Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 А҆рхїере́й оу҆̀бо сі́мѡнъ проти́вꙋ хра́ма преклони́въ колѣ́на и҆ рꙋ́цѣ просте́ръ благочи́ннѡ, творѧ́ше моли́твꙋ сїю̀: 2 гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, цр҃ю̀ нбⷭ҇ный и҆ влⷣко всѧ́кагѡ созда́нїѧ, ст҃ы́й во ст҃ы́хъ,

2: 2
4 Ца́рств. 19: 15,16
2 Маккав. 1: 24
є҆динонача́лниче, вседержи́телю, вонмѝ на́мъ ѡ҆ѕло́блєннымъ ѿ непреподо́бнагѡ и҆ скве́рнагѡ,
2: 2
Ѱал. 19: 8
проде́рзостїю и҆ си́лою напыще́ннагѡ: 3 ты́ бо, созда́вый всѧ̑ и҆ всѧ̑ содержа́щь, си́ленъ и҆ првⷣнъ є҆сѝ, и҆ со оу҆кори́зною и҆ го́рдостїю что́ либо творѧ́щымъ сꙋ́диши: 4 ты̀ пре́жде беззако́нїе сотво́ршихъ, въ ни́хже
2: 4
Быт. 6: 4
7: 21
и҆ и҆споли́ни бы́ша, на си́лꙋ и҆ де́рзость оу҆пова́вшїи, погꙋби́лъ є҆сѝ, наве́дъ на ни́хъ безмѣ́рнꙋю во́дꙋ: 5 ты̀ прегѡ́рдаѧ творѧ́щихъ
2: 5
Быт. 19: 24
содо́млѧнъ, въ ꙗ҆́вныхъ ѕло́бахъ бы́вшихъ, ѻ҆гне́мъ и҆ жꙋ́пеломъ попали́лъ є҆сѝ, ѡ҆́бразъ по ни́хъ бꙋ́дꙋщымъ соста́вль: 6 ты̀ свирѣ́паго фараѡ́на
2: 6
И҆схо́д. 1: 13,14
7: 8,9,10
поработи́вшаго лю́ди твоѧ̑ ст҃ы̑ѧ і҆н҃лѧ, разли́чными и҆ мно́гими и҆скꙋси́лъ є҆сѝ мꙋ́ками, показа́въ си́лꙋ твою̀, 7 и҆ во ѻ҆́нѣхъ ве́лїю держа́вꙋ твою̀ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ, и҆ гонѧ́щаго є҆го̀ съ колесни́цами и҆ наро́дѡвъ мно́жествомъ погрꙋзи́лъ є҆сѝ во глꙋбинѣ̀ морстѣ́й,
2: 7
И҆схо́д. 14: 28
вѣ́рꙋющихъ же тебѣ̀, всѧ́кимъ созда́нїемъ ѡ҆блада́ющемꙋ, неврє́дны преве́лъ є҆сѝ: и҆̀же и҆ ви́дѣвше дѣла̀ твоеѧ̀ рꙋкѝ,
2: 7
И҆схо́д. 15: 1
восхвали́ша тебѐ вседержи́телѧ: 8 ты̀, цр҃ю̀, созда́вый безконе́чнꙋю и҆ безмѣ́рнꙋю зе́млю,
2: 8
2 Паралїпом. 7: 16
и҆збра́лъ є҆сѝ гра́дъ се́й и҆ ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ мѣ́сто сїѐ во и҆́мѧ тебѣ̀ ничто́же тре́бꙋющемꙋ, и҆ просла́вилъ є҆сѝ во ꙗ҆вле́нїи великолѣ́пнѣмъ, составле́нїе сотвори́вый є҆гѡ̀ ко сла́вѣ вели́кагѡ и҆ честна́гѡ и҆́мене твоегѡ̀: 9 и҆ лю́бѧщь до́мъ і҆н҃левъ, ѡ҆бѣща́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще бꙋ́детъ на́мъ ѕлоключе́нїе и҆ ѡ҆б̾и́метъ на́съ тѣснота̀,
