Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

Зача́ло к҃д.

101 Мꙋ́жъ же нѣ́кїй бѣ̀ въ кесарі́и, и҆́менемъ корни́лїй, со́тникъ ѿ спі́ры нарица́ющїѧсѧ і҆талі́йскїѧ, 2 благоговѣ́инъ и҆ боѧ́йсѧ бг҃а со всѣ́мъ до́момъ свои́мъ, творѧ́й ми́лѡстыни мнѡ́ги лю́демъ и҆ молѧ́йсѧ бг҃ꙋ всегда̀: 3 ви́дѣ въ видѣ́нїи ꙗ҆́вѣ, ꙗ҆́кѡ въ ча́съ девѧ́тый днѐ, а҆́гг҃ла бж҃їѧ сше́дша къ немꙋ̀ и҆ ре́кша є҆мꙋ̀: корни́лїе. 4 Ѻ҆́нъ же воззрѣ́въ на́нь и҆ пристра́шенъ бы́въ речѐ: что̀ є҆́сть, гдⷭ҇и; рече́ же є҆мꙋ̀: мѡли́твы твоѧ̑ и҆ ми́лѡстыни твоѧ̑ взыдо́ша на па́мѧть пред̾ бг҃а: 5 и҆ нн҃ѣ послѝ во і҆ѻппі́ю мꙋже́й и҆ призовѝ сі́мѡна, нарица́емаго петра̀: 6 се́й стра́нствꙋетъ

10: 6
Дѣѧ̑н. 9: 43
оу҆ нѣ́коегѡ сі́мѡна оу҆смарѧ̀, є҆мꙋ́же є҆́сть до́мъ при мо́ри: то́й рече́тъ тебѣ̀ глаго́лы, въ ни́хже сп҃се́шисѧ ты̀ и҆ ве́сь до́мъ тво́й. 7 И҆ ꙗ҆́коже ѿи́де а҆́гг҃лъ глаго́лѧй корни́лїю, пригласи́въ два̀ ѿ рабѡ́въ свои́хъ и҆ во́ина благочести́ва ѿ слꙋжа́щихъ є҆мꙋ̀ 8 и҆ сказа́въ и҆̀мъ всѧ̑, посла̀ и҆̀хъ во і҆ѻппі́ю. 9 Воꙋ́трїе же, пꙋтьше́ствꙋющымъ и҆̀мъ и҆ ко гра́дꙋ приближа́ющымсѧ, взы́де пе́тръ на го́рницꙋ помоли́тисѧ, ѡ҆ часѣ̀ шестѣ́мъ. 10 Бы́сть же прїа́лченъ и҆ хотѧ́ше вкꙋси́ти: гото́вѧщымъ же ѡ҆́нѣмъ, нападѐ на́нь оу҆́жасъ, 11 и҆ ви́дѣ не́бо ѿве́рсто и҆ сходѧ́щъ на́нь сосꙋ́дъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ плащани́цꙋ ве́лїю, по четы́ремъ кра́ємъ привѧ́занъ и҆ ни́зꙋ спꙋща́емь на зе́млю, 12 въ не́мже бѧ́хꙋ всѧ̑
10: 12
Леѵі́т. 11: 23
20: 25
четверонѡ́гаѧ землѝ и҆ ѕвѣ́рїе и҆ га́ди и҆ пти̑цы небє́сныѧ. 13 И҆ бы́сть гла́съ къ немꙋ̀: воста́въ, пе́тре, заколѝ и҆ ꙗ҆́ждь. 14 Пе́тръ же речѐ: ника́коже, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ николи́же ꙗ҆до́хъ всѧ́ко скве́рно и҆лѝ нечи́сто. 15 И҆ (сѐ) гла́съ па́ки къ немꙋ̀ втори́цею:
10: 15
Матѳ. 15: 11
Ри́млѧн. 14: 14
1 Тїмоѳ. 4: 4
Ті́т. 1: 15
ꙗ҆̀же бг҃ъ ѡ҆чтⷭ҇илъ є҆́сть, ты̀ не сквернѝ. 16 Сі́е же бы́сть три́щи: и҆ па́ки взѧ́сѧ сосꙋ́дъ на не́бо. 17 Ꙗ҆́коже въ себѣ̀ недоꙋмѣва́шесѧ пе́тръ, что́ бы бы́ло видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣ, и҆ сѐ, мꙋ́жїе по́сланнїи ѿ корни́лїа, вопро́шше и҆ оу҆вѣ́дѣвше до́мъ сі́мѡновъ, ста́ша пред̾ враты̀ 18 и҆ возгла́шше вопроша́хꙋ, а҆́ще сі́мѡнъ, нарица́емый пе́тръ, здѣ̀ стра́нствꙋетъ. 19 Петрꙋ́ же размышлѧ́ющꙋ ѡ҆ видѣ́нїи, речѐ є҆мꙋ̀ дх҃ъ: сѐ, мꙋ́жїе трїѐ и҆́щꙋтъ тебє̀: 20
10: 20
Дѣѧ̑н. 15: 7
но воста́въ сни́ди и҆ и҆дѝ съ ни́ми, ничто́же разсꙋжда́ѧ: занѐ а҆́зъ посла́хъ и҆̀хъ.

