Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло сч҃є.

31 Сїе́ же

3: 1
1 Тїмоѳ. 4: 1
2 Петр. 3: 3
І҆ꙋ́д. 1: 18
вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днїѧ дни̑ наста́нꙋтъ времена̀ лю҆̑та. 2 Бꙋ́дꙋтъ бо человѣ́цы самолю́бцы, сребролю́бцы, велича́ви, го́рди, хꙋ̑лницы, роди́телємъ проти́вѧщїисѧ, неблагода́рни, непра́ведни, нелюбо́вни, 3 непримири́телни, (проде́рзиви, возносли́ви, прелага́тає,) клеветницы̀, невоздє́ржницы, некро́тцы, неблаголю́бцы, 4 преда́телє, на́гли, напыще́ни, сластолю́бцы па́че не́жели бг҃олю́бцы, 5 и҆мꙋ́щїи ѡ҆́бразъ бл҃гочтⷭ҇їѧ, си́лы же є҆гѡ̀ ѿве́ргшїисѧ. И҆ си́хъ ѿвраща́йсѧ. 6 Ѿ си́хъ бо сꙋ́ть понырѧ́ющїи въ до́мы и҆ плѣнѧ́ющїи жени̑шца ѡ҆тѧгощє́нныѧ грѣха́ми, води̑мыѧ по́хотьми разли́чными, 7 всегда̀ оу҆ча́щѧсѧ и҆ николи́же въ ра́зꙋмъ и҆́стины прїитѝ могꙋ́щыѧ. 8
3: 8
И҆схо́д. 7: 11
Ꙗ҆́коже і҆анні́й и҆ і҆амврі́й проти́вистасѧ мѡѷсе́ю, та́кожде и҆ сі́и противлѧ́ютсѧ и҆́стинѣ, человѣ́цы растлѣ́нни оу҆мо́мъ (и҆) неискꙋ́сни ѡ҆ вѣ́рѣ. 9 Но не преꙋспѣ́ютъ бо́лѣе: безꙋ́мїе бо и҆́хъ ꙗ҆вле́но бꙋ́детъ всѣ́мъ, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́нѣхъ бы́сть.

(Заⷱ҇ сч҃ѕ.)

10 Ты́ же послѣ́довалъ є҆сѝ моемꙋ̀ оу҆че́нїю, житїю̀, привѣ́тꙋ, вѣ́рѣ, долготерпѣ́нїю, любвѝ, терпѣ́нїю, 11 и҆згна́нїємъ, страда́нїємъ, ꙗ҆кова̑ мѝ бы́ша во а҆нтїохі́и, (и҆) во і҆коні́и, (и҆) въ лѵ́стрѣхъ: ꙗ҆кова̑ и҆згна̑нїѧ прїѧ́хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ мѧ̀ и҆зба́вилъ є҆́сть гдⷭ҇ь. 12 И҆

3: 12
Матѳ. 16: 24
Дѣѧ̑н. 14: 22
Ри́млѧн. 8: 17
вси́ же хотѧ́щїи бл҃гочтⷭ҇нѡ жи́ти ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, гони́ми бꙋ́дꙋтъ: 13
3: 13
Матѳ. 7: 16
лꙋка́вїи же человѣ́цы и҆ чародѣ́є преꙋспѣ́ютъ на го́ршее, прельща́юще и҆ прельща́еми. 14 Ты́ же пребыва́й въ ни́хже наꙋче́нъ є҆сѝ и҆ ꙗ҆̀же ввѣ́рєна сꙋ́ть тебѣ̀, вѣ́дый, ѿ когѡ̀ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ: 15
3: 15
І҆ѡа́н. 5: 39
и҆ ꙗ҆́кѡ и҆змла́да сщ҃є́ннаѧ писа̑нїѧ оу҆мѣ́еши,
3: 15
1 Тїмоѳ. 4: 8
могꙋ̑щаѧ тѧ̀ оу҆мꙋдри́ти во спⷭ҇нїе вѣ́рою, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ.

(Заⷱ҇ сч҃з.)

16

3: 16
2 Петр. 1: 21
Всѧ́ко писа́нїе бг҃одꙋхнове́нно и҆ поле́зно (є҆́сть) ко оу҆че́нїю, ко ѡ҆бличе́нїю, ко и҆справле́нїю, къ наказа́нїю є҆́же въ пра́вдѣ, 17 да соверше́нъ бꙋ́детъ бж҃їй человѣ́къ, на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е оу҆гото́ванъ.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Засвидѣ́телствꙋю

4: 1
І҆ѡа́н. 5: 22
Дѣѧ̑н. 10: 42
оу҆̀бо а҆́зъ пред̾ бг҃омъ и҆ гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, хотѧ́щимъ сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ въ ꙗ҆вле́нїи є҆гѡ̀ и҆ црⷭ҇твїи є҆гѡ̀: 2
4: 2
2 Тїмоѳ. 2: 24
3: 16
проповѣ́дꙋй сло́во, насто́й благовре́меннѣ и҆ безвре́меннѣ, ѡ҆бличѝ, запретѝ, оу҆молѝ со всѧ́кимъ долготерпѣ́нїемъ и҆ оу҆че́нїемъ. 3 Бꙋ́детъ бо вре́мѧ, є҆гда̀ здра́вагѡ оу҆че́нїѧ не послꙋ́шаютъ, но по свои́хъ по́хотехъ и҆зберꙋ́тъ себѣ̀ оу҆чи̑тели, че́шеми слꙋ́хомъ: 4 и҆ ѿ и҆́стины слꙋ́хъ ѿвратѧ́тъ, и҆ къ ба́снемъ оу҆клонѧ́тсѧ.