2: 9
3 Ца́рств. 9: 3
и҆ прише́дше на мѣ́сто сїѐ помо́лимсѧ, оу҆слы́шиши моли́твꙋ на́шꙋ: 10 и҆ оу҆́бѡ вѣ́ренъ є҆сѝ и҆ и҆́стиненъ, а҆ поне́же мно́гащи ѡ҆скорблє́ннымъ бы́вшымъ ѻ҆тцє́мъ на́шымъ, помо́глъ є҆сѝ и҆̀мъ ты̀ во смире́нїи и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ ѧ҆̀ ѿ вели́кихъ бѣ́дъ: 11 сѐ оу҆̀бо нн҃ѣ̀, ст҃ы́й цр҃ю̀, мно́гихъ ра́ди и҆ вели́кихъ на́шихъ грѣхѡ́въ стра́ждемъ, и҆ повинꙋ́емсѧ врагѡ́мъ на́шымъ, и҆ є҆смы̀ въ не́мощехъ: 12 въ на́шемъ же низпаде́нїи де́рзостивый и҆ скве́рный се́й начина́етъ ѡ҆би́дѣти на землѝ возвы́шенное и҆́мени сла́вы твоеѧ̀ ст҃о́е мѣ́сто: 13 а҆́ще бо и҆ жили́ще твоѐ нб҃о нб҃сѐ непости́жно человѣ́кѡмъ є҆́сть, но поне́же бл҃говоли́лъ є҆сѝ сла́вꙋ твою̀ въ лю́дехъ твои́хъ і҆н҃ли, ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ мѣ́сто сїѐ: 14 да не ѿмсти́ши на́мъ нечистото́ю си́хъ, нижѐ да нака́жеши на́съ скве́рною си́хъ: да не похва́лѧтсѧ пребеззако́ннїи въ ꙗ҆́рости свое́й, нижѐ да возра́дꙋютсѧ въ го́рдости ѧ҆зы́ка своегѡ̀, глаго́люще: мы̀ попра́хомъ хра́мъ ст҃ы́ни, ꙗ҆́коже попира́ютсѧ хра́мы ме́рзостей: 15 ѡ҆ста́ви грѣхѝ на́шѧ и҆ разрꙋшѝ непра́вѡсти на́шѧ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇ть твою̀ въ ча́съ се́й, ско́рѡ да предварѧ́тъ ны̀ щедрѡ́ты твоѧ̑, и҆ да́ждь хвалє́нїѧ во оу҆ста̀ низпа́дшихъ и҆ сокрꙋше́нныхъ дꙋша́ми, сотвори́вый на́мъ ми́ръ. 16
2: 16
1 Ца́рств. 16: 7
Здѣ̀ всеви́децъ бг҃ъ и҆ пре́жде всѣ́хъ ст҃ы́й во ст҃ы́хъ,
2: 16
1 Петр. 1: 12
оу҆слы́шавъ моли́твꙋ смире́нїѧ, хꙋло́ю и҆ де́рзостїю вельмѝ вознесе́ннаго оу҆ѧзвѝ, ѿсю́дꙋ и҆ ѿѻнꙋ́дꙋ сотрѧ́съ є҆го̀, ꙗ҆́коже тро́сть вѣ́тромъ, ꙗ҆́кѡ и҆ на помо́стѣ недѣйстви́телнꙋ ктомꙋ̀ лежа́ти и҆ оу҆́дами разсла́бленнꙋ, нижѐ прогласи́ти возмощѝ є҆мꙋ̀, пра́веднымъ оу҆ѧ́звленнꙋ сꙋдо́мъ. 17 Ѿню́дꙋже дрꙋ́зи и҆ тѣ́ла є҆гѡ̀ ѡ҆храни́телє внеза́пнꙋю и҆ ѻ҆́стрꙋю