣсте є҆го̀ и҆дꙋ́ща на нб҃о.

(Заⷱ҇ в҃.)

12 Тогда̀ возврати́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ ѿ горы̀ нарица́емыѧ є҆леѡ́нъ, ꙗ҆́же є҆́сть бли́з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма, сꙋббѡ́ты и҆мꙋ́щїѧ пꙋ́ть. 13 И҆ є҆гда̀ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницꙋ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ пребыва́юще,

1: 13
Матѳ. 10: 2
пе́тръ же и҆ і҆а́кѡвъ, и҆ і҆ѡа́ннъ и҆ а҆ндре́й, фїлі́ппъ и҆ ѳѡма̀, варѳоломе́й и҆ матѳе́й, і҆а́кѡвъ а҆лфе́овъ и҆ сі́мѡнъ зилѡ́тъ и҆ і҆ꙋ́да і҆а́кѡвль: 14 сі́и всѝ бѧ́хꙋ терпѧ́ще є҆динодꙋ́шнѡ въ моли́твѣ и҆ моле́нїи, съ жена́ми и҆ мр҃і́ею мт҃рїю і҆н҃совою и҆ съ бра́тїею є҆гѡ̀. 15 И҆ во дни̑ ты̑ѧ воста́въ пе́тръ посредѣ̀ оу҆чн҃къ, речѐ, 16 бѣ́ же и҆ме́нъ наро́да вкꙋ́пѣ ꙗ҆́кѡ сто̀ и҆ два́десѧть: мꙋ́жїе бра́тїе, подоба́ше сконча́тисѧ писа́нїю семꙋ̀,
1: 16
Ѱал. 40: 10
І҆ѡа́н. 13: 18
є҆́же предречѐ дх҃ъ ст҃ы́й оу҆сты̑ дв҃довыми
1: 16
І҆ѡа́н. 18: 3
ѡ҆ і҆ꙋ́дѣ, бы́вшемъ вождѝ є҆́мшымъ і҆н҃са: 17 ꙗ҆́кѡ причте́нъ бѣ̀ съ на́ми и҆ прїѧ́лъ бѧ́ше жре́бїй слꙋ́жбы сеѧ̀: 18
1: 18
Матѳ. 27: 5
се́й оу҆̀бо стѧжа̀ село̀ ѿ мзды̀ непра́ведныѧ, и҆ ни́цъ бы́въ просѣ́десѧ посредѣ̀, и҆ и҆злїѧ́сѧ всѧ̀ оу҆тро́ба є҆гѡ̀: 19 и҆ разꙋ́мно бы́сть всѣ́мъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, ꙗ҆́кѡ нарещи́сѧ селꙋ̀ томꙋ̀ свои́мъ и҆́хъ ѧ҆зы́комъ а҆келдама̀, є҆́же є҆́сть село̀ кро́ве: 20 пи́шетсѧ бо въ кни́зѣ ѱало́мстѣй:
1: 20
Ѱал. 68: 26
да бꙋ́детъ дво́ръ є҆гѡ̀ пꙋ́стъ, и҆ да не бꙋ́детъ живꙋ́щагѡ въ не́мъ,
1: 20
Ѱал. 108: 8
и҆ є҆пі́скопство є҆гѡ̀ да прїи́метъ и҆́нъ: 21 подоба́етъ оу҆̀бо ѿ сходи́вшихсѧ съ на́ми мꙋже́й во всѧ́ко лѣ́то, въ не́же вни́де и҆ и҆зы́де въ на́съ гдⷭ҇ь і҆н҃съ, 22 наче́нъ ѿ креще́нїѧ і҆ѡа́ннова да́же до днѐ, въ ѻ҆́ньже вознесе́сѧ (на нб҃о) ѿ на́съ, свидѣ́телю воскрⷭ҇нїѧ є҆гѡ̀ бы́ти съ на́ми є҆ди́номꙋ ѿ си́хъ. 23 И҆ поста́виша два̀, і҆ѡ́сифа нарица́емаго варса́вꙋ, и҆́же нарече́нъ бы́сть і҆ꙋ́стъ, и҆ матѳі́а, 24 и҆ помоли́вшесѧ рѣ́ша: ты̀, гдⷭ҇и, срⷣцевѣ́дче всѣ́хъ, покажѝ, є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ ѿ сею̀ двою̀ є҆ди́наго, 25 прїѧ́ти жре́бїй слꙋже́нїѧ сегѡ̀ и҆ а҆пⷭ҇лства, и҆з̾ негѡ́же и҆спадѐ і҆ꙋ́да, и҆тѝ въ мѣ́сто своѐ. 26 И҆ да́ша жрє́бїѧ и҆́ма, и҆ падѐ жре́бїй на матѳі́а, и҆ причте́нъ бы́сть ко є҆динона́десѧти а҆пⷭ҇лѡмъ.

