Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

11 Е҆гда̀ фїлопа́тѡръ оу҆вѣ́да ѿ возвѣсти́вшихъ бы́вшее держи́мыхъ ѿ себє̀ мѣ́стъ ѿнѧ́тїе а҆нтїо́хомъ, заповѣ́да всѣ́мъ во́ємъ свои̑мъ пѣшцє́мъ и҆ ко́нникѡмъ (собра́тисѧ): взѧ́въ же и҆ сестрꙋ̀ свою̀ а҆рсїно́ю, и҆зы́де вско́рѣ да́же до рафі́йскихъ мѣ́стъ, и҆дѣ́же ѡ҆полчи́шасѧ вѡ́и и҆̀же при а҆нтїо́хѣ. 2 Ѳеодо́тъ же нѣ́кто и҆спо́лнити навѣ́тъ оу҆мы́сливъ, поѧ́тъ предврꙋчє́нныѧ є҆мꙋ̀ крѣпча́йшыѧ ѻ҆рꙋ́жники птоломе́євы, прїи́де но́щїю на птоломе́евъ наме́тъ, ꙗ҆́кѡ да са́мъ оу҆бїе́тъ є҆го̀ и҆ си́мъ разрꙋши́тъ бра́нь. 3 Сего́ же проведѐ досїѳе́й сы́нъ дрїмѵ́ловъ нарица́емый, ро́домъ і҆ꙋде́анинъ, послѣди́ же и҆змѣни́въ зако́ны и҆ ѿ ѻ҆те́ческихъ догма́тѡвъ ѿчꙋжди́всѧ, незнамени́та нѣ́коего заключѝ въ наме́тѣ то́мъ, є҆мꙋ́же слꙋчи́сѧ под̾ѧ́ти ѻ҆́нагѡ мꙋче́нїе. 4 Соста́вленнѣй же бы́вшей тѧ́жцѣй бра́ни и҆ во́ємъ а҆нтїо́хѡвымъ па́че мꙋжа́ющымсѧ, а҆рсїно́а безпреста́ни проходѧ́щи вѡ́и, со оу҆миле́нїемъ и҆ слеза́ми плетєни́цы вла̑съ разрѣши́вши, молѧ́ше, да помо́гꙋтъ сами̑мъ себѣ̀ и҆ ча́дѡмъ и҆ жена́мъ мꙋ́жественнѡ, ѡ҆бѣщава́ющи да́ти побѣди́вшымъ комꙋ́ждо два̀ мна̑са зла́та. 5 И҆ та́кѡ сꙋпоста́тѡмъ слꙋчи́сѧ рꙋкосѣче́нїемъ побѣждє́нымъ бы́ти и҆ мнѡ́гимъ плѣнє́ннымъ ꙗ҆́тымъ бы́ти. 6 Полꙋчи́въ же намѣ́ренїе, сꙋдѝ бли̑жнїѧ гра́ды прише́дъ оу҆тѣ́шити. 7 Сотвори́въ же сїѧ̑ и҆ ка́пищємъ да́ры да́въ, мꙋ́жествєнны подрꙋ̑чныѧ поста́ви. 8 Е҆гда́ же і҆ꙋде́є посла́ша ѿ пресвѵ́тєръ и҆ старѣ́йшинъ къ фїлопа́тѡрꙋ поздравлѧ́ющихъ є҆го̀ и҆ да́ры приносѧ́щихъ и҆ ѡ҆ слꙋчи́вшихсѧ благополꙋ́чїихъ сра́дꙋющихсѧ, слꙋчи́сѧ є҆мꙋ̀ па́че вожделѣ́ти, да скорѣ́е къ ни̑мъ прїи́детъ. 9 Прише́дъ же во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ вели́комꙋ бг҃ꙋ пожрѐ, и҆ благодаре́нїе возда́въ, и҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆̀же лѣ́ть бѣ̀ мѣ́стꙋ, сотворѝ. 