ви́дѣвше ѡ҆б̾е́мшꙋю є҆го̀ ка́знь, оу҆боѧ́вшесѧ, да и҆ живота̀ не лиши́тсѧ, вско́рѣ є҆го̀ и҆звлеко́ша во́нъ, превели́кимъ оу҆ѧ́звленни стра́хомъ. 18 По вре́мени же прише́дъ въ себѐ, ника́коже въ покаѧ́нїе прїи́де нака́занный и҆ съ преще́нїемъ го́рькимъ ѿи́де. 19 Прише́дъ же во є҆гѵ́петъ и҆ ѕло́бꙋ оу҆множа́ющь чрез̾ предрѣче́нныхъ притрапе́зникѡвъ и҆ дрꙋгѡ́въ ѿ всѧ́кїѧ пра́вды ѿлꙋче́нныхъ, не то́кмѡ безчи́сленными стꙋдодѣѧ̑нїи дово́лствовасѧ, но и҆ на толи́кꙋю де́рзость произы́де, ꙗ҆́кѡ хꙋлє́нїѧ на мѣ́стѣхъ соста́ви, и҆ мно́зи дрꙋ́зи взира́юще на ца́рское хотѣ́нїе, и҆ ті́и послѣ́доваша ѻ҆́нагѡ во́ли. 20 И҆ предложѝ ца́рь наро́днѣ на ꙗ҆зы́къ і҆ꙋде́йскїй и҆зда́ти хꙋлꙋ̀: и҆ повелѣ́въ на столпѣ̀ сꙋ́щемъ при дворѣ̀ поста́вити і҆́дѡла, и҆зваѧ̀ писа́нїе: є҆́же ни є҆ди́номꙋ ѿ нежрꙋ́щихъ во свѧта̑ѧ и҆́хъ входи́ти, всѣ́хъ же і҆ꙋде́євъ вписа́ти въ лю́ди прѡсты́ѧ и҆ въ слꙋже́бный чи́нъ поста́вити, сопроти́въ же глаго́лющихъ нꙋ́ждею ꙗ҆́тыхъ живота̀ лиши́ти. 21 Тѣ́хже запи́санныхъ назна́меновати и҆ ѻ҆гне́мъ на тѣ́лѣ знамени́тымъ дїонѵ́са кі́ссовымъ листо́мъ, и҆ тѣ́хъ ѿлꙋчи́ти въ преждесокраше́ннꙋю свобо́дꙋ. 22 Но да не всѣ́мъ ненави́димь ꙗ҆ви́тсѧ, подписа̀: а҆́ще же нѣ́цыи ѿ ни́хъ произво́лѧтъ жи́телствовати во ѡ҆брѧ́дѣхъ ꙗ҆зы́ческихъ, сі́и ра́вни гра́жданѡмъ а҆лез̆андрі̑йскимъ бꙋ́дꙋтъ. 23 Тѣ́мже оу҆̀бо нѣ́цыи во гра́дѣ, благочє́стїѧ своѧ̑ ни во что́же вмѣнѧ́юще, съ ра́достїю себѐ вда́ша, мнѧ́ще себѐ а҆́ки ве́лїей нѣ́коей и҆мꙋ́щїи приѡбщи́тисѧ сла́вѣ ѿ бꙋ́дꙋщагѡ со царе́мъ сожи́телства. 24 Мно́жайшїи же хра́брою дꙋше́ю оу҆крѣпи́шасѧ и҆ не ѿстꙋпи́ша ѿ благоче́стїѧ: и҆ сре́бреники за живо́тъ ѡ҆бѣща́вше во и҆змѣне́нїе да́ти, безбоѧ́зненнѡ тща́хꙋсѧ свободи́ти себѐ ѿ вписа́нїй: благонаде́жни бы́ша по́мощь полꙋчи́ти, 25 а҆ ѿлꙋчи́вшихсѧ ѿ ни́хъ гнꙋша́хꙋсѧ, и҆ а҆́ки сꙋпоста́тѡвъ ро́дꙋ своемꙋ̀ сꙋди́ша, и҆ ѻ҆́бщагѡ сожи́телства и҆ благодѣѧ́нїѧ лиша́хꙋ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Сїѧ̑ оу҆вѣ́давъ нечести́вый въ толи́ко разгнѣ́ванїе прїи́де, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ на сꙋ́щихъ во а҆лез̆андрі́и разгнѣ́васѧ, но и҆ сꙋ́щымъ во странѣ̀ тѧ́жцѣ сопроти́висѧ и҆ повелѣ̀ тща́телнѣ всѣ́хъ собра́ти въ кꙋ́пꙋ и҆ лютѣ́йшею сме́ртїю живота̀ лиши́ти. 2 Си̑мъ же оу҆стро́єнымъ бы́вшымъ, вѣ́сть ѕла́ѧ происхожда́ше на ро́дъ (і҆ꙋде́йскїй), человѣ́кѡмъ согласꙋ́ющымъ на ѕлотворе́нїе, є҆гда̀ вина̀ даде́сѧ ко оу҆ставле́нїю, а҆́ки бы и҆̀мъ возбранѧ́ли ѿ зако́нѡвъ. 3 Но і҆ꙋде́є бѣ́хꙋ сохранѧ́юще ко царє́мъ оу҆́бѡ неразвра́тное послꙋша́нїе и҆ вѣ́рность, чествꙋ́юще же бг҃а и҆ зако́на є҆гѡ̀ держа́шесѧ, ѡ҆лꙋче́нїе творѧ́хꙋ въ нѣ́кїихъ и҆ ѿмѣ́ны: є҆ѧ́же ра́ди вины̀ нѣ́кїимъ ненави́дими ꙗ҆влѧ́хꙋсѧ: пра́ведныхъ же благотворе́нїемъ оу҆краша́юще сожи́телство, всѣ́мъ человѣ́кѡмъ благопрїѧ́тни сотвори́шасѧ. 4 Тѣ́мже оу҆̀бо ѡ҆ ро́дѣ во всѣ́хъ сла́вимое благотворе́нїе и҆ноплемє́нницы ни во что̀ вмѣнѧ́хꙋ, разли́чїе же въ поклоне́нїихъ и҆ бра́шнахъ разглаша́хꙋ, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ сі́и человѣ́цы нижѐ царю̀, нижѐ во́ємъ согла́сни сꙋ́ть, но вражде́бни сꙋ́ть и҆ вельмѝ нѣ́какѡ дѣлѡ́мъ проти́вни: и҆ нестерпи́мымъ ѡ҆гласи́ша и҆̀хъ хꙋле́нїемъ. 5 Е҆́ллини же сꙋ́щїи во гра́дѣ ни чи́мъ ѡ҆би́дими ѿ ни́хъ, ви́дѧще смѧте́нїе неча́ѧнное на ни́хъ и҆ собра̑нїѧ внеза́пнѡ быва̑ющаѧ, помощѝ оу҆́бѡ не мого́ша: мꙋчи́телское бо бѧ́ше повелѣ́нїе. 6 Оу҆тѣша́хꙋ же и҆ негодова́хꙋ и҆ минꙋ́ти си̑мъ вско́рѣ непщева́хꙋ, и҆́бо не бꙋ́детъ та́кѡ презрѣ́но толи́кое мно́жество ничто́же согрѣши́вшее. 7 И҆ оу҆жѐ нѣ́цыи сосѣ́ди и҆ дрꙋ́зи и҆ сокꙋпе́чствꙋющїи, та́йнѡ нѣ́кїихъ призва́вше, вѣ́рность даѧ́хꙋ помога́ти и҆ всѧ́кое оу҆се́рдїе твори́ти къ защище́нїю. 8 Ѻ҆́нъ же оу҆̀бо по настоѧ́щемꙋ благоде́нствїю разгордѣва́ѧсѧ и҆ не зрѧ̀ вели́кагѡ бг҃а держа́вы, непщꙋ́ѧ же вы́нꙋ въ сицево́мъ пребыва́ти ѕлосовѣ́тїи, написа̀ на нѧ̀ посла́нїе сицево́е: 9 ца́рь птоломе́й