2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло г҃.

21 И҆ є҆гда̀ скончава́шасѧ дні́е

2: 1
Леѵі́т. 23: 16
Второзак. 16: 9
пѧтьдесѧ́тницы, бѣ́ша всѝ а҆пⷭ҇ли є҆динодꙋ́шнѡ вкꙋ́пѣ. 2
2: 2
Дѣѧ̑н. 1: 5
11: 15
19: 6
Матѳ. 3: 11
И҆ бы́сть внеза́пꙋ съ небесѐ шꙋ́мъ, ꙗ҆́кѡ носи́мꙋ дыха́нїю бꙋ́рнꙋ, и҆ и҆спо́лни ве́сь до́мъ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ сѣдѧ́ще: 3 и҆ ꙗ҆ви́шасѧ и҆̀мъ раздѣле́ни ѧ҆зы́цы ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гненни, сѣ́де же на є҆ди́нѣмъ ко́емждо и҆́хъ. 4 И҆ и҆спо́лнишасѧ всѝ дх҃а ст҃а
2: 4
Ма́рк. 16: 17
1 Корі́нѳ. 12: 10,28
и҆ нача́ша глаго́лати и҆ны́ми ѧ҆зы́ки, ꙗ҆́коже дх҃ъ даѧ́ше и҆̀мъ провѣщава́ти. 5 Бѧ́хꙋ же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ живꙋ́щїи і҆ꙋде́є, мꙋ́жїе благоговѣ́йнїи, ѿ всегѡ̀ ꙗ҆зы́ка, и҆́же под̾ небесе́мъ. 6 Бы́вшꙋ же гла́сꙋ семꙋ̀, сни́десѧ наро́дъ и҆ смѧте́сѧ, ꙗ҆́кѡ слы́шахꙋ є҆ди́нъ кі́йждо и҆́хъ свои́мъ ѧ҆зы́комъ глаго́лющихъ и҆̀хъ. 7 Дивлѧ́хꙋсѧ же всѝ и҆ чꙋдѧ́хꙋсѧ, глаго́люще дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: не се́ ли, всѝ сі́и сꙋ́ть глаго́лющїи галїле́ане; 8 и҆ ка́кѡ мы̀ слы́шимъ кі́йждо сво́й ѧ҆зы́къ на́шъ, въ не́мже роди́хомсѧ, 9 па́рѳѧне и҆ ми́дѧне и҆ є҆ламі́тє, и҆ живꙋ́щїи въ месопота́мїи, во і҆ꙋде́и же и҆ каппадокі́и, въ по́нтѣ и҆ во а҆сі́и, 10 во фрѷгі́и же и҆ памфѷлі́и, во є҆гѵ́птѣ и҆ страна́хъ лївѵ́и, ꙗ҆́же при кѷрині́и, и҆ приходѧ́щїи ри́млѧне, і҆ꙋде́є же и҆ прише́лцы, 11 кри́тѧне и҆ а҆ра́влѧне, слы́шимъ глаго́лющихъ и҆̀хъ на́шими ѧ҆зы̑ки вели̑чїѧ бж҃їѧ; 12 Оу҆жаса́хꙋсѧ же всѝ и҆ недоꙋмѣва́хꙋсѧ, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́люще: что̀ оу҆́бѡ хо́щетъ сїѐ бы́ти; 13 И҆ні́и же рꙋга́ющесѧ глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ вїно́мъ и҆спо́лнени сꙋ́ть.