(Заⷱ҇ к҃є.)

21 Соше́дъ же пе́тръ къ мꙋжє́мъ пѡ́сланнымъ къ немꙋ̀ ѿ корни́лїа, речѐ: сѐ, а҆́зъ є҆́смь, є҆гѡ́же и҆́щете: ка́ѧ є҆́сть вина̀, є҆ѧ́же ра́ди прїидо́сте; 22 Ѻ҆ни́ же реко́ша: корни́лїй со́тникъ, мꙋ́жъ првⷣнъ и҆ боѧ́йсѧ бг҃а, свидѣ́телствованъ ѿ всегѡ̀ ꙗ҆зы́ка і҆ꙋде́йска, оу҆вѣще́нъ є҆́сть ѿ а҆́гг҃ла ст҃а призва́ти тѧ̀ въ до́мъ сво́й и҆ слы́шати глаго́лы ѿ тебє̀. 23 Призва́въ же и҆̀хъ оу҆чредѝ:

10: 23
Дѣѧ̑н. 11: 12
наꙋ́трїе же пе́тръ воста́въ и҆́де съ ни́ми, и҆ нѣ́цыи ѿ бра́тїй, и҆̀же ѿ і҆ѻппі́и, и҆до́ша съ ни́мъ: 24 и҆ наꙋ́трїе внидо́ша въ кесарі́ю. Корни́лїй же бѣ̀ ча́ѧ и҆̀хъ, созва́въ сро́дники своѧ̑ и҆ любє́зныѧ дрꙋ́ги. 25 Ꙗ҆́коже бы́сть вни́ти петрꙋ̀, срѣ́те є҆го̀ корни́лїй, и҆ па́дъ на ногꙋ̀ є҆гѡ̀ поклони́сѧ. 26 Пе́тръ же воздви́же є҆го̀, глаго́лѧ: воста́ни:
10: 26
Дѣѧ̑н. 14: 15
А҆пока́лѷѱ. 19: 10
22: 9
и҆ а҆́зъ са́мъ человѣ́къ є҆́смь. 27 И҆ съ ни́мъ бесѣ́дꙋѧ, вни́де и҆ ѡ҆брѣ́те собра́вшыѧсѧ мнѡ́ги: 28 рече́ же къ ни̑мъ: вы̀ вѣ́сте,
10: 28
Матѳ. 9: 11
І҆ѡа́н. 4: 9
ꙗ҆́кѡ не лѣ́по є҆́сть мꙋ́жꙋ і҆ꙋде́анинꙋ прилѣплѧ́тисѧ и҆лѝ приходи́ти ко и҆ноплеме́нникꙋ: и҆ мнѣ̀ бг҃ъ показа̀ ни є҆ди́наго скве́рна и҆лѝ нечи́ста глаго́лати человѣ́ка: 29 тѣ́мже и҆ без̾ сꙋмнѣ́нїѧ прїидо́хъ призва́нъ: вопроша́ю вы̀ оу҆̀бо, коеѧ̀ ра́ди вины̀ посла́сте по менѐ; 30 И҆ корни́лїй речѐ: ѿ четве́ртагѡ днѐ да́же до сегѡ̀ часа̀ бѣ́хъ постѧ́сѧ и҆ въ девѧ́тый ча́съ молѧ́сѧ въ домꙋ̀ мое́мъ: и҆ сѐ, мꙋ́жъ ста̀ предо мно́ю во ѻ҆де́жди свѣ́тлѣ 31 и҆ речѐ: корни́лїе, оу҆слы́шана бы́сть моли́тва твоѧ̀, и҆ ми́лѡстыни твоѧ̑ помѧнꙋ́шасѧ пред̾ бг҃омъ: 32 послѝ оу҆̀бо во і҆ѻппі́ю и҆ призовѝ сі́мѡна, и҆́же нарица́етсѧ пе́тръ: се́й стра́нствꙋетъ въ домꙋ̀ сі́мѡна оу҆смарѧ̀ бли́з̾ мо́рѧ: и҆́же прише́дъ возглаго́летъ тебѣ̀. 33 А҆́бїе оу҆̀бо посла́хъ къ тебѣ̀, ты́ же до́брѣ сотвори́лъ є҆сѝ прише́дъ: нн҃ѣ оу҆̀бо всѝ мы̀ пред̾ бг҃омъ предстои́мъ слы́шати всѧ̑ повелѣ́ннаѧ тебѣ̀ ѿ бг҃а.