фїлопа́тѡръ сꙋ́щымъ во є҆гѵ́птѣ и҆ по мѣстѡ́мъ страти́гѡмъ и҆ во́инѡмъ ра́доватисѧ и҆ здра́вствовати: здра́встꙋю же и҆ а҆́зъ са́мъ, и҆ ве́щы на́шѧ: 10 по бы́вшей на́мъ ра́ти во а҆сі́и, ю҆́же вѣ́сте и҆ вы̀, ꙗ҆́же богѡ́въ неча́ѧннымъ споборе́нїемъ и҆ на́шею си́лою разꙋ́мнѡ въ до́брый коне́цъ приведе́сѧ, сꙋди́хомъ не нꙋ́ждею ѻ҆рꙋ́жїѧ, но кро́тостїю и҆ мно́гимъ человѣ́колюбїемъ благоꙋстро́ити живꙋ́щыѧ въ кїлисѷрі́и и҆ фїнїкі́и ꙗ҆зы́ки и҆ благотвори́ти ра́достнѣ: 11 и҆ сꙋ́щымъ во градѣ́хъ ка́пищємъ да́вше дохо́ды премнѡ́ги, прїидо́хомъ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, возше́дше почти́ти хра́мъ сꙋемꙋ́дренныхъ и҆ никогда́же престаю́щихъ ѿ безꙋ́мїѧ: 12 ѻ҆ни́ же сло́вомъ оу҆́бѡ прїѧ́ша на́ше прише́ствїе, дѣ́ломъ же ле́стнѣ, возжелѣ́вшымъ на́мъ вни́ти во хра́мъ и҆́хъ и҆ лѣ́потными и҆ добрѣ́йшими да̑ры почти́ти, ті́и по дре́вней (свое́й) го́рдости возбрани́ша на́мъ вни́ти, немощнѣ́йшїи (сꙋ́ще) на́шеѧ си́лы, за человѣколю́бїе, є҆́же и҆́мамы ко всѣ́мъ человѣ́кѡмъ, 13 свое́ же ѕломы́слїе къ на́мъ ꙗ҆вле́нно показа́вше, а҆́ки є҆ди́ни то́чїю ѿ ꙗ҆зы̑къ царє́мъ и҆ и҆́хъ благодѣ́телємъ вы̑и не покарѧ́юще, ничто́же пра́ведно хо́щꙋтъ носи́ти: 14 мы́ же си́хъ безꙋ́мїе оу҆смотри́вше, и҆ съ побѣ́дою возврати́вшесѧ, и҆ во є҆гѵ́птѣ со всѣ́ми ꙗ҆зы̑ки любочеловѣ́чнѣ срѣ́тившесѧ, ꙗ҆́коже подоба́ше, сотвори́хомъ: 15 и҆ въ тѣ́хъ ко є҆диноплеме́нникѡмъ и҆́хъ непамѧтоѕло́бїе всѣ́мъ сказꙋ́юще, и҆ ра́ди споборе́нїѧ, и҆ ввѣ́рєнныѧ съ простото́ю и҆̀мъ и҆здре́вле безчи́слєнныѧ ве́щы дерзнꙋ́вше премѣни́ти, восхотѣ́хомъ и҆ гражда́нства а҆лез̆андрі́йскагѡ сподо́бити и҆̀хъ и҆ прича́стники всегда̀ жерцє́мъ поста́вити: 16 ѻ҆ни́ же въ проти́вность прїе́млюще, и҆ приро́днымъ ѕлонра́вїемъ до́брое ѿри́нꙋвше, и҆ прⷭ҇нѡ въ ѕло́е оу҆клонѧ́ющесѧ, не то́кмѡ ѿри́нꙋша честно́е гражда́нство, но и҆ гнꙋша́ютсѧ сло́вомъ и҆ дѣ́ломъ, молча́нїемъ тѣ́хъ, и҆̀же немно́гїи ѿ ни́хъ къ на́мъ неле́стнѣ доброжела́тельни