(Заⷱ҇ д҃.)

14 Ста́въ же пе́тръ со є҆динона́десѧтьми, воздви́же гла́съ сво́й и҆ речѐ и҆̀мъ: мꙋ́жїе і҆ꙋде́йстїи и҆ живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ всѝ, сїѐ ва́мъ разꙋ́мно да бꙋ́детъ, и҆ внꙋши́те глаго́лы моѧ̑: 15 не бо̀, ꙗ҆́коже вы̀ непщꙋ́ете, сі́и пїѧ́ни сꙋ́ть, є҆́сть бо ча́съ тре́тїй днѐ: 16 но сїѐ є҆́сть рѣче́нное прⷪ҇ро́комъ і҆ѡи́лемъ: 17

2: 17
І҆ѡа́н. 7: 39
И҆са́їа. 44: 3
І҆ѡи́л. 2: 28
Заха́р. 12: 10
и҆ бꙋ́детъ въ послѣ́днїѧ дни̑, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆злїю̀ ѿ дх҃а моегѡ̀ на всѧ́кꙋ пло́ть,
2: 17
Дѣѧ̑н. 11: 28
16: 9
и҆ прорекꙋ́тъ сы́нове ва́ши
2: 17
Дѣѧ̑н. 21: 9
и҆ дщє́ри ва́шѧ, и҆ ю҆́нѡши ва́ши видѣ́нїѧ оу҆́зрѧтъ, и҆ ста́рцы ва́ши сѡ́нїѧ ви́дѧтъ: 18 и҆́бо на рабы̑ моѧ̑ и҆ на рабы̑ни моѧ̑ во дни̑ ѡ҆́ны и҆злїю̀ ѿ дх҃а моегѡ̀, и҆ прорекꙋ́тъ: 19 и҆ да́мъ чꙋдеса̀ на небесѝ горѣ̀ и҆ зна́мєнїѧ на землѝ ни́зꙋ, кро́вь и҆ ѻ҆́гнь и҆ кꙋре́нїе ды́ма: 20 со́лнце преложи́тсѧ во тмꙋ̀, и҆ лꙋна̀ въ кро́вь, пре́жде да́же не прїитѝ дню̀ гдⷭ҇ню вели́комꙋ и҆ просвѣще́нномꙋ: 21
2: 21
І҆ѡи́л. 2: 32
Ри́млѧн. 10: 13
и҆ бꙋ́детъ, всѧ́къ, и҆́же а҆́ще призове́тъ и҆́мѧ гдⷭ҇не, сп҃се́тсѧ.

(Заⷱ҇ є҃.)

22 Мꙋ́жїе і҆н҃лстїи, послꙋ́шайте слове́съ си́хъ: і҆н҃са назѡре́а, мꙋ́жа ѿ бг҃а и҆звѣ́ствованна въ ва́съ си́лами и҆ чꙋдесы̀ и҆ зна́мєнїи, ꙗ҆̀же сотворѝ тѣ́мъ бг҃ъ посредѣ̀ ва́съ, ꙗ҆́коже и҆ са́ми вѣ́сте, 23 сего̀ нарекова́ннымъ совѣ́томъ и҆ проразꙋмѣ́нїемъ бж҃їимъ пре́дана прїе́мше, рꙋка́ми беззако́нныхъ пригво́ждше оу҆би́сте: 24