(Заⷱ҇ к҃ѕ.)

34 Ѿве́рзъ же пе́тръ оу҆ста̀, речѐ: пои́стиннѣ разꙋмѣва́ю,

10: 34
Ри́млѧн. 2: 11
1 Петр. 1: 17
Е҆фес. 6: 9
Второзак. 10: 17
2 Паралїпом. 19: 7
І҆́ѡв. 34: 19
ꙗ҆́кѡ не на лица̑ зри́тъ бг҃ъ, 35 но во всѧ́цѣмъ ꙗ҆зы́цѣ боѧ́йсѧ є҆гѡ̀ и҆ дѣ́лаѧй пра́вдꙋ прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀ є҆́сть: 36 сло́во, є҆́же посла̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, бл҃говѣствꙋ́ѧ
10: 36
Е҆фес. 2: 17
ми́ръ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ: се́й є҆́сть
10: 36
Фїлїппис. 2: 11
всѣ́мъ гдⷭ҇ь: 37 вы̀ вѣ́сте глаго́лъ бы́вшїй по все́й і҆ꙋде́и,
10: 37
Лꙋк. 4: 14
наче́ншїйсѧ ѿ галїле́и, по креще́нїи, є҆́же проповѣ́да і҆ѡа́ннъ: 38 і҆н҃са, и҆́же ѿ назаре́та,
10: 38
Лꙋк. 4: 18
Ѱал. 44: 8
ꙗ҆́кѡ пома́за є҆го̀ бг҃ъ дх҃омъ ст҃ы́мъ и҆ си́лою, и҆́же про́йде бл҃года́телствꙋѧ и҆ и҆сцѣлѧ́ѧ всѧ̑ наси́лѡванныѧ ѿ дїа́вола, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ бѧ́ше съ ни́мъ: 39 и҆ мы̀
10: 39
Дѣѧ̑н. 5: 32
13: 31
є҆смы̀ свидѣ́телє всѣ́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ во странѣ̀ і҆ꙋде́йстѣй и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: є҆го́же и҆ оу҆би́ша, повѣ́шше на дре́вѣ. 40 Сего̀ бг҃ъ
10: 40
Дѣѧ̑н. 2: 24
воскр҃сѝ въ тре́тїй де́нь и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ ꙗ҆вле́нꙋ бы́ти, 41 не всѣ́мъ лю́демъ,
10: 41
Дѣѧ̑н. 13: 31
Матѳ. 28: 7
Лꙋк. 24: 30
но на́мъ свидѣ́телємъ преднаречє́ннымъ ѿ бг҃а, и҆̀же съ ни́мъ ꙗ҆до́хомъ и҆ пи́хомъ, по воскрⷭ҇нїи є҆гѡ̀ ѿ ме́ртвыхъ: 42 и҆ повелѣ̀ на́мъ проповѣ́дати лю́демъ и҆ засвидѣ́телствовати, ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть нарѣче́нный ѿ бг҃а сꙋдїѧ̀ живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ: 43
10: 43
Дѣѧ̑н. 15: 9
И҆са́їа. 53: 5
І҆ерем. 31: 34
Мїх. 7: 18
Дан. 9: 24
Заха́р. 13: 1
ѡ҆ се́мъ всѝ прⷪ҇ро́цы свидѣ́телствꙋютъ, ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ прїѧ́ти и҆́менемъ є҆гѡ̀ всѧ́комꙋ вѣ́рꙋющемꙋ въ ѻ҆́нь.