сꙋ́ть, по всѧ́къ ча́съ ча́юще, ꙗ҆́кѡ мы̀ вско́рѣ нестро́йнымъ житїе́мъ низврати́мъ и҆справлє́нїѧ. 17 Тѣ́мже и҆ показа́ньми до́брѣ оу҆вѣща́вшесѧ, ꙗ҆́кѡ сі́и по всѧ́комꙋ ѡ҆́бразꙋ ѕломы́слѧтъ на́мъ, и҆ мы̀ проразꙋмѣва́юще, да не когда̀ внеза́пнꙋ пото́мъ мѧте́жꙋ наше́дшꙋ на ны̀, си́хъ нечести́выхъ созадѝ преда́телей и҆ ва́рварѡвъ воз̾имѣ́емъ сꙋпоста́тѡвъ, 18 повелѣ́хомъ оу҆̀бо, є҆гда̀ прїи́детъ къ ва́мъ посла́нїе сїѐ, вско́рѣ во є҆ди́нъ ча́съ вышепи́санныхъ собра́вше съ жена́ми и҆ ча̑ды, съ доса́дою и҆ ѡ҆ѕлобле́нїемъ посла́ти къ на́мъ оу҆́зами желѣ́зными ѿвсю́дꙋ ѡ҆кова́нныхъ, на лю́тое и҆ ѕлосла́вное подоба́ющее ѕломы́слѧщымъ оу҆бїе́нїе: 19 по оу҆мꙋче́нїи бо си́хъ оу҆пова́емъ, ꙗ҆́кѡ въ про́чее вре́мѧ соверше́ннѡ на́мъ ве́щы во благостоѧ́нїи и҆ въ предо́брѣмъ состоѧ́нїи оу҆стро́ѧтсѧ. 20 А҆́ще же кто̀ скры́етъ коего́ либо і҆ꙋде́анина, ѿ ста́ра да́же до младенца и҆ да́же до ссꙋ́щихъ, прелютѣ́йшими мꙋ́ками оу҆мꙋ́ченъ бꙋ́детъ со всѣ́мъ до́момъ: 21 а҆́ще же кто̀ возвѣсти́тъ, се́й прїи́метъ и҆мѣ́нїе подпа́дшагѡ ка́зни, є҆ще́ же и҆ ѿ ца́рскагѡ сребра̀ дра́хмъ двѣ̀ ты́сѧщы, и҆ свобо́дꙋ полꙋчи́тъ, и҆ оу҆вѣнча́етсѧ: 22 всѧ́ко же мѣ́сто, и҆дѣ́же а҆́ще ꙗ҆́тъ бꙋ́детъ весьма̀ кры́ющьсѧ і҆ꙋде́анинъ, пꙋ́сто и҆ ѻ҆гне́мъ сожже́но да бꙋ́детъ, и҆ всѧ́комꙋ сме́ртномꙋ є҆стествꙋ̀ по всемꙋ̀ неключи́мо да бꙋ́детъ въ вѣ́чное вре́мѧ. И҆ оу҆́бѡ посла́нїѧ ѡ҆́бразъ си́це напи́санъ бы́сть.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 И҆ вездѣ̀, и҆дѣ́же прїи́де сїѐ повелѣ́нїе, наро́днѣ составлѧ́шесѧ ꙗ҆зы́кѡмъ оу҆́бѡ пи́ръ съ восклица́ньми и҆ ра́достїю, а҆́ки бы заматерѣ́лаѧ и҆здре́вле въ мы́сли и҆́хъ, нн҃ѣ съ де́рзостїю ꙗ҆влѧ́ласѧ вражда̀: 2 і҆ꙋде́ѡмъ же бѧ́ше непрестаю́щь пла́чь и҆ ѕѣлѡ̀ рыда́теленъ со слеза́ми во́пль, стена́ньми сожже́ннꙋ сꙋ́щꙋ се́рдцꙋ и҆́хъ ѿвсю́дꙋ, рыда́ющихъ ѡ҆ неча́ѧннѣй внеза́пꙋ оу҆ста́вленнѣй на ни́хъ поги́бели. 3 Ка́ѧ страна̀ и҆лѝ гра́дъ, и҆лѝ ко́е весьма̀ ѡ҆бита́емое