2: 24
І҆ѡа́н. 10: 18
Дѣѧ̑н. 3: 15
4: 10
є҆го́же бг҃ъ воскр҃сѝ, разрѣши́въ бѡлѣ́зни смє́ртныѧ, ꙗ҆́коже не бѧ́ше мо́щно держи́мꙋ бы́ти є҆мꙋ̀ ѿ неѧ̀. 25 Дв҃дъ бо глаго́летъ ѡ҆ не́мъ:
2: 25
Ѱал. 15: 8
предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ деснꙋ́ю менє̀ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ: 26 сегѡ̀ ра́ди возвесели́сѧ се́рдце моѐ, и҆ возра́довасѧ ѧ҆зы́къ мо́й: є҆ще́ же и҆ пло́ть моѧ̀ всели́тсѧ на оу҆пова́нїи, 27 ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́виши дꙋшѝ моеѧ̀ во а҆́дѣ, нижѐ да́си прпⷣбномꙋ твоемꙋ̀ ви́дѣти и҆стлѣ́нїѧ: 28 сказа́лъ мѝ є҆сѝ пꙋти̑ живота̀: и҆спо́лниши мѧ̀ весе́лїѧ съ лице́мъ твои́мъ. 29 Мꙋ́жїе бра́тїе, досто́итъ рещѝ съ дерзнове́нїемъ къ ва́мъ ѡ҆ патрїа́рсѣ дв҃дѣ,
2: 29
Дѣѧ̑н. 13: 36
3 Ца́рств. 2: 10
ꙗ҆́кѡ и҆ оу҆́мре и҆ погребе́нъ бы́сть, и҆ гро́бъ є҆гѡ̀ є҆́сть въ на́съ да́же до днѐ сегѡ̀: 30
2: 30
2 Ца́рств. 23: 2
прⷪ҇ро́къ оу҆̀бо сы́й и҆ вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ клѧ́твою клѧ́тсѧ є҆мꙋ̀ бг҃ъ
2: 30
2 Ца́рств. 7: 12,19
Ѱал. 131: 11
Лꙋк. 1: 69
ѿ плода̀ чре́слъ є҆гѡ̀ по пл҃ти воздви́гнꙋти хрⷭ҇та̀ и҆ посади́ти є҆го̀ на престо́лѣ є҆гѡ̀, 31 предви́дѣвъ глаго́ла ѡ҆ воскрⷭ҇нїи хрⷭ҇то́вѣ,
2: 31
Ѱал. 15: 10
Дѣѧ̑н. 13: 37
ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́висѧ дш҃а̀ є҆гѡ̀ во а҆́дѣ, ни пл҃ть є҆гѡ̀ ви́дѣ и҆стлѣ́нїѧ. 32 Сего̀ і҆н҃са воскр҃сѝ бг҃ъ, є҆мꙋ́же всѝ
2: 32
Дѣѧ̑н. 3: 15
І҆ѡа́н. 15: 27
мы̀ є҆смы̀ свидѣ́телїе. 33 Десни́цею оу҆̀бо бж҃їею вознесе́сѧ, и҆ ѡ҆бѣтова́нїе ст҃а́гѡ дх҃а прїе́мь ѿ ѻ҆ц҃а̀,
2: 33
І҆ѡа́н. 14: 16
и҆злїѧ̀ сїѐ, є҆́же вы̀ нн҃ѣ ви́дите и҆ слы́шите. 34 Не бо̀ дв҃дъ взы́де на нб҃са̀, глаго́летъ бо са́мъ:
2: 34
Ѱал. 109: 1
Матѳ. 22: 44
речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇еви моемꙋ̀: сѣдѝ ѡ҆ деснꙋ́ю менє̀, 35 до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̑ подно́жїе но́гъ твои́хъ. 36 Тве́рдѡ оу҆̀бо да разꙋмѣ́етъ ве́сь до́мъ і҆н҃левъ,
2: 36
Матѳ. 28: 18
ꙗ҆́кѡ и҆ гдⷭ҇а и҆ хрⷭ҇та̀ є҆го̀ бг҃ъ сотвори́лъ є҆́сть, сего̀ і҆н҃са, є҆го́же вы̀ распѧ́сте. 37 Слы́шавше же оу҆мили́шасѧ се́рдцемъ и҆ рѣ́ша къ петрꙋ̀ и҆ про́чымъ а҆пⷭ҇лѡмъ: что̀ сотвори́мъ, мꙋ́жїе бра́тїе;

(Заⷱ҇ ѕ҃.)