(Заⷱ҇ к҃з.)

44 Е҆ще́ же глаго́лющꙋ петрꙋ̀ глаго́лы сїѧ̑, нападѐ дх҃ъ ст҃ы́й на всѧ̑ слы́шащыѧ сло́во. 45 И҆ оу҆жасо́шасѧ и҆̀же ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ вѣ́рнїи, є҆ли́цы прїидо́ша съ петро́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ на ꙗ҆зы́ки да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а и҆злїѧ́сѧ: 46 слы́шахꙋ бо и҆̀хъ глаго́лющихъ

10: 46
Ма́рк. 16: 17
ѧ҆зы̑ки и҆ велича́ющихъ бг҃а. Тогда̀ ѿвѣща̀ пе́тръ: 47 є҆да̀ во́дꙋ возбрани́ти мо́жетъ кто̀, є҆́же не крести́тисѧ си̑мъ,
10: 47
Дѣѧ̑н. 15: 8
и҆̀же дх҃ъ ст҃ы́й прїѧ́ша, ꙗ҆́коже и҆ мы̀; 48 Повелѣ́ же и҆̀мъ крести́тисѧ во и҆́мѧ і҆н҃съ хрⷭ҇то́во. Тогда̀ моли́ша є҆го̀ пребы́ти оу҆ ни́хъ дни̑ нѣ́кїѧ.

11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Слы́шаша же а҆пⷭ҇ли и҆ бра́тїѧ сꙋ́щїи во і҆ꙋде́и, ꙗ҆́кѡ и҆ ꙗ҆зы́цы прїѧ́ша

11: 1
Дѣѧ̑н. 10: 44
сло́во бж҃їе. 2 И҆ є҆гда̀ взы́де пе́тръ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, препира́хꙋсѧ съ ни́мъ и҆̀же ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ, 3 глаго́люще, ꙗ҆́кѡ къ мꙋжє́мъ ѡ҆брѣ́занїѧ не и҆мꙋ́щымъ вше́лъ є҆сѝ и҆ ꙗ҆́лъ є҆сѝ съ ни́ми. 4 Наче́нъ же пе́тръ, ска́зоваше и҆̀мъ порѧ́дꙋ, глаго́лѧ: 5 а҆́зъ бѣ́хъ во гра́дѣ і҆ѻппі́йстѣмъ молѧ́сѧ и҆ ви́дѣхъ во оу҆́жасѣ видѣ́нїе, сходѧ́щь сосꙋ́дъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ плащани́цꙋ ве́лїю, ѿ четы́рехъ кра́євъ низпꙋща́емꙋ съ небесѐ, и҆ прїи́де да́же до менє̀: 6 въ ню́же воззрѣ́въ смотрѧ́хъ, и҆ ви́дѣхъ четверонѡ́гаѧ земна̑ѧ и҆ ѕвѣ́ри и҆ га́ды и҆ пти̑цы небє́сныѧ. 7 Слы́шахъ же гла́съ гл҃ющь мнѣ̀: воста́въ, пе́тре, заколѝ и҆ ꙗ҆́ждь. 8 Рѣ́хъ же: ника́коже, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ всѧ́ко скве́рно и҆лѝ нечи́сто николи́же вни́де во оу҆ста̀ моѧ̑. 9 Ѿвѣща́ же мѝ гла́съ втори́цею съ небесѐ гл҃ющь: ꙗ҆̀же бг҃ъ ѡ҆чтⷭ҇илъ є҆́сть, ты̀ не сквернѝ. 10 Сїе́ же бы́сть три́жды: и҆ па́ки взѧ́шасѧ всѧ̑ на не́бо. 11 И҆ сѐ, а҆́бїе трїѐ мꙋ́жїе ста́ша пред̾ хра́миною, въ не́йже бѣ́хъ, по́слани ѿ кесарі́и ко мнѣ̀. 12 Рече́ же мѝ дх҃ъ
11: 12
Дѣѧ̑н. 10: 20
15: 7
и҆тѝ съ ни́ми, ничто́же разсꙋжда́ѧ: прїидо́ша же со мно́ю и҆ ше́сть бра́тїѧ сі́и, и҆ внидо́хомъ въ до́мъ мꙋ́жа. 13 И҆ возвѣстѝ на́мъ, ка́кѡ ви́дѣ а҆́гг҃ла (ст҃а) въ домꙋ̀ свое́мъ, ста́вша и҆ ре́кша є҆мꙋ̀: послѝ во і҆ѻппі́ю мꙋ́жы и҆ призовѝ сі́мѡна, нарица́емаго петра̀, 14 и҆́же рече́тъ глаго́лы къ тебѣ̀, въ ни́хже сп҃се́шисѧ ты̀ и҆ ве́сь до́мъ тво́й. 15 Внегда́ же нача́хъ глаго́лати, нападѐ дх҃ъ ст҃ы́й на ни́хъ, ꙗ҆́коже
11: 15
Дѣѧ̑н. 2: 2
и҆ на ны̀ въ нача́лѣ. 16 Помѧнꙋ́хъ же гл҃го́лъ гдⷭ҇ень, ꙗ҆́коже гл҃аше:
11: 16
Дѣѧ̑н. 1: 5
19: 4
Матѳ. 3: 11
Ма́рк. 1: 8
і҆ѡа́ннъ оу҆́бѡ крести́лъ є҆́сть водо́ю, вы́ же и҆́мате крести́тисѧ дх҃омъ ст҃ы́мъ. 17 А҆́ще оу҆̀бо ра́венъ да́ръ дадѐ и҆̀мъ бг҃ъ, ꙗ҆́коже и҆ на́мъ вѣ́ровавшымъ въ гдⷭ҇а на́шего і҆н҃са хрⷭ҇та̀, а҆́зъ же кто̀ бѣ́хъ могі́й возбрани́ти бг҃а; 18 Слы́шавше же сїѧ̑ оу҆молко́ша и҆ сла́влѧхꙋ бг҃а, глаго́люще: оу҆́бѡ и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ бг҃ъ покаѧ́нїе дадѐ въ живо́тъ.