мѣ́сто, и҆лѝ кі̑ѧ стѡ́гны пла́ча и҆ рыда́нїѧ ѡ҆ ни́хъ не наполнѧ́хꙋсѧ; 4 Си́це бо съ го́рькою и҆ немилосе́рдою дꙋше́ю ѿ страти́гѡвъ сꙋ́щихъ по градѡ́мъ є҆динодꙋ́шнѡ и҆зсыла́еми бѧ́хꙋ (ко царю̀), ꙗ҆́кѡ ѡ҆ неѡбы́чныхъ мꙋче́нїихъ, и҆ нѣ́цыи ѿ врагѡ́въ взе́млюще пред̾ ѻ҆чеса̀ ѻ҆́бщꙋю бѣ́дность и҆ помышлѧ́юще неизвѣ́стнꙋю житїѧ̀ и҆змѣ́нꙋ, (да не когда̀ и҆ и҆̀мъ слꙋчи́тсѧ сїѐ,) пла́кахꙋ ѡ҆ пребѣ́дственнѣмъ и҆́хъ и҆зсла́нїи. 5 Ведо́мо бо бѧ́ше престарѣ́лыхъ мно́жество сѣди́нами оу҆кра́шенныхъ, ра́ди бы́вшагѡ ѿ ста́рости косне́нїѧ но́гъ слѧ́ченыхъ, за наси́льное и҆згна́нїе стремле́нїѧ, без̾ всѧ́кагѡ стꙋда̀ ѕлоꙋпотреблѧ́ющихъ ко ско́ромꙋ ше́ствїю. 6 Та́кожде и҆ неда́внѡ сочета́вшыѧсѧ къ житїѧ̀ соѡбще́нїю, въ бра́чный вше́дшыѧ черто́гъ ѻ҆трокови̑цы, вмѣ́стѡ весе́лїѧ взе́мшѧ пла́чь, и҆ пра́хомъ мѷроꙋха̑нныѧ власы̀ посы́павшѧ, непокровє́ны же ведѡ́мы, рыда́нїе вмѣ́стѡ пѣ́сней бра́чныхъ є҆динодꙋ́шнѡ начина́хꙋ, а҆́ки растє́рзаны и҆ноꙗзы́чныхъ мꙋче́нїемъ, и҆ свѧ̑заны наро́днѣ влекѡ́мы бы́ша съ нꙋ́ждею да́же до вверже́нїѧ въ кора́бль. 7 Сꙋпрꙋ́зи же си́хъ въ цвѣтꙋ́щемъ ю҆́ношестѣмъ во́зрастѣ, оу҆́жами вмѣ́стѡ вѣнцє́въ на ші́ѧхъ ѡ҆плете́ни, вмѣ́стѡ пи́ршества и҆ ю҆́ношескагѡ оу҆покое́нїѧ про́чыѧ дни̑ бра́ка въ рыда́нїихъ провожда́хꙋ, при нога́хъ оу҆жѐ ви́дѧще а҆́дъ лежа́щь. 8 Веде́ни же бы́ша ѕвѣри́нымъ ѡ҆́бразомъ, влеко́ми во оу҆́захъ желѣ́зныхъ нꙋ́ждныхъ: и҆ ѻ҆́ви оу҆́бѡ къ сѣда́лищємъ кора́блєнымъ пригвожде́ни бы́ша ші́ѧми, и҆ні́и же за но́ги нерасте́рзными пꙋ́тами оу҆крѣпле́ни, є҆ще́ же и҆ све́рхꙋ ча́стыми дщи́цами ѡ҆бложе́нными ѿ свѣ́та заключе́ни, ꙗ҆́кѡ да ѿвсю́дꙋ помраче́ни ѻ҆чесы̀, поведе́нїе а҆́ки навѣ́тницы во все́мъ пла́ванїи и҆мѣ́ютъ. 9 Си̑мъ же на глаго́лемꙋю ладїю̀ приведє́нымъ бы́вшымъ, и҆ пла́ванїю соверши́вшꙋсѧ, ꙗ҆́коже бѣ̀ повелѣ́но ѿ царѧ̀, повелѣ̀ и҆̀хъ пред̾ гра́домъ на конориста́телнѣмъ мѣ́стѣ поста́вити, на вели́цѣмъ простра́нствѣ, и҆ на порꙋга́нїе вельмѝ оу҆го́днѣмъ всѣ́мъ входѧ́щымъ во гра́дъ, та́кожде и҆ ѿтꙋ́дꙋ во странꙋ̀ посыла́ємымъ ко и҆зше́ствїю: да нижѐ съ во́ѧми є҆гѡ̀ соѡбща́ютсѧ, нижѐ ѿню́дъ сподо́бѧтсѧ ко́егѡ покро́ва. 10 Е҆гда́ же бы́сть сїѐ, оу҆слы́шавъ (ца́рь), ꙗ҆́кѡ нѣ́цыи ѿ ро́да и҆́хъ и҆з̾ гра́да та́йнѡ и҆схожда́хꙋ ча́стѡ ѡ҆пла́кивати безче́стнꙋю бра́тїи бѣ́дность, разгнѣ́вавсѧ ѕѣ́лѡ, повелѣ̀ со прилѣжа́нїемъ и҆ си̑мъ та́кожде ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́нѣмъ сотвори́ти, да ника́коже ме́ншꙋю ѻ҆́нѣхъ воз̾имѣ́ютъ мꙋ́кꙋ, и҆ написа́ти всѧ́ко колѣ́но по и҆́мени: 11 не къ ма́лѡ преждеѡб̾ѧ́вленнѣй многотрꙋ́днѣй рабо́тѣ, но оу҆мꙋ́ченныхъ повелѣ́нными ка́зньми, въ коне́цъ и҆стреби́ти во вре́мѧ є҆ди́нагѡ днѐ. 12 Бы́сть же оу҆̀бо си́хъ написа́нїе съ го́рькимъ тща́нїемъ и҆ любоче́стнымъ присѣдѣ́нїемъ ѿ восхо́да со́лнечнагѡ да́же до захожде́нїѧ, и҆ не возмого́ша конца̀ сотвори́ти во дне́хъ четы́редесѧтихъ. 13 Ца́рь же непреста́ннѡ ра́достїю вельмѝ и҆сполнѧ́ѧсѧ, пи́ршєства оу҆ всѣ́хъ і҆́дѡлѡвъ составлѧ́ѧ, заблꙋжде́нымъ дале́че ѿ и҆́стины ра́зꙋмомъ и҆ скве́рными оу҆сты̑, нѣма̑ѧ оу҆́бѡ и҆ не могꙋ̑щаѧ глаго́лати и҆̀мъ

4: 13
Ѱал. 113: 13
и҆лѝ помощѝ похвалѧ́ѧ, на превели́каго же бг҃а неподоба̑ющаѧ глаго́лѧ. 14 По предрѣче́ннѣмъ же вре́мене разстоѧ́нїи, возвѣсти́ша кни́жницы царю̀, ꙗ҆́кѡ ника́коже ктомꙋ̀ мо́гꙋтъ ѡ҆писа́нїе і҆ꙋдє́й сотвори́ти, безчи́сленнагѡ ра́ди и҆́хъ мно́жества, и҆ поне́же сꙋ́ть є҆щѐ премно́зи по страна́мъ, и҆ні́и же по домѡ́мъ ѡ҆брѣта́ютсѧ, а҆ и҆ні́и по мѣстѡ́мъ, ꙗ҆́кѡ не возмощѝ ѿню́дъ всѣ́мъ, и҆̀же во є҆гѵ́птѣ, страти́гѡмъ сотвори́ти сегѡ̀. 15 Е҆гда́ же ца́рь запретѝ и҆̀мъ жесточа́е, а҆́ки дара́ми подкꙋ́плєнымъ на кова́рство и҆збѣжа́нїѧ, слꙋчи́сѧ и҆̀мъ и҆звѣ́стнѣ є҆го̀ ѡ҆ се́мъ оу҆вѣ́рити, глаго́лющымъ съ показа́нїемъ, ꙗ҆́кѡ и҆ хартїи̑ оу҆жѐ и҆ писа́тєлныѧ трѡ́сти, и҆̀хже оу҆потреблѧ́хꙋ, ѡ҆скꙋдѣ́ша. 16 Сїе́ же бѣ̀ дѣ́йство помога́ющагѡ і҆ꙋде́ємъ съ нб҃сѐ про́мысла непобѣди́магѡ (бж҃їѧ).