10 И҆ вше́дъ на мѣ́сто, и҆ хꙋдо́жествꙋ и҆ благолѣ́пїю є҆гѡ̀ оу҆диви́всѧ, та́кожде и҆ благочи́нїю хра́ма почꙋди́всѧ, съ вожделѣ́нїемъ ѕѣ́лнымъ восхотѣ̀ вни́ти во свѧти́лище. 11 Ѡ҆́нымъ же ре́кшымъ, ника́коже подоба́етъ бы́ти семꙋ̀, занѐ нижѐ сꙋ́щымъ ѿ ро́да на́шегѡ лѣ́ть є҆́сть входи́ти (та́мѡ), нижѐ всѣ́мъ і҆ере́ѡмъ, но то́кмѡ є҆ди́номꙋ пе́рвѣйшемꙋ всѣ́хъ а҆рхїере́ови, и҆ семꙋ̀ є҆ди́ножды въ лѣ́то, ѻ҆́нъ же ника́коже восхотѣ̀ послꙋ́шати. 12 Зако́нъ же презрѣ́въ, не ѡ҆ста́сѧ похотѣ́нїѧ своегѡ̀, глаго́лѧ: подоба́етъ вни́ти мѝ: а҆́ще же ѻ҆нѝ и҆ лиша́ютсѧ сицевы́ѧ че́сти, но мнѣ̀ не подоба́етъ. И҆ вопроша́ше, чесѡ̀ ра́ди приходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ во всѧ́кое ка́пище ни є҆ди́нъ возбранѝ ѿ присꙋ́щихъ; 13 Нѣ́кто же неразсꙋди́телиѡ речѐ: ѕлѣ̀ са́мо сїѐ чꙋ́до смы́слисѧ. Бы́вшꙋ же, речѐ, семꙋ̀, ко́еѧ ра́ди вины̀ не всѧ́кѡ вни́ти мѝ подоба́етъ, и҆ хотѧ́щымъ и҆̀мъ, и҆лѝ нѝ; 14 І҆ере́ѡмъ же во свѧты́хъ ѻ҆де́ждахъ припа́дшымъ и҆ молѧ́щымъ вели́каго бг҃а помощѝ и҆̀мъ въ настоѧ́щей и҆́хъ нꙋ́жди и҆ оу҆стремле́нїе ѕлѣ̀ наше́дшагѡ премѣни́ти: и҆ внегда̀ во́плѧ со слеза́ми хра́мъ напо́лниша, тогда̀, и҆̀же во гра́дѣ ѡ҆ста́вшїисѧ возмꙋти́вшесѧ, и҆зскочи́ша, безвѣ́стно мнѧ́ще бы́ти твори́мое. 15 Та́кожде и҆ заключє́нныѧ дѣ́вы въ черто́зѣхъ съ ро́ждшими и҆збѣго́ша, и҆ пе́пеломъ и҆ пра́хомъ главы̑ посы́павшѧ, рыда́нїѧ и҆ стена́нїѧ стѡ́гны и҆спо́лниша: 16 и҆ны̑ѧ же всецѣ́лѡ оу҆кра́шєнныѧ, на срѣ́тенїе оу҆готѡ́ванныѧ черто́ги и҆ подоба́ющїй сты́дъ ѡ҆ста́вльшѧ, тече́нїе нечи́нное во гра́дѣ творѧ́хꙋ. 17 И҆ новорождє́нныѧ младе́нцы, ма́тєри же кꙋ́пнѡ и҆ дои̑лицы ѡ҆ставлѧ́юшѧ сѣ́мѡ и҆ ѻ҆ва́мѡ, є҆ди̑ны по домѣ́хъ, дрꙋгі̑ѧ же по пꙋте́хъ, неꙋде́ржнѡ въ превы́шнее свѧти́лище собира́хꙋсѧ. 18 Бѧ́ше же разли́чна моли́тва въ то́е со́бранныхъ ѡ҆ начина́емыхъ ѿ негѡ̀ беззако́ннѡ. 19 Съ си́ми же гра́ждане дерзнꙋ́вше не попꙋска́хꙋ є҆мꙋ̀ коне́чнѡ належа́щꙋ и҆ намѣ́ренїе своѐ и҆спо́лнити оу҆мы́слившꙋ: и҆ возгласи́вше воѡрꙋжи́тисѧ комꙋ́ждо и҆ мꙋ́жественнѣ за ѻ҆те́ческїй зако́нъ оу҆мре́ти, ве́лїе смѧте́нїе сотвори́ша на мѣ́стѣ. 20 Е҆два́ же ѿ старѣ́йшинъ и҆ пресвѵ́терѡвъ оу҆де́ржани, на то́мже моле́нїѧ стоѧ́нїи ста́ша. 21 И҆ мно́жество оу҆́бѡ люді́й, ꙗ҆́кѡ и҆ пре́жде, въ си́хъ пребыва́ше молѧ́щеесѧ: а҆ и҆̀же при царѝ старѣ́йшины мно́гажды покꙋша́хꙋсѧ прего́рдый є҆гѡ̀ оу҆́мъ премѣни́ти ѿ намѣ́реннагѡ совѣ́та: 22 ѻ҆́нъ же де́рзостенъ бы́въ и҆ всѧ̑ ѿри́нꙋвъ, оу҆жѐ и҆ вхо́дъ творѧ́ше, соверши́ти непщꙋ́ѧ предрѣче́нное. 23 Сїѧ̑ оу҆̀бо и҆ сꙋ́щїи при не́мъ зрѧ́ще, ѡ҆брати́шасѧ є҆́же съ на́шими призыва́ти всѧ̑ содержа́щаго, дабы̀ присꙋ́тствꙋющымъ помо́глъ, не попꙋска́ѧ беззако́ннагѡ и҆ прего́рдагѡ дѣ́ла. 24 Ѿ премно́гагѡ же и҆ болѣ́зненнагѡ наро́дѡвъ совокꙋ́пленнагѡ во́плѧ, несказа́нный нѣ́кїй бѣ̀ кли́чь. 25 Мнѧ́шесѧ бо, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ человѣ́цы, но и҆ стѣ́ны и҆ ве́сь помо́стъ вопїе́тъ, а҆́ки бы оу҆жѐ тогда̀ всѝ сме́рть прїима́ли за ѡ҆скверне́нїе мѣ́ста.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 А҆рхїере́й оу҆̀бо сі́мѡнъ проти́вꙋ хра́ма преклони́въ колѣ́на и҆ рꙋ́цѣ просте́ръ благочи́ннѡ, творѧ́ше моли́твꙋ сїю̀: 2 гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, цр҃ю̀ нбⷭ҇ный и҆ влⷣко всѧ́кагѡ созда́нїѧ, ст҃ы́й во ст҃ы́хъ,

2: 2
4 Ца́рств. 19: 15,16
2 Маккав. 1: 24
є҆динонача́лниче, вседержи́телю, вонмѝ на́мъ ѡ҆ѕло́блєннымъ ѿ непреподо́бнагѡ и҆ скве́рнагѡ,
2: 2
Ѱал. 19: 8
проде́рзостїю и҆ си́лою напыще́ннагѡ: 3 ты́ бо, созда́вый всѧ̑ и҆ всѧ̑ содержа́щь, си́ленъ и҆ првⷣнъ є҆сѝ, и҆ со оу҆кори́зною и҆ го́рдостїю что́ либо творѧ́щымъ сꙋ́диши: 4 ты̀ пре́жде беззако́нїе сотво́ршихъ, въ ни́хже
2: 4
Быт. 6: 4
7: 21
и҆ и҆споли́ни бы́ша, на си́лꙋ и҆ де́рзость оу҆пова́вшїи, погꙋби́лъ є҆сѝ, наве́дъ на ни́хъ безмѣ́рнꙋю во́дꙋ: 5 ты̀ прегѡ́рдаѧ творѧ́щихъ
2: 5
Быт. 19: 24
содо́млѧнъ, въ ꙗ҆́вныхъ ѕло́бахъ бы́вшихъ, ѻ҆гне́мъ и҆ жꙋ́пеломъ попали́лъ є҆сѝ, ѡ҆́бразъ по ни́хъ бꙋ́дꙋщымъ соста́вль: 6 ты̀ свирѣ́паго фараѡ́на
2: 6
И҆схо́д. 1: 13,14
7: 8,9,10