(Заⷱ҇ к҃и.)

19 Разсѣ́ѧвшїисѧ оу҆̀бо

11: 19
Дѣѧ̑н. 8: 1
ѿ ско́рби, бы́вшїѧ при стефа́нѣ, проидо́ша да́же до фїнїкі́и и҆ кѵ́пра и҆ а҆нтїохі́и, ни є҆ди́номꙋ же глаго́люще сло́во, то́кмѡ і҆ꙋде́ємъ. 20 Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи ѿ ни́хъ мꙋ́жїе кѵ́прстїи и҆ кѷрїне́йстїи, и҆̀же, вше́дше во а҆нтїохі́ю, глаго́лахꙋ къ є҆́ллинѡмъ, благовѣствꙋ́юще гдⷭ҇а і҆н҃са. 21 И҆ бѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ съ ни́ми:
11: 21
Дѣѧ̑н. 5: 14
мно́гое же число̀ вѣ́ровавше ѡ҆брати́шасѧ ко гдⷭ҇ꙋ. 22 Слы́шано же бы́сть сло́во ѡ҆ ни́хъ во оу҆́шїю цр҃кве сꙋ́щїѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ посла́ша варна́вꙋ преитѝ да́же до а҆нтїохі́и: 23 и҆́же прише́дъ и҆ ви́дѣвъ блгⷣть бж҃їю, возра́довасѧ
11: 23
Дѣѧ̑н. 14: 22
и҆ молѧ́ше всѣ́хъ и҆зволе́нїемъ се́рдца терпѣ́ти ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: 24 ꙗ҆́кѡ бѣ̀ мꙋ́жъ бл҃гъ и҆ и҆спо́лнь дх҃а ст҃а и҆ вѣ́ры. И҆ приложи́сѧ наро́дъ мно́гъ гдⷭ҇еви. 25 И҆зы́де же варна́ва
11: 25
Дѣѧ̑н. 9: 30
въ та́рсъ взыска́ти са́ѵла, и҆ ѡ҆брѣ́тъ є҆го̀, приведѐ є҆го̀ во а҆нтїохі́ю: 26 бы́сть же и҆̀мъ лѣ́то цѣ́ло собира́тисѧ въ цр҃кви и҆ оу҆чи́ти наро́дъ мно́гъ, нарещи́ же пре́жде во а҆нтїохі́и оу҆чн҃кѝ хрⷭ҇тїа́ны. 27 Въ ты̑ѧ же дни̑ снидо́ша ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма
11: 27
Дѣѧ̑н. 13: 1
15: 32
прⷪ҇ро́цы во а҆нтїохі́ю: 28 воста́въ же є҆ди́нъ ѿ ни́хъ, и҆́менемъ
11: 28
Дѣѧ̑н. 21: 10
а҆га́въ, назна́менаше дх҃омъ гла́дъ вели́къ хотѧ́щь бы́ти по все́й вселе́ннѣй, и҆́же и҆ бы́сть при клаѵді́и ке́сари: 29 ѿ оу҆чн҃къ же, по є҆ли́кꙋ кто̀ и҆мѣ́ѧше что̀, и҆зво́лиша кі́йждо и҆́хъ
11: 29
Дѣѧ̑н. 24: 17
на слꙋ́жбꙋ посла́ти живꙋ́щымъ во і҆ꙋде́и бра́тїѧмъ, 30 є҆́же и҆ сотвори́ша,
11: 30
Ри́млѧн. 15: 25
2 Корі́нѳ. 8: 4
9: 8
посла́вше къ ста́рцємъ рꙋко́ю варна́влею и҆ са́ѵлею.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

