Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло с҃ч.

11 Па́ѵелъ, а҆пⷭ҇лъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ во́лею бж҃їею, по ѡ҆бѣтова́нїю жи́зни, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, 2 тїмоѳе́ю возлю́бленномꙋ ча́дꙋ: блгⷣть, млⷭ҇ть, ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ хрⷭ҇та̀ і҆н҃са гдⷭ҇а на́шегѡ. 3 (Заⷱ҇.) Благодарю̀ бг҃а,

1: 3
Фїлїппис. 3: 3
є҆мꙋ́же слꙋжꙋ̀ ѿ прароди́телей чи́стою со́вѣстїю, ꙗ҆́кѡ непреста́ннꙋю и҆́мамъ ѡ҆ тебѣ̀ па́мѧть въ моли́твахъ мои́хъ де́нь и҆ но́щь, 4 жела́ѧ ви́дѣти тѧ̀, помина́ѧ сле́зы твоѧ̑, да ра́дости и҆спо́лнюсѧ, 5 воспомина́нїе прїе́млѧ ѡ҆ сꙋ́щей въ тебѣ̀ нелицемѣ́рнѣй вѣ́рѣ, ꙗ҆́же всели́сѧ пре́жде въ ба́бꙋ твою̀ лѡі́дꙋ и҆ въ ма́терь твою̀ є҆ѵнїкі́ю: и҆звѣ́стенъ же є҆́смь, ꙗ҆́кѡ и҆ въ тебѐ. 6 Е҆ѧ́же ра́ди вины̀ воспомина́ю тебѣ̀ возгрѣва́ти да́ръ бж҃їй живꙋ́щїй въ тебѣ̀
1: 6
Дѣѧ̑н. 6: 6
возложе́нїемъ рꙋкꙋ̀ моє́ю: 7
1: 7
Ри́млѧн. 8: 15
Е҆вр. 2: 15
не бо̀ дадѐ на́мъ бг҃ъ дꙋ́ха стра́ха, но си́лы и҆ любвѐ и҆ цѣломⷣрїѧ.

(Заⷱ҇ сч҃а.)

8

1: 8
Матѳ. 10: 33
Не постыди́сѧ оу҆̀бо стрⷭ҇тїю1: 8 свидѣ́телствомъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, ни мно́ю ю҆́зникомъ є҆гѡ̀: но спостраждѝ бл҃говѣствова́нїю (хрⷭ҇то́вꙋ) по си́лѣ бг҃а, 9 спⷭ҇шагѡ на́съ и҆ призва́вшагѡ зва́нїемъ ст҃ы́мъ,
1: 9
Е҆фес. 1: 4
Ті́т. 3: 5
не по дѣлѡ́мъ на́шымъ, но по своемꙋ̀ бл҃говоле́нїю1: 9 предложе́нїю и҆ блгⷣти да́ннѣй на́мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ, 10
1: 10
Ри́млѧн. 14: 25
Е҆фес. 3: 9
Колос. 1: 26
Ті́т. 1: 2
1 Петр. 1: 20
ꙗ҆́вльшейсѧ же нн҃ѣ просвѣще́нїемъ сп҃си́телѧ на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, разрꙋши́вшагѡ оу҆́бѡ сме́рть и҆ возсїѧ́вшагѡ жи́знь и҆ нетлѣ́нїе бл҃говѣствова́нїемъ, 11
1: 11
1 Тїмоѳ. 2: 7
въ не́же поста́вленъ бы́хъ а҆́зъ проповѣ́дникъ и҆ а҆пⷭ҇лъ и҆ оу҆чи́тель ꙗ҆зы́кѡвъ. 12 Е҆ѧ́же ра́ди вины̀ и҆ сїѧ̑ страждꙋ̀: но не стыждꙋ́сѧ. Вѣ́мъ бо, є҆мꙋ́же вѣ́ровахъ, и҆ и҆звѣсти́хсѧ, ꙗ҆́кѡ си́ленъ є҆́сть преда́нїе моѐ сохрани́ти въ де́нь ѡ҆́нъ. 13
1: 13
Ри́млѧн. 6: 17
1 І҆ѡа́н. 2: 24
Ѡ҆́бразъ и҆мѣ́й здра́выхъ слове́съ, и҆́хже ѿ менє̀ слы́шалъ є҆сѝ, въ вѣ́рѣ и҆ любвѝ, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ. 14
1: 14
1 Тїмоѳ. 6: 20
А҆пока́лѷѱ. 3: 11
До́брое завѣща́нїе соблюдѝ дх҃омъ ст҃ы́мъ живꙋ́щимъ въ на́съ. 15 Вѣ́си ли сїѐ, ꙗ҆́кѡ ѿврати́шасѧ ѿ менє̀ всѝ, и҆̀же ѿ а҆сі́и, ѿ ни́хже є҆́сть фѷге́ллъ и҆ є҆рмоге́нъ. 16 Да да́стъ (же) млⷭ҇ть гдⷭ҇ь
1: 16
2 Тїмоѳ. 4: 19
ѻ҆нисі́форовꙋ до́мꙋ, ꙗ҆́кѡ мно́гажды мѧ̀ оу҆поко́и и҆ вери́гъ мои́хъ не постыдѣ́сѧ, 17 но прише́дъ въ ри́мъ, то́щнѣе взыска́ мѧ и҆ ѡ҆брѣ́те: 18 да да́стъ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь ѡ҆брѣстѝ
1: 18
Матѳ. 25: 34
млⷭ҇ть ѿ гдⷭ҇а въ де́нь ѡ҆́нъ: и҆ є҆ли́кѡ во є҆фе́сѣ послꙋжи́ ми, до́брѣе ты̀ вѣ́си.