поработи́вшаго лю́ди твоѧ̑ ст҃ы̑ѧ і҆н҃лѧ, разли́чными и҆ мно́гими и҆скꙋси́лъ є҆сѝ мꙋ́ками, показа́въ си́лꙋ твою̀, 7 и҆ во ѻ҆́нѣхъ ве́лїю держа́вꙋ твою̀ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ, и҆ гонѧ́щаго є҆го̀ съ колесни́цами и҆ наро́дѡвъ мно́жествомъ погрꙋзи́лъ є҆сѝ во глꙋбинѣ̀ морстѣ́й,
2: 7
И҆схо́д. 14: 28
вѣ́рꙋющихъ же тебѣ̀, всѧ́кимъ созда́нїемъ ѡ҆блада́ющемꙋ, неврє́дны преве́лъ є҆сѝ: и҆̀же и҆ ви́дѣвше дѣла̀ твоеѧ̀ рꙋкѝ,
2: 7
И҆схо́д. 15: 1
восхвали́ша тебѐ вседержи́телѧ: 8 ты̀, цр҃ю̀, созда́вый безконе́чнꙋю и҆ безмѣ́рнꙋю зе́млю,
2: 8
2 Паралїпом. 7: 16
и҆збра́лъ є҆сѝ гра́дъ се́й и҆ ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ мѣ́сто сїѐ во и҆́мѧ тебѣ̀ ничто́же тре́бꙋющемꙋ, и҆ просла́вилъ є҆сѝ во ꙗ҆вле́нїи великолѣ́пнѣмъ, составле́нїе сотвори́вый є҆гѡ̀ ко сла́вѣ вели́кагѡ и҆ честна́гѡ и҆́мене твоегѡ̀: 9 и҆ лю́бѧщь до́мъ і҆н҃левъ, ѡ҆бѣща́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще бꙋ́детъ на́мъ ѕлоключе́нїе и҆ ѡ҆б̾и́метъ на́съ тѣснота̀,
2: 9
3 Ца́рств. 9: 3
и҆ прише́дше на мѣ́сто сїѐ помо́лимсѧ, оу҆слы́шиши моли́твꙋ на́шꙋ: 10 и҆ оу҆́бѡ вѣ́ренъ є҆сѝ и҆ и҆́стиненъ, а҆ поне́же мно́гащи ѡ҆скорблє́ннымъ бы́вшымъ ѻ҆тцє́мъ на́шымъ, помо́глъ є҆сѝ и҆̀мъ ты̀ во смире́нїи и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ ѧ҆̀ ѿ вели́кихъ бѣ́дъ: 11 сѐ оу҆̀бо нн҃ѣ̀, ст҃ы́й цр҃ю̀, мно́гихъ ра́ди и҆ вели́кихъ на́шихъ грѣхѡ́въ стра́ждемъ, и҆ повинꙋ́емсѧ врагѡ́мъ на́шымъ, и҆ є҆смы̀ въ не́мощехъ: 12 въ на́шемъ же низпаде́нїи де́рзостивый и҆ скве́рный се́й начина́етъ ѡ҆би́дѣти на землѝ возвы́шенное и҆́мени сла́вы твоеѧ̀ ст҃о́е мѣ́сто: 13 а҆́ще бо и҆ жили́ще твоѐ нб҃о нб҃сѐ непости́жно человѣ́кѡмъ є҆́сть, но поне́же бл҃говоли́лъ є҆сѝ сла́вꙋ твою̀ въ лю́дехъ твои́хъ і҆н҃ли, ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ мѣ́сто сїѐ: 14 да не ѿмсти́ши на́мъ нечистото́ю си́хъ, нижѐ да нака́жеши на́съ скве́рною си́хъ: да не похва́лѧтсѧ пребеззако́ннїи въ ꙗ҆́рости свое́й, нижѐ да возра́дꙋютсѧ въ го́рдости ѧ҆зы́ка своегѡ̀, глаго́люще: мы̀ попра́хомъ хра́мъ ст҃ы́ни, ꙗ҆́коже попира́ютсѧ хра́мы ме́рзостей: 15 ѡ҆ста́ви грѣхѝ на́шѧ и҆ разрꙋшѝ непра́вѡсти на́шѧ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇ть твою̀ въ ча́съ се́й, ско́рѡ да предварѧ́тъ ны̀ щедрѡ́ты твоѧ̑, и҆ да́ждь хвалє́нїѧ во оу҆ста̀ низпа́дшихъ и҆ сокрꙋше́нныхъ дꙋша́ми, сотвори́вый на́мъ ми́ръ. 16