Зача́ло к҃ѳ.

121 Во ѻ҆́но же вре́мѧ возложѝ и҆́рѡдъ ца́рь рꙋ́цѣ ѡ҆ѕло́бити нѣ́кїѧ и҆̀же ѿ цр҃кве, 2

12: 2
Матѳ. 20: 23
оу҆би́ же і҆а́кѡва, бра́та і҆ѡа́ннова, мече́мъ: 3 и҆ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ го́дѣ є҆́сть і҆ꙋде́ємъ, приложѝ ꙗ҆́ти и҆ петра̀: бѧ́хꙋ же дні́е ѡ҆прѣсно́чнїи: 4 є҆го́же и҆ є҆́мь всадѝ въ темни́цꙋ, преда́въ четы́ремъ четвери́цамъ во́инѡвъ стрещѝ є҆го̀, хотѧ̀ по па́сцѣ и҆звестѝ є҆го̀ къ лю́демъ. 5 И҆ оу҆́бѡ петра̀ стрежа́хꙋ въ темни́цѣ: моли́тва же бѣ̀ прилѣ́жна быва́емаѧ ѿ цр҃кве къ бг҃ꙋ ѡ҆ не́мъ. 6 Е҆гда́ же хотѧ́ше є҆го̀ и҆звестѝ и҆́рѡдъ, въ нощѝ то́й бѣ̀ пе́тръ спѧ̀ междꙋ̀ двѣма̀ во́инома, свѧ́занъ (желѣ́знома) оу҆́жема двѣма̀, стра́жїе же пред̾ две́рьми стрежа́хꙋ темни́цы. 7 И҆ сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень предста̀, и҆ свѣ́тъ возсїѧ̀ въ хра́минѣ: толкнꙋ́въ же въ ре́бра петра̀, воздви́же є҆го̀, глаго́лѧ: воста́ни вско́рѣ. И҆ спадо́ша є҆мꙋ̀ оу҆́жѧ (желѣ́знаѧ) съ рꙋкꙋ̀. 8 Рече́ же а҆́гг҃лъ къ немꙋ̀: препоѧ́шисѧ
12: 8
Ма́рк. 6: 9
и҆ встꙋпѝ въ плесни̑цы твоѧ̑. Сотвори́ же та́кѡ. И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: ѡ҆блецы́сѧ въ ри́зꙋ твою̀ и҆ послѣ́дствꙋй мѝ. 9 И҆ и҆зше́дъ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆дѧ́ше и҆ не вѣ́даше, ꙗ҆́кѡ и҆́стина є҆́сть бы́вшее ѿ а҆́гг҃ла, мнѧ́ше же видѣ́нїе зрѣ́ти. 10 Прошє́дша же пе́рвꙋю стра́жꙋ и҆ вторꙋ́ю, прїидо́ста ко вратѡ́мъ желѣ́знымъ, вводѧ́щымъ во гра́дъ, ꙗ҆̀же ѡ҆ себѣ̀ ѿверзо́шасѧ и҆́ма: и҆ и҆зшє́дша преидо́ста сто́гнꙋ є҆ди́нꙋ, и҆ а҆́бїе ѿстꙋпѝ а҆́гг҃лъ ѿ негѡ̀. 11 И҆ пе́тръ бы́въ въ себѣ̀, речѐ: нн҃ѣ вѣ́мъ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ посла̀ бг҃ъ а҆́гг҃ла своего̀ и҆ и҆з̾ѧ́тъ мѧ̀ и҆з̾ рꙋкѝ и҆́рѡдовы и҆ ѿ всегѡ̀ ча́ѧнїѧ люді́й і҆ꙋде́йскихъ. 