38 Пе́тръ же речѐ къ ни̑мъ: пока́йтесѧ, и҆ да крести́тсѧ кі́йждо ва́съ во и҆́мѧ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ: и҆ прїи́мете да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а: 39 ва́мъ бо є҆́сть

2: 39
Дѣѧ̑н. 3: 25
І҆ерем. 31: 34
ѡ҆бѣтова́нїе и҆ ча́дѡмъ ва́шымъ и҆ всѣ́мъ да̑льнимъ, є҆ли̑ки а҆́ще призове́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ. 40 И҆ и҆ны́ми словесы̀ мно́жайшими засвидѣ́телствоваше и҆ молѧ́ше ѧ҆̀, глаго́лѧ: спаси́тесѧ ѿ ро́да стропти́вагѡ сегѡ̀. 41 И҆̀же оу҆̀бо любе́знѡ прїѧ́ша сло́во є҆гѡ̀, крести́шасѧ: и҆ приложи́шасѧ въ де́нь то́й дꙋ́шъ ꙗ҆́кѡ трѝ ты́сѧщы: 42 бѧ́хꙋ же терпѧ́ще во оу҆че́нїи а҆пⷭ҇лъ и҆ во ѻ҆бще́нїи и҆ въ преломле́нїи хлѣ́ба и҆ въ моли́твахъ. 43 Бы́сть же на всѧ́кой дꙋшѝ стра́хъ: мнѡ́га бо чꙋдеса̀ и҆ зна́мєнїѧ а҆пⷭ҇лы бы́ша во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 44 Стра́хъ же ве́лїй бѧ́ше на всѣ́хъ и҆́хъ.
2: 44
Дѣѧ̑н. 4: 32
Вси́ же вѣ́ровавшїи бѧ́хꙋ вкꙋ́пѣ и҆ и҆мѧ́хꙋ всѧ̑ ѡ҆́бща: 45 и҆ стѧжа̑нїѧ и҆ и҆мѣ́нїѧ продаѧ́хꙋ, и҆ раздаѧ́хꙋ всѣ́мъ, є҆гѡ́же а҆́ще кто̀ тре́боваше: 46 по всѧ̑ же дни̑ терпѧ́ще
2: 46
Лꙋк. 24: 53
є҆динодꙋ́шнѡ въ це́ркви
2: 46
Дѣѧ̑н. 20: 11
и҆ ломѧ́ще по домѡ́мъ хлѣ́бъ, прїима́хꙋ пи́щꙋ въ ра́дости и҆ въ простотѣ̀ се́рдца, 47 хва́лѧще бг҃а и҆ и҆мꙋ́ще благода́ть оу҆ всѣ́хъ люді́й. Гдⷭ҇ь же
2: 47
Дѣѧ̑н. 5: 14
11: 21
прилага́ше по всѧ̑ дни̑ цр҃кви сп҃са́ющыѧсѧ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло з҃.