2: 16
1 Ца́рств. 16: 7
Здѣ̀ всеви́децъ бг҃ъ и҆ пре́жде всѣ́хъ ст҃ы́й во ст҃ы́хъ,
2: 16
1 Петр. 1: 12
оу҆слы́шавъ моли́твꙋ смире́нїѧ, хꙋло́ю и҆ де́рзостїю вельмѝ вознесе́ннаго оу҆ѧзвѝ, ѿсю́дꙋ и҆ ѿѻнꙋ́дꙋ сотрѧ́съ є҆го̀, ꙗ҆́коже тро́сть вѣ́тромъ, ꙗ҆́кѡ и҆ на помо́стѣ недѣйстви́телнꙋ ктомꙋ̀ лежа́ти и҆ оу҆́дами разсла́бленнꙋ, нижѐ прогласи́ти возмощѝ є҆мꙋ̀, пра́веднымъ оу҆ѧ́звленнꙋ сꙋдо́мъ. 17 Ѿню́дꙋже дрꙋ́зи и҆ тѣ́ла є҆гѡ̀ ѡ҆храни́телє внеза́пнꙋю и҆ ѻ҆́стрꙋю ви́дѣвше ѡ҆б̾е́мшꙋю є҆го̀ ка́знь, оу҆боѧ́вшесѧ, да и҆ живота̀ не лиши́тсѧ, вско́рѣ є҆го̀ и҆звлеко́ша во́нъ, превели́кимъ оу҆ѧ́звленни стра́хомъ. 18 По вре́мени же прише́дъ въ себѐ, ника́коже въ покаѧ́нїе прїи́де нака́занный и҆ съ преще́нїемъ го́рькимъ ѿи́де. 19 Прише́дъ же во є҆гѵ́петъ и҆ ѕло́бꙋ оу҆множа́ющь чрез̾ предрѣче́нныхъ притрапе́зникѡвъ и҆ дрꙋгѡ́въ ѿ всѧ́кїѧ пра́вды ѿлꙋче́нныхъ, не то́кмѡ безчи́сленными стꙋдодѣѧ̑нїи дово́лствовасѧ, но и҆ на толи́кꙋю де́рзость произы́де, ꙗ҆́кѡ хꙋлє́нїѧ на мѣ́стѣхъ соста́ви, и҆ мно́зи дрꙋ́зи взира́юще на ца́рское хотѣ́нїе, и҆ ті́и послѣ́доваша ѻ҆́нагѡ во́ли. 20 И҆ предложѝ ца́рь наро́днѣ на ꙗ҆зы́къ і҆ꙋде́йскїй и҆зда́ти хꙋлꙋ̀: и҆ повелѣ́въ на столпѣ̀ сꙋ́щемъ при дворѣ̀ поста́вити і҆́дѡла, и҆зваѧ̀ писа́нїе: є҆́же ни є҆ди́номꙋ ѿ нежрꙋ́щихъ во свѧта̑ѧ и҆́хъ входи́ти, всѣ́хъ же і҆ꙋде́євъ вписа́ти въ лю́ди прѡсты́ѧ и҆ въ слꙋже́бный чи́нъ поста́вити, сопроти́въ же глаго́лющихъ нꙋ́ждею ꙗ҆́тыхъ живота̀ лиши́ти. 21 Тѣ́хже запи́санныхъ назна́меновати и҆ ѻ҆гне́мъ на тѣ́лѣ знамени́тымъ дїонѵ́са кі́ссовымъ листо́мъ, и҆ тѣ́хъ ѿлꙋчи́ти въ преждесокраше́ннꙋю свобо́дꙋ. 22 Но да не всѣ́мъ ненави́димь ꙗ҆ви́тсѧ, подписа̀: а҆́ще же нѣ́цыи ѿ ни́хъ произво́лѧтъ жи́телствовати во ѡ҆брѧ́дѣхъ ꙗ҆зы́ческихъ, сі́и ра́вни гра́жданѡмъ а҆лез̆андрі̑йскимъ бꙋ́дꙋтъ. 23 Тѣ́мже оу҆̀бо нѣ́цыи во гра́дѣ, благочє́стїѧ своѧ̑ ни во что́же вмѣнѧ́юще, съ ра́достїю себѐ вда́ша, мнѧ́ще себѐ а҆́ки ве́лїей нѣ́коей и҆мꙋ́щїи приѡбщи́тисѧ сла́вѣ ѿ бꙋ́дꙋщагѡ со царе́мъ сожи́телства. 