12 (Заⷱ҇ л҃.) Смотри́въ же прїи́де въ до́мъ марі́и ма́тере і҆ѡа́нна, нарица́емагѡ ма́рка, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ мно́зи со́брани и҆ молѧ́щесѧ. 13 Толкнꙋ́вшꙋ же петрꙋ̀ во врата̀ двора̀, пристꙋпѝ слы́шати ѻ҆трокови́ца, и҆́менемъ ро́ди, 14 и҆ позна́вши гла́съ петро́въ, ѿ ра́дости не ѿве́рзе вра́тъ, прите́кши же сказа̀ петра̀ стоѧ́ща пред̾ враты̀. 15 Ѻ҆ни́ же къ не́й рѣ́ша: бѣснꙋ́ешисѧ ли; Ѻ҆на́ же крѣплѧ́шесѧ та́кѡ бы́ти. Ѻ҆ни́ же глаго́лахꙋ:
12: 15
Быт. 48: 16
Матѳ. 18: 10
а҆́гг҃лъ є҆гѡ̀ є҆́сть. 16 Пе́тръ же пребыва́ше толкі́й: ѿве́рзше же ви́дѣша є҆го̀ и҆ оу҆жасо́шасѧ. 17 Помаа́въ же и҆̀мъ рꙋко́ю молча́ти, сказа̀ и҆̀мъ, ка́кѡ гдⷭ҇ь є҆го̀ и҆зведѐ и҆з̾ темни́цы: рече́ же: возвѣсти́те і҆а́кѡвꙋ и҆ бра́тїѧмъ сїѧ̑. И҆ и҆зше́дъ и҆́де во и҆́но мѣ́сто. 18 Бы́вшꙋ же дню̀, бѣ̀ молва̀ не ма́ла въ во́инѣхъ, что̀ оу҆́бѡ петрꙋ̀ бы́сть: 19 и҆́рѡдъ же, поиска́въ є҆го̀ и҆ не ѡ҆брѣ́тъ и҆ и҆стѧза́въ стра́жы, повелѣ̀ ѿвестѝ и҆̀хъ: и҆ и҆зше́дъ ѿ і҆ꙋде́и въ кесарі́ю, живѧ́ше. 20 Бѣ́ же и҆́рѡдъ гнѣ́ваѧсѧ на тѵ́рѧны и҆ сїдѡ́нѧны: и҆̀же є҆динодꙋ́шнѡ прїидо́ша къ немꙋ̀, и҆ оу҆моли́вше вла́ста посте́льника царе́ва, проша́хꙋ ми́ра,
12: 20
3 Ца́рств. 5: 1,9
поне́же страны̑ и҆́хъ ѿ ца́рства є҆гѡ̀ пита́хꙋсѧ. 21 Въ нарѣче́нный же де́нь и҆́рѡдъ, ѡ҆бо́лксѧ во ѻ҆де́ждꙋ ца́рскꙋ и҆ сѣ́дъ на сꙋди́ще пред̾ наро́домъ, глаго́лаше къ ни̑мъ, 22 наро́дъ же возглаша́ше: гла́съ бж҃їй, а҆ не человѣ́чь. 23 Внеза́пꙋ же поразѝ є҆го̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень, занѐ не дадѐ сла́вы бг҃ꙋ: и҆ бы́въ червьмѝ и҆з̾ѧде́нъ, и҆́здше. 24
12: 24
Дѣѧ̑н. 6: 7
Колос. 1: 6
И҆са́їа. 55: 11
Сло́во же бж҃їе растѧ́ше и҆ мно́жашесѧ.

(Заⷱ҇ л҃а.)

25

12: 25
Дѣѧ̑н. 11: 30
Варна́ва же и҆ са́ѵлъ возврати́стасѧ и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма во а҆нтїохі́ю, и҆спѡ́лнивша слꙋ́жбꙋ, поє́мша съ собо́ю
12: 25
Дѣѧ̑н. 13: 5
и҆ і҆ѡа́нна, нарица́емаго ма́рка.