31 Вкꙋ́пѣ же пе́тръ и҆ і҆ѡа́ннъ восхожда́ста во свѧти́лище на моли́твꙋ въ ча́съ девѧ́тый. 2 И҆ нѣ́кїй мꙋ́жъ, хро́мъ ѿ чре́ва ма́тере своеѧ̀ сы́й, носи́мь быва́ше, є҆го́же полага́хꙋ по всѧ̑ дни̑ пред̾ две́рьми церко́вными, реко́мыми кра́сными, проси́ти ми́лостыни ѿ входѧ́щихъ въ це́рковь: 3 и҆́же ви́дѣвъ петра̀ и҆ і҆ѡа́нна хотѧ́щыѧ вни́ти въ це́рковь, проша́ше ми́лостыни. 4 воззрѣ́въ же пе́тръ на́нь со і҆ѡа́нномъ, речѐ: воззрѝ на ны̀. 5 Ѻ҆́нъ же прилѣжа́ше и҆́ма, мнѧ̀ нѣ́что ѿ нею̀ прїѧ́ти. 6 Рече́ же пе́тръ: сребра̀ и҆ зла́та нѣ́сть оу҆ менє̀, но є҆́же и҆́мамъ, сїѐ тѝ даю̀: во и҆́мѧ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ назѡре́а воста́ни и҆ ходѝ. 7 И҆ є҆́мь є҆го̀ за деснꙋ́ю рꙋ́кꙋ воздви́же: а҆́бїе же оу҆тверди́стѣсѧ є҆гѡ̀ плєснѣ̀ и҆ глє́знѣ, 8

3: 8
И҆са́їа. 35: 6
и҆ вскочи́въ ста̀ и҆ хожда́ше, и҆ вни́де съ ни́ма въ це́рковь, ходѧ̀ и҆ скачѧ̀ и҆ хвалѧ̀ бг҃а. 9 И҆ ви́дѣша є҆го̀ всѝ лю́дїе ходѧ́ща и҆ хва́лѧща бг҃а, 10 зна́хꙋ же є҆го̀, ꙗ҆́кѡ се́й бѧ́ше, и҆́же ми́лостыни ра́ди сѣдѧ́ше при кра́сныхъ две́рехъ церко́вныхъ: и҆ и҆спо́лнишасѧ чꙋ́да и҆ оу҆́жаса ѡ҆ приключи́вшемсѧ є҆мꙋ̀.

(Заⷱ҇ и҃.)

11 Держа́щꙋжесѧ и҆сцѣлѣ́вшемꙋ хромо́мꙋ петра̀ и҆ і҆ѡа́нна, притеко́ша къ ни́ма всѝ лю́дїе

3: 11
3 Ца́рств. 6: 3
въ притво́ръ, нарица́емый соломѡ́новъ, оу҆жа́сни. 12 Ви́дѣвъ же пе́тръ ѿвѣщава́ше къ лю́демъ: мꙋ́жїе і҆н҃лтѧне, что̀ чꙋдите́сѧ ѡ҆ се́мъ, и҆лѝ на ны̀ что̀ взира́ете, ꙗ҆́кѡ свое́ю ли си́лою и҆лѝ бл҃гоче́стїемъ сотвори́хомъ є҆го̀ ходи́ти; 13
3: 13
Дѣѧ̑н. 5: 31
Фїлїппис. 2: 9
бг҃ъ а҆враа́мовъ и҆ і҆саа́ковъ и҆ і҆а́кѡвль, бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, просла́ви ѻ҆́трока своего̀ і҆н҃са, є҆го́же вы̀ преда́сте, и҆ ѿверго́стесѧ є҆гѡ̀ пред̾ лице́мъ пїла́товымъ, сꙋ́ждшꙋ ѻ҆́номꙋ пꙋсти́ти: 14
3: 14
Матѳ. 27: 20
Ма́рк. 15: 11
Лꙋк. 23: 18
І҆ѡа́н. 18: 40
вы́ же ст҃а́гѡ и҆ првⷣнагѡ ѿверго́стесѧ, и҆ и҆спроси́сте мꙋ́жа оу҆бі́йцꙋ да́ти ва́мъ, 15 нача́лника же жи́зни оу҆би́сте:
3: 15
Дѣѧ̑н. 2: 24
13: 30
17: 31
є҆го́же бг҃ъ воскр҃сѝ ѿ ме́ртвыхъ,
3: 15
Дѣѧ̑н. 2: 32
5: 32
є҆мꙋ́же мы̀ свидѣ́телїе є҆смы̀. 16 И҆ ѡ҆ вѣ́рѣ и҆́мене є҆гѡ̀, сего̀, є҆го́же ви́дите и҆ зна́ете, оу҆твердѝ и҆́мѧ є҆гѡ̀: и҆ вѣ́ра, ꙗ҆́же є҆гѡ̀ ра́ди, дадѐ є҆мꙋ̀ всю̀ цѣ́лость сїю̀ пред̾ всѣ́ми ва́ми. 17 И҆ нн҃ѣ, бра́тїе, вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ
3: 17
Дѣѧ̑н. 13: 27
Лꙋк. 23: 34
І҆ѡа́н. 16: 3
по невѣ́дѣнїю сїѐ сотвори́сте, ꙗ҆́коже и҆ кнѧ̑зи ва́ши: 18 бг҃ъ же, ꙗ҆̀же предвозвѣстѝ оу҆сты̑
3: 18
Дѣѧ̑н. 26: 22
Лꙋк. 24: 27
всѣ́хъ прⷪ҇рѡ́къ свои́хъ пострада́ти хрⷭ҇тꙋ̀, и҆спо́лни та́кѡ.