24 Мно́жайшїи же хра́брою дꙋше́ю оу҆крѣпи́шасѧ и҆ не ѿстꙋпи́ша ѿ благоче́стїѧ: и҆ сре́бреники за живо́тъ ѡ҆бѣща́вше во и҆змѣне́нїе да́ти, безбоѧ́зненнѡ тща́хꙋсѧ свободи́ти себѐ ѿ вписа́нїй: благонаде́жни бы́ша по́мощь полꙋчи́ти, 25 а҆ ѿлꙋчи́вшихсѧ ѿ ни́хъ гнꙋша́хꙋсѧ, и҆ а҆́ки сꙋпоста́тѡвъ ро́дꙋ своемꙋ̀ сꙋди́ша, и҆ ѻ҆́бщагѡ сожи́телства и҆ благодѣѧ́нїѧ лиша́хꙋ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 Сїѧ̑ оу҆вѣ́давъ нечести́вый въ толи́ко разгнѣ́ванїе прїи́де, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ на сꙋ́щихъ во а҆лез̆андрі́и разгнѣ́васѧ, но и҆ сꙋ́щымъ во странѣ̀ тѧ́жцѣ сопроти́висѧ и҆ повелѣ̀ тща́телнѣ всѣ́хъ собра́ти въ кꙋ́пꙋ и҆ лютѣ́йшею сме́ртїю живота̀ лиши́ти. 2 Си̑мъ же оу҆стро́єнымъ бы́вшымъ, вѣ́сть ѕла́ѧ происхожда́ше на ро́дъ (і҆ꙋде́йскїй), человѣ́кѡмъ согласꙋ́ющымъ на ѕлотворе́нїе, є҆гда̀ вина̀ даде́сѧ ко оу҆ставле́нїю, а҆́ки бы и҆̀мъ возбранѧ́ли ѿ зако́нѡвъ. 3 Но і҆ꙋде́є бѣ́хꙋ сохранѧ́юще ко царє́мъ оу҆́бѡ неразвра́тное послꙋша́нїе и҆ вѣ́рность, чествꙋ́юще же бг҃а и҆ зако́на є҆гѡ̀ держа́шесѧ, ѡ҆лꙋче́нїе творѧ́хꙋ въ нѣ́кїихъ и҆ ѿмѣ́ны: є҆ѧ́же ра́ди вины̀ нѣ́кїимъ ненави́дими ꙗ҆влѧ́хꙋсѧ: пра́ведныхъ же благотворе́нїемъ оу҆краша́юще сожи́телство, всѣ́мъ человѣ́кѡмъ благопрїѧ́тни сотвори́шасѧ. 4 Тѣ́мже оу҆̀бо ѡ҆ ро́дѣ во всѣ́хъ сла́вимое благотворе́нїе и҆ноплемє́нницы ни во что̀ вмѣнѧ́хꙋ, разли́чїе же въ поклоне́нїихъ и҆ бра́шнахъ разглаша́хꙋ, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ сі́и человѣ́цы нижѐ царю̀, нижѐ во́ємъ согла́сни сꙋ́ть, но вражде́бни сꙋ́ть и҆ вельмѝ нѣ́какѡ дѣлѡ́мъ проти́вни: и҆ нестерпи́мымъ ѡ҆гласи́ша и҆̀хъ хꙋле́нїемъ. 