(Заⷱ҇ сч҃и.)

5 Ты́ же трезви́сѧ ѡ҆ все́мъ, ѕлопостраждѝ, дѣ́ло сотворѝ бл҃говѣ́стника, слꙋже́нїе твоѐ и҆звѣ́стно сотворѝ. 6

4: 6
Фїлїппис. 2: 17
А҆́зъ бо оу҆жѐ жре́нъ быва́ю, и҆ вре́мѧ моегѡ̀ ѿше́ствїѧ наста̀: 7
4: 7
1 Тїмоѳ. 6: 12
Фїлїппис. 3: 14
по́двигомъ до́брымъ подвиза́хсѧ, тече́нїе сконча́хъ, вѣ́рꙋ соблюдо́хъ: 8 про́чее оу҆̀бо соблюда́етсѧ мнѣ̀ вѣне́цъ пра́вды, є҆го́же возда́стъ мѝ гдⷭ҇ь въ де́нь ѡ҆́нъ, првⷣный сꙋдїѧ̀: не то́кмѡ же мнѣ̀, но и҆ всѣ́мъ возлю́бльшымъ ꙗ҆вле́нїе є҆гѡ̀.

(Заⷱ҇ сч҃ѳ.)

9 Потщи́сѧ ско́рѡ прїитѝ ко мнѣ̀. 10

4: 10
Колос. 4: 14
Дима́съ бо менѐ ѡ҆ста́ви, возлюби́въ нн҃ѣшнїй вѣ́къ, и҆ и҆́де въ солꙋ́нь: кри́скентъ въ галаті́ю, ті́тъ въ далма́тїю: лꙋка̀ є҆ди́нъ є҆́сть со мно́ю. 11 Ма́рка пое́мь приведѝ съ собо́ю, є҆́сть бо мѝ благопотре́бенъ въ слꙋ́жбꙋ. 12
4: 12
Дѣѧ̑н. 20: 4
Тѷхі́ка же посла́хъ во є҆фе́съ. 13 Фело́нъ, є҆го́же ѡ҆ста́вихъ въ трѡа́дѣ оу҆ ка́рпа, грѧды́й принесѝ, и҆ кни̑ги, па́че же кѡ́жаныѧ. 14
4: 14
1 Тїмоѳ. 1: 20
А҆лез̆а́ндръ кова́чь мнѡ́га мѝ ѕла̑ сотворѝ: да возда́стъ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀: 15 ѿ негѡ́же и҆ ты̀ себѐ блюдѝ, ѕѣлѡ́ бо проти́витсѧ словесє́мъ на́шымъ. 16 Въ пе́рвый мо́й ѿвѣ́тъ никто́же бы́сть со мно́ю, но всѝ мѧ̀ ѡ҆ста́виша: да не вмѣни́тсѧ и҆̀мъ. 17
4: 17
Дѣѧ̑н. 23: 11
1 Тїмоѳ. 1: 12
Гдⷭ҇ь же мнѣ̀ предста̀ и҆ оу҆крѣпи́ мѧ, да мно́ю проповѣ́данїе и҆звѣ́стно бꙋ́детъ, и҆ оу҆слы́шатъ всѝ ꙗ҆зы́цы: и҆ и҆зба́вленъ бы́хъ ѿ оу҆́стъ львѡ́въ. 18 И҆ и҆зба́витъ мѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла лꙋка́ва и҆ сп҃се́тъ во црⷭ҇твїе своѐ нбⷭ҇ное:
4: 18
1 Тїмоѳ. 6: 16
Ри́млѧн. 14: 26
є҆мꙋ́же сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь. 19 Цѣлꙋ́й прїскі́ллꙋ и҆ а҆кѵ́лꙋ
4: 19
2 Тїмоѳ. 1: 16
и҆ ѻ҆нисі́форовъ до́мъ. 20 Е҆ра́стъ ѡ҆ста̀ въ корі́нѳѣ: трофі́ма же ѡ҆ста́вихъ въ мїли́тѣ болѧ́ща. 21 Потщи́сѧ пре́жде зимы̀ прїитѝ. Цѣлꙋ́етъ тѧ̀ є҆ѵвꙋ́лъ и҆ пꙋ́дъ, и҆ лі́нъ и҆ клаѵді́а и҆ бра́тїѧ всѧ̑. 22
4: 22
Філим. 1: 25
Гдⷭ҇ь і҆н҃съ хрⷭ҇то́съ со дꙋ́хомъ твои́мъ. Блгⷣть съ ва́ми. А҆ми́нь.