(Заⷱ҇ ѳ҃.)

19 Пока́йтесѧ оу҆̀бо и҆ ѡ҆брати́тесѧ, да ѡ҆чи́ститесѧ ѿ грѣ́хъ ва́шихъ, 20 ꙗ҆́кѡ

3: 20
И҆са́їа. 49: 10
да прїи́дꙋтъ времена̀ прохла̑дна ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ по́слетъ пронарѣче́ннаго ва́мъ хрⷭ҇та̀ і҆н҃са, 21 є҆го́же подоба́етъ нб҃сѝ оу҆́бѡ прїѧ́ти да́же до лѣ́тъ
3: 21
І҆ѡа́н. 10: 16
Ѡ҆сі́а. 2: 23
3: 5
оу҆строе́нїѧ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же гл҃а бг҃ъ оу҆сты̑ всѣ́хъ ст҃ы́хъ свои́хъ прⷪ҇рѡ́къ ѿ вѣ́ка. 22 Мѡѷсе́й оу҆́бѡ ко ѻ҆тцє́мъ речѐ:
3: 22
Дѣѧ̑н. 7: 37
Второзак. 18: 15,18
ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка ва́мъ воздви́гнетъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ ѿ бра́тїи ва́шеѧ, ꙗ҆́кѡ менѐ:
3: 22
Матѳ. 17: 5
тогѡ̀ послꙋ́шайте по всемꙋ̀, є҆ли̑ка а҆́ще рече́тъ къ ва́мъ: 23 бꙋ́детъ же, всѧ́ка дꙋша̀, ꙗ҆́же а҆́ще не послꙋ́шаетъ прⷪ҇ро́ка ѻ҆́нагѡ, потреби́тсѧ ѿ люді́й. 24 И҆ вси́ же прⷪ҇ро́цы ѿ самꙋи́ла и҆ и҆̀же по си́хъ, є҆ли́цы глаго́лаша, та́кожде предвозвѣсти́ша дни̑ сїѧ̑. 25
3: 25
Дѣѧ̑н. 2: 39
Ри́млѧн. 9: 4
Вы̀ є҆стѐ сы́нове прⷪ҇рѡ́къ и҆ завѣ́та, є҆го́же завѣща̀ бг҃ъ ко ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, гл҃ѧ ко а҆враа́мꙋ:
3: 25
Быт. 12: 3
Гала́т. 3: 8
и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ возбл҃гословѧ́тсѧ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ земна̑ѧ. 26
3: 26
Дѣѧ̑н. 13: 46
Матѳ. 10: 6
Ва́мъ пе́рвѣе бг҃ъ, воздви́гїй ѻ҆́трока своего̀ і҆н҃са, посла̀ є҆го̀ блгⷭ҇вѧ́ща ва́съ, во є҆́же ѿврати́тисѧ ва́мъ комꙋ́ждо ѿ ѕло́бъ ва́шихъ.