5 Е҆́ллини же сꙋ́щїи во гра́дѣ ни чи́мъ ѡ҆би́дими ѿ ни́хъ, ви́дѧще смѧте́нїе неча́ѧнное на ни́хъ и҆ собра̑нїѧ внеза́пнѡ быва̑ющаѧ, помощѝ оу҆́бѡ не мого́ша: мꙋчи́телское бо бѧ́ше повелѣ́нїе. 6 Оу҆тѣша́хꙋ же и҆ негодова́хꙋ и҆ минꙋ́ти си̑мъ вско́рѣ непщева́хꙋ, и҆́бо не бꙋ́детъ та́кѡ презрѣ́но толи́кое мно́жество ничто́же согрѣши́вшее. 7 И҆ оу҆жѐ нѣ́цыи сосѣ́ди и҆ дрꙋ́зи и҆ сокꙋпе́чствꙋющїи, та́йнѡ нѣ́кїихъ призва́вше, вѣ́рность даѧ́хꙋ помога́ти и҆ всѧ́кое оу҆се́рдїе твори́ти къ защище́нїю. 8 Ѻ҆́нъ же оу҆̀бо по настоѧ́щемꙋ благоде́нствїю разгордѣва́ѧсѧ и҆ не зрѧ̀ вели́кагѡ бг҃а держа́вы, непщꙋ́ѧ же вы́нꙋ въ сицево́мъ пребыва́ти ѕлосовѣ́тїи, написа̀ на нѧ̀ посла́нїе сицево́е: 9 ца́рь птоломе́й фїлопа́тѡръ сꙋ́щымъ во є҆гѵ́птѣ и҆ по мѣстѡ́мъ страти́гѡмъ и҆ во́инѡмъ ра́доватисѧ и҆ здра́вствовати: здра́встꙋю же и҆ а҆́зъ са́мъ, и҆ ве́щы на́шѧ: 10 по бы́вшей на́мъ ра́ти во а҆сі́и, ю҆́же вѣ́сте и҆ вы̀, ꙗ҆́же богѡ́въ неча́ѧннымъ споборе́нїемъ и҆ на́шею си́лою разꙋ́мнѡ въ до́брый коне́цъ приведе́сѧ, сꙋди́хомъ не нꙋ́ждею ѻ҆рꙋ́жїѧ, но кро́тостїю и҆ мно́гимъ человѣ́колюбїемъ благоꙋстро́ити живꙋ́щыѧ въ кїлисѷрі́и и҆ фїнїкі́и ꙗ҆зы́ки и҆ благотвори́ти ра́достнѣ: 11 и҆ сꙋ́щымъ во градѣ́хъ ка́пищємъ да́вше дохо́ды премнѡ́ги, прїидо́хомъ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, возше́дше почти́ти хра́мъ сꙋемꙋ́дренныхъ и҆ никогда́же престаю́щихъ ѿ безꙋ́мїѧ: 12 ѻ҆ни́ же сло́вомъ оу҆́бѡ прїѧ́ша на́ше прише́ствїе, дѣ́ломъ же ле́стнѣ, возжелѣ́вшымъ на́мъ вни́ти во хра́мъ и҆́хъ и҆ лѣ́потными и҆ добрѣ́йшими да̑ры почти́ти, ті́и по дре́вней (свое́й) го́рдости возбрани́ша на́мъ вни́ти, немощнѣ́йшїи (сꙋ́ще) на́шеѧ си́лы, за человѣколю́бїе, є҆́же и҆́мамы ко всѣ́мъ человѣ́кѡмъ, 13 свое́ же ѕломы́слїе къ на́мъ ꙗ҆вле́нно показа́вше, а҆́ки є҆ди́ни то́чїю ѿ ꙗ҆зы̑къ царє́мъ и҆ и҆́хъ благодѣ́телємъ вы̑и не покарѧ́юще, ничто́же пра́ведно хо́щꙋтъ носи́ти: 14 мы́ же си́хъ безꙋ́мїе оу҆смотри́вше, и҆ съ побѣ́дою возврати́вшесѧ, и҆ во є҆гѵ́птѣ со всѣ́ми ꙗ҆зы̑ки любочеловѣ́чнѣ срѣ́тившесѧ, ꙗ҆́коже подоба́ше, сотвори́хомъ: 15 и҆ въ тѣ́хъ ко є҆диноплеме́нникѡмъ и҆́хъ непамѧтоѕло́бїе всѣ́мъ сказꙋ́юще, и҆ ра́ди споборе́нїѧ, и҆ ввѣ́рєнныѧ съ простото́ю и҆̀мъ и҆здре́вле безчи́слєнныѧ ве́щы дерзнꙋ́вше премѣни́ти, восхотѣ́хомъ и҆ гражда́нства а҆лез̆андрі́йскагѡ сподо́бити и҆̀хъ и҆ прича́стники всегда̀ жерцє́мъ поста́вити: 16 ѻ҆ни́ же въ проти́вность прїе́млюще, и҆ приро́днымъ ѕлонра́вїемъ до́брое ѿри́нꙋвше, и҆ прⷭ҇нѡ въ ѕло́е оу҆клонѧ́ющесѧ, не то́кмѡ ѿри́нꙋша честно́е гражда́нство, но и҆ гнꙋша́ютсѧ сло́вомъ и҆ дѣ́ломъ, молча́нїемъ тѣ́хъ, и҆̀же немно́гїи ѿ ни́хъ къ на́мъ неле́стнѣ доброжела́тельни сꙋ́ть, по всѧ́къ ча́съ ча́юще, ꙗ҆́кѡ мы̀ вско́рѣ нестро́йнымъ житїе́мъ низврати́мъ и҆справлє́нїѧ. 17 Тѣ́мже и҆ показа́ньми до́брѣ оу҆вѣща́вшесѧ, ꙗ҆́кѡ сі́и по всѧ́комꙋ ѡ҆́бразꙋ ѕломы́слѧтъ на́мъ, и҆ мы̀ проразꙋмѣва́юще, да не когда̀ внеза́пнꙋ пото́мъ мѧте́жꙋ наше́дшꙋ на ны̀, си́хъ нечести́выхъ созадѝ преда́телей и҆ ва́рварѡвъ воз̾имѣ́емъ сꙋпоста́тѡвъ, 18 повелѣ́хомъ оу҆̀бо, є҆гда̀ прїи́детъ къ ва́мъ посла́нїе сїѐ, вско́рѣ во є҆ди́нъ ча́съ вышепи́санныхъ собра́вше съ жена́ми и҆ ча̑ды, съ доса́дою и҆ ѡ҆ѕлобле́нїемъ посла́ти къ на́мъ оу҆́зами желѣ́зными ѿвсю́дꙋ ѡ҆кова́нныхъ, на лю́тое и҆ ѕлосла́вное подоба́ющее ѕломы́слѧщымъ оу҆бїе́нїе: 19 по оу҆мꙋче́нїи бо си́хъ оу҆пова́емъ, ꙗ҆́кѡ въ про́чее вре́мѧ соверше́ннѡ на́мъ ве́щы во благостоѧ́нїи и҆ въ предо́брѣмъ состоѧ́нїи оу҆стро́ѧтсѧ. 20 А҆́ще же кто̀ скры́етъ коего́ либо і҆ꙋде́анина, ѿ ста́ра да́же до младенца и҆ да́же до ссꙋ́щихъ, прелютѣ́йшими мꙋ́ками оу҆мꙋ́ченъ бꙋ́детъ со всѣ́мъ до́момъ: 21 а҆́ще же кто̀ возвѣсти́тъ, се́й прїи́метъ и҆мѣ́нїе подпа́дшагѡ ка́зни, є҆ще́ же и҆ ѿ ца́рскагѡ сребра̀ дра́хмъ двѣ̀ ты́сѧщы, и҆ свобо́дꙋ полꙋчи́тъ, и҆ оу҆вѣнча́етсѧ: 22 всѧ́ко же мѣ́сто, и҆дѣ́же а҆́ще ꙗ҆́тъ бꙋ́детъ весьма̀ кры́ющьсѧ і҆ꙋде́анинъ, пꙋ́сто и҆ ѻ҆гне́мъ сожже́но да бꙋ́детъ, и҆ всѧ́комꙋ сме́ртномꙋ є҆стествꙋ̀ по всемꙋ̀ неключи́мо да бꙋ́детъ въ вѣ́чное вре́мѧ. И҆ оу҆́бѡ посла́нїѧ ѡ҆́бразъ си́це